Parodos

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Architektūros paroda „Našlaičiai“

iki 19 d. – tarptautinė kino ir videomeno paroda „Milijonas ir viena diena“

Paroda „Lietuvos kinas ir dailė“

„Kadrai iš Šarūno Barto filmo „Septyni nematomi žmonės“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Romualdo Paškevičiaus (1940-2009) kūrybos paroda „Ramus žvilgsnis į kasdienybę“

Paroda „Lili Paškauskaitės švytintys ir spindintys portretai“

Vlado Drėmos darbų paroda

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Paroda, skirta Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui paminėti, „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos“ 

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Paroda „Krokuvos prakartėlės“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

Lietuvių liaudies muzikos instrumentai

Paroda „Lietuvos Sentikių bažnyčiai 300 metų“

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 1644

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Vilniaus bernardinės: kasdienybė ir šventės. Archeologinių tyrinėjimų medžiaga“

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

Paroda „Durys atsidaro? Baltarusių menas šiandien“

Paroda „Formalizmas: ne sėkmės“

„Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

iki 24 d. – Klaudijaus Petrulio tapyba

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 23 d. – paroda „Latako g. 3“

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

„Artscape“: Jesperas Justas (Danija), S&P Stanikai

„Arkos“ galerija

Aušros Vartų g. 7

Tapybos paroda „Vynuogių derliaus korida“ (Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Laima Drazdauskaitė, Danutė Gražienė, Bronius Gražys, Paulius Juška, Audronė Petrašiūnaitė, Donata Porvaneckaitė, Mindaugas Skudutis, Vidmantas Jackevičius)

Tapybos paroda „Raudona“ (Ramūnas Čeponis, Rišardas Filistovičius, Gintaras Palemonas Janonis, Dalia Kasčiūnaitė, Simonas Skrabulis, Aloyzas Stasiulevičius, Solomonas Teitelbaumas, Arūnė Tornau)

„Akademijos“ galerija

Pilies g. 44/2

Varšuvos dailės akademijos dėstytojų ir studentų darbų paroda „Dirbtuvė, ryšiai, tarpdisciplininiai menai“

„Titaniko“ ekspozicijų salės

Maironio g. 3

iki 24 d. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos jubiliejinė paroda „Nuo A iki 50“

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

iki 18 d. – Aurimo Strumilos fotografijų paroda „Šanchajaus rapsodija“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Paroda „Optimizmo epocha – sovietinė 1920–1939 m. fotografija“

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

XXVI tarptautinės medalių meno kūrėjų stovyklos Telšiuose paroda

Aštuntoji Baltijos medalių trienalė

Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

Tarptautinė meninės knygrišybos paroda „Užrašai paraštėse“                

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

Paroda „Vienas gramas aukso“

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

Gražinos Vitartaitės tapybos paroda „Kuršių nerija“

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Gynėjų g. 14

Paroda „Raktas į meną“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Paroda „Lietuvos kinas. 1909–2009“

Paroda „Borisui Dauguviečiui – 125“

Julijos Skuratovos paroda „Lėlė teatre“

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

Raimondo Savicko tapybos paroda „Kelias be pabaigos“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų salė

Šv. Jono g. 11

Rasos Justaitės-Gecevičienės netradicinių keramikos darbų paroda „Skambanti keramika“

Studija-galerija „D’Arijaus papuošalai“

Dominikonų g. 7/20

Vlado Mackevičiaus paroda „Sąmonės scenografija“

„Juškus Gallery“

Barboros Radvilaitės g. 6 b

„Juškus Gallery“ 20 metų jubiliejui skirta paroda „Lietuvos tapybos meistrai“

Galerija ,,ARgenTum“

Latako g. 2

Paroda ,,Baltai“

VDA tekstilės galerija-dirbtuvė „Artifex“
Gaono g. 1

Tekstilės ir dizaino paroda „Reikalinga“

Energetikos ir Technikos muziejus

Rinktinės g. 12

Manto Zabulionio paroda „Miesto vitrina“

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

Paroda „Lietuvių kalbos instituto veiklos kryptys ir jų atspindžiai“

Galerija „Znad Wilii“

Išganytojo g. 2 / Bokšto g. 4

Aleksandro Poklado paroda

Užupio galerija

Užupio g. 3

Auksakalių juvelyrikos ir metalo plastikos paroda „Nustebink mane 2010“

Galerija „Dailininkų menė“

Šeimyniškių g. 23 / Raitininkų g. 2

Vinco Norkaus tapyba

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „Lietuva ir Lenkija bendroje valstybėje“

VGTU bibliotekos galerija „A“

Saulėtekio al. 14

nuo 17 – Daivos Lagauskaitės paroda „Jautriais dygsniais siuvinėtas gyvenimas“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignotog. 6

Vilniaus klubo „Skiautinukė“paroda „Žvaigždėta žiema“

Živilės Vasiliauskienės ir Romantės Ušpalienės tapyba

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Angelės Lileikytės batikos ir tapybos ant šilko paroda „Atsitiktinumas“

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

nuo 22 d. – Leonardo Gutausko tapybos paroda „Amžininkai. Kompozicijos“

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Utenos regiono jaunųjų dailės mėgėjų darbų paroda

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Janinos Monkutės Marks gobelenų paroda „8 pavasariai, vasaros, rudenys ir žiemos“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Vaizdo ir garso paroda „Akimirka su Jung Vilne. Iš muziejaus fondų“

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

„Šiuolaikinė modernioji lietuvių tapyba“ (Aloyzo Stasiulevičius, Vincentas Gečas,

Leonards Tuleikis, Algimantas Kliauga, Rimas Bičiūnas, Alfonsas

Vilpišauskas, Raimondas Martinėnas, Linas Jankus, Mindaugas Skudutis, Jonas

Daniliauskas, Bronius Gražys, Antanas Obcarskas, Gintaras Janonis,

Sigita Maslauskaitė)

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI–XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Dogu Bankovo (Bulgarija) kūrybos paroda

Šiuolaikinės kinų kaligrafijos paroda

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Elenos Kniūkštaitės tapyba

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Atnaujinta M.K. Čiurlionio kūrinių ekspozicija

XX a. I p. Lietuvos dailės ekspozicija

Lietuvių liaudies meno ekspozicija, susidedanti iš vaizduojamosios (skulptūros, grafikos) ir taikomosios (tekstilė, medžio dirbiniai) dailės kūrinių bei nuotraukų iš Adomo Varno rinkinio

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Tradicinių bulgariškų kaukių paroda „Šiapus ir anapus pasaulio“

Istorinė LR Prezidentūra

Vilniaus g. 33

„Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.“

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

nuo 17 d. – paroda „Fata morgana“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

„Aleksandrui Dambrauskui-Adomui Jakštui – 150“

„Juozui Kralikauskui – 100“

„Pauliui Širviui – 90“

„...širdy nešu praėjusių svajonių aidą“ (Vladui Šlaitui – 90)

„Sugrįžimas“ (dail. Rimantas Radišauskas)

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus

Menininkų grupės „Archyvas“ narių paroda „Sodnai“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

iki 26 d. – Vito Luckaus fotografijų parodą „Baltame fone“

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Paroda „TEXtyliai“

Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto darbų paroda „Dermė: grafika + stiklas“

VDU menų galerija „101“

Laisvės al. 53

iki 23 d. – Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos Gallery paroda „At the Supreme moment“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

nuo 17 d. – fotografijų paroda „Viena Lietuva – dvi Nepriklausomybės“

Ryšių istorijos muziejus

Rotušės a. 19

Viginto Stankaus tapybos ir skulptūrų paroda
Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

Reginos Rinkevičienės juvelyrikos paroda „Mažoji Kalėdų šventė“

Įvairių tautų centras

Šv. Gertrūdos 58

iki 22 d. – Gedimino Latvio paroda „Oslo minore“

VDA Kauno Dailės fakulteto galerija

Muitinės g. 4

Arūno Aleksandro Daugėlos tapyba

F galerija

Žaliakalnio funikulierius, Aušros g. 6

iki 19 d. – fotografijų paroda „Kelionė į Šiaurės Korėją“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Grupinė bienalės „Erozija“ paroda

nuo 17 d. – kultūrinio projekto „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 2010“ baigiamoji paroda

iki 19 d. – Šarūno Nako projektas „100 istorijų: nacionalinių muzikos legendų muziejus“

nuo 22 d. – tarpdisciplininė paroda „Laiko“

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Francois Bellenger (Prancūzija) grafikos darbų paroda „Graviruota spinta“

Klaipėdos galerija

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Autorinių rankų darbo lėlių paroda

„Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

Broniaus Rutkausko tapybos darbų paroda „Būsenos“

Klaipėdos fotografijos galerija

Tomo g. 7

nuo 17 d. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narių paroda „Stagnacija“

Šiauliai

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

nuo 17 d. – paroda „22:22“

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir būtis“

Šiaulių krašto tautodailininkų jubiliatų kūrybos paroda 

Nijolės Masiliūnienės siuvinėjimo kryželiu darbų paroda „Pirmieji žingsniai“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

Paroda „Šventoji šeima dailėje“
Poeto Jovaro namas
Vytauto g. 116
Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)
Šiaurės Lietuvos kolegija

Tilžės g. 22

Igniaus Kašinsko fotografijų paroda „Aš iš kitų“

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo paroda

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 19 d. – Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Miražų dosjė“

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Mstislavo Dobužinskio (1875-1957) grafikos paroda „Lietuva XX a. pr.: architektūros fragmentai“

Kėdainiai

Janinos Monkutės Marks muziejus-galerija

J. Basanavičiaus g. 45

Eglės Gandos Bogdanienės paroda „Mitai ir realybė“

Jūratės Petruškevičienės paroda „Būtuoju laiku“

Gailos Akelienės paroda „Mano pasislėpusi muzika“

Molėtai

Galerija „Akcija M“

Inturkės g. 4

iki 20 d. – vasaros plenerų Girsteitiškyje ir Skudutiškyje paroda


 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.