Kino repertuaras

7MD informacija

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

18–24 d. – Rango (JAV) – 11.15, 14, 16.30, 19.15, 21.45     

Likimo ekspertai (JAV) – 12, 14.20, 16.50, 19.30, 22 val.      

19 d. – G. Donizetti „Liučija di Lamermur“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19 val.                                   

18–31 d. – „Kino pavasaris“ (visas repertuaras www.kinopavasaris.lt)             

18–24 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) – 11, 13.30, 16, 18.45, 21.30      

Meilė kaip seilė 3 (Rusija) – 11.30, 13.45, 16.15, 18.30, 21 val.          

18, 21–24 d. – Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 18 val.; 19, 20 d. – 12.30, 18 val.   

18–24 d. – Juodoji gulbė (JAV) – 15.30                                  

Kazino Džekas (JAV) – 20.45                         

19, 20 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 12.45              

18–24 d. – Biutiful (Ispanija, Meksika) – 15 val.                                  

Tikras išbandymas (JAV) – 18.15                                

Potiche. Žmonos maištas (Prancūzija) – 20.30  

Forum Cinemas Akropolis

18–24 d. – Rango (JAV) – 10.30, 13, 15.45, 18.30, 21.30 (liet. k.); 13.15, 18.15 (originalo k.)          

Likimo ekspertai (JAV) – 11.15, 13.45, 16.15, 19, 21.40       

Savaitė be žmonų (JAV) – 11.45, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15 

18–31 d. – „Kino pavasaris“ (visas repertuaras www.kinopavasaris.lt)

22 d. – Suvaidink mano žmoną (JAV) – 18.45                         

18–24 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) – 12.15, 15, 18, 21 val.

18–21, 23, 24 d. – Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels… (JAV) – 12.30, 17.15, 21.50; 22 d. – 12.30, 21.50           

Meilė kaip seilė 3 (Rusija) – 10.45, 16, 20.45                          

18–24 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 14, 17.30, 20.30             

18–21, 23, 24 d. – Vykrutasai (JAV) – 10.15, 15, 19.45; 22 d. – 10.15, 15 val.         

18–21, 23, 24 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 14.30; 22 d. – 12, 14.30

18–24 d. – Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 11 val.                                          

„Skalvijos“ kino centras

Tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“
18 d. – Socializmas (Šveicarija, Prancūzija) – 17.30
18 d. – Landynė (D. Britanija) – 19.30
18 d. – Erratum (Lenkija) – 21.15
19 d. – Bemiegių naktų istorijos (rež. J. Mekas, JAV) – 19 val.
19 d. – Pastogė (Bulgarija) – 21.15
20 d. – Tylūs stebėtojai (Rusija) – 18.45
20 d. – Naudingas gyvenimas (Ispanija, Urugvajus) – 20.15
20 d. – Žmogus iš Nuuko (Grenlandija, Danija) – 21.45
21 d. – ...ašaros ir maldos (dok. f., rež. R. Šilinis) – 19.30
21 d. – Apie dievus ir žmones (Prancūzija) – 21 val.
22 d. – Keistas Anželikos atvejis (Portugalija, Ispanija, Prancūzija, Brazilija) – 19.15
22 d. – Keturi metų laikai (dok. f., Italija, Vokietija, Šveicarija) – 21.15
23 d. – Režisieriaus kančios (Italija) – 19 val.
23 d. – Vizionieriai (JAV) – 21 val.
24 d. – Mamos (Makedonija) – 18.30
24 d. – Aurora (Rumunija, Prancūzija, Šveicarija, Vokietija) – 21 val.
Lietuvių filmų programa
21 d. – Myliu kulką tavo širdyje (rež. D. Vaišnoras) – 18 val.
23 d. – Paskui saulę ir ožkas (rež. G. Žickytė, dok. f.) – 16.45
23 d. – Nadiežda (rež. D. Rust, dok. f.) – 16.45
23 d. – Porno melodrama (rež. R. Zabarauskas) – 18 val.
24 d. – Barzakh (rež. M. Kvedaravičius, dok., f.) – 17 val.
Šarūno Barto retrospektyva
18 d. – Septyni nematomi žmonės (Lietuva, Prancūzija, Portugalija, Olandija) – 15.15
19 d. – Laisvė (Lietuva, Prancūzija, Portugalija) – 17 val.
20 d. – Namai (Lietuva, Prancūzija, Portugalija) – 16.15
22 d. – Eurazijos aborigenas (Lietuva, Prancūzija, Rusija) – 17 val.
Kim Ki-duko filmų retrospektyva
19 d. – Sapnas (Pietų Korėja) – 15 val.
20 d. – Kvėpavimas (Pietų Korėja) – 14.30
21 d. – Lankas (Pietų Korėja, Japonija) – 16 val.
22 d. – Laikas (Pietų Korėja, Japonija) – 15 val.
23 d. – Tušti namai (Pietų Korėja, Japonija) – 15 val.
24 d. – Samarietė (Pietų Korėja) – 15 val.
21 d. – Seansai senjorams. Laikas būti laimingam (Čekija) – 14 val.
Ciklas „Karlsono kinas“
19 d. – Karsteno ir Gitės kino išdaigos (animac., Danija) – 13 val.
20 d. – Eleonoros paslaptis (animac., Prancūzija, Italija) – 13 val.
Pasaka
Tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“

18 d. – Kai apkabinsiu tave (rež. K. Vildžiūnas) – 17.15

18 d. – Mūsų nedaug (rež. Š. Bartas) –17.30

18 d. – Žmogus iš Nuuko (Grenlandija, Danija) – 19.15

18 d. – Šanxai banzai (rež. J. Samulionytė), Man klinikinė depresija ir aš siurbiu žolę (rež. R. Eltermanas), 2H_Dvi valandos (rež. R. Čekuolytė) – 19.30

18 d. – Krokodilas (P. Korėja) – 21 val.

18 d. – Karlosas Šakalas (Prancūzija, Vokietija) – 21.15                     

19 d. – Režisieriaus kančios (Italija) – 13.30                            

19 d. – Praėjusios dienos atminimui (rež. Š. Bartas) – 15 val.

19 d. – Mamutas (Prancūzija) – 15.45

19 d. – Paskui saulę ir ožkas (rež. G. Žickytė), Nadiežda (rež. D. Rust) – 16 val.

19 d. – Narvelis (P. Korėja) – 17.30

19 d. – Keistas Anželikos atvejis (Portugalija, Ispanija, Prancūzija, Brazilija) – 17.45

19 d. – Žaliojo drakono vaikai (Vengrija, Lenkija) – 19.30

19 d. – Laisvė kurti (rež. E. Jansas) – 19.45                             

19 d. – Anarchija Žirmūnuose (rež. S. Drunga) – 21.15

19 d. – 80 dienų (Ispanija) – 21.30      

20 d. – Vizionieriai (JAV) – 16 val.                  

20 d. – Socializmas (Prancūzija, Šveicarija) – 17.30     

20 d. – Trys dienos (rež. Š. Bartas) – 18 val.   

20 d. – Pakeliui (Bosnija ir Hercegovina, Austrija, Vokietija, Kroatija) – 19.30           

20 d. – Aš perėjau ugnį, tu buvai su manim (rež. A. Stonys), Lieknas (rež. J. Gruodienė, R. Gruodis) – 19.45   

20 d. – Septyni nematomi žmonės (rež. Š. Bartas) – 21.15       

20 d. – Landynė (D. Britanija) – 21.30

21 d. – Trečiadieniais (I. Javaitytė), Pravalas (rež. R. Marcinkus), Kai ji vaikšto šalia (rež. A. Navickaitė ), Aš veteranė, Tremtinės istorija, kurią išvežė pats tėvas (rež. A. Blaževičius, M. Sruogius) – 17 val.    

21 d. – Koridorius (rež. Š. Bartas) – 17.45      

21 d. – Pastogė (Bulgarija) – 19 val.                

21 d. – Tylūs stebėtojai (Rusija) – 19.30          

21 d. – Pietinis rajonas (Bolivija) – 21 val.        

21 d. – Tušti namai (P. Korėja) – 21.15

22 d. – Barzakh (rež. M. Kvedaravičius) – 17 val.                   

22 d. – Mūsų nedaug (rež. Š. Bartas) – 17.30  

22 d. – Chebriarchatas (rež. R. Čekuolytė) – 18.30     

22 d. – Svetimkūnis (rež. M. Petrošius), Nesiseka šiandien (rež. D. Šarutytė ), 3 minutės (rež. J. Naraškevičiūtė), Pažaiskime (rež. A. Kazlauskas), Nevykęs scenarijus (rež. K. Sereikaitė, L. Mikuta), Paukštelis (rež. N. Naujalis), Senelis (rež. A. Paškevičius), Tai ne apie obuolį (rež. T. Vilys) – 19.30

22 d. – Naudingas gyvenimas (Ispanija, Urugvajus) – 20 val.    

22 d. – Samarietė (P. Korėja) – 21 val.           

22 d. – Pasinerk į tuštumą (Prancūzija, Vokietija) – 21.30        

23 d. – Knygnešys (rež. J. Trukanas) – 16 val. 

23 d. – Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 17 val.         

23 d. – Namai (rež. Š. Bartas) – 17.15

23 d. – Kino vakarai su Izolda. Profesija: kino aktorius – 18.30

23 d. – Spalvoti kalnai (Kolumbija, Panama) – 19 val.  

23 d. – Anarchija Žirmūnuose (rež. S. Drunga) – 19.30

23 d. – Aurora (Rumunija, Prancūzija, Šveicarija, Vokietija) – 21 val.   

23 d. – Lankas (P. Korėja, Japonija) – 21.30  

24 d. – Laisvė (rež. Š. Bartas) – 17 val.           

24 d. – Spalis (Peru, Venesuela, Ispanija) – 17.45       

24 d. – Landynė (D. Britanija) – 19 val.           

24 d. – Žaliojo drakono vaikai (Vengrija, Lenkija) – 19.30

24 d. – Laikas (P. Korėja, Japonija) – 21 val.  

24 d. – Vaikams viskas gerai (JAV) – 21.30    

Ozo kino salė

18, 19 d. – Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 14 val.

18, 19 d. – Anarchija Žirmūnuose (rež. S. Drunga) – 16 val.

18, 19 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija) – 18 val.

21 d. – Juozas Miltinis. Nežinomas interviu (rež. R. Banionis); Bandymas išsiaiškinti (rež. A. Grikevičius) – 14 val.

21 d. – Žvėris, išeinantis iš jūros (rež V. Žalakevičius) – 16 val.

21 d. – Duburys (rež. G. Lukšas) – 18 val.

22 d. – Giedrė (rež. D. Vaišnoras) – 16 val.

22 d. – Myliu kulką tavo širdyje (rež. D. Vaišnoras) – 18 val.

23, 24 d. – Mergina, kuri žaidė su ugnimi (Švedija, Danija, Vokietija) – 15 val.

23, 24 d. – Mergina su drakono tatuiruote (Švedija, Danija, Vokietija, Norvegija) – 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas

18, 19 d. – Rango (JAV) – 10.15, 12.45, 15.45, 18.15, 21, 23.59; 20–24 d. – 10.15, 12.45, 15.45, 18.15, 21 val. (lietuvių k.); 18 d. –11 val.; 19–24 d. – 11, 16, 20.45 (originalo k.)                  

18–24 d. – Savaitė be žmonų (JAV) – 12.15, 14.30, 17, 19.30, 22 val.           

18, 19 d. – Likimo ekspertai (JAV) – 11.45, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15, 23.45; 20–24 d. – 11.45, 14.15, 16.30, 18.45, 21.15  

22 d. – Praradęs atmintį (Prancūzija, Ispanija, Šveicarija) – 17.15                    

23 d. – Suvaidink mano žmoną (JAV) – 18.15             

18 d. – „Happyedless“ 3D vaizdo ir tikro garso koncertas – 19, 21 val.

18–24 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) – 13.45, 16.15, 19, 21.45

18, 19 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 14, 17.15, 20.15, 23.15; 20–24 d. – 14, 17.15, 20.15

18, 21–24 d. – Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels… (JAV) – 15.30, 20.30; 19, 20 d. – 10.30, 15.30, 20.30           

18, 22, 23 d. – Potiche. Žmonos maištas (Prancūzija) – 13.30, 23.30; 19 d. – 13.30, 18.30, 23.30; 20, 21, 24 d. – 13.30, 18.30

18, 19 d. – Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 13, 18, 23 val.; 20–24 d. – 13, 18 val.

19, 20 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.30              

18–24 d. – Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 10.45                               

Cinamonas

18–24 d. – Rango (JAV) – 11.30, 13.45, 16, 18.15, 20.30

Savaitė be žmonų (JAV) – 11.15, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

Likimo ekspertai (JAV) 13, 15.15, 17.45, 20, 22.15

18–22, 24 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) 14.15, 16.30, 18.45, 21 val.; 23 d. – 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val.

18–22, 24 d. – Akvariumas (JAV) 12 val.

18–22, 24 d. – Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels... (JAV) 11, 17.35, 21.50; 23 d. – 11, 15.20, 17.35, 21.50

18–22, 24 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 13.30, 19.45; 23 d. – 13.30, 19.45, 22.30

18–24 d. – Vykrutasai (Rusija) – 13.10

18–22, 24 d. – Be įsipareigojimų (JAV) 15.20

Ilgo plauko istorija (JAV) 10.45

Klaipėda

Forum Cinemas

18–24 d. – Rango (JAV) – 10.15, 13, 15.45, 18.45, 21.30     

Savaitė be žmonų (JAV) – 11.15, 13.45, 16, 18.30, 21 val.     

Likimo ekspertai (JAV) – 11.30, 14, 16.30, 19.15, 22 val.      

IV. 1 d. – „Happyedless“ 3D vaizdo ir tikro garso koncertas – 19, 21 val.        

18, 21–24 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) –16.15, 21.45; 19, 20 d. – 10.45, 16.15, 21.45                                 

18, 21–24 d. – Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels… (JAV) – 20.30; 19, 20 d. – 10.30, 20.30                    

18–24 d. – Meilė kaip seilė 3 (Rusija) – 13.15, 18.15              

Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 13.30, 19 val.                                 

Juodoji gulbė (JAV) – 15.30                            

Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 12 val.            

Guliverio kelionės (3D, JAV) – 15 val.             

Sanctum (3D, Australija, JAV) – 18 val.                                              

Piktas vairuotojas (3D, JAV) – 21.15                                                  

Šiauliai

Forum Cinemas

18–24 d. – Rango (JAV) – 10.15, 13, 15.45, 18.45, 21.30     

18, 21–24 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) –13.15, 16.15, 19, 21.45; 19, 20 d. – 10.30, 13.15, 16.15, 19, 21.45                     

18, 21–24 d. – Savaitė be žmonų (JAV) – 13.45, 16, 18.30, 21.15; 19, 20 d. – 11.15, 13.45, 16, 18.30, 21.15                                 

18–24 d. – Meilė kaip seilė 3 (Rusija ) – 14, 19.15, 22 val.                  

Sanctum (3D, Australija, JAV) – 13.30, 17.40, 20.45                          

Guliverio kelionės (3D, JAV) – 11 val.                                     

Juodoji gulbė (JAV) – 16.40                            

19, 20 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.30  

Atlantis Cinemas

3D salė

18– 24 d. – Alfa ir omega (JAV, Indija) – 10, 13.30

Ilgo plauko istorija (JAV) – 13.15

Sanctum (Australija, JAV) – 15, 19.35

Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą (Švedija, Danija, Vokietija) – 17 val.

Piktas vairuotojas (JAV) – 21.35         

1 salė

18– 24 d. – Megamaindas (JAV) – 10.30

Meilė ir kiti narkotikai (JAV) – 12.20, 20.30

Be įsipareigojimų (JAV) – 14.30, 18.30                                                                                                        

Kažkur tarp ten ir čia (JAV) – 16.30    

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

18, 21–24 d. – Rango (JAV) – 13, 15.40, 18.20, 21 val.; 19, 20 d. – 10.30, 13, 15.40, 18.20, 21 val.

18, 21–24 d. – Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels… (JAV) – 15.25, 18 val.; 19, 20 d. – 10.45, 15.25, 18 val.           

18–24 d. – Kovotojas (JAV) – 20.30                          

Sanctum (3D, Australija, JAV) – 14.15, 17.30, 20.45                          

19, 20 d. – Guliverio kelionės (3D, JAV) – 11.30                                

18–24 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 13.15                                      

Garsas

Didžioji salė

19–20 d. – Baubas & Co, Bermudų žiedas (animac., rež. I. Bereznickas) – 12.25; 18, 21–24 d. – 14.20

1824 d. – Burleska (JAV) 19.20, 21.30

1920 d. Megamaindas (JAV) 13.35; 18, 2124 d. 15.30

1920 d. Širdžių ėdikas (Prancūzija, Monakas) 15.20; 1824 d. 17.20

Mažoji salė

19, 20 d. Mergaitė ir lapė (Prancūzija) 12. 30; 18, 2124 d. 14 val.

18, 19, 2124 d. Kažkur tarp ten ir čia (JAV) 15.40; 1920 d. 14.10; 20 d. 19.30; 18, 22, 24 d. 21 val.

Ispanų kino dienos

19 d. Paslaptingas žodžių gyvenimas (Ispanija) 16 val.; 21 d. 19.15; 23 d. 17.30 19 d.

19 d. Dalykai, kurių tau niekad nesakiau (Ispanija) 18.10; 21 d. 17.30; 23 d. 19.40

20 d. Liūdesio pienas (Ispanija, Peru) 16 val.; 18, 24 d. 17.30; 22 d. 19.15

20 d. 53 žiemos dienos (Ispanija) 17.45; 22 d. 17.30; 18, 24 d. 19.15

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

Didžiojoje salėje:

18, 21–27 d. – Megamaindas (JAV) – 15 val.; 19, 20 d. – 13; 15 val.; 20 d. – 13 val. 

18, 19, 21, 22, 24 d. – Kovotojas (JAV) – 17.30, 20 val.; 20 d. – 20 val.; 23 d. – 17.30

23 d. – Suvaidink mano žmoną (JAV) – 20 val.

Mažoji salė

18, 21–24 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 15.15, 17.15; 19, 20 d. – 13.15, 15.15; 17.15

18–24 d. – Dilema (JAV) – 19.15


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.