Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 8 (930), 2011 vasario 25 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Vasario 25–kovo 6


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

25 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – R. Šervenikas

26 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – M. Staškus

27 d. 12 val. – I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. – A. Šulčys

III. 2, 3 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. Dir. – R. Šervenikas

4 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

5 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – R. Šervenikas

6 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. – A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

25 d. 18.30 – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI) “. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

26 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

27 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

III. 3 d. 18.30 – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

5 d. 18.30 – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

6 d. 12 val. – J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. – J. Dautartas

10 d. 18.30 – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

Mažoji salė

25 d. 18.30 – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

26 d. 16 val. „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

III. 2 d. 18.30 – L. Liausaitės „KAINAS IR ABELIS“. Rež. – L. Liausaitė (Alytaus miesto teatras)

4 d. 18.30 – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

5 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

6 d. 16 val. – V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

Vilniaus mažasis teatras

25 d. 18.30 – E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

26 d. 12 val. – J. Donaldson „KAS TAS GRUFAS? “. Rež. – A. Gluskinas

26 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

27 d. 16 val. – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

III. 3 18.30 – „Prie barjero“ (A. Čechovo humoreskų inscenizacijos)

Valstybinis jaunimo teatras

25 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

26 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

(Salė 99)

26 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

27, III. 6 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

III. 1, 2 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

3, 4 d. 18 val. – PREMJERA! „KETURIAIS VĖJAIS“ (pagal K. Binkio ir „Keturvėjininkų“ kūrybą). Rež. – T. Jašinskas. Dailininkės – A. Kupšytė ir L. Liepaitė. Vaidina N. Gadliauskas, A. Kazanavičius, S. Sipaitis, D. Morozovaitė, I. Ciplijauskas, L. Petrauskas, S. Storpirštis (Salė 99)                

5 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

(Salė 99)

5 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

6 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

Rusų dramos teatras

25, 26 d. 18 val. – PREMJERA! Y. Ronen „PAMIŠĖLĖ“. Rež. – L. Adomaitienė

27 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.Ch. Anderseno pasaką). Vad. – O. Tamašauskienė

27 d. 18 val. – PREMJERA! N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

25 d. 18.30 val. – VARDAN TOS... (pagal W. Shakespeare‘o tragediją „Romeo ir Džuljeta“). Rež. – A. Jalianauskas

26 d. 12 val. – S. Siudikos TRYS PARŠIUKAI. Rež. – A. Mikutis

27 d. 19 val. – NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis

III. 5 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

6 d. 12 val. –A. Gricius DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

Mažoji salė

26 d. 14 val. – KIŠKIŲ SUKILIMAS (pagal K. Binkio poemą). Rež. ir dail. – R. Driežis

26, III. 5 d. 18.30 – V.V. Landsbergio VILIS. Rež. – V.V. Landsbergis

27 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės COLIUKĖ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

III. 4 d. 18.30 – PASVYDO (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė–Paukštienė

5 d. 14 val. – R. Mikučio LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. – A. Grybauskaitė

6 d. 14 val. – V. Palčinskaitės BJAURUSIS ANČIUKAS (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

„Menų spaustuvė“

26 d. 12 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

III. 2 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Sauterio ir B. Studlaro „A. – VISAI KITA“. Rež. – A. Jankevičius („Keistuolių teatras“)

2 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

3 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

4 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAMSIOJI PUSĖ“. Choreogr. – E. Stundytė

4 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

5 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BUDĖJIMAI“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („Trupė liūdi“)

Teatras „Utopia“

III. 3 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

Keistuolių teatras

25 d. 19 val. – PREMJERA! „VASAROTOJAI“ (pagal M. Gorkio kūrybą). Rež. – A. Giniotis

III. 3 d. 19 val. – „Taisyklė Nr.1, arba Sapnuoti Vilnių draudžiama!“ (pagal V. Ludwigo ir B. Heymanno muzikinį reviu „Linija 1“). Rež. – A. Giniotis

Šokio teatras

Kosciuškos g. 11

26 d. 19 val. – „KITAS PASAULIS“ („Baltijos baleto grupė“)

„Raganiukės teatras“

III. 5 d. 12 val. – ,,Ateiviukas Miko“ (pagal J. Gaarder knygą „Ei! Ar čia yra kas nors?“).

Rež. – R. Urbonavičiūtė

6 d. 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“ (pagal O. Wailde’ą). Rež. – R. Urbonavičiūtė

Kaunas

Kauno dramos teatras

25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas 

25 d. 19 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis    

26 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė 

26 d. 17 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ  PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius  

26 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

27 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė 

27 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

III. 1 d. 18 val. Penktojoje salėje – J. Dello ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis

1 d. 19 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

2 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. – G. Varnas, rež. – R. Ramanauskas

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius 4 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI. Rež. – R. Atkočiūnas

5 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerros „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

5 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“).

Rež. – A. Areima

6 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

Kauno muzikinis teatras

25 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. – J. Geniušas

26 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

27 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

III. 3 d. 18 val. – J.Strausso „Vienos kraujas“ Dir. – V. Visockis

4 d. 18 val. – L. AdomaičioDulkių spindesys“. Choreogr. ir libreto aut. – D. Bervingis ir G. Visockis

5 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

6 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Choreogr. – J. Smoriginas

6 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica”. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

25 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

26 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Baniūnas

26 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

26 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

27 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

III. 5 d. 12 val. – „UMA-UMA“. Rež. – A. Žiurauskas

6 d. 12 val. „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

7 d. 18 val. – EPiaf dainas atlieka E. Sašenko (vokalas) ir P. Zdanavičius (fortepijonas)

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

26 d. 18val., 27 d. 17 val. – romansų vakaras „Meilės žodžiai“. Dalyvauja solistai A. Kozlovskis, K. Nevulis, V. Timašiovas (gitara)

III. 1 d. 18.30 – kamerinės muzikos koncertas ,,Laiškai tolimajai žvaigždei“. Dalyvauja pianistė I. Maknavičienė, operos solistė D. Kužmarskytė, aktorė R. Šaltenytė

5 d. 18.30 – J. StraussoŠikšnosparnis“. Dir. – M. Barkauskas, S. Domarkas

6 d. 15 val. B. PavlovskioSnieguolė ir septyni nykštukai. Dir. – A.J. Lukoševičius

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

25 d. 18 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – S. Varnas

26 d. 18 val. – P. Shafferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

27 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

27 d. 18 val. – „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

III. 4 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova

5 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas                

6 d. 12 val. –„SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė

6 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

Šiaulių dramos teatro spektakliai

25 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

26 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

27 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

27 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

III. 1 d. 18 val. – „DRĄSI ŠALIS“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupės“ spektaklis)

5 d. 17 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

6 d. 12 val. – O. Šapko „KAIP TAPTI PARŠELIU?“. Rež. – R. Pazikas

Marijampolės dramos teatras

25 d. 19 val. – festivalis „Muzika ir aš“

Alytaus miesto teatro spektakliai

III. 4 d. 12 val. – H.K. Anderseno „LAKŠTINGALA“. Rež. – L. Liausaitė

III. 4 d. 18 val. – V. Veršulio „LIFTE“. Rež. – M. Sadauskas


„7 meno dienos“ Nr.8 (930), 2011-02-25

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti