Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gruodžio 10–19


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

10 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“ (pagal L.van Beethoveno ir G. Mahlerio muz., su fonograma)

11 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

12 d. 12 val., 14 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

15 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

16 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. – R. Šervenikas

17 d. 18.30 – J.F. Halevy „ŽYDĖ“. Dir. – M. Staškus

18, 21 d. 18.30, 19 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

10, 16 d. 18 val. – brolių Presniakovų HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS) . Rež. – R. Kudzmanaitė

11 d. 18 val. – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

12 d. 12 val. – J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – E. Jaras

12 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

17 d. 18 val. – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

18 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

19 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

10 d. 18 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

11 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

12 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

14 d. 18 val. – improvizacijų reviu „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

15 d. 18 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

16 d. 18 val. – B. Mar „UNĖ“ (aktorės U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

19 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

10 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

11 d. 12 val., 19 d. 11, 13, 15 val. – PREMJERA! J. Donaldsono „KAS TASAI GRUFAS?“. Rež. – A. Gluskinas

11, 18 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

12 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

14 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai – R. Tuminas, A. Dapšys

15 d. 18.30 – „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS“. P. Meškėlos ir „Rojaus tūzų“ romansų vakaras. Rež. – A. Latėnas

16 d. 18.30 – E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

17 d. 18.30 – PREMJERA! D. Lindsay-Abaire „TRIUŠIO LANDA“. Rež. – V. Malinauskas

18 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Ladsbergis

Valstybinis jaunimo teatras

10 d. 17 val. – „ŠEKSPYRIADA“. Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

11 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

11 d. 18 val. – „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (J. Vaitkaus poetinė improvizacija pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus

12 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

12 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

14, 15 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

16 d. 18val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

17 d. 18v al. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

18 d. 12, 15 val. – PREMJERA! V.V. Landsbergio „ANGELŲ PASAKOS“. Rež. –V.V. Landsbergis (Salė 99)

18 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

19 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

Rusų dramos teatras

10 d. 19 val. – S. Kriučkovos kūrybinis vakaras „Paskirk man pasimatymą“ 

11, 12 d. 11 val. – PREMJERA! L. Ustinovo, O. Tabakovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

11 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

12 d. 18 val. – E.E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

14 d. 18 val. – R. Cooney „NR.13“. Rež. – E. Murašovas

15 d. 18 val. – J. Ronen „PAMIŠĖLĖ“ (atvira repeticija – pjesės skaitymas). Rež. – L. Adomaitienė

16 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiuk

17, 18 d. 12 val. – PREMJERA! L. Ustinovo, O. Tabakovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

17 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – MPoliščiukas

19, 20 d. 19 val. – „Anties” muzikinė utopija „ZUIKIS PLEIBOJUS. Scen. aut. – A. Kaušpėdas. Rež. – Jonas Vaitkus.

21 d. 11, 14 val. – „PRINCESĖ MINUTĖ SENELIO ŠALČIO KARALYSTĖJE“ (Sankt Peterburgas)

Oskaro Koršunovo/ Vilniaus miesto teatras

10 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – Premjera! E. O‘Neillo „PRAKEIKTIEJI“. Rež. – A. Areima

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

10 d. 18.30 – GELEŽIS IR SIDABRAS (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

12 d. 12 val. – Premjera! Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

11 d. 12 val. – V. Palčinskaitės BJAURUSIS ANČIUKAS (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

18 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės COLIUKĖ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

11 d. 12 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („Trupė liūdi“)

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ROMEO IR ROMEO“. Rež. – V. Bareikis

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

12 d. 14 val. Juodojoje salėje – Premjera! „NEKLAUSINĖK, JULYTE! “. Rež. – A. Dilytė

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „MONO SAPIENS“. Rež. – V. Kublinskas

13 d. 16 val. Infotekoje – „PASAKŲ POPIETĖ MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

14, 15 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „KOKIA ČIA TEISYBĖ? “ („Trupė liūdi“)

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „PUPI PIPA PUPI“. Rež. – E. Mikulionytė

(LMTA IV vaidybos kursas)

16 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „ANTIGONĖ (NE MITAS)“. Rež. – I. Stundžytė

(teatras „Atviras ratas“)

16 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

18 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė

(„dbPROJEKTAI“)

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

19 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „LIEPSNOS VIRŠ ŠALTOJO KALNO“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KALĖDINIS ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

Teatras „Utopia“

15 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

VGTU teatras-studija „Palėpė“

11 d. 15.30, 19 val. – „Šešėlis“. Rež. – O. Kesminas

„Keistuolių teatras“

14, 15 d. 12 val. – „Pati labiausia pasaka“. Rež. – V. Žitkus

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

10 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

11, 12 d. 12, 15 val., 14 d. 11, 13 val., 15, 17, 22, 23 d. 11, 13, 15 val., 16 d. 11 val.

Mažojoje scenoje – PREMJERA! „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

11 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

11 d. 18 val. Parketinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“)

12 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

12 d. 18 val. Parketinėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“, „Menų spaustuvė“)

14 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

14 d. 18 val. Penktojoje salėje – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius (Šiaulių dramos teatras)

14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

15 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

15 d. 18 val. Penktojoje salėje – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris (J. Miltinio dramos teatras)

16, 17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovas „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 

16 d. 19 val. Mažojoje scenoje A.  Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI“ (Pjesė Nr. 27). Rež. – D. Tamulevičiūtė (Valstybinis jaunimo teatras)

17 d. 18 val. Penktojoje salėje – E.-E. Schmitto „JAUSMŲ TEKTONIKA“. Rež. – P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)

17 d. 18 val. Parketinėje salėje – KVDT 90-mečiui skirta floristikos šventė

18 d. 17 val. Mažojoje scenoje – B. Mar „UNĖ“. Rež. – B. Marcinkevičiūtė (Mar)

(LNDT)

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

18 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

Kauno muzikinis teatras

10 d. 18 val. – PREMJERA! J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

11 d. 18 val. – I.  Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

12 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

12 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

14 d. 18 val. – „Dulkių spindesys“. Choreogr. – D. Bervingis ir G. Visockis

15 d. 18 val. – C. Porter „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

16 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Rež. ir choreogr. – A. Cholina, dir. – J. Janulevičius

17 d. 12 val. – „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

17 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

18 d. 18 val. – E. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

19 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais, pagal E. Griego ir J. Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

19 d. 15 val. – koncertas „Kažkas ne tik apie Kalėdas“. Dalyvauja vokalinis ansamblis „Acusto“ (vad. – K. Jakeliūnas) ir vyrų kvartetas „Opus vocalis„ (M. Zimkus, Ž. Voronovas, G. Prunskus ir A. Kulakauskas). Kauno valstybinio muzikinio teatro fortepijonis trio (R. Janulevičiūtė, R. Čiuladienė ir A. Krištaponienė), koncertą veda V. Gerulaitis

19 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

11 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

15 d. 10, 12, 14 val., 16 d. 10, 12 val., 17, 19 d. 12 val., 18 d. 11, 15 val., 21 d. 12, 14 val., 22 d. 14 val. – A. Dilytės „VENECIJOS PASAKA“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

11 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

12, 19 d. 12 val., 18 d. 12 ir 14 val. – premjera! „SNIEGO PASAKA“. Aut. ir rež. – O. Žiugžda, dail. – A. Jankauskienė

12, 18, 19 d. 13 val. – „ŽAISLIUKO ISTORIJA“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

10, 11 d. 18.30 – P. Čaikovskio „Spragtukas“ (pagal fonogramą)

14 d. 12 val. – B. Pavlovskio „Snieguolė ir septyni nykštukai

17, 18 d. 18.30 – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – D. Pavilionis

19 d. 10, 13, 16 val. – šventinis muzikinis vaidinimas vaikams „Stebuklų valanda

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

10 d. 18 val. – Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ (meno vad. – R. Adomaitis) koncertas. Dalyvauja S. Šiaučiulio džiazo kvartetas

11 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

17 d. 18 val. – P. Shenault „Į SVEIKATĄ, PONE! “. Rež. – N. Mirončikaitė

18 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

10 d. 18 val. – W. Aleno „Nuodėmių miestas“. Rež. – O. Šapošnikovas („Domino teatras“)

11 d. 18 val. E.E.Schmitto „ JAUSMŲ TEKTONIKA“. Rež. – P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)

12 d. 18 val. G. Grajausko „MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. Rež. – J. Vaitkus

18, 19 d. 18 val. – P. Šeferio „MEILĖS ELIKSYRAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

Marijampolė

Dramos teatras

14 d. 18 val. – Premjera! C. Graužinio „Nutolę toliai“ (pagal P. Širvio poeziją)

16 d. 10, 12, 14 val., 17 d. 10, 12 val., 19 d. 14 val. – „PUPI PIPA PUPI“ (LMTA IV vaidybos kurso aktoriai, vad. – J. Javaitis)

Alytus

Dramos teatras

19 d. 16 val. – R. Toma „Aštuonios mylinčios moterys“. Rež. – D. Kimantaitė


„7 meno dienos“ Nr.44 (920), 2010-12-10

Versija spausdinimui

Komentarai

WbsjLKkAd3, 2015-09-21 09:30

NO- Its like waxing your car befroe your gonna strip and paint it. Follow me? There a informative link below to help you understand the Vista to Windows 7 switch. Written with Help of techs,Customers, and microsoft. I do understand why your wondering about updating first though. Its a good idea to ask, as you never know.Take Care

syLJgQVwKYsAO, 2011-10-23 10:22

Right on-this helped me sort tghins right out.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti