Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Vasario 25–kovo 3


7MD informacija

Share |

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

25–III. 3 d. – Piktas vairuotojas (3D, JAV) – 14.15, 18.30, 21.20      

Iš kur tu žinai? (JAV) – 11, 13.30, 16.15, 19, 21.45                            

Vykrutasai (Rusija) – 11.15, 13.45, 16, 18.30, 21 val.                         

Tikras išbandymas (JAV) – 12.15, 15.30, 18.10, 20.30

26 d. – C.W. Glucko „Ifigenija Tauridėje“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 20 val.                                               

III. 2 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 19 val.                               

25–27 d. – Kovotojas (JAV) – 13, 16, 18.50, 21.50; 28–III. 3 d. – 16, 18.50, 21.50

25–27 d. – Be įsipareigojimų (JAV) – 13.15, 16.15, 19.10, 21.30; 28–III. 3 d. –16.15, 19.10, 21.30

25–III. 3 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.45, 14, 16.30     

Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 12, 15.20                   

25–27 d. – Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 11.45, 17.15; 28–III. 3 d. – 17.15        

25–III. 3 d. – Biutiful (Ispanija, Meksika) – 14.15, 20.50

Juodoji gulbė (JAV) – 18.45, 21.15                             

25, 27–III. 1, 3 d. – Guliverio kelionės (3D, JAV) – 11.30, 17.15; 26, III. 2 d. – 11.30

25, 27–III. 1, 3 d. – Labai rusiškas filmas (3D, Rusija) – 20.10

25–III. 3 d. – Juodosios raganos metai (JAV) – 17.30, 20 val.

25–27 d. – Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį (JAV, Ispanija) – 12.50, 17.45; 28–III. 3 d. – 17.45          

25–III. 3 d. – Džiulijos akys (Ispanija) – 15, 20.15                              

25–27 d. – Megamaindas (JAV) – 12.40         

25–III. 3 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (JAV) – 14.45    

Forum Cinemas Akropolis

25–III. 3 d. – Piktas vairuotojas (3D, JAV) – 11.45, 14.45, 17.45, 21 val.      

Piktas vairuotojas (JAV) – 19.30, 21.40                                              

Iš kur tu žinai? (JAV) – 11.30, 14, 16.30, 19.15, 21.50           

Vykrutasai (Rusija) – 13.30, 16.15, 19, 21.30                         

25–III. 3 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 19 val.             

25–27 d. – Juodosios raganos metai (JAV) – 10.45, 13, 15.30, 18.30, 21.15; 28–III. 3 d. – 13, 15.30, 18.30, 21.15

25–27 d. – Mechanikas (JAV) – 12.30, 15.15, 18, 20.30; 28, III. 1, 3 d. –15.15, 18, 20.30   

25–27 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 10.30, 12.45, 15, 17.15; 28–III. 3 d. – 12.45, 15, 17.15        

25–III. 3 d. – Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 10.15                           

25–27 d. – Kovotojas (JAV) – 11, 14.30, 17.30, 20.15; 28–III. 3 d. – 14.30, 17.30, 20.15

25–III. 3 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 11.15, 13.45, 16 val.            

Be įsipareigojimų (JAV) – 18.15, 20.45                                   

„Skalvijos“ kino centras

25 d. – Akvariumas (D. Britanija) – 17 val.; 26 d. – 17 val.; 28 d. – 16.50; III. 2 d. – 16.50; 3 d. – 16.50
25 d. – Šiaurė (Norvegija) – 19.10; 26 d. – 21.40; 27 d. – 19.10; 28 d. – 21.10; III. 1 d. – 19.40; 2 d. – 21.40; 3 d. – 19 val.
25 d. – Baltas kaspinas (Austrija, Italija, Prancūzija, Vokietija) – 20.50; 1 d. – 17 val.; 2 d. – 19 val.
26 d. – Gainsbourg‘as. Didvyriškas gyvenimas (Prancūzija, JAV) – 19.15; 27 d. – 16.40; III. 1 d. – 21.10; 3 d. – 20.30
27 d. – Monparnasas, 19 (Prancūzija) – 20.40
28 d. – Seansai senjorams. Džeinė Eir (Italija, Prancūzija, D. Britanija) – 14.30
Ciklas „Karlsono kinas“
26 d. – Eleonoros paslaptis (Prancūzija, Italija) – 13 val.; 27 d. – 15 val.
26 d. – Azuras ir Asmaras (Prancūzija, Belgija, Ispanija, Italija) – 15 val.
27 d. – animacinių filmų programa „Baubas ir Co“ (rež. I. Bereznickas) – 13 val.
28 d. – „Nepatogaus kino“ diskusijų klubas. Pastipusių pelių karalystė (dok. f., Baltarusija) – 19 val.

Pasaka

25 d. – Geresniame pasaulyje (Danija, Švedija) – 17.15, 21.45; 26, 28 d. – 19.15; 27 d. – 15, 21.15; III. 1 d. – 11, 13.30, 17.30; III. 2 d. – 20 val.

25 d. – Triušio urvas (JAV) – 17.30; 26 d. – 18 val.; 27 d. – 18 val.    

25 d. – Įsivaizduojamos meilės (Kanada) – 19.15; 26 d. – 19.45; 27 d. – 16 val.; 28 d. – 18 val.; III. 1 d. – 20 val.                 

25 d. – Širdžių ėdikas (Prancūzija) – 19.30; 26 d. – 17 val.; 27 d. – 19 val.; 28 d. – 17 val.; III. 1 d. – 21.45

25 d. – Kažkur tarp ten ir čia (JAV) – 21 val.; 26 d. – 16 val.; 27, 28 d. – 19.45; III. 1 d. – 21.30

26, 27 d. – Alfa ir Omega (JAV, Indija) – 13 val.

26 d. – Kai apkabinsiu tave (rež. K. Vildžiūnas) – 15, 21.45; 27 d. – 17.15; 28 d. – 21.40; III. 1 d. – 18 val.

26 d. – Protingas sprendimas (Švedija, Suomija, Vokietija, Italija) – 21.30; 27 d. – 21.30; 28 d. – 21.30; III. 1 d. – 19.45; III. 2 d. – 20.15

27 d. – Coco Chanel ir Igoris Stravinskis (Prancūzija) – 18.30 

III. 2 d. – Seksas ir Liusija (Ispanija) – 17.30   

III. 2 d. – Vestuvių fotografas (Švedija) – 18 val.         

Festivalis „Šeršėliafam“

III. 3 d. – Paskui saulę ir ožkas (rež. G. Žickytė) – 19 val.

III. 3 d. – Trys spalvos. Mėlyna – 20 val.

III. 3 d. – Išsiskyrimas – 21 val.

III. 3 d. – Belvilis–Tokijas – 22 val.

Ozo kino salė

25, 26, 28 d. – Mergina, kuri žaidė su ugnimi (Švedija, Danija, Vokietija) – 15, 18 val

III. 1–3 d. – Giedrė (rež. D. Vaišnoras) – 15 val.

III. 1–3 d. – Myliu kulką tavo širdyje (rež. D. Vaišnoras) – 18 val.

Kaunas

Forum Cinemas

25, 26 d. – Piktas vairuotojas (3D, JAV) – 15.45, 18.45, 20.15, 21.45, 23.15; 27–III. 1, 3 d. – 15.45, 18.45, 20.15, 21.45; 2 d. – 15.45, 20.15, 21.45

25–III. 3 d. – Piktas vairuotojas (JAV) – 12, 14.45                             

Iš kur tu žinai? (JAV) – 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30                

25, 26 d. – Vykrutasai (Rusija) – 15.15, 18, 20.30, 22.45; 27–III. 3 d. – 15.15, 18, 20.30     

III. 1 d. – Biznio planas pagal ponią Greis (D. Britanija) – 18 val.                     

III. 2 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 19val.                                

25, 26 d. – Be įsipareigojimų (JAV) – 15.30, 21, 23.30; 27–III. 3 d. – 15.30, 21 val.

25–III. 3 d. – Guliverio kelionės (3D, JAV) – 11.15, 14.15, 17.15

Guliverio kelionės (JAV) – 12.30                                 

25–27 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.45, 14.30, 16.45; 28–III. 3 d. – 14.30, 16.45        

25–III. 3 d. – Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 10.15, 13 val.   

Kovotojas (JAV) – 19.15, 22v al.                               

25–27 d. – Biutiful (Ispanija, Meksika) – 12.15, 18; 28–III. 2, 3 d. – 18 val.   

25, 26 d. – Mechanikas (JAV) – 20.45, 23 val.; 27–III. 3 d. – 20.45

25–III. 3 d. – Juodoji gulbė (JAV) – 17.45

Cinamonas

25–III. 3 d. – Piktas vairuotojas (JAV) – 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.10, 22.15

25 d. – Vykrutasai (Rusija) – 19, 21 val.; 26–III. 3 d. – 13, 15, 17, 19, 21 val.

25–III. 3 d. – Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą (Švedoja, Danija, Vokietija) – 18.30, 21.20

25 d. – Triušio urvas (JAV) – 13, 16.30; 26–III. 3 d. – 16.30

25 d. – Alfa ir Omega (JAV, Indija) – 11, 15 val.; 26–III. 3 d. – 11 val.

25–III. 3 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 11.40, 13.35, 15.30

25 d. – Be įsipareigojimų (JAV) – 12, 14.15, 17, 19.15, 21.30; 26–III. 3 d. – 12, 14.15, 19.15, 21.30

25–III. 3 d. – Juodosios raganos metai (JAV) – 19.45, 22 val.

Ilgo plauko istorija (JAV) – 10.45, 12.45, 14.45, 16.45

Burleska (JAV) – 17.20

Klaipėda

Forum Cinemas

25–III. 3 d. – Piktas vairuotojas (3D, JAV) – 14.30, 19, 22 val.                      

Vykrutasai (Rusija) – 11.45, 14, 16.45, 19.15, 21.45                          

Džiulijos akys (Ispanija) – 18.30, 21.15                                               

III. 2 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 19 val.

25–III. 3 d. – Be įsipareigojimų (JAV) – 13.15, 15.45, 18.15, 20.45

Ilgo plauko istorija (JAV) – 10.15, 13, 16 val.                         

25–27 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 12, 14.15, 16.30; 28–III. 3 d. – 14.15, 16.30

25–III. 1, 3 d. – Guliverio kelionės (3D, JAV) – 11.30, 17.45; 2 d. – 11.30    

25–III. 3 d. – Juodosios raganos metai (JAV) – 13.30, 18.45  

Kovotojas (JAV) – 16.15, 21 val.                               

25–III. 1, 3 d. – Labai rusiškas filmas (3D, Rusija) – 20.30

Megamaindas (JAV) – 11 val.                         

25–27 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (JAV) – 10.45

Šiauliai

Forum Cinemas

25–III. 1, 3 d. – Piktas vairuotojas (3D, JAV) – 18.15, 21.45; 2 d. – 21.45    

25–III. 3 d. – Iš kur tu žinai? (JAV) – 10.45, 13.15, 16, 18.45, 21.30             

Karaliaus kalba (Australija, D. Britanija) – 15.30, 18,    20.45              

III. 2 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 19 val.

25–27 d. – Be įsipareigojimų (JAV) – 11.30, 16.30, 21.15; 28–III. 3 d. – 16.30, 21.15

25–27 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.15, 13.45, 16.15; 28–III. 3 d. – 13.45, 16.15

25–III. 3 d. – Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 12.45               

Guliverio kelionės (3D, JAV) – 10.15, 15.45               

25–27 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 11, 13.30; 28–III. 3 d. – 13.30

25–III. 3 d. – Juodosios raganos metai (JAV) – 14, 19 val.                  

Meilė ir kiti narkotikai (JAV) – 18.30                                       

Mechanikas (JAV) – 21 val.

Atlantis Cinemas

3D salė

25–III. 3 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 10, 13.25

Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.45, 15.25                                                                                                      

Piktas vairuotojas (JAV) – 17.20, 19.25, 21.30                                                                                            

1 salė

25–III. 3 d. – Dilemma (JAV) – 10.20, 14.40

Burleska (JAV) – 12.25, 20.45

Turistas (JAV, Prancūzija) – 16.45, 18.45                                                                                                     

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

25–III. 1, 3 d. – Piktas vairuotojas (3D, JAV) – 18.30, 21.40; 2 d. – 21.40

25–III. 3 d. – Juodoji gulbė (JAV) – 18.45, 21.20                   

Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį (JAV, Ispanija) – 18.10

Juodosios raganos metai (JAV) – 20.30                       

III. 2 d. – Sanctum (3D, Australija, JAV) – 19 val.                               

25–27 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 11.15, 13.45, 16.15; 28–III. 3 d. – 13.45, 16.15        

25–27 d. – Ilgo plauko istorija (3D, JAV) – 10.15, 15.30; 28–III. 3 d. – 15.30

25–27 d. – Guliverio kelionės (JAV) – 11.30, 14, 16 val.; 28–III. 3 d. – 14, 16 val.

25–III. 3 d. – Guliverio kelionės (3D, JAV) – 12.45

Garsas

Didžioji salė

25–27 d. – Bielka ir Strielka – kosmoso užkariautojos (Rusija) 12.30, 16.15, 28–III. 3 d. – 14.20

25–27 d. – Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas (Kanada) – 20 val.; 28–III. 3 d. – 21.35

25–27 d. – Mechanikas (JAV) – 20 val.; 28–III. 3 d. – 16 val.

25–27 d. – Lūšnynų milijonierius (D. Britanija, JAV) – 14.05; 17.50; 28–III. 3 d. – 17.40

Mažoji salė

25–27 d. – Po vienu stogu (JAV) – 16, 21.15; 28–III. 3 d. – 16.10 val., 21.20

25–27 d. – Myliu kulką tavo širdyje (rež. D. Vaišnoras); 28–III. 3 d. – 14.30, 19.50; 28–III. 3 d. – 20 val.

25–27 d. – Kartą (Airija) – 12.50, 18.10; 28–III. 3 d. – 14.30, 18.15

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

25, 28–III. 3 d. – Ilgo plauko istorija (JAV) – 15, 17.30; 26, 27 d. – 13, 15, 17.30; 27 d. – 13 val.

25–III. 3 d. – Burleska (JAV) – 20 val.

Mažoji salė

25, 28–III. 3 d. – Turistas (JAV, Prancūzija) – 15.15, 19.15; 26, 27 d. – 13.15, 17.15, 19.15; 26 d. – 13.15

25–III. 3 d. – Meilė ir kiti narkotikai (JAV) – 17.15


„7 meno dienos“ Nr.8 (930), 2011-02-25

Versija spausdinimui

Komentarai

TZdMZJWiFlmXGPtb, 2012-02-16 12:15

I wntaed to spend a minute to thank you for this.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti