Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 43 (919), 2010 gruodžio 03 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gruodžio 3–12


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

3 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

4 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – R. Šervenikas

5 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

7 d. 19 val. – Kalėdų Gala koncertas. Dalyvauja O. Kolobovaitė, V. Mončytė, L. Mikalauskas, M. Vitulskis, LNOBT choras ir simfoninis orkestras. Dir. – R. Šervenikas

8 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

9 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – M. Staškus

10 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“ (pagal L.van Beethoveno ir G. Mahlerio muz., su fonograma)

11 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

12 d. 12 val., 14 d. 08.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

3 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

4 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

5 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

9 d. 17 val. – F. Dostojevskio „IDIOTAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

10 d. 18 val. – brolių Presniakovų HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS) . Rež. – R. Kudzmanaitė

11 d. 18 val. – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

12 d. 12 val. – J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – E. Jaras

12 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

Mažoji salė

3 d. d. 18 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

5 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

7 d. 16 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

8 d. 18 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

9 d. 18 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

10 d. 18 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

11 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

12 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

Vilniaus mažasis teatras

3 d. 18.30 – J. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

4 d. 18.30 – L. Kalpokaitės romansų vakaras „TAIP NORISI MYLĖTI...“

5 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

7 d. 18.30 – koncertas „Vokalo muzikos magija“. Dalyvauja M Vitulskis, J. Sakalauskas,

B. Asevičiūtė

8, 9 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

10 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

11 d. 12 val. – PREMJERA! J. Donaldson „KAS TASAI GRUFAS?“. Rež. – A. Gluskinas

11, 18 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

12 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

Valstybinis jaunimo teatras

3 d. 18 val. – H.Melville’io „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

4 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

(Salė 99)

4 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas

(Salė 99)

5 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

5 d. 18 val. – M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Režisieriai – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

8 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

10 d. 17 val. – „ŠEKSPYRIADA“. Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir Teatras „Utopia“)

11 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

11 d. 18 val. – „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (J. Vaitkaus poetinė improvizacija pagal J. Griniaus pjesę„Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus

12 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

12 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

Rusų dramos teatras

3 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas

4 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

4 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (Pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

5 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckis

5 d. 18 val. – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!“. Rež. – M. Poliščiukas

8 d. 18 val. – R. Cooney „NR.13“. Rež. – E. Murašovas

9 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis

10 d. 19 val. – S. Kriučkovos kūrybinis vakaras „Paskirk man pasimatymą“ 

11, 12 d. 11 val. – PREMJERA! L. Ustinovo, O. Tabakovo „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – J. Popovas

11 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

12 d. 18 val. – E.E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

Oskaro Koršunovo/ Vilniaus miesto teatras

9, 10 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – Premjera! E. O‘Neillo „PRAKEIKTIEJI“. Rež. – A. Areima

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

3 d. 18.30 – Premjera! VARDAN TOS... (pagal W. Shakespeare‘o „Romeo ir Džuljetą“). Rež. ir scen. aut. – A. Jalianiauskas

4 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus BITĖ MAJA (V. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

5 d. 12 val. – S. Siudikos PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS. Rež. – A. Mikutis

10 d. 18.30 – GELEŽIS IR SIDABRAS (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

12 d. 12 val. – Premjera! Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

4 d. 14 val. – N. Indriūnaitės BALTOS PASAKOS (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

5 d. 14 val. – KIŠKIŲ SUKILIMAS (pagal Kazio Binkio poemą). Scen. aut. – R. Driežis). Rež. ir dail. – R. Driežis

11 d. 12 val. – V. Palčinskaitės BJAURUSIS ANČIUKAS (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

„Menų spaustuvė“

3 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio MIEGO NAMAI (eskizo peržiūra). Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

7 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „ŠVENTĖ“. Chor. – R. Butkus

9 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

9 d. 18 val. Infotekoje – paskaita / diskusija „Muzika nemuzikiniame Lietuvos teatre“

11 d. 12 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „GANDRO DOVANA“. Kūrybinė grupė A. Mikutis, S. Degutytė, D. Rakauskas, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius („Stalo teatras“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („Trupė liūdi“)

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ROMEO IR ROMEO“. Rež. – V. Bareikis

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

12 d. 14 val. Juodojoje salėje – Premjera! „NEKLAUSINĖK, JULYTE! “. Rež. – A. Dilytė

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „MONO SAPIENS“. Rež. – V. Kublinskas

Teatras „Utopia“

4, 5 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

15 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

VGTU teatras-studija „Palėpė“

4 d. 18, 20 val. – „Kostiumas“. Rež. – O. Kesminas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

4 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“.

Rež. – D. Juronytė

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LUVOS, VOL. 2“ („Editta Braun company“, Austrija)

4 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

5 d. 15 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

5 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

7 d. 18 val. Parketinėje salėje – „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

7, 8 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas 

8 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

9 d. 18 val. Parketinėje salėje PREMJERA! Šiuolaikinio šokio projektas „TAMSIOJI PUSĖ“.

Choreogr. – E. Stundytė, komp. R. Mačiliūnaitė, šoka A. Ramanauskaitė, E. Vizbaraitė, E. Stundytė, videoprojekcijų autorius – V. Narbutas, kost. dail. – R. Biliūnaitė, šviesų dail. – V. Šerstabojevas, dizainas K. Žalnierukynaitės, idėja A. Molytės

10 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

11, 12 d. 12, 15 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

11 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

11 d. 18 val. Parketinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“)

12 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

12 d. 18 val. Parketinėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“it „Menų spaustuvė“)

Kauno muzikinis teatras

3 d. 18 val. – Vytautas Juozapaitis. „Nuo baroko iki roko“. Dalyvauja ansamblis „Premija“: P. Geniušas, P. Vyšniauskas, V. Prudnikovas, V. Juozapaitis, E. Juozapaitienė, G. Pečkytė, E. Seilius, K. Zmailaitė, Baritonų trio, teatro choro, baleto artistai, teatro orkestrui diriguoja J. Geniušas, J. Janulevičius

4 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Dir. – J. Geniušas

5 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (H.K.Anderseno pasakos motyvais, pagal E. Griego ir J. Sibelijaus muziką). Choreogr. – A. Jankauskas

5 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

8 d. 18 val. – L. Fall „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

9 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

10 d. 18 val. – PREMJERA! J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

11 d. 18 val. – I.  Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

12 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

12 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

4 d. 18 val., 8 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

5, 11 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

4 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“. Rež. – J. Januškevičiūtė

5 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

11 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

12, 19 d. 12 val., 18 d. 12 ir 14 val. – premjera! „SNIEGO PASAKA“. Aut. ir rež. – O. Žiugžda, dail. – A. Jankauskienė

12, 18, 19 d. 13 val. – „ŽAISLIUKO ISTORIJA“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

3, 4 d. 18.30 – R. PaulsoSesuo Kerė (pagal fonogramą)

5, 12 d. 15 val., 14 d. 12 val. – B. PavlovskioSnieguolė ir septyni nykštukai (pagal brolių Grimų pasaką)

10, 11 d. 18.30 – P. Čaikovskio „Spragtukas“ (pagal fonogramą)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

3 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

4 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas  

5 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką „Dvylika mėnesių“). Rež. – N. Mirončikaitė.

5 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

10 d. 18 val. – Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ (meno vad. – R. Adomaitis) koncertas. Dalyvauja S. Šiaučiulio džiazo kvartetas

11 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

17 d. 18 val. – P. Shenault „Į SVEIKATĄ, PONE! “. Rež. – N. Mirončikaitė

18 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

26 d. 12 val. – kalėdinis vaidinimas

31 d. 19 val. – premjera! B. Brechto „PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS“. Rež. – A. Pociūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

3 d. 18 val. – „KAS ŠITĄ VĖJĄ PAVADINO LIKIMU...“. Aut. ir rež. – G. Storpirštis
7 d. 11 val. – H.K. Anderseno „LAKŠTINGALA“. Rež. – L. Liausaitė
7 d. 18 val. – „BEATRIČE, BĖK“ (pagal J. Grušo pjesę „Meilė, velnias ir džiazas“). Rež. – D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)
8 d. 18 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio eilėraščius). Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“
10 d. 18 val. – W. Aleno „Nuodėmių miestas“. Rež. – O. Šapošnikovas („Domino teatras“)
11 d. 18 val. – E.E.Schmitto „ JAUSMŲ TEKTONIKA“. Rež. – P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)
12 d. 18 val. – G. Grajausko „MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. Rež. – J. Vaitkus                                                               

Alytus

Dramos teatras

9 d. 18 val. – „Barbora Radvilaitė“. Scen. aut. ir rež. – A. Kinderis


 

„7 meno dienos“ Nr.43 (919), 2010-12-03

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti