Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 4–13


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

4 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

5 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – R. Šervenikas

6 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

5 d. 18.30 – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

6 d. 12 val. – J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. – J. Dautartas

10 d. 18.30 – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

12 d. 18.30 – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

13 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

4 d. 18.30 – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

5 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

6 d. 16 val. – V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

Vilniaus mažasis teatras

4 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA. Rež. – G. Padegimas

5 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS. Rež. – V.V. Landsbergis

8 d. 18.30 – F. Garcia Lorcos „BERNARDOS ALBOS NAMAI. Rež. – R. Kudzmanaitė

(VšĮ „Vilniaus teatro grupė“)

9 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI. Rež. – V. Malinauskas

10 d. 18 val. – „KITAS KAMPAS (VšĮ „Andriaus Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla“)

12 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? . Rež. – J. Vaitkus

13 d. 16 val. – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

4 d. 18 val. – PREMJERA! „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir „Keturvėjininkų“ kūrybą). Rež. – T. Jašinskas. Dailininkės – A. Kupšytė ir L. Liepaitė. Vaidina N. Gadliauskas, A. Kazanavičius, S. Sipaitis, D. Morozovaitė, I. Ciplijauskas, L. Petrauskas, S. Storpirštis (Salė 99)                

5 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

(Salė 99)

5 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

6 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

9 d. 18val. – H. Melville’io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

10 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

12 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

(Salė 99)

12 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

13 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

13 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

6 d. 21 val. OKT studijoje (Ašmenos g. 8) – „Dugne“ (pagal M. Gorkį). Rež. – O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

5, 13 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

6 d. 12 val. – A. Gricius DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

12 d. 12 val. – EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Rež. ir dail. – V. Mazūras

12 d. 18.30 – „PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

4 d. 18.30 – PASVYDO (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė–Paukštienė

5 d. 18.30 – V.V. Landsbergio VILIS. Rež. – V.V. Landsbergis

5 d. 14 val. – R. Mikučio LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. – A. Grybauskaitė

6 d. 14 val. – V. Palčinskaitės BJAURUSIS ANČIUKAS (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

12 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

13 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje”). Rež. ir dail. – J. Skuratova

13 d. 18.30 – K.I. Galczynskio „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

4 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAMSIOJI PUSĖ“. Choreogr. – E. Stundytė

4 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

5 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BUDĖJIMAI“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („Trupė liūdi“)

8 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „VABI SABI VASABI“. Aktorius ir rež. – B. Šarka

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

9 d. 19 val. Kišeninėje salėje – T. Williamso „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“. Rež. – A. Šablauskas

10 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

12, 13 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „PAUKŠČIAI“. Choreogr. – G. Ivanauskas

(G. Ivanausko teatras)

12 d. 17, 19.30 Kišeninėje salėje „CUKRUS“. Rež. ir choreogr. – N. Liñana („Segundo Acto Produccions“, Ispanija)

13 d. 12val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

„Audronio Liugos produkcija“

10 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

VGTU teatras-studija „Palėpė“

5 d. 16.30 ir 19 val. – „Kuboaa“ (pagal K. Hamsuno romaną). Rež. – D. Bražiūnas

„Raganiukės teatras“

5 d. 12 val. – ,,Ateiviukas Miko“ (pagal J. Gaarder knygą „Ei! Ar čia yra kas nors?“).

Rež. – R. Urbonavičiūtė

6 d. 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“ (pagal O. Wailde’ą). Rež. – R. Urbonavičiūtė

12 d. 12 val. – „Karlsonas ir Mažylis“ (pagal A. Lindgrend). Rež. – L. Urbonavičiūtė

13 d. 12 val. – knygelės „Mažojo dinozauriuko istorija“ pristatymas

Kaunas

Kauno dramos teatras

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius 4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

5 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“).

Rež. – A. Areima

6 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

8 d. 18 val. Penktojoje salėje – MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

8 d. 19 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.-M. Kolteso SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima.

9 d. 19 val. Parketinėje salėjeDRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis

(„Cezario grupė“)

10 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dello ir G. Sibleyro TEGYVUOJA BUŠONAS! “. Rež. – R. Vitkaitis

12 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

12 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima.

13 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę “Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

13 d. 15 val. Penktojoje salėje – Keturakio AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

Kauno muzikinis teatras

4, 13 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

5 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

6 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Choreogr. – J. Smoriginas

6 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica. Dir. – J. Janulevičius

9 d. 17 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

10 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis. Dir. – J. Geniušas

11 d. 18 val. – G. Kuprevičiaus „Karalienė Bona“. Dir. – V. Visockis

12 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

Kauno mažasis teatras

4 d. 19 val., 13 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

6 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

6 d. 18 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

12 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

5 d. 12 val. – „UMA-UMA“. Rež. – A. Žiurauskas

6 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

7 d. 18 val. – EPiaf dainas atlieka E. Sašenko (vokalas) ir P. Zdanavičius (fortepijonas)

9 d. 12 val. Vilniaus teatre „Lėlė“ – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“(pagal G. Beresnevičiaus pasakas). Rež. – O. Žiugžda

11 d. 16 val. – vaikų popgrupės „Lašeliukai“ koncertas

12 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

13 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

5 d. 18.30 – J. StraussoŠikšnosparnis“. Dir. – M. Barkauskas, S. Domarkas

6 d. 15 val. B. PavlovskioSnieguolė ir septyni nykštukai. Dir. – A.J. Lukoševičius

8 d. 18.30 – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – S. Domarkas, D. Pavilionis

12 d., šeštadienis, 18.30 val. J. Strauss (C. Haffnerio, R, Genée ir N. Erdmano libretas, A. Drilingos ir V. Mikštaitės vertimas), 3 v. operetė „Šikšnosparnis“. Dir. – M. Barkauskas, S. Domarkas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

4 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova

5 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas                

6 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė

6 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

9 d. 19 val. – „ANA KARENINA“ (Anželikos Cholinos šokio teatras)

12 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

13 d. 12 val. – „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež. – J. Žibūda

13 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

5 d. 17 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

6 d. 12 val. – O. Šapko „KAIP TAPTI PARŠELIU?“. Rež. – R. Pazikas

9 d. 18 val. – D. Jankauskaitės „Jerichono rožė“ (Marijampolės dramos teatras)

11, 12 d. 17 val. – PREMJERA! H. Grekovo „HANANA“. Rež. – R. Atkočiūnas (2-jų veiksmų spektaklis)

13 d. 18 val. – „2 vyrai ir 1 tiesa“. Rež. – A. Gricius („Domino“ teatras)

Marijampolė

Marijampolės dramos teatras

Alytaus miesto teatro spektakliai

4 d. 12 val. – H.K. Anderseno „LAKŠTINGALA“. Rež. – L. Liausaitė

4 d. 18 val. – V. Veršulio „LIFTE“. Rež. – M. Sadauskas


„7 meno dienos“ Nr.9 (931), 2011-03-04

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti