Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 2 (924), 2011 sausio 14 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 14–23


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

14 d. 18.30, 16 d. 18 val. – G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. – M. Staškus

15 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

18 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. – M. Staškus

20 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

21 d. 18.30 – J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. – M. Staškus

22 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.).

Dir. – R. Šervenikas

23 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

14 d. 18.30 – brolių Presniakovų „HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS)“. Rež.R. Kudzmanaitė

15 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler AŠ FOJERBACHAS. Rež. – V. Masalskis

16 d. 12 val. – J. Švarco RAUDONKEPURĖ. Rež. – E. Jaras

20 d. 18.30 – Th. Bernhardo PASAULIO GERINTOJAS. Rež. – V. Masalskis

21 d. 18.30 – A. Schnitzlerio 10 DIALOGŲ APIE MEILĘ. Rež. – Y. Ross

22 d. 18.30 – M. Krležos ELITAS (PONAI GLEMBAJAI). Rež. – I. Buljan (Kroatija)

23 d. 12 val. – A. de Saint-Exupery MAŽASIS PRINCAS. Rež. – S. Mykolaitis

23 d. 18.30 – DIENOS IR DAINOS (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

Mažoji salė

14 d. 18.30 – E. Ashley GAIDUKAS. Rež. – J. Smoriginas

15 d. 16 val. – S. Mrożeko NAŠLĖS. Rež. – S. Račkys

16 d. 16 val. H. Ibseno MEISTRAS SOLNESAS. Rež. – Y. Ross

19 d. 18.30 – R. Granausko DUBURYS. Rež. – S. Račkys

20 d. 18.30 – V.V. Lansdsbergio BUNKERIS. Rež. – V.V. Landsbergis

22 d. 16 val. – M.F. Marsot LAUKIM SKAMBUČIO. Rež. – V. Masalskis

23 d. 16 val. – B. Mar UNĖ(aktorės U. Babickaitės motyvais) Rež. – B. Mar

Vilniaus mažasis teatras

14 d. 18.30 – MIvaškevičiausMADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

15 d. 18.30 – A. ČechovoVYŠNIŲ SODAS“. Rež. – RTuminas

16 d. 12 val.PREMJERA! J. DonaldsonKAS TAS GRUFAS?“. Rež. – A. Gluskinas

18 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

19 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. – G. Padegimas

20 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

21, 22 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

23 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

Valstybinis jaunimo teatras

14 d. 18 val. I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

15 d. 12 val. V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

15 d. 18 val. W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

16 d. 12 val. A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – Aidas Giniotis

16 d. 18 val. H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

18 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

20 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

21 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

22 d. 18 val. – H.Melville’io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

23 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis (Salė 99)

23 d. 17 val. – „ŠEKSPYRIADA“ (pagal W. Shakespeare’o pjeses). Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

Rusų dramos teatras

14 d. 18 val. – PREMJERA! „SUGALVOK NORĄ 2“ (M. Maeterlincko „Žydrosios paukštės“ tema). Rež. – J. Popovas

18 d. 18 val. – R. Cooney „NR. 13“. Rež. – E. Murašovas

19 d. 18 val. – vakaras, skirtas A. Inozemcevo 10-osioms mirties metinėms paminėti

21 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiuk

22 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

22 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

23 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

23 d. 18 val. – M. Macevičius „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

15 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI”. Rež. – A. Mikutis

16 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

21 d. 18.30 – „VARDAN TOS...“ (pagal W. Shakespeare‘o „Romeo ir Džuljeta“). Rež. – A. Jalianauskas

22 d. 12 val. – Premjera! Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

23 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

15 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – N. Indriūnaitė

14 d. 18.30 – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

15 d. 18.30 – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė–Paukštienė

16 d. 14 val. – N. Indriūnaitės BALTOS PASAKOS (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

22 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

22 d. 18.30 – K.I. Galczynskio „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

23 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

14 d. 11 val. – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė (Stalo teatras“)

14 d. 16 val. – Premjera! „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė: A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius

14 d. 19 val. – Premjera! „MONO SAPIENS. Rež. – V. Kublinskas

15 d. 12 val. – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

15 d. 16 val. – „DiViDukas“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

16 d. 12 val. – Premjera! „NEKLAUSINĖK, JULYTE!“. Rež. – A. Dilytė

16 d. 14 val. – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ („Stalo teatras“)

18 d. 19 val. – Premjera! „KOKIA ČIA TEISYBĖ? “ („Trupė Liūdi”)

18 d. 19 val. – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis

19 d. 19 val. – „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“ (pagal M. Korenkaitės pjesę). Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

22 d. 19 val. – šiuolaikinio šokio kūrėjų pristatymas-diskusija (Šiuolaikinio šokio asociacija)

Teatras „Utopia“

20, 21 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“Premjera! F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

15 d. 15.30, 19 val. – „Šešėlis“. Rež. – O. Kesminas

Kaunas

Kauno muzikinis teatras

14 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

15 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

16 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

16 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

19 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

20 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

22 d. 18 val. – Ch. Gounod „Margarita. Dir. – J. Geniušas

23 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

23 d. 15 val. – ciklo „Sekmadieniai su muzika“ koncertas. Dalyvauja M. Zimkus ir G. Pečkytė

23 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

18 d. 19 val., 23 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

21 d. 19 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ (pagal B. Srbljanovič pjesę „Belgrado trilogija“). Rež. – D. Rabašauskas

23 d. 12 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15 d. 18 val. C. Goldoni VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

16 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (brolių Grimų pasakos motyvais). Insc. aut. ir rež. – R. Steponavičiūtė

16 d. 18 val. J. Fosse VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

18 d. 19 val. – „ŠA, KALBA MAMOS!“. Rež. – A. Giniotis, J. Čižauskaitė

19 d. 19 val. – „ANA KARENINA“ (L. Tolstojaus romano motyvais) (A. Cholinos šokio tetras)

21 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

22 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

23 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

23 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

14 d. 18 val. F. Goodrich, A. Hacketo „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

15 d. 17 val. P. Šeferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas  

16 d. 12 val. S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

16 d. 17 val. J. Poirett „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

21 d. 18 val. N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

22 d. 17 val. – S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

23 d. 17 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

Alytus

Dramos teatras

18 d. 18 val. – „Beatriče, bėk“ (pagal J. Grušą). Rež. – D. Kimantaitė

20 d. 18 val. – V. Veršulio „Lifte“. Rež. – M. Sadauskas


„7 meno dienos“ Nr.2 (924), 2011-01-14

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti