Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Kovo 18–27


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

19 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – kompozitoriaus V. Barkausko 80-mečio jubiliejinis koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai I. Linaburgytė, A. Krikščiūnaitė, L. Mikalauskas, F. Savickaitė, A. Barkauskas. Dalyvauja Valstybinis choras „Vilnius“ (meno vad. ir vyr. dir. – P. Gylys) ir R. Marcinkutė (vargonai). Dir. – R. Šervenikas. Programoje V. Barkausko kūriniai

20 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. III tarptautinis J.S. Bacho muzikos festivalis. I programa „Kai muzika ir šokis susitinka“. Ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda), senojo šokio trupė „Festa Cortese“ (meno vad. – A. Žutautienė). Dalyvauja solistai B. Vaitkus (vargonai) ir U. Čaplikaitė (fleita)

20 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – fortepijoninis kvintetas „Efvioli“: R. Chačaturian (fortepijonas), R. Grakauskaitė (I smuikas), J. Plauškaitė (II smuikas), D.  Juozapaitienė (altas), R. Vaitkevičius (violončelė). Programoje S. Vainiūno, F. Schuberto, C. Francko kūriniai

19 d. 17 val. Kauno filharmonijoje, 22 d. 18 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – kamerinės muzikos koncertas. Programos „Frankofonijos dienos Lietuvoje“ dalis. M. Leger (sopranas, Prancūzija), R. Cardinale (fortepijonas, Prancūzija). Programoje H. Berliozo, F. Liszto, G. Fauré, C. Saint-Saënso kūriniai

26 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė R. Lipinaitytė (smuikas). Dir. – A. Markovičius (Austrija). Programoje W. Lutosławskio, M. Rózsos, S. Prokofjevo kūriniai

27 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – III tarptautinis J.S. Bacho muzikos festivalis. II programa „J.S. Bacho kantatos ir instrumentinė muzika – I“

Ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistai I. Misiūra (bosas-baritonas), A. Vizgirda (fleita), G. Lukšaitė-Mrazkova (klavesinas, Čekija).

„Naujoji muzikų karta“

18 d. 19 val. Vilniaus šokio teatre, 19 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje – pianisto K. Uinsko koncertas „Romantikos keliais“


Vilnius

Kongresų rūmai

19 d. 12 val. – koncertas vaikams „Žiedų valdovas“. Atlieka Lietuvos kariuomenės orkestras, D. Petkevičius (aktorius). Dir. – D. Pavilionis. Programoje J. del Meij simfonija

19 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Paliesiu keturias stygas“. LVSO I smuikų grupė (koncertm. Z. Levickis), LVSO II smuikų grupė (koncertm. D. Narkevičius), LVSO altų grupė (koncertm. R. Romoslauskas), LVSO violončelių grupė (koncertm. V. Šiugždinienė), LVSO kontrabosų grupė (koncertm. G. Bendoraitis). Programoje A. Vivaldi, F. Schögglo, J.S Bacho, C.M. von Webberio, N. Paganini ir kt. kūriniai

25 d. 19 val. – A. Kniazevas (violončelė), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius. Programoje D. Šostakovičiaus kūriniai

26 d. 12 val. – choras „Kivi“ (vad. – D. Aukselienė). Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – D. Aukselienė

Vilniaus rotušė

22 d. 18 val. – muzikinės fortepijoninių duetų varžytuvės. Pianistai R. Lukošius ir R. Jurkonis, A. Šlaustas ir T. Kutavičius. Koncerto vedėjas V. Gerulaitis

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

18 d. 18 val. – D. Kirilausko fortepijono klasės ir Estijos muzikos akademijos prof. A. Juozapėnaitės-Esmaa fortepijono klasės studentas M. Neverovas. Programoje L. van Beethoveno, R. Schumanno, F. Liszto, E. Griego, G. Bergo, C. Nielseno kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

18 d. 17 val. S. Vainiūno namuose – LMTA docentės R. Mataitytės smuiko klasės studentai ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai

23 d. 17 val. S. Vainiūno namuose – Vilniaus J.  Tallat-Kelpšos konservatorijos 70-mečiui. Trečiadienio vakaras su šios konservatorijos birbynininkais ir akordeonininkais (mokytojai – E. Kozlova ir K. Mikiška)

24 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje – XIII tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“. J. Vaškevičiūtė (mecosopranas, Lietuva, Vokietija)

V. Noreika (tenoras), V. Mončytė (sopranas), M. Lukošiūtė (sopranas),

A. Rubežius (tenoras), G. Tiškevičius (tenoras), A. Malikėnas (baritonas),

D. Puišys (baritonas), J. Sakalauskas (baritonas), L. Norvaišas (bosas), K. Glinskaitė (sopranas), K. Damulis (tenoras)

Šv. Kazimiero bažnyčia

22 d. 18.30 – Religinės muzikos ir susikaupimo valandos. Vargonuoja A. Petruškevičiūtė. Programoje J.S. Bacho, C. Böhmo, J. Alaino, M. Durufle, M.K. Čiurlionio kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

19 d. 18 val. – koncertas „Stabat Mater“. J. Martinkėnaitė (smuikininkas), L. Mažuolytė (sopranas), L. Vaitkūnaitė (vargonai). Programoje L. Vaitkūnaitės, P. de Maleingreau kūriniai

26 d. 18 val. – „Po skambančiais skliautais...“. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivės U. Bakševičiūtė (išilginės fleitos) ir V.K. Markevičiūtė (klavesinas). Dalyvauja Lietuvos kamerinio orkestro smuikininkė I. Bakševičienė ir mažoji fleitininkė J. Bakševičiūtė. Programoje T. Morley, J.B. Loeillet, N. Chedeville, J.van Eycko, J.S. Bach, W.A. Mozarto ir kt. kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

19 d. 18 val. – koncertas „Speculum naturae et animae“.Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“.Dirigentai G. Grünas (Vokietija), J. Banaszkiewicz (Lenkija), G. Demšytė, K. Jakeliūnas, E. Kaveckas, J. Kulakauskienė, L.V. Lopas. Programoje G. Mahlerio, R. Schumano, P. Corneliuso, F. Mendelssohno kūriniai

Klubas „Jazz kablys“

Kauno g. 3a

23 d. 19 val. – gitaristas D. Dvareckas

24 d. 19 val. – A. Kulikauskas, P. Vyšniauskas ir kt.

25 d. 19 val. – gatvės svingo grupė „Rhythm Junkies“: M. Stasaitytė (vokalas), M. Bikauskas (gitara, vokalas), A. Petrevičius (akordeonas), V. Narkevičius (smuikas), D. Bugas (perkusija), M. Zaremba (klarnetas), T. Ždanavičius (gitara, bandža), M. Kurgonas (tūba), J. Buzelytė (kazū), A. Šlimas (stepas), G. Paplaitytė (džiazo šokiai)

Kaunas

Kauno filharmonija

18 d. 18 val. – 200-osioms F. Liszto gimimo metinėms. M. Rubackytė

(fortepijonas). Programoje F. Schuberto, F. Schuberto-F. Liszto, F. Liszto kūriniai

20 d. 14 val. – Kauno bigbendo koncertas visai šeimai

22 d. 18 val. – Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“. Dir. – R. Kukulskis, V. Ramančiūnas, P. Tadaras

23 d. 18 val. – „Tango ritmu“. „Oberton trio“: S. Margienė (smuikas), A. Puplauskis (fagotas), J. Punytė (fortepijonas)
27 d. 14 val. – „Pasidainavimai visai šeimai“. V. Povilionienė, P. Vyšniauskas (saksofonas), folklorinis ansamblis „Blezdinga“
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

22 d. 17 val. – J. Naujalio muzikos gimnazijos mokinių koncertas, skirtas M.K. Čiurlionio 100-osiomsjų mirties metinėms. Koncerto vedėja kompozitorė Z. Bružaitė
25 d. 17 val. – kamerinės muzikos koncertas „Nepažinti kalbėjimai smuikui ir fortepijonui“. I. Paukštytė (smuikininkas) ir E. Andrejevaitė (fortepijonas)


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

18 d. 17 val. – poezijos ir publicistikos vakaras „Kaip mes saugome ilgaamžius medžius“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai. Programoje dalyvauja rašytojai E. Ignatavičius, S. Paltanavičius, filologas A. Antanavičius, etnologas L. Klimka, filosofas R. Ozolas, botanikas R. Pakalnis, miškininkas Z. Truskauskas, agronomas V. Urbonas, aktoriai D. Jankauskaitė, T. Vaisieta. Vakarą veda rašytojas R. Sadauskas

21 d. 17.30 – A.A. Jonyno kūrybos vakaras. Vakare dalyvaus A.A. Jonynas, aktoriai O. Ditkovskis, S. Jakubauskas

23 d. 17.30 – D. Teišerskytės kūrybos vakaras. Vakare poetę kalbins literatūros kritikas V. Sventickas

Nacionalinė dailės galerija

18 d. 16 val. – susitikimas su modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus „Tate“ (D. Britanija) vadovu žiniasklaidos ir auditorijos formavimo reikalams M. Sandsu. Svečias skaitys paskaitą „Kaip praplėsti lankytojų ratą galerijos erdvėje ir už jos ribų“

Lietuvos nacionalinis muziejus

24 d. 17 val. – L. Sungailienės paskaita „Etninės kultūros savitumas žemaitiškose dainose“

Bažnytinio paveldo muziejus

19 d. 12 val. – edukacinis užsiėmimas šeimoms „Rask lobį“

23 d. 18 val. – A. Aleksandravičiūtės paskaita „Ornamentas: puošmena, ženklas ar ištarmė? XV–XVIII a. ornamentikos tipai Lietuvoje“

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

18 d. 16 val. – knygos apie poetą, muziejininką V. Valaitį „Karti žolė kantrybės“ sutiktuvės. Prisiminimais apie V. Valaitį dalinsis kurso draugai, muziejininkai, artimieji. Taip pat dalyvaus aktorės O. Dautartaitė ir L. Zorūbaitė, fagotu gros R. Čemolonskas, akompaniatorė E. Bojadžian

25 d. 17 val. – poetų G. Bleizgio knygos „Jonas Krikštytojas“ ir R. Stankevičiaus knygos „Patys paprasčiausi burtažodžiai“ sutiktuvės. Kartu su poetais dalyvauja poetė D. Zelčiūtė, gitara gros ir dainuos aktorius, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas M. Ancevičius


„7 meno dienos“ Nr.11 (933), 2011-03-18

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti