Kino repertuaras

7MD informacija

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

11–17 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) – 11, 13.40, 16.30, 19.15, 22 val.

11–15, 17 d. – Meilė kaip seilė 3 (Rusija) – 11, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45; 17 d. – 11, 13.15, 15.45, 18.15 

11–17 d. – Potiche. Žmonos maištas (Prancūzija) – 11.15, 13.30, 16, 18.30, 21 val.   

14–17 d. – Likimo ekspertai (JAV) – 20.45

11–13 d. – Rango (JAV) – 12.20, 14.50

16 d. – Savaitė be žmonų (JAV) – 19 val.                    

11 d. – „Happyedless“ 3D vaizdo ir tikro garso koncertas – 19, 21 val..                       

17–20 d. – „Kino pavaris“       

Tikras išbandymas (JAV) – 12.10, 15.15, 17.45, 20.10                                   

11–13 d. – Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels… (JAV) – 12.40, 15.30, 18.40, 21.15; 14–17 d. – 15.30, 18.40, 21.15

11–17 d. – Kazino Džekas (JAV) – 15.45, 18.50, 21.30                                 

11, 17 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.45, 14 val.; 12–16 d. – 11.45, 14, 16.30

12 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 11.30; 13 d. – 13.

11–17 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 14.30, 20.30                               

Piktas vairuotojas (3D, JAV) – 11.30, 17.30   

12–16 d. – Juodoji gulbė (JAV) – 18.45, 21.15                                   

11–13 d. – Be įsipareigojimų (JAV) – 20.45; 14–17 d. – 14.50

11–13 d. – Kovotojas (JAV) – 18.10; 14–17 d. – 12.20         

11–17 d. – Vykrutasai (Rusija) – 14, 16.10, 21.40                                          

Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 13.15, 18.45                                   

Biutiful (Ispanija, Meksika) – 15.45, 21.15      

Forum Cinemas Akropolis

11–17 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) – 10.15, 13, 15.45, 18.30, 21.15 

Meilė kaip seilė 3 (Rusija) – 11.30, 14, 16.45, 19.15, 21.40                            

11–13 d. – Rango (JAV) – 12, 14.30                                      

16 d. – Savaitė be žmonų (JAV) – 19val.                                             

17–20 d. – „Kino pavasaris“

11–13 d. – Vykrutasai (Rusija) – 11, 13.15, 15.30, 18, 21 val.; 14, 15, 17 d. –13.15, 15.30, 18, 21 val.; 16 d. – 13.15, 15.30                          

11–17 d. – Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels… (JAV) – 12.15, 15, 17.45, 20.15

Guliverio kelionės (JAV) – 11.15, 13.30, 16 val.                                  

11–13 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.45, 14.15, 16.30; 14–17 d. – 14.15, 16.30

11–14, 16, 17 d. – Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 10.45

11–14, 16, 17 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 13.45, 17.15, 17.40, 20.30; 15 d. – 20.30          

11–17 d. – Be įsipareigojimų (JAV) – 17, 19.30                      

11–13 d. – Juodosios raganos metai (JAV) – 21.50; 14–17 d. – 14.30, 21.50

11–17 d. – Iš kur tu žinai? (JAV) – 18.45, 21.30                     

Piktas vairuotojas (JAV) – 18.15, 20.45                                              

„Skalvijos“ kino centras

Moterų filmų festivalis „Šeršėliafam”
11 d. – Belvilis–Tokijas (Prancūzija) – 15 val.
11 d. – Premjera! Paskui saulę ir ožkas (dok. f., rež. G. Žickytė) – 17 val.
11 d. – Premjera! Nadiežda (dok. f., rež. D. Rust) – 17 val.
11 d. – Vyšnių žydėjimas – Hanami (Vokietija) – 18.30
11 d. – Žigola (Prancūzija) – 21 val.
12 d. – Paslaptingas žodžių gyvenimas (Ispanija) – 15, 19 val.
12 d. – 53 žiemos dienos (Ispanija) – 17 val.
12 d. – Tėve mūsų, kuris esi medyje (Prancūzija, Australija, Vokietija, Italija) – 21 val.
13 d. – Liūdesio pienas (Ispanija, Peru) – 15 val.
13 d. – Dalykai, kurių tau niekad nesakiau (Ispanija) – 17 val.
13 d. – Šeima (Danija) – 19 val.
13 d. – Pasimatymas (Prancūzija) – 21 val.
12 d. – animacijos programa „Šeršiukai“ – 13 val.; 13 d. – 13 val.
14 d. – Triušio urvas (JAV) – 19.30; 15 d. – 21 val.; 16 d. – 19.10; 17 d. – 17 val.
14 d. – Geresniame pasaulyje (Danija, Švedija) – 14.30 (seansas senjorams); 14 d. – 21.10; 16 d. – 17 val.; 17 d. – 20.40
16 d. – 8 pasimatymai (Ispanija) – 21 val.; 17 d. – 18.50
14 d. – „Nepatogaus kino“ diskusijų klubas. Brolienės (dok. f., Kamerūnas, D. Britanija) – 17 val.
15 d. – Frankofonijos dienų seansas. Namai (Prancūzija) – 19.10

Ozo kino salė

11 d. – Paskutinis (rež. A. Maceina) – 14 val.

Rimtauto Šilinio filmai

11 d. – Lietuvos Respublikos premjerai – 16 val.

11 d. – Lietuva II Pasauliniame kare (2006 m., 53 min.) – 18 val.

12 d. – Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 14 val.

12 d. – Anarchija Žirmūnuose (rež. S. Drunga) – 16 val.

12 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija) – 18 val.

14, 15 d. – Juozas Miltinis. Nežinomas interviu (rež. R. Banionis) – 14 val.; Bandymas išsiaiškinti (rež. A.Grikevičius)

14, 15 d. – Žvėris, išeinantis iš jūros (rež V. Žalakevičius) – 16 val.

14, 15 d. – Duburys (rež. G. Lukšas) – 18 val.

16, 17 d. – Giedrė (rež. D. Vaišnoras) – 14 val.

16, 17 d. – Myliu kulką tavo širdyje (rež. D. Vaišnoras) – 16 val.

16, 17 d. – Mergina, kuri žaidė su ugnimi (Švedija, Danija, Vokietija) – 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas

11, 12 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) – 12.15, 15.15, 18.30, 21.30, 23.59; 13–17 d. – 12.15, 15.15, 18.30, 21.30

11, 12 d. – Meilė kaip seilė 3 (Rusija) – 13.45, 16.15, 18.45, 21.15, 23.30;13–17 d. – 13.45, 16.15, 18.45, 21.15

11, 12 d. – Potiche. Žmonos maištas (Prancūzija) – 15.30, 18, 20.30, 23.00; 13–17 d. – 15.30, 18, 20.30

11–13 d. – Rango (JAV) – 11.15, 14 val.

15 d. – Galbūt, mažyte (JAV) – 17.15

16 d. – savaitė be žmonų (JAV) – 19 val.

18 d. – „Happyedless“ 3D vaizdo ir tikro garso koncertas – 19, 21 val..           

11, 12 d. – Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels… (JAV) – 10.30, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45, 23.15; 13–17 d. – 10.30, 13.15, 15.45, 18.15, 20.45

11, 12 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 13.30, 17, 20.15, 23.45; 13–17 d. – 13.30, 17, 20.15

11–13 d. – Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 16.30, 19.15; 14–17 d. – 11.15, 16.30, 19.15;

11–13 d. – Piktas vairuotojas (JAV) – 21.45; 14–17 d. – 14, 21.45

11–17 d. – Kazino Džekas (JAV) – 14.45, 19.30                    

11–14, 16, 17 d. – Vykrutasai (Rusija) – 17.15, 22 val.; 15 d. – 22 val.           

11–17 d. – Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 10.45                   

11–13 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 12.45              

11–17 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 12.30                                       

Cinamonas

12, 13 d. – Rango (JAV) – 15, 17.15

17 d. Savaitė be žmonų (JAV) – 19.30

11–17 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) – 11.30, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.

Akvariumas (JAV) – 13.45

Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels... (JAV) – 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.10

Sanctum (3D, Australija, JAV) – 16.10, 18.15, 20.15, 22.15

11–16 d. – Piktas vairuotojas (JAV) – 12.45, 19.30, 21.45; 17 d. – 12.45, 21.45

11–17 d. – Vykrutasai (JAV) – 12.30, 19.15

Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą (Švedija, Danija, Vokietija) – 21.15

Alfa ir omega (JAV, Indija) – 11 val.

Be įsipareigojimų (JAV) – 14.45, 17 val.

11, 14–17 d. – Juodosios raganos metai (JAV) – 15 val.

11, 14–17 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.15, 13.15, 17.15; 12, 13 d. – 11.15, 13.15

Klaipėda

Forum Cinemas

11–17 d. – Pasaulinė invazija: mūšis dėl Los Andželo (JAV) – 12, 15.15, 18.30, 21.30

Meilė kaip seilė 3 (Rusija) – 10.45, 13.30, 15.45, 18.15, 20.45                       

Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 11.15, 16.15, 21.15            

Juodoji gulbė (JAV) – 13.45, 18.45                             

11–13 d. – Rango (JAV) – 10.30, 13 val.                    

16 d. – Savaitė be žmonų (JAV) – 19 val.                                

11–13 d. – Didžiosios motušės namai: obuolys nuo obels… (JAV) – 15.30, 18, 20.30; 14, 15, 17 d. – 13, 15.30, 18, 20.30; 16 d. – 15.30                           

11–17 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 16, 19, 22 val.                

Piktas vairuotojas (JAV) – 14, 17.30, 21 val.                           

Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 10.15, 13.15                          

Guliverio kelionės (JAV) – 11 val.                                                        

Šiauliai

Forum Cinemas

11– 17 d. – Vykrutasai (Rusija) – 19, 21.10                

Džiulijos akys (Ispanija) – 15.15, 20.30                                               

11– 13 d. – Rango (dubliuotas lietuviškai) – 11.30, 14.10                    

16 d. – Savaitė be žmonų (JAV) – 19 val.                                

11– 17 d. – Sanctum (3D, JAV) – 15.30, 18.30, 21.30                                   

11– 13 d. – Juodoji gulbė (JAV) – 17, 20 val.; 14–17 d. – 14, 17, 20 val.

11– 17 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.45, 14.15, 16.40   

Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 10.15                                     

11– 15, 17 d. – Iš kur tu žinai? (JAV) – 12.45, 18.15; 16 d. –12.45

11– 15, 17 d. – Be įsipareigojimų (JAV) – 15.45, 20.45; 16 d. – 15.45           

11– 17 d. – Kovotojas (JAV) – 12.30, 18 val.

11– 13 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 11.30  

11– 17 d. – Guliverio kelionės (3D, JAV) – 13 val.      

Atlantis Cinemas

3D salė

11– 17 d. – Alfa ir omega (JAV, Indija) – 10, 13.30

Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.45 val. 

Sanctum (Australija, JAV) – 15.15, 19.35

Mergina, kuri žaidė su ugnimi (Švedija, Danija, Vokietija) – 17.15

Piktas vairuotojas(JAV) – 21.35          

1 salė

11– 17 d. – Megamaindas (JAV) – 10.15

Mechanikas (JAV) – 12, 17.45           

Kažkur tarp ten ir čia (JAV) – 13.45, 21.35     

Meilė ir kiti narkotikai (JAV) – 15.40, 19.30  

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

11, 12, 13 d. – Megamaindas (JAV) – 15, 17.30; 14–17 d. – 13; 15; 17.30

Mechanikas (JAV), 11–17 d. 20 val.

Mažoji salė

11, 12, 13 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 13.15, 15.15; .14–17 d. – 15.15

11–17 d. – Paskutinis tėvų išbandymas: mažieji Fakeriai (JAV) – 15.17, 19.15


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.