Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 1 (923), 2011 sausio 07 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 7–16


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

7 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – M. Staškus

8 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

9 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

14 d. 18.30, 16 d. 18 val. – G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. – M. Staškus

15 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

7 d. 18.30 – A. Shnitzlerio 10 DIALOGŲ APIE MEILĘ. Rež. – Y. Ross

8 d. 18.30 – Moliere‘o ŠYKŠTUOLIS. Rež. – I. Bučienė 

9 d. 12 val. – K Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

12 d. 18.30 – R. Cooney MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ. Rež. – A. Večerskis

13 d. 18.30R.W. Fasbinderio „JUODOJI NAŠLĖ ( LAISVĖS KAINA)“. Rež.Y. Ross

14 d. 18.30 – brolių Presniakovų „HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS)“. Rež.R. Kudzmanaitė

15 d. 18.30 – T. Dorsto, U. Ehler AŠ FOJERBACHAS. Rež. – V. Masalskis

16 d. 12 val. – J. Švarco RAUDONKEPURĖ. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

8 d. 16 val. – J. Griškoveco PLANETA. Rež. – A. Dainavičius

9 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

11 d. 18.30 – A. Gotesmano DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA

13 d. 18.30 – F. Dostojevskio NUOLANKIOJI. Rež. – V. Masalskis

14 d. 18.30 – E. Ashley GAIDUKAS. Rež. – J. Smoriginas

15 d. 16 val. – S. Mrożeko NAŠLĖS. Rež. – S. Račkys

16 d. 16 val. H. Ibseno MEISTRAS SOLNESAS. Rež. – Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras

9, 16 d. 12 val.PREMJERA! J. DonaldsonKAS TAS GRUFAS?“. Rež. – A. Gluskinas

11 d. 18.30 – T. Williamso „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“. Rež. – AŠablauskas („Naujasis teatras“)

12 d. 18.30 – JRezaATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – JVaitkus

14 d. 18.30 – MIvaškevičiausMADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

15 d. 18.30 – A. ČechovoVYŠNIŲ SODAS“. Rež. – RTuminas

Valstybinis jaunimo teatras

7 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus. Rež. – P.E. Landi

8 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

8 d. 18 val. – „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (J. Vaitkaus poetinė improvizacija pagal

 J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus

9 d. 12 val. „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

9 d. 18 val. D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

11 d. 18 val. – dokumentinio f. pristatymas „Valstybinio jaunimo teatro „Metrašis“ 1965–75 m.

Rež. – R. Karvelis

13 d. 18 val. A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“ (Pjesė Nr. 27). Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

14 d. 18 val. I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

15 d. 12 val. V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

15 d. 18 val. W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

16 d. 12 val. A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – Aidas Giniotis

16 d. 18 val. H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

8, 9 d. 12 val. – Premjera! J. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

15 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI”. Rež. – A. Mikutis

16 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

8 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Rež. ir dail. – R. Driežis

15 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – N. Indriūnaitė

14 d. 18.30 val. – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

15 d. 18.30 val. – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė–Paukštienė

16 d. 14 val. – N. Indriūnaitės BALTOS PASAKOS (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

5 d. 19 val. Premjera! TAMSIOJI PUSĖ. Choreogr. E. Stundytė

7, 9 d. 19 val. Premjera! ANTIGONĖ (NE MITAS) . Rež. I. Stundžytė

(teatras „Atviras ratas“)

12 d. 11 val. Premjera! PASAULIO SUTVĖRIMAS“ (teatras „Dansema“)

12 d. 16 val. – „AVINĖLIO KELIONĖ. Rež. S. Degutytė (Stalo teatras“)

13 d. 11 val. – „O KAS ČIA? . Choreogr. – S. Mikalauskaitė ir I. Pačėsaitė

(teatras „Dansema“)

13 d. 16 val. – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („Trupė liūdi“)

14 d. 11 val. – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė (Stalo teatras“)

14 d. 16 val. – Premjera! „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius

14 d. 19 val. – Premjera! „MONO SAPIENS. Rež. – V. Kublinskas

15 d. 12 val. – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

15 d. 16 val. – „DiViDukas“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

16 d. 12 val. – Premjera! „NEKLAUSINĖK, JULYTE! “. Rež. – A. Dilytė

16 d. 14 val. – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ („Stalo teatras“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“

8 d. 17, 19 val. – „Laukiu laiško“. Rež. – D. Bražiūnas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

7 d. 11 val., 9 d. 11, 14 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

7 d. 15.30 ir 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

8 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

8 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

9 d. 17 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas

Kauno muzikinis teatras

5 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

6 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

7 d. 18 val. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta. Dir. – J. Geniušas

8 d. 18 val. – I. Kálmáno „Silva“. Dir. – V. Visockis

9 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

14 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

15 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

16 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

16 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

7 d. 18 val. R. Harlingo PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

8 d. 18 val. C. Gozzi PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

9 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. N. Mirončikaitė

9 d. 18 val. R. Lamoureux SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

15 d. 18 val. C. Goldoni VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

16 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (brolių Grimų pasakos motyvais). Insc. aut. ir rež. – R. Steponavičiūtė

16 d. 18 val. J. Fosse VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas         

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

8 d. 17 val. – M. Katiliškio „MIŠKAIS ATEINA RUDUO“. Rež. – R. Rimeikis
9 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis
9 d. 17 val. – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris
Valstybinio jaunimo teatro spektakliai
12 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis
12 d. 18 val. – M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Rež. – A. Latėnas ir G. Storpirštis


14 d. 18 val. – F. Goodricho, A. Hacketo „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas
15 d. 17 val. – P. Šeferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas 
16 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras
16 d. 17 val. – J. Poirett „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

Alytus

Dramos teatras

13 d. 18 val. – „Nesibaigianti vienatvė dviese“ (pagal S. Parulskį). Rež. – A. Kinderis


„7 meno dienos“ Nr.1 (923), 2011-01-07

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti