Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Gruodzio 17–23


7MD informacija

Share |

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

17 d. – Megamaindas (3D, JAV) – 11, 13.45, 16.30, 22 val.; 18–20, 22, 23 d. – 11, 13.45, 16.30, 19.25; 21 d. – 13.45, 16.30, 19.25               

17–23 d. – Megamaindas (JAV) – 12, 14.05, 16.10 (lietuvių k.); 11.40, 17.30 (originalo k.)

Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas (Kanada) – 12, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45

Geresniame pasaulyje (Danija, Švedija) – 13.20, 15.40, 18.10, 21 val.

23 d. – Eglutės (Rusija) – 20.15                                               

17 d. – Tronas: palikimas (3D, JAV) – 19 val.; 18–23 d. – 22 val.                   

17–23 d. – Paskutinė naktis (JAV, Prancūzija) – 12.20, 14.30, 16.30, 18.45, 21.15

Žaibiškas kerštas (JAV) – 11.20, 13.45, 16.15, 19, 21.30                   

17–19 d. – Haris Poteris ir mirties relikvijos – 1 dalis (JAV, D. Britanija) – 11, 14, 17.15, 20.15; 20–23 d. – 11, 14, 17.15           

17–23 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) – 13, 16, 18.50

Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (3D, D. Britanija) – 14.50, 20.45          

Horizontas (JAV) – 18.30, 21.20                                

Volstrytas: pinigai nesnaudžia (JAV) – 21.40

17, 20–23 d. – Trys įtemptos dienos (JAV) – 17.30, 20.30; 18, 19 d. – 14.45, 17.30, 20.30  

17, 20–23 d. – Kai apkabinsiu tave (rež. K. Vildžiūnas) – 17.15; 18, 19 d. – 12.15, 17.15      

17, 20–23 d. – Vingiuotas kelias namo (JAV) – 20.15; 18, 19 d. – 14.30, 20.15

20–23 d. – Kalėdų giesmė (JAV) – 12.45                               

20–23 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 11 val.                         

20–23 d. – Bjaurusis aš (JAV) – 13.20

Forum Cinemas Akropolis

17 d. – Megamaindas (3D, JAV) – 10.15, 13, 16, 21.50; 18–23 d. – 10.15, 13, 16, 19 val.

17, 20–23 d. – Megamaindas (JAV) – 12, 15 val.; 18, 19 d. – 15 val. 

17–23 d. – Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas (Kanada) – 12.15, 14.45, 16.45, 18.45, 21 val.

17, 20–23 d. – Širdžių ėdikas (Prancūzija) – 13.30, 16.30, 19.10, 21.10; 18, 19 d. – 11, 13.30, 16.30, 19.10, 21.10                         

17 d. – Tronas: palikimas (3D, JAV) – 19 val.; 18–23 d. – 21.50        

17, 20–23 d. – Žaibiškas kerštas (JAV) – 14, 16.15, 18.30, 20.45; 18, 19 d. – 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45                                  

17, 18, 20–23 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (3D, D. Britanija) – 14.15, 17.15, 20.30; 19 d. – 17.15, 20.30              

17–23 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) – 10.30, 13.15          

Paskutinė naktis (JAV, Prancūzija) – 17, 19.20, 21.30                         

Haris Poteris ir mirties relikvijos – 1 dalis (JAV, D. Britanija) – 10.45, 14.30    

Trys įtemptos dienos (JAV) – 17.30, 20.15                             

Kaip suomiai Kalėdų Senelį… (Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija) – 15.45, 19.45

Horizontas (JAV) – 17.45, 21.40                                

17, 20–23 d. – Bjaurusis aš (3D, JAV) – 11.15                                   

20–23 d. – Šrekas: ilgai ir laimingai (JAV) – 11.15                   

20–23 d. – Aukštyn! (JAV) – 11 val.   

„Skalvijos“ kino centras

17 d. – Baltas kaspinas (Austrija, Italija, Prancūzija, Vokietija) – 20.30; 18 d. – 19 val.; 19 d. – 16.40; 20 d. – 18.50; 21 d. – 16.30; 22 d. – 20.40; 23 d. – 19.30 (ciklo „7 pokalbiai apie „Baltą kaspiną“ seansas)
Ciklas „Muzika, suradusi mus“
17 d. – August Rush (JAV) – 17 val.
17 d. – Kažkas atsitiko (rež. A. Pozdniakovas) – 19 val. (Knygos „Ko tu stovi?“ apie Lietuvos roko kultūrą pristatymas); 20 d. – 21.30
18 d. – Šokis hip-hopo ritmu (JAV) – 16.50
18 d. – Velnio nuotaka (rež. A. Žebriūnas) – 21.35
19 d. – Bardai (Rusija) – 19.10
19 d. – Mano puikioji ledi (JAV) – 20.40
21 d. – French Cancan (Prancūzija, Italija) – 19.10
21 d. – Auksinė praraja (D. Britanija) – 21.10
22 d. – Vakar (Lenkija) – 17 val.
22 d. – Marija Kalas (Italija, Prancūzija, Ispanija) – 18.40
23 d. – Panelės iš Rošforo (Prancūzija) – 17.10
Ciklas „Karlsono kinas“
18 d. – Eleonoros paslaptis (animac. f., Prancūzija, Italija) – 13 val.; 19 d. – 13 val.
18 d. – Linksmuolis Baris ir disko kirminai (animac. f., Vokietija, Danija) – 15 val.
19 d. – Drugelis (Prancūzija) – 15 val.

 

20 d. – Seansas senjorams. Serafina (Prancūzija, Belgija) – 14.30

20 d. – Adomo obuoliai (Danija) 17 val.

Pasaka

17 d. – Coco Chanel ir Igoris Stravinskis (Prancūzija) – 17; 18 d. – 15 val.; 20 d. – 19.20; 21 d. – 17 val.; 22, 23 d. – 21 val.

17, 23 d. – Kūdikiai (Prancūzija) – 19.15; 18 d. – 17.10; 19 d. – 15, 19.30; 21 d. – 15.15, 19.15;l 22 d. – 19 val.

17 d. – „Dar pažiūrėsim“ naktis – 22 val.          

18, 19 d. – Žaislų istorija 3 (JAV) – 13 val.; 21 d. – 15.30; 22 d. – 17 val.; 23 d. – 17.30

18 d. – Miestas (JAV) – 14.30; 19 d. – 17 val.; 20 d. – 21 val.

18 d. – Sebė (Švedija) – 16.50; 19 d. – 21 val.; 20 d. – 21.30; 21 d. – 11 val.; 21 d. – 17.30; 22 d. – 17.15; 23 d. – 21.15

19 d. – Pradžia (JAV) – 16.30

19 d. – Šiaurė (Norvegija) – 19.45; 23 d. – 19.30

19 d. – Mergina, kuri žaidė su ugnimi (Danija, Švedija, Vokietija) – 21.15; 20 d. – 17 val.        

21 d. – Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo (Bulgarija, Slovėnija, Vengrija, Vokietija) 13.30, 21 val.; 23 d. – 17 val.

21 d. – Kuždesių sala (JAV) – 19.30; 22 d. – 21.15    

22 d. – Iliuzionistas (Prancūzija) – 19.15

Ozo kino salė

17–23 d. – Imu jūsų duoną... (rež. H. Šablevičius) – 14 val.

Raimundo Banionio filmų retrospektyva

17 d. – Mindaugas – 18 val.

18 d. – Susitikimas – 18 val.

20 d. – Rigoletas – 18 val.

21 d. – Mano mažytė žmona – 18 val.

22 d. – Neatmenu tavo veido – 18 val.

23 d. – Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio – 18 val.

 

17, 18 d. – Paskutinis (rež. A. Maceina) – 16 val.

20, 21 d. – Anarchija Žirmūnuose (rež. S. Drunga) – 16 val.

22, 23 d. – Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 16 val.

Prieš kiekvieną seansą rodoma po vieną dokumentinį filmą (H. Šablevičiaus filmų retrospektyva)

Kaunas 

Forum Cinemas

17 d. – Megamaindas (3D, JAV) – 10.15, 13, 16, 21.45; 18, 20–22 d. – 10.15, 13, 16, 18.45; 19, 23 d. – 13, 16, 18.45

17–23 d. – Megamaindas (JAV) – 12, 14.15, 17 val.

17, 20–23 d. – Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas (Kanada) –14.30, 16.30, 18.30, 20.45, 23 val.; 18 d. – 14.30, 16.30, 18.30, 20.45, 23 val.; 19 d. – 14.30, 16.30, 18.30, 20.45

17, 18 d. – Širdžių ėdikas (Prancūzija) – 16.45, 19, 21.15, 23.30; 19–23 d. – 16.45, 19, 21.15          

23 d. – Eglutės (Rusija) – 19.15

17 d. – Tronas: palikimas (3D, JAV) – 19 val.; 18–23 d. – 21.45

21 d. – 24 valandos iš moters gyvenimo (Vokietija) – 17.20

17–23 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (3D, D. Britanija) –10.45, 14, 17.15, 20.30

17–22 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) – 12.30, 15 val.; 23 d. – 15 val.

17, 20–23 d. – Žaibiškas kerštas (JAV) – 15.45, 20.15, 22.30; 18 d. – 11.30, 15.45, 20.15, 22.30; 19–23 d. – 11.30, 15.45, 20.15

17, 18 d. – Horizontas (JAV) – 17.30, 21.30, 23.45; 19–22 d. – 17.30, 21.30; 23 d. – 21.30

17–23 d. – Paskutinė naktis (JAV, Prancūzija) – 13.45, 18 val.            

Haris Poteris ir mirties relikvijos – 1 dalis (JAV, D. Britanija) – 10.30, 13.30    

Kaip suomiai Kalėdų Senelį… (Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija) – 19.30

17–19 d. – Volstrytas: pinigai nesnaudžia (JAV) – 19.15

17–23 d. – Trys įtemptos dienos (JAV) – 22 val.                     

20–23 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 11 val.                     

20–23 d. – Šrekas: ilgai ir laimingai (JAV) – 11.45                               

Cinamonas

22, 23 d. – Eglutės (Rusija) – 18.35

17–18, 20–23 d. – Megamaindas (JAV) –10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45; 19 d. – 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45

17–23 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) 11.15, 13.45, 16.10, 18.30, 20.50

Žaibiškas kerštas (JAV) – 11.30, 15.15, 17.30, 19.45, 22.15

Paskutinė naktis (JAV, Prancūzija) – 11.45, 16, 18.20, 21 val.

Kūdikiai (Prancūzija) – 13.30

Kai apkabinsiu tave (rež. K. Vildžiūnas) – 14.05, 20.30

Haris Poteris ir mirties relikvijos – 1 dalis (JAV, D. Britanija) – 12.50, 15.45

17–21 d. – Vingiuotas kelias namo (JAV) – 18.35

Bjaurusis aš (JAV) – 11 val.

Mergina, kuri žaidė su ugnimi (Danija, Švedija,Vokietija) – 21.45

Klaipėda

Forum Cinemas

17 d. – Megamaindas (3D, JAV) – 10.15, 16 val.; 18–23 d. – 10.15, 16, 18.45          

Megamaindas (JAV) 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15                           

17, 20–23 d. – Pats baisiausias Deilo ir Takerio filmas (Kanada) – 16.45, 19.15, 21.30; 18, 19 d. – 12, 14.15, 16.45, 19.15, 21.30

17 d. – Tronas: palikimas (3D, JAV) – 19 val. 

17, 20–23 d. – Žaibiškas kerštas (JAV) – 15.15, 18.15, 20.45; 18, 19 d. – 12.30, 15.15, 18.15, 20.45

17–23 d. – Haris Poteris ir mirties relikvijos – 1 dalis (JAV, D. Britanija) – 10.45, 14, 17.15    

Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) – 11, 13.45, 16.30          

Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (3D, D. Britanija) – 12.45, 21.45          

Horizontas (JAV) – 19, 21.15                                     

Volstrytas: pinigai nesnaudžia (JAV) – 20.30

20–23 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 12.15                          

20–23 d. – Aukštyn! (JAV) – 12.30    

„Jūratė ir Kastytis“

17–23 d. – „Non stop programa“ – 12–20 val.

Berniukas ir jūra, Išakėtas krantas (rež. T. Donela)

Senoji animacija. Na, palauk! Nr. 10–16 (SSRS)

Lietuviškos tradicijos H. Šablevičiaus dokumentiniame filme „Imu Jūsų duoną“

Duburys (rež. G. Lukšas)

Šiauliai

Forum Cinemas

17 d. – Megamaindas (3D, JAV) – 10.20, 15.50; 18–23 d. – 10.20, 15.50, 18.45

17–23 d. – Megamaindas (JAV) –13.15                      

17 d. – Trys įtemptos dienos (JAV) – 21.15; 18–23 d. – 13.45, 21.15

17 d. – Kaip suomiai Kalėdų Senelį… (Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija) – 14.15, 18.30; 18–23 d. – 18.30                                                     

17 d. – Tronas: palikimas (3D, JAV) – 19 val.; 18–23 d. – 21.45                    

17–23 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) – 10.40, 15.30, 18.10           

17 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (3D, D. Britanija) – 12.45, 21.45; 18–23 d. – 12.45                                         

17–23 d. – Žaibiškas kerštas (JAV) – 17, 19.15, 21.30                       

Haris Poteris ir mirties relikvijos – 1 dalis (JAV, D. Britanija) – 11, 14 val.        

17–19 d. – Kai apkabinsiu tave (rež. K. Vildžiūnas) – 11.30, 19 val.; 20–23 d. – 19 val.

17 d. – Horizontas (JAV) – 20.45; 18–23 d. – – 16.10, 20.45

17–23 d. – Įsileisk mane (JAV, D. Britanija) – 16.30   

20–23 d. – Šrekas: ilgai ir laimingai (JAV) – 10 val.

20–23 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 10.15                                              

Atlantis Cinemas

3D salė

17 d. – Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) – 15.20, 19.25; 18–23 d. – 15.20

17–23 d. – Megamaindas (JAV) – 100, 11.45, 13.30, 17.30, 21.40

18 d. – Tronas: palikimas (JAV) – 19.25

1 salė

17–23 d. – Haris Poteris ir mirties relikvijos – 1 dalis (JAV, D. Britnaija) – 10.05, 12.35, 15.10

Ir vėl tu! (JAV) – 10.10, 12.40

Marmadukas (JAV) – 15.10

Ir vėl tu! (JAV) – 17 val.

Šėtonas (JAV) – 19 val.

Vingiuotas kelias namo (JAV) – 21 val.

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

17 d. – Megamaindas (JAV) – 10, 10.45 , 13, 15.30, 18, 20.30; 18–23 d. – 10.45•• , 13, 15.30, 18, 20.30

Kaip suomiai Kalėdų Senelį… (Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija) – 16, 21.15   

Volstrytas: pinigai nesnaudžia (JAV) – 18.20    

Narnijos kronikos: aušros užkariautojo kelionė (D. Britanija) – 12, 14.30, 17.30          

Haris Poteris ir mirties relikvijos – 1 dalis (JAV, D. Britanija) – 12.30

Horizontas (JAV) – 20.15

20– 23 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 10.15                         

20– 23 d. – Aukštyn! (JAV) – 10 val.   

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

17–23 d. Vėžliuko Semio nuotykiai (Belgija) – 13, 15 val.

Nevaldoma grėsmė (JAV) – 17.30

17–21, 23 d. – Pjūklas: spąstai atgyja (JAV, Kanada) – 20 val.

22 d. – Eglutės (Rusija) – 20 val.

Mažoji salė

17–23 d. – Bjaurusis aš (JAV) – 13.15; 15.15; 17.15

Lengvabūdė pirmūnė (JAV) – 19.15


„7 meno dienos“ Nr.45 (921), 2010-12-17

Versija spausdinimui

Komentarai

n02EmZwze, 2016-05-02 17:15

Yours is a clever way of thinnikg about it.

GaBpqxIEhaZOUjZ, 2011-08-06 01:42

These pieces really set a standard in the idnsutry.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti