Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Lapkričio 26–gruodžio 5


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

26 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. – R. Šervenikas

28, 30 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – A. Šulčys

XII. 1 d. 18.30 – iškilmingas operos koncertas Lietuvos operos 90-mečiui. Dirigentai R. Šervenikas, M. Staškus, A. Šulčys, G. Rinkevičius, J. Geniušas, Č. Radžiūnas. Dalyvauja LNOBT choras, orkestras, solistai

2 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

3 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

4 d. 18.30 – L. Delibes „KOPELIJA“. Dir. – R. Šervenikas

5 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

26 d. 18 val. – brolių Presniakovų HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS). Rež. R. Kudzmanaitė

27 d. 18 val. – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA) “. Rež. – Y. Ross (JAV)

28 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

30, XII. 1 d. 18 val. – P. Gladilino „IŠ MIGLOS IŠNIRO ANGELAS“. Rež. – R. Rimeikis (Klaipėdos dramos teatras)

XII. 2 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

3 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

4 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

5 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

27 d. 16 val. – V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

28 d. 16 val. – A. Gotesmano „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“

30 d. 18 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

XII. 3 d. 18 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

5 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

27 d. 12 ir 14 val. PREMJERA! J. Donaldson „KAS TASAI GRUFAS? “. Rež. – A. Gluskinas

28 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

30 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

XII. 1 d. 18.30 – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – A. Šablauskas („Naujasis teatras“)

2 d. 18.30 – T. Letts „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

26 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

27 d. 18 val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

28 d. 12 val. – A. Liobytės „ AUKSO OBUOLYS“. Rež. – A. Gluskinas

28 d. 18 val. – PREMJERA! M. Norman „LABANAKT MAMA“. Režisieriai – A. Latėnas, G. Storpirštis. Vaidina J. Dambrauskaitė, G. Giedraitytė (Salė 99)

30 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

XII. 1 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

2, 3 d. 18 val. – H.Melville „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

4 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

(Salė 99)

4 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas

(Salė 99)

5 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

5 d. 18 val. – M. Norman „LABANAKT, MAMA“. Režisieriai – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

Rusų dramos teatras

26 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

27 d. 17 val. G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas.

28 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

28 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

29 d. 19 val. – S. Sinklairo, A. McCarteno „ORLY STRIPTIZA“. Rež. – O. Šapošnikovas („Domino teatras“)  

30 d. 18 val. – G. Nagornyj „LIFE-LIFE“. Rež. – J. Popovas

XII. 1 d. 18 val. – F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“. Rež. – E. Murašovas

3 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas

4 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

4 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (Pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

5 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckis

5 d. 18 val. – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!“. Rež. – M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

26 d. 18.30 – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

27 d. 12 val. – J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. – A. Mikutis

28 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

Mažoji salė

27 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė

28 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS” (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. A. Pociūnas

„Menų spaustuvė“

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „KOKIA ČIA TEISYBĖ?“ („Trupė liūdi“)

26 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“). Rež. – V. Bareikis

27 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „MONO TYLA“. Choreogr. – G. Ubartaitė

28 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Sauterio ir B. Studlar – „VISAI KITA“. Rež. – A. Jankevičius

(Keistuolių teatras)

XII. 2 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio BATRAIŠTIS. Rež. – K. Glušajevas

2, 3 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio MIEGO NAMAI (eskizo peržiūra). Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

Teatras „Utopia“

XII. 4, 5 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – F. Garcia Lorcos PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

„Audronio liugos produkcija“

XII. 1 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DU VARGŠAI RUMUNAI KALBANTYS LT“. Rež. – A. Jankevičius

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

26 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

26 d. 18 val. Parketinėje salėje – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga (Audronio Liugos produkcija)

26 d. 19 val. Mažojoje scenoje – V. Nabokovo „POLIUS (BIEGUN) “. Rež. – E. Piotrowska (Bialystoko l4li7 teatras)

27 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

27 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.M. Koltes „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

28 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

28 d. 15 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

28 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. – J. Vaitkus

28, XII. 1 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

30, XII. 3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

1 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

2 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.-L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

4 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“.

Rež. – D. Juronytė

4 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LUVOS, VOL. 2“. Choreogr. – E. Braun (Austrija)

4 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

5 d. 15 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

5 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

5 d. 18 val. Parketinėje salėje – „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

Kauno muzikinis teatras

26 d. 18 val.– J.Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

27 d. 18 val.– Gala koncertas. Teatro įkūrimo 70-osioms metinėms

28 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

28 d. 18 val. I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

26 d. 19 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA! “. Rež. – D. Rabašauskas

27 d. 18 val. – V. Levanovo „SUDIE, DERINTOJAU!“. Rež. – N. Gedminas (VšĮ „Laisvasis teatras“)

Kauno valstybinis lėlių teatras

27 d. 12 val. – „Karalaitės bučinys“. Rež. – A. Stankevičius

28 d. 12 val. – „UMA-UMA“. Rež. – A. Žiurauskas

XII. 4 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“. Rež. – J. Januškevičiūtė

5 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

26 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „Veronika“. Dir. – D. Pavilionis

27 d. 18.30 – PREMJERA! A. Žigaitytės „Frank‘Einstainas – XXI amžius“. Dir. – M. Barkauskas

28 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. – D. Zlotnikas

XII. 3, 4 d. 18.30 – R. PaulsoSesuo Kerė (pagal fonogramą)

5 d. 15 val. B. PavlovskioSnieguolė ir septyni nykštukai (pagal brolių Grimų pasaką)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

26 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

27 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

28 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

28 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

XII. 3 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

4 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas  

5 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką „Dvylika mėnesių“). Rež. – N. Mirončikaitė.

5 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

26 d. 18 val. L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. S. Varnas

27 d. 17 val. N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas

28 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

XII. 3 d. 18 val. – „KAS ŠITĄ VĖJĄ PAVADINO LIKIMU...“. Aut. ir rež. – G. Storpirštis

Marijampolė

Dramos teatras

26, 30 d. 18 val. PREMJERA! JERICHONO ROŽĖ. Rež. – D. Jankauskaitė, komp., atlikėjas – T. Dobrovolskis, scenogr., kostiumų dail. – A. Jacovskytė

28 d. 16 val. – „STRIPTIZO ERELIAI. Rež. A. Jakubikas (Domino teatras)


„7 meno dienos“ Nr.42 (918), 2010-11-26

Versija spausdinimui

Komentarai

wnIKhAZRTmLFmrtR, 2012-06-06 13:28

Yeah, that's the tkiect, sir or ma'am

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti