Knygos meno konkurso „Vilnius 2010“ laureatai

7 MD
Aštuonioliktus metus LR kultūros ministerija skelbia Knygos meno konkurso nugalėtojus. Konkursui daugiau kaip 48 leidyklos, spaustuvės ir knygų dailininkai pateikė 148 knygas.

Pagrindinė Metų premija skirta Tomui Mrazauskui už Rūtos Janonienės knygos „Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje“ apipavidalinimą.

 

Vilniaus dailės akademijos premija - Ernestui Šimkūnui už Kristinos Jokubavičienės „Tarp atėjimo ir išėjimo. Algis Kliševičius“ apipavidalinimą.

 

Dailininkų sąjungos premija - Broniui Leonavičiui už knygą „Bronius Leonavičius. Knyginė grafika / plakatai / pašto ženklai / piešiniai / kaligrafinės kompozicijos ir objektai“.

 

Taip pat po vieną premiją kiekvienoje teminėje grupėje (šešios premijos) ir kiekvienoje teminėje grupėje dar dviejų knygų dailininkai apdovanoti diplomais:

 

Izaokas Zibucas - už Ramutės Rachlevičiūtės meno leidinio „Birutė Stančikaitė“ apipavidalinimą (leidykla - R. Paknio leidykla, spaustuvė - UAB „Standartų spaustuvė“). Teminė grupė „Meno leidiniai ir katalogai“;

 

Romas Orantas - už Valdo Papievio knygos „Eiti“ apipavidalinimą (leidykla - Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spaustuvė - UAB „Petro ofsetas“). Teminė grupė „Grožinė literatūra ir eseistika“;

 

Robertas Antinis - už knygą „Į“ (leidykla - Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius, spaustuvė - UAB „Arx Baltica“). Teminė grupė „Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai“;

 

Romas Orantas - už Leonardo Gutausko knygos „Senojo bokšto gyventojas“ apipavidalinimą (leidykla - Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spaustuvė - UAB „LOGOTIPAS“). Teminė grupė „Knygos vaikams ir jaunimui“;

 

Tomas Mrazauskas - už Herman Pleij knygos „Karminas, purpuras ir mėlis. Apie spalvas Viduramžiais ir vėliau“ apipavidalinimą (leidykla - UAB „Aidai“, spaustuvė - „BALTO Print“). Teminė grupė „Mokslinės, dalykinės knygos ir aukštųjų mokyklų vadovėliai“;

 

Zigmantas Butautis - už istorijos vadovėlių 8-10 klasėms serijos „Raktas“ apipavidalinimą (leidykla - UAB „Baltų lankų“ leidyba, spaustuvės - UAB „AJS spaustuvė“, UAB „INDIGO print“, UAB „Sapnų sala“). Teminė grupė „Mokykliniai vadovėliai“.

 

Dešimt diplomų įteikta:

 

Izaokui Zibucui - už meno leidinio „Vilnius. Miesto portretas“ apipavidalinimą (sudarytojai - Izaokas Zibucas ir Raimondas Paknys, leidykla - R. Paknio leidykla, spaustuvė - HING YIP PRINTING Co., Ltd). Teminė grupė „Meno leidiniai ir katalogai“;

 

Jokūbui Jacovskiui - už Margaritos Matulytės meno leidinio „Algirdas Šeškus. Archyvas (Pohulianka)“ apipavidalinimą (leidykla - Lietuvos dailės muziejus, spaustuvė - UAB „Standartų spaustuvė“). Teminė grupė „Meno leidiniai ir katalogai“;

 

Sigutei Chlebinskaitei - už Al fonso Andriuškevičiaus knygos „Vėlyvieji tekstai“ apipavidalinimą (leidykla - UAB „Apostrofa“, spaustuvė - UAB „Standartų spaustuvė“). Teminė grupė „Grožinė literatūra ir eseistika“;

 

Jokūbui Jacovskiui - už Rolando Rastausko knygos „Privati teritorija. Esė rinktinė“ apipavidalinimą (leidykla - UAB „Apostrofa“, spaustuvė - UAB „Petro ofsetas“). Teminė grupė „Grožinė literatūra ir eseistika“;

 

Kristinai Jėčiūtei ir Rūtai Deltuvaitei - už V. Valentinavičiaus ir Z. Šliavaitės knygos „Fizika. Vadovėlis IX klasei“ apipavidalinimą (leidykla - UAB „Šviesa“, spaustuvė - UAB „BALTO print“, UAB „LOGOTIPAS“). Teminė grupė „Mokykliniai vadovėliai“;

 

Vandai Padimanskaitei - už tematiškai integruoto vadovėlio I klasei „Vaivorykštė“ apipavidalinimą (pagr. autorius Saulius Žukas, leidykla - UAB „Baltų lankų“ leidyba, spaustuvės - UAB „A&RS Group“, UAB „Sapnų sala“, UAB „AJS spaustuvė“, UAB „Arx Baltica“, „Indigo print“, UAB „BOD Group“). Teminė grupė „Mokykliniai vadovėliai“;

 

Ulai Šimulynaitei - už knygą „Kotonai Paryžiuje“ (leidykla ir spaustuvė - UAB „Petro ofsetas“). Teminė grupė „Knygos vaikams ir jaunimui“;

 

Deimantei Rybakovienei - už knygos „Lietuvių pasakėčios“ iliustracijas (leidykla - VšĮ leidykla „Žaltvykslė“, spaustuvė - UAB „Arx Baltica“). Teminė grupė „Knygos vaikams ir jaunimui“;

 

Vidai Kuraitei - už Sigitos Maslauskaitės knygos „Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI-XVIII a.“ apipavidalinimą (leidykla - Lietuvos nacionalinis muziejus, spaustuvė - UAB „Petro ofsetas“). Teminė grupė „Mokslinės, dalykinės knygos ir aukštųjų mokyklų vadovėliai“;

 

Rokui Gelažiui - už Guido Michelini knygos „Jono Berento Iss naujo pérwveizdėtos ir pagérintos Giesmu Knygos: Mörlino traktato pritaikymas poezijoje“ apipavidalinimą (leidykla - VšĮ Lietuvos mokslų akademijos leidykla, spaustuvė - UAB „Petro ofsetas“). Teminė grupė „Mokslinės, dalykinės knygos ir aukštųjų mokyklų vadovėliai“.


 

 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.