Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Gruodžio 10–19


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

11 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, Orkestro muzikos koncertas.

Lietuvos kamerinis orkestras. Solistė G. Vainberg-Tatz (fortepijonas, JAV). Solistas ir dirigentas A. Roždestvenskis (smuikas, Rusija). Programoje J. Haydno, A. Schnittke‘s, F. Mendelssohno-Bartholdy kūriniai

12 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Teatralizuotos lietuvių liaudies pasakos ir dainos. Kompozitorės K. Vasiliauskaitės dainos vaikų chorui. Videoprojekcijos autorės: J. Šurnaitė ir A. Urbonaitė, rež. – J. Šurnaitė, dail. – A. Urbonaitė. Atlikėjai S. Jančaitė (sopranas), K. Vasiliauskaitė (fortepijonas), berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ grupė ir instrumentinis ansamblis

12 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – Kamerinės muzikos koncertas. D. Bagurskas (kontrabosas), L. Dorfmanas (fortepijonas).Programoje G. Bottesini, M. Brucho, S. Koussevitzky, G. Faure, C. Saint Saenso, N. Paganini ir kt. kūriniai

15 d. 14 val. Žiežmarių kultūros centre – J. Leitaitė (mecosopranas), G. Savkovas (akordeonas), P. Daukšytė (smuikas). Programoje F. Schuberto, M. Legrand'o, I. Dunajevskio dainos; melodijos iš populiarių miuziklų ir kino filmų

16 d. 18 val. Panevėžio dailės galerijoje– J. Leitaitė (mecosopranas), Valstybinis Vilniaus kvartetas. Dalyvauja R. Bliškevičius (altas) ir E. Kulikauskas (violončelė). Programoje J.Brahmso, F.X. Gruberio, C. Francko ir kt. kūriniai

16 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre – „Dedikacija karalienei Barborai Radvilaitei“. Ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda),

senojo šokio trupė „Festa cortese“ (meno vad. – A. Žutautienė), aktorius V. Rumšas (skaitovas)

17 d. 12 val. Kėdainių daugiakultūriame centre – J. Leitaitė (mecosopranas), R. Krikščiūnaitė (fortepijonas). Programoje F. Schuberto, A. Raudonikio, F. Hollanderio ir kt. kūriniai

18 d. 18 val. Marijampolės kultūros centro koncertų salėje, 21 d. 18 val. Tauragės kultūros centre, 27 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje – vokalinės muzikos koncertas „Viskas apie meilę“. Čiurlionio kvartetas. Solistai K. Zmailaitė (sopranas), E. Seilius (tenoras). Programoje R. Hahno, F. Leharo, J. Strausso ir kt. kūriniai

18 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro 70-mečio jubiliejinis koncertas. Solistai I. Milkevičiūtė (sopranas), V. Noreika (tenoras), E. Kaniava (baritonas), V. Prudnikovas (bosas), U.L. Žuklytė (smuikas), Kauno valstybinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – J. Domarkas. Programoje M.K. Čiurlionio, G. Rossini, A. Skriabino, A. Borodino, V. Klovos, C. Orffo, V. Bellini ir kt. kūriniai

19 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejujeR. Lipinaitytė (smuikas), I. Baikštytė (fortepijonas). Programoje C. Debussy, F. Poulenco, J. Juzeliūno, I. Stravinskio kūriniai

19 d. 16 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – vyrų choro „Varpas“ 55-mečio koncertas (choro vad. – P. Puošiūnas). Koncertmeisterė A. Liasienė. Dalyvauja Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninis orkestras (orkestro vad. – T. Šileika)

19 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – Baltijos gitarų kvartetas. Solistas E. Seilius (tenoras). Programoje italų kompozitorių dainos ir instrumentinė muzika


Vilnius

Kongresų rūmai

10 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Žiemos švenčių belaukiant“. P. Giunteris (perkusija), G. Januševičius (fortepijonas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius. Programoje N. Rosauro, S. Rachmaninovo kūriniai

11 d. 12 val. – „Artėjančių Kalėdų skambesy“. Dainuoja Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ chorai: Mažylių choras (vad. – E. Martinkevičienė), Pirmos klasės choras (vad. – D. Mickevičiūtė), Antros klasės choras (vad. – N. Timofejeva), Trečios klasės choras (vad. – J. Dirgėlaitė), Jaunučių choras (vad. – E. Jaraminienė), Jaunių choras (vad. – A. Steponavičiūtė Zupkauskienė), Merginų choras (vad. – J. Vaitkevičienė). Koncertmeisteriai: S. Dūdėnienė, V. Grušnius, P. Jaraminas, J. Klovaitė, A. Petručionytė, E. Strimaitienė. Programoje M. Praetorijaus, H. Schutzo, M. Ravelio, Z. Bružaitės, B. Balakauskienės kūriniai

15, 16, 18 d. 19 val. – G. Puccini opera „Bohema“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė. Solistai E. Montvydas, E. Seilius, J. Gedmintaitė, S. Janušaitė, A. Grigorian, D. Stumbras, L. Pautienius, E. Dauskursis, A. Malikėnas. Dalyvauja LNOBT choras (vad. – Č. Radžiūnas), chorų „Liepaitės“ (vad. – A. Steponavičiūtė Zupkauskienė) ir „Ąžuoliukas“ (vad. – V. Miškinis) vaikai, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius

17 ir 19 d. 19 val. – Kalėdinis koncertas „Lakštingalos sugrįžta“.

Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė. Dalyvauja E. Montvydas, L. Grodnikaitė, A. Grigorian, L. Bendžiūnaitė J. Adamonytė, L. Pautienius, D. Stumbras, R. Karpis, J. Milius ir kt.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose

15 d. 17 val. – A. Liutkutė (sopranas) ir jos vadovaujamos LMTA dainavimo bei kamerinio dainavimo klasių studentės J. Šiaudvytytė, S. Lebrikaitė, D. Petrikaitė, V. Butautaitė, R. Černiūtė, R. Pumpalavičiūtė, A. Burneckaitė, K. Glinskaitė. Koncertmeisterės B. Asevičiūtė ir J. Budrevičiūtė

16 d. 18 val. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos ekspertės G. Vitėnaitės smuiko klasės mokiniai. Koncertmeisteriai A. Banaitytė ir D. Jozėnas

12 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Sakralinės muzikos ir susikaupimo valanda. Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras (vad. – V. Savickaitė-Pašiūnienė), A. Liutkutė (sopranas), L. Jonutytė (mecosopranas), A. Janutas (tenoras)

D. Puišys (bosas), B. Vasiliauskas (vargonai). Programoje J.S. Bacho kantata „Argre dich, o Seele, nicht“

12 d. 11.30 Linkuvos kultūros centre – V. Noreika (tenoras), K. Glinskaitė (sopranas),

K. Damulis (tenoras), L. Giedraitytė (fortepijonas). Koncerto vedėjas muzikologas V. Juodpusis

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

10 d. 16 val. – LMTA Mišrus choras (vad. ir dir. – D. Puišys, dirigentas – G. Venislovas). Diriguoja Choro dirigavimo katedros studentai: A. Biveinytė, M. Jodko, A. Balnionytė, A. Miščenko, N. Radėnaitė, I. Veličkaitė, A. Bartkus, S. Bradūnas, L. Balandis. Programoje V. Budrevičiaus, J. Juozapaičio, J. Tamulionio, A. Klovos kūriniai

14 d. 18 val. – Liaudies instrumentų ir akordeono katedros studentų koncertas. Dalyvauja G. Leikauskaitė, S. Skutulaitė (kanklės), Ž. Rukas, S. Straševičius, J. Buta, G. Beržonis (birbynė), L. Salijus, A. Matulevičiūtė, V. Karnickij, D. Michailovas (akordeonas), Liaudies instrumentų orkestras (vad. – L. Naikelienė ir E. Ališauskas)

Vilniaus paveikslų galerija

10 d. 18 val. – P. Geniušo kompaktinės plokštelės „Robert Schumann“ pristatymas. Vakarą ves kompozitorius Š. Nakas

Šv. Kazimiero bažnyčia

14 d. 18.30 – berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“. Dir. –

V. Miškinis. Vargonuoja B. Vasiliauskas. Programoje A. Vivaldi, J. Rutterio kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

11 d. 18 val. – 2010 metų vargonų kompozitorių jubiliatų koncertas. Dalyvauja V. Pinkevičius. Programoje C. Paumanno, A. de Cabezono, H. Praetorius, J. Kuhnau ir W.F. Bacho kūriniai

Lietuvos gitaros muzikos rėmimo fondas

Gitaros centre „Per Oktavą“ (Žalgirio 90-509)

10, 11 d. 14 val. – III Baltijos gitarų konkursas

10, 11 d. 19 val. – E. Finkelšteinas (gitara, Rusija)

Kaunas

Kauno filharmonija

11 d. 17 val. – Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistė S. Rinkevičiūtė (smuikas). Dir. – G. Rinkevičius. Programoje A. Vivaldi, L. van Beethoveno kūriniai

Kauno menininkų namai

11, 12 d. 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje – varpų muzikos koncertai. Kariljonu skambins J. Vilnonis

14 d. 18 val. – vakaras, skirtas R. Schumano 200-osioms metinėms. Atlikėjai M. Zimkus (tenoras), E. Čičinskaitė (sopranas), P. Gudinaitė ir G. Špečkauskaitė (fortepijonas). Vakarą ves kompozitorė D. Kairaitytė

16 d. 18 val. – „Kalėdos džiaze“. Kauno džiazo kvintetas, alto saksofonistė ir vokalistė J. Sakalytė


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

14 d. 17.30 – J. Marcinkevičiaus 110-ųjų gimimo metinių minėjimas. J. Marcinkevičiaus literatūrinės premijos įteikimas. Dalyvauja rašytojai R. Marčėnas, V. Rudžianskas, istorikas B. Ivanovas, J. Marcinkevičiaus literatūrinės premijos laureatai, aktorė G. Urbonaitė ir kt.

16 d. 17.30 – A. Zurbos romano „Krisius“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius A. Zurba, rašytoja A. Karosaitė, literatūros kritikas A. Guščius, aktorė G. Urbonaitė Vakaro vedėjas P. Bražėnas

Vilniaus mokytojų namai

11 d. 10–15 val. – kalėdinė mugė–paroda „Angelų vaikai – su meile jums“

13 d. 18 val. Svetainėje – vakaras iš ciklo „pažinkime Vilnių“. Tema „Senosios Vilniaus miesto tradicijos“. Vakaro svečias etnologas L. Klimka

14 d. 18 val. Svetainėje – pasidainavimų vakaras su Veronika „Atbėga elnias devyniaragis“. Dalyvauja V. Povilionienė su nauja kompaktine plokštele „Lietuvių liaudies dainos“

15 d. 18 val. Svetainėje – vakaras kalbininko J. Jablonskio 150-osioms metinėms paminėti. Dalyvauja E. Griciuvienė, D. Smalinskas ir Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vad. – D. Čičinskienė)

15 d. 18 val. Didžiojoje salėje – muzikos vakaras, skirtas Z. Zaraikinos atminimui

16 d. 18 val. – Advento vakaras šeimoms „Oi, tu kiškeli, leliumoj“. Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų vaikų folkloro ansamblis „Reketukas“ (vad. – I. Strazdienė)

17 d. 18 val. Svetainėje – Dainuojamosios poezijos svetainės koncertas. Dalyvauja A. Giniotis ir kt.

17 d. 18 val. Mažojoje salėje – vokalinės muzikos koncertas „Švenčių belaukiant“.

Dalyvauja Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos Dainavimo skyriaus dėstytoja A. Stasiūnaitė ir jos mokinės. Koncertmeisterė D. Kraujalienė

Nacionalinė dailės galerija

10 d. – kino ir videomeno parodą „Milijonas ir viena diena“ lydinti mėgėjiškam kinui skirtą programa: 16.30 – susitikimas su J. Čergeliu; 18 val. – šeštojo-devintojo dešimtmečių Lietuvos mėgėjiško kino programa

10 d. 17.30 – kino ir videomeno parodos „Milijonas ir viena diena“ katalogo pristatymas. Dalyvauja parodos kuratoriai G. Gulbinas, E. Mikalajūnaitė, D. Tumpytė, T. Bajarkevičius, N. Milerius

11 d. – konferencija „Baltijos elektronika '10“

14 d. 11 val. – lituanistų konferencija „Lituanistika atkurtoje valstybėje: tapatybę keičiantys atradimai“

Lietuvos nacionalinis muziejus

16 d. 17 val. – „Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarai“. Vargonų meno istorikas G. Povilionis skaitys paskaitą „Vargonai ir vargonavimas Lietuvoje“
VVGŽM Tolerancijos centre
10 d. 16 val. – S. Sužiedėlio (JAV) paskaita „Holokaustas ir mes“

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

14 d. 17 val. – rašytojo, vertėjo, literatūros tyrinėtojo, pedagogo V. Katiliaus 100-mečio minėjimas. Dalyvauja rašytojo žmona E. Katilienė, dukros E. Katiliūtė-Lašienė ir R. Katiliūtė, poetai R. Keturakis, P. Palilionis, prozininkas P. Venclovas, aktorius A. Žiurauskas, smuikininkas Ch. Šusteris

16 d. 17 val. – moterų literatūros ir muzikos vakaras „…kad pakiltų apmirusi siela…“. Dalyvauja rašytojos E. Drungytė, Z. Gaižauskaitė, I. Labokė, M. Macijauskienė, T. Marcinkevičiūtė, R. Mikuckytė, E. Perednytė, A.E. Puišytė, N. Raižytė, A. Ruseckaitė, L. Stebulė, E. Striogaitė, D. Zelčiūtė, aktorės V. Grigaitytė ir J. Onaitytė, pianistė B. Vingraitė, solistė E. Kalvaitytė-Vitkauskienė

Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
12 d. 12 val. – projekto „Dialogas – Žodis ir Spalva“ renginys. Advento ciklas „Belaukiant Kalėdų...“. Žodžio kūrybos valandoje poetas R. Keturakis. G. Česonio fotografijų parodos „Šiluva“ atidarymas


„7 meno dienos“ Nr.44 (920), 2010-12-10

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti