Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 11–20


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

18–20, 25 d. 18.30 – PREMJERA! G. Verdi „OTELAS“. Muzikos vad. ir dir. – G. Rinkevičius, rež. – E. Nekrošius

Scenogr. – M. Nekrošius, kost. dail. – N. Gultiajeva, šviesų dail. – L. Kleinas, choro meno vad. – Č. Radžiūnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

12 d. 18.30 – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

13 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

18 d. 18.30 – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA) “. Rež. – Y. Ross

19 d. 18.30 – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

20 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

17 d. 18.30 – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

18 d. 18.30 – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

19 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

20 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 16 val. – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

15, 16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

17 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

18 d. 18.30 – D. Lindsay-Abaire „TRIUŠIO LANDA“. Rež. – V. Malinauskas

19 d. 18.30 – E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

20 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

Valstybinis jaunimo teatras

12 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

(Salė 99)

12 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

13 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

13 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

16 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

17 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

18 d. 18 val. – P.E. Landi Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

19, 20 d. 12 val. – PREMJERA! H. Verburg „PINGVINAI IR KIAUŠINIS“. Rež. – R. Kudzmanaitė, scenogr. ir kost. dail. – M. Jacovskis. Vaidina E. Latėnaitė–Beliauskienė, M. Repšys (Salė 99)

19 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

20 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

Rusų dramos teatras

12 d. 18 val. – Y. Ronen „PAMIŠĖLĖ“. Rež. – L. Adomaitienė

13 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Uteganovas

13 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“. Rež. – A. Jankevičius

15 d.18 val. – A. Čechovo „PIRŠLYBOS“. Rež. – O. Vyšniauskienė;

A. Čechovo „LOKYS“. Rež. – N. Vasilevskaja (Mokyklų teatras)

18 d. 19 val. – Š. Džianašvili koncertas

19 d.18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

20 d. 12 val. – E. Stankevičiūtė „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Rež. – E. Stankevičiūtė

20 d. 18 val. – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT) “. Rež. – M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12 d. 12 val. – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

12 d. 18.30 – „PRIVATI VALDA“ (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. – V. Mazūras

13 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

18 d. 18.30 – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

19 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

19 d. 18.30 – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre”)

20 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

12 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

13 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje”). Rež. ir dail. – J. Skuratova

13 d. 18.30 – K.I. Galczynskio „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

19 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

20 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

12, 13 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „PAUKŠČIAI“. Choreogr. – G. Ivanauskas

(G. Ivanausko teatras)

12 d. 17, 19.30 Kišeninėje salėje „CUKRUS“. Rež. ir choreogr. – N. Liñana („Segundo Acto Produccions“, Ispanija)

13 d. 12val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

14 d. 16 val. Infotekoje – „PASAKŲ POPIETĖ MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras“)

15 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „KOKIA ČIA TEISYBĖ? “ („Trupė liūdi“)

15 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS) “. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

16 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 20 val. Juodojoje salėje – „PHANTOM/ GHOST“ (Vokietija). Atlikėjai D. von Lowtzowas, Th. Myntheris

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MONO TYLA“. Choreogr. – G. Ubartaitė

20 d. 14val. Juodojoje salėje – „NEKLAUSINĖK, JULYTE! “. Rež. – A. Dilytė

20 d. 17 val. Kišeninėje salėje DiViDukas“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

„Raganiukės teatras“

12 d. 12 val. – „Karlsonas ir Mažylis“ (pagal A. Lindgrend). Rež. – L. Urbonavičiūtė

13 d. 12 val. – knygelės „Mažojo dinozauriuko istorija“ pristatymas

19 d. 12 val. – „Pifo nuotykiai“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

20 d. 12 val. – „Indėniukas Kikas“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

12 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

12 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima.

13 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę “Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

13 d. 15 val. Penktojoje salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

13, 15, 16 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

16 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

17 d. 19 val. Parketinėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“ ir „Menų spaustuvė“)

18 d. 17 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

18 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

19 d. 15 val. Penktojoje salėje – A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

20 d. 12 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas

20 d. 17 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

20 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Kauno muzikinis teatras

11 d. 18 val. – G. Kuprevičiaus „Karalienė Bona“. Dir. – V. Visockis

12 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

13 d. 18 val. – L. Adomaičio „Dulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

17 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“ Dir. – J. Geniušas

18 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Dir. – J. Geniušas

19 d. 18 val. – F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. – J. Janulevičius

20 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

20 d. 15 val. – koncertas „Baltojoje salėje“. Susitikimas su teatro senjorais: D. Dirginčiūte, V. Sagaityte, E. Kliučiūte, A. Mikšyte, B. Petravičiūte, J. Malikoniu, M. Rekiu, V. Rekiene, L. Janulevičiene. Susitikimą veda muzikologas V. Gerulaitis
20 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

Kauno mažasis teatras

12 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

13 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

18 d. 19 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

19 d. 18val. – „KATYTĖ „P“ (pagal Eve Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

20 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

11 d. 16 val. – vaikų popgrupės „Lašeliukai“ koncertas

12 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

13 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

19 d. 12 ir 14 val. – premjera! „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Autorė ir rež. – N. Indriūnaitė, dail. – A. Paukštienė, komp. – I. Jankaitis

20 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. –A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

12 d. 18.30 – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – M. Barkauskas, S. Domarkas

19 d. 18.30, 20 d. 17 val. – PREMJERA! „Smuikininkas ant stogo“. Dir. – S. Domarkas, D. Zlotnikas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

12 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

13 d. 12 val. – „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež. – J. Žibūda

13 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

18 d. 18 val. – B. Sabath „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

19 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

20 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

20 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

11, 12 d. 17 val. – PREMJERA! H. Grekovo „HANANA“. Rež. – R. Atkočiūnas (2-jų veiksmų spektaklis)

13 d. 18 val. – „2 vyrai ir 1 tiesa“. Rež. – A. Gricius („Domino“ teatras)

16 d. 18 val. – P. Shaferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas 

18 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas 19 d. 17 val. – PREMJERA! H. Grekovo „HANANA“. Rež. – R. Atkočiūnas                           

20 d. 12, 14 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

20 d. 17 val. – J. Poirett „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

Marijampolės dramos teatras

12 d. 18 val. – „DRĄSI ŠALIS“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“)

17 d. 18 val. – E. Kishon „EI, DŽULJETA!“. Rež. – A. Vizgirda ( Klaipėdos dramos teatras)

19 d. 16 val. – „2 vyrai ir 1 tiesa“. Rež. – A. Gricius („Domino“ teatras)


 

„7 meno dienos“ Nr.10 (932), 2011-03-11

Versija spausdinimui

Komentarai

hsVxpPHnbAPNYYVSr, 2012-03-16 00:06

so lets see, its smaller its got bteetr resolution, its faster than ipad with 1gb of ram! it has its own os and it had front and rear camera, yeah i think this is bteetr than ipad in specification wise even if ipad sells more this is technically bteetr and thats why im going to buy one

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti