Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

17 d. 18.30 – J.F. Halevy „ŽYDĖ“. Dir. – M. Staškus

18, 21 d. 18.30, 19 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

20 d. 19 val. – didysis metų koncertas. Dainuoja J. Obrazcova (Rusija), Z. Sotkilava (Gruzija, Rusija), A. Grigorian, I. Prudnikovaitė, V. Vyšniauskas, LNOBT orkestras. Dir. – R. Šervenikas

22 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

17 d. 18 val. – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

18 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

19 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

23 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

Mažoji salė

18 d. 19val. – „Dialogai“ (Gyčio Ivanausko teatras)

19 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

23 d. 18 val. – A. Gotesmano „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“

Vilniaus mažasis teatras

17 d. 18.30 – PREMJERA! D. Lindsay-Abaire „TRIUŠIO LANDA“. Rež. – V. Malinauskas

18 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

18 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Ladsbergis

19 d. 11, 13, 15 val. – PREMJERA! J. Donaldsono „KAS TASAI GRUFAS?“. Rež. – A. Gluskinas

21, 22 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

23, 28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai – R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

17 d. 18val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

18 d. 12, 15 val. – PREMJERA! V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. –V.V. Landsbergis (Salė 99)

18 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

19 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

21 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

22 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – C. Graužinis

23 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

Rusų dramos teatras

17, 18 d. 12 val. – PREMJERA! L. Ustinovo, O. Tabakovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

17 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – MPoliščiukas

19, 20 d. 19 val. – „Anties” muzikinė utopija „ZUIKIS PLEIBOJUS. Scen. aut. – A. Kaušpėdas. Rež. – Jonas Vaitkus.

21 d. 11, 14 val. – „PRINCESĖ MINUTĖ SENELIO ŠALČIO KARALYSTĖJE“ (Sankt Peterburgas)

21 d. 11, 14 val. – „PRINCESĖ MINUTĖ SENELIO ŠALČIO KARALYSTĖJE“ (Sankt Peterburgas)

22, 27 d. 12 val., 23 d. 11 val. – PREMJERA! L. Ustinovo, O. Tabakovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

22 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės). Rež. – A. Jankevičius

23 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

25 d. 19 val., 26 d. 15 ir 19 val. – „Meilė trise“. Rež. – V. Glazkovas( Sankt Peterburgo teatras „Na Vasiljevskom“)

25, 26 d. 15 val. – „Naktis prieš Kalėdas“ Rež. – S. Ozerskaja (lėlių teatras „Kruglyj god“)

Oskaro Koršunovo/ Vilniaus miesto teatras

21 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – Premjera! E. O‘Neillo „PRAKEIKTIEJI“. Rež. – A. Areima

18, 19 d. 19 val. OKT / Vilniaus miesto teatro salėje (Ašmenos g. 8) M. Gorkio DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas  

22, 23 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje W. Shakespeare’o „ROMEO IR DŽULJETA“. Rež. – O. Koršunovas  

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

18 d. 12, 14 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

18 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė

(„dbPROJEKTAI“)

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

19 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „LIEPSNOS VIRŠ ŠALTOJO KALNO“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KALĖDINIS ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

20 d. 16 val. Infotekoje – „PASAKŲ POPIETĖ MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! E. O‘Neillo „PRAKEIKTIEJI“. Rež. – A. Areima

(Oskaro Koršunovo/ Vilniaus miesto teatras)

22, 23 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „TELEFONŲ KNYGA“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“

18 d. 16.30 ir 19 val. – „Kuboaa“ (pagal K. Hamsuno romaną „Badas“). Rež. – D. Bražiūnas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

17, 22, 23 d. 11, 13, 15 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 

16 d. 19 val. Mažojoje scenoje A.  Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“ (Pjesė Nr. 27). Rež. – D. Tamulevičiūtė (Valstybinis jaunimo teatras)

17 d. 18 val. Penktojoje salėje – E.-E. Schmitto „JAUSMŲ TEKTONIKA“. Rež. – P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)

17 d. 18 val. Parketinėje salėje – KVDT 90-mečiui skirta floristikos šventė

18 d. 17 val. Mažojoje scenoje – B. Mar „UNĖ“. Rež. – B. Marcinkevičiūtė (Mar)

(LNDT)

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

18 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

22 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ. Rež. – D. Juronytė

Kauno muzikinis teatras

17 d. 12 val. – „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

17 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

18 d. 18 val. – E. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

19 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais, pagal E. Griego ir J. Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

19 d. 15 val. – koncertas „Kažkas ne tik apie Kalėdas“. Dalyvauja vokalinis ansamblis „Acusto“ (vad. – K. Jakeliūnas) ir vyrų kvartetas „Opus vocalis„ (M. Zimkus, Ž. Voronovas, G. Prunskus ir A. Kulakauskas). Kauno valstybinio muzikinio teatro fortepijonis trio (R. Janulevičiūtė, R. Čiuladienė ir A. Krištaponienė), koncertą veda V. Gerulaitis

19 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

20 d. 18 val. – „Dulkių spindesys“. Choreogr. – D. Bervingis ir G. Visockis

21 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais, pagal E. Griego ir J. Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

22 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

26 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

17, 19 d. 12 val., 18 d. 11, 15 val., 21 d. 12, 14 val., 22 d. 14 val., 23 d. 10 , 12, 15 val., 26 d.14 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

26 d. 18 val., 28 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

18 d. 12 ir 14 val., 19 d. 12 val. – premjera! „SNIEGO PASAKA“. Aut. ir rež. – O. Žiugžda, dail. – A. Jankauskienė

18, 19 d. 13 val. – „ŽAISLIUKO ISTORIJA“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

17, 18 d. 18.30 – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – D. Pavilionis

19 d. 10, 13, 16 val. – šventinis muzikinis vaidinimas vaikams „Stebuklų valanda

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

17 d. 18 val. – P. Shenault „Į SVEIKATĄ, PONE! “. Rež. – N. Mirončikaitė

18 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

26 d. 12 val. – kalėdinis vaidinimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

18, 19 d. 18 val. – P. Šeferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

22 d. 14 val., 23 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

Marijampolė

Dramos teatras

17 d. 10, 12 val., 19 d. 14 val., 21 d. 12, 14 val. – „PUPI PIPA PUPI“ (LMTA IV vaidybos kurso aktoriai, vad. – J. Javaitis)

Alytus

Dramos teatras

19 d. 16 val. – R. Toma „Aštuonios mylinčios moterys“. Rež. – D. Kimantaitė

26 d. 13 val. – PREMEJRA! „Lakštingala“ (pagal H.K. Anderseną). Rež. – L. Liausaitė


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.