Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 7 (929), 2011 vasario 18 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Vasario 18–27


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

18 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

19 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

20 d. 18 val. – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – R. Šervenikas

23 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Pitrėnas

24 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

25 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – R. Šervenikas

26 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – M. Staškus

27 d. 12 val. – I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18.30 – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

19 d. 18.30 – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

20 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

22 d. 18.30 – 70-ties metų jubiliejaus koncertas „LIETUVA–LIETUVAI“ (ansamblio vad. – R. Katinskas)

23 d. 17 val. – F. Dostojevskio „IDIOTAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

24 d. 18.30 – M. Lermontovo „MASKARADAS“. Rež. – R. Tuminas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

25 d. 18.30 – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI) “. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

26 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

27 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

18 d. 18.30 – M. Duras „MEILUŽIS“ (aktorės B. Mar monospektaklis)

19 d. 16 val. V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

20 d. 16 val. A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

24 d. 18.30 – brolių Presniakovų „HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS) “. Rež. – R. Kudzmanaitė

25 d. 18.30 – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

26 d. 16 val. „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

Vilniaus mažasis teatras

18 d. 18.30 – D. Lindsay-Abaire „TRIUŠIO LANDA“. Rež. – V. Malinauskas

19 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

19 d. 18.30 – koncertas „Boogie Night“. Dalyvauja G. Latvėnaitė, A. Šataitė, J. Bareikis, K. Glušajevas

20 d. 16 val. – „SELAVY! “ (N. Narmontaitės muzikinis spektaklis)

24 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

24 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – M. Lermontovo „MASKARADAS“. Rež. – R. Tuminas

25 d. 18.30 – E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

26 d. 12 val. – J. Donaldson „KAS TAS GRUFAS? “. Rež. – A. Gluskinas

26 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

27 d. 16 val. – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

18 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė

(Salė 99)

19 d. 18 val. – H. Melville’io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

20 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

20 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

22 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

23 d. 18 val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

24 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

25 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

26 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

(Salė 99)

26 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

27 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

Rusų dramos teatras

18 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

19 d.18 val. – A.A. Bajor „CHOCHOCHOCHOCHOPIN“. Rež. – L. Kiejzik

20 d. 12val. – J. Ščiuckio „SNIEGO KARALIENĖ“ Rež. – A. Ščiuckis

20 d. 18 val. – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

25, 26 d. 18 val. – PREMJERA! Y. Ronen „PAMIŠĖLĖ“. Rež. – L. Adomaitienė

27 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.Ch. Anderseno pasaką). Vad. – O. Tamašauskienė

27 d. 18 val. – PREMJERA! N. Simono „PASKUTINYSIS AISTRINGAS MEILUŽIS“. Rež. – O. Lapina

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

18 d. 19 val. Teatro arenoje – brolių Presniakovų „VAIDINANT AUKĄ“. Rež. – O. Koršunovas

19 d. 19 val. Teatro arenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – O. Koršunovas

24 d. 19 val. OKT repeticijų salėje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

19 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

19 d. 18.30 val. – Premjera! PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal K. Borutos knygą „Jurgio Paketurio klajonės“). Rež. ir scenar. aut. J. Čižauskaitė

20 d. 12 val. – A. Griciaus DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

20 d. 18.30 val. – GELEŽIS IR SIDABRAS (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

25 d. 18.30 val. – VARDAN TOS... (pagal W. Shakespeare‘o tragediją „Romeo ir Džuljeta“). Rež. – A. Jalianauskas

26 d. 12 val. – S. Siudikos TRYS PARŠIUKAI. Rež. – A. Mikutis

27 d. 19 val. – NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis

Mažoji salė

19 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje”). Rež. ir dail. – J. Skuratova

20 d. 14 val. – V. Palčinskaitės BJAURUSIS ANČIUKAS (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

26 d. 14 val. – KIŠKIŲ SUKILIMAS (pagal K. Binkio poemą). Rež. ir dail. – R. Driežis

26 d. 18.30 – V.V. Landsbergio VILIS. Rež. – V.V. Landsbergis

27 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės COLIUKĖ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

19 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS)“. Rež. – I. Stundžytė

(teatras „Atviras ratas“)

20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KOKIA ČIA TEISYBĖ?“ („Trupė liūdi“)

21 d. 16 val. Infotekoje – „PASAKŲ POPIETĖ MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „MIEGO BROLIS“ (A. Jankevičiaus improvizacija R. Schneiderio romano temomis). Rež. – A. Jankevičius

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „VABI SABI VASABI“. Aktorius ir rež. – B. Šarka

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – SIBILĖ“. Choreogr. – L. Juodkaitė

23, 24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

26 d. 12 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

27 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – K. Binkis „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

Teatras „Utopia“

18, 19 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

18 d. 18 val. Parketinėje salėje – „JERICHONO ROŽĖ“. Rež. – D. Jankauskaitė (Marijampolės miesto municipalinis dramos)

18 d. 19 val. Mažojoje scenoje E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

19 d. 12 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas 

19 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.-M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima 

19 d. 19 val. Mažojoje salėje – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus („Mens publica“)

20, 27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

20 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė 

20 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima  

20 d. 19 val. Parketinėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“ ir „Menų spaustuvė“)

Festivalis „Nerk į teatrą“

22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 

23 d. 18 val. Parketinėje salėje – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Rež. – G. Ivanauskas, choreogr. – B. Urbietytė (G. Ivanausko teatras)

23 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima  

23 d. 19 val. Mažojoje salėje – S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. – V. Tertelis

24 d. 12 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius  

24 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas 

25 d. 19 val. Penktojoje salėje – J. Dell ir G. Sibleyro „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. – R. Vitkaitis    

26 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė 

26 d. 17 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ  PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius  

26 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

27 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė 

27 d. 18 val. Penktojoje salėje –„MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius  

Kauno muzikinis teatras

18 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

19 d. 18 val. – I. Kálmáno Silva“. Dir. – V. Visockis

20 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

20 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

23 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

24 d. 18 val. – F. Leharo „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas

25 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. – J. Geniušas

26 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

27 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

18 d. 19 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ (pagal B. Srbljanovič pjesę „Belgrado trilogija“). Rež. – D. Rabašauskas

19, 26 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

20 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

20 d. 18 val. – L.  de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

22 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

24 d. 19 val. – M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. – E. Prakuliauskaitė-Milinienė

25 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

26 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

19 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

20 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

26 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

27 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

26 d. 18.30, 27 d. 17 val. – romansų vakaras „Meilės žodžiai“. Dalyvauja solistai A. Kozlovskis, K. Nevulis, V. Timašiovas (gitara)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

18 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

19 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

20 d. 12 val. – G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. – J. Javaitis

20 d. 18 val. – P. Cheneau „Į SVEIKATĄ, PONE! “. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

25 d. 18 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – S. Varnas

26 d. 18 val. – P. Shafferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. –A. Lebeliūnas

27 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

27 d. 18 val. – „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

18 d. 18 val. – P. Gladilino „IŠ MIGLOS IŠNIRO ANGELAS“. Rež. – R. Rimeikis (Klaipėdos dramos teatras)

19 d. 18 val. – P. Shafferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas 

20 d. 12, 14 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

20 d. 17 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“.

Rež. – G. Gabrėnas

22 d. 18 val. – A. Strindbergo „Freken Julija“. Rež. – A. Areima (Vilniaus Mažasis teatras)

Šiaulių dramos teatro spektakliai

25 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

26 d. 18 val. – B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

27 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut.orė ir rež. – I. Norkutė

27 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Marijampolė

Marijampolės dramos teatras

21 d. 18 val. – K. Smorigino ir O. Ditkovskio akustinis koncertas

24 d. 18 val. – D. Petkevičius monospektaklyje „TĖTIS“

25 d. 19 val. – festivalis „MUZIKA IR AŠ“


 

„7 meno dienos“ Nr.7 (929), 2011-02-18

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti