Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Parodos


Gruodžio 10–19


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Architektūros paroda „Našlaičiai“

iki 19 d. – tarptautinė kino ir videomeno paroda „Milijonas ir viena diena“

Paroda „Lietuvos kinas ir dailė“

„Kadrai iš Šarūno Barto filmo „Septyni nematomi žmonės“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Romualdo Paškevičiaus (1940-2009) kūrybos paroda „Ramus žvilgsnis į kasdienybę“

Paroda „Lili Paškauskaitės švytintys ir spindintys portretai“

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Paroda, skirta Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui paminėti, „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos“ 

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Paroda „Krokuvos prakartėlės“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

Lietuvių liaudies muzikos instrumentai 

Senasis arsenalas       

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 1644

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Paroda „Vilniaus bernardinės: kasdienybė ir šventės. Archeologinių tyrinėjimų medžiaga“

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

Paroda „Durys atsidaro? Baltarusių menas šiandien“

Paroda „Formalizmas: ne sėkmės“

iki 14 d. – Dalios Dūdėnaitės, Elenos Narbutaitės paroda „Planeta“

„Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

Klaudijaus Petrulio tapyba

LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 18 d. – paroda „Latako g. 3“

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

nuo 14 d. – „Artscape“: Jesperas Justas (Danija), S&P Stanikai

„Arkos“ galerija

Aušros Vartų g. 7

Tapybos paroda „Vynuogių derliaus korida“ (Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Laima Drazdauskaitė, Danutė Gražienė, Bronius Gražys, Paulius Juška, Audronė Petrašiūnaitė, Donata Porvaneckaitė, Mindaugas Skudutis, Vidmantas Jackevičius)

Tapybos paroda „Raudona“ (Ramūnas Čeponis, Rišardas Filistovičius, Gintaras Palemonas Janonis, Dalia Kasčiūnaitė, Simonas Skrabulis, Aloyzas Stasiulevičius, Solomonas Teitelbaumas, Arūnė Tornau)

„Akademijos“ galerija

Pilies g. 44/2

iki 11 d. – Aurelijos Maknytės ir Marko Kirchnerio paroda „books not dead“

„Titaniko“ ekspozicijų salės

Maironio g. 3

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos jubiliejinė paroda „Nuo A iki 50“

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

Aurimo Strumilos fotografijų paroda „Šanchajaus rapsodija“

„Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki 11 d. – fotografijos konkurso „Debiutas“ laureatų paroda

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

iki 11 d. – Valerijono Jucio 80-mečiui skirta paroda

nuo 15 d. – XXVI tarptautinės medalių meno kūrėjų stovyklos Telšiuose paroda

Aštuntoji Baltijos medalių trienalė

Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

Tarptautinė meninės knygrišybos paroda „Užrašai paraštėse“                

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“

J. Basanavičiaus g. 1/13

nuo 13 d. – paroda „Vienas gramas aukso“

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

Gražinos Vitartaitės tapybos paroda „Kuršių nerija“

iki 14 d. – Ježy Karpovič fotografijos darbų paroda „Šalčininkų rajonas - įvykiai, kraštas, žmonės“

Roberto Blujaus tapybos paroda

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Gynėjų g. 14

Paroda „Raktas į meną“

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Paroda „Lietuvos kinas. 1909–2009“

Paroda „Borisui Dauguviečiui – 125“

Julijos Skuratovos paroda „Lėlė teatre“

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

Raimondo Savicko tapybos paroda „Kelias be pabaigos“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų salė

Šv. Jono g. 11

Rasos Justaitės-Gecevičienės netradicinių keramikos darbų paroda „Skambanti keramika“

„Juškus Gallery“

Barboros Radvilaitės g. 6 b

„Juškus Gallery“ 20 metų jubiliejui skirta paroda „Lietuvos tapybos meistrai“

Galerija ,,ARgenTum“

Latako g. 2

Paroda ,,Baltai“

VDA tekstilės galerija-dirbtuvė „Artifex“
Gaono g. 1

iki 11 d. – paroda Vyriška tekstilė

Energetikos ir Technikos muziejus

Rinktinės g. 12

Manto Zabulionio paroda „Miesto vitrina“

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla

Konarskio g. 37

Galerija „Rotunda“

A. Rotundo g. 3

iki 17 d. – Vidos Domarkienės tapyba

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

nuo 13 d. – paroda „Lietuvių kalbos instituto veiklos kryptys ir jų atspindžiai“

Galerija „Znad Wilii“

Išganytojo g. 2 / Bokšto g. 4

Aleksandro Poklado paroda

Užupio galerija

Užupio g. 3

Auksakalių juvelyrikos ir metalo plastikos paroda „Nustebink mane 2010“

Galerija „Dailininkų menė“

Šeimyniškių g. 23 / Raitininkų g. 2

Vinco Norkaus tapyba

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3

Tarptautinė paroda Maratono mūšio 2500 metų sukakčiai paminėti

VGTU bibliotekos galerija „A“

Saulėtekio al. 14

Aleksandro Jauniaus paroda „Žmonės“

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignotog. 6

Vilniaus klubo „Skiautinukė“paroda „Žvaigždėta žiema“

Živilės Vasiliauskienės ir Romantės Ušpalienės tapyba

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Utenos regiono jaunųjų dailės mėgėjų darbų paroda

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Pilies g. 40

iki 15 d. – Viktorijos Daniliauskaitės koliažų ir piešinių paroda „Tyliai“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Janinos Monkutės Marks gobelenų paroda „8 pavasariai, vasaros, rudenys ir žiemos“

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Vaizdo ir garso paroda „Akimirka su Jung Vilne. Iš muziejaus fondų“

Pylimo galerija

Pylimo g. 30

„Šiuolaikinė modernioji lietuvių tapyba“ (Aloyzo Stasiulevičius, Vincentas Gečas,

Leonards Tuleikis, Algimantas Kliauga, Rimas Bičiūnas, Alfonsas

Vilpišauskas, Raimondas Martinėnas, Linas Jankus, Mindaugas Skudutis, Jonas

Daniliauskas, Bronius Gražys, Antanas Obcarskas, Gintaras Janonis,

Sigita Maslauskaitė)

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI–XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Dogu Bankovo (Bulgarija) kūrybos paroda

Šiuolaikinės kinų kaligrafijos paroda

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Elenos Kniūkštaitės tapyba

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Atnaujinta M.K. Čiurlionio kūrinių ekspozicija

XX a. I p. Lietuvos dailės ekspozicija

Lietuvių liaudies meno ekspozicija, susidedanti iš vaizduojamosios (skulptūros, grafikos) ir taikomosios (tekstilė, medžio dirbiniai) dailės kūrinių bei nuotraukų iš Adomo Varno rinkinio

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Tradicinių bulgariškų kaukių paroda „Šiapus ir anapus pasaulio“

Istorinė LR Prezidentūra

Vilniaus g. 33

„Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

„Aleksandrui Dambrauskui-Adomui Jakštui – 150“

„Juozui Kralikauskui – 100“

„Pauliui Širviui – 90“

„...širdy nešu praėjusių svajonių aidą“ (Vladui Šlaitui – 90)

„Sugrįžimas“ (dail. Rimantas Radišauskas)

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus

Menininkų grupės „Archyvas“ narių paroda „Sodnai“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Kauno fotografijos galerija

Rotušės a. 1 / Vilniaus g. 2

iki 12 d. – Juozo Kazlausko fotografijų paroda

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Paroda „TEXtyliai“

Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto darbų paroda „Dermė: grafika + stiklas“

VDU menų galerija „101“

Laisvės al. 53

Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos Gallery paroda „At the Supreme moment“

Ryšių istorijos muziejus

Rotušės a. 19

Viginto Stankaus tapybos ir skulptūrų paroda
Galerija „Aukso pjūvis“

K. Donelaičio g. 62 / V. Putvinskio g. 53

iki 12 d. – Adolio Jono Krištopaičio (1925-2000) tapybos paroda „Portretas keturiems veidams“

Reginos Rinkevičienės juvelyrikos paroda „Mažoji Kalėdų šventė“

Įvairių tautų centras

Šv. Gertrūdos 58

Gedimino Latvio paroda „Oslo minore“

F galerija

Žaliakalnio funikulierius, Aušros g. 6

iki 19 d. – fotografijų paroda „Kelionė į Šiaurės Korėją“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Grupinė bienalės „Erozija“ paroda

iki 19 d. – Šarūno Nako projektas „100 istorijų: nacionalinių muzikos legendų muziejus“

iki 12 d. – Lino Liandzbergio, Vytauto Vasiliūno, Kazio Venclovos ir Andriaus Miežio grupinė paroda „3+1“

nuo 17 d. – kultūrinio projekto „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 2010“ baigiamoji paroda

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

nuo 16 d. – projekto „Dizaino manufaktūra“ paroda

„Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

Broniaus Rutkausko tapybos darbų paroda „Būsenos“

Klaipėdos fotografijos galerija

Tomo g. 7

iki 12 d. – fotografijos ir paralelinių meno formų bienalė „Erozija“

Šiauliai

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir būtis“

Šiaulių krašto tautodailininkų jubiliatų kūrybos paroda

Nijolės Masiliūnienės siuvinėjimo kryželiu darbų paroda „Pirmieji žingsniai“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“
Paroda „Šventoji šeima dailėje“
Poeto Jovaro namas
Vytauto g. 116
Stilizuota XX a. I pusės erdvė – „Knygynas“ ir atnaujinta poeto Jono Krikščiūno-Jovaro gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7 dešimt. interjerai)

Šiaurės Lietuvos kolegija

Tilžės g. 22

Igniaus Kašinsko fotografijų paroda „Aš iš kitų“

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

iki 18 d. – tarptautinio keramikos simpoziumo paroda

iki 16 d. – oaroda „Poetiškoji Algio Skačkausko neoekspresionistinės tapybos ikonografija“

„Galerija XX“

Laisvės a. 7

iki 17 d. – Vytauto Tallat-Kelpšos skulptūrų paroda

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 19 d. – Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Miražų dosjė“

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Mstislavo Dobužinskio (1875-1957) grafikos paroda „Lietuva XX a. pr.: architektūros fragmentai“

Janinos Monkutės Marks muziejus-galerija

J. Basanavičiaus g. 45

Eglės Gandos Bogdanienės paroda „Mitai ir realybė“

Jūratės Petruškevičienės paroda „Būtuoju laiku“

Gailos Akelienės paroda „Mano pasislėpusi muzika“

Molėtai

Galerija „Akcija M“

Inturkės g. 4

Vasaros plenerų Girsteitiškyje ir Skudutiškyje paroda

Dusetos

Dailės galerija

K. Būgos g. 31a

iki 13 d. – Genadijaus Kovaliovo fotografijos


 

„7 meno dienos“ Nr.44 (920), 2010-12-10

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti