Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Lapkričio 19-28


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

19 d. 18.30 – H. Løvenskioldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

20 d. 18 val. – R. Wagnerio „VALKIRIJA“. Dir. – M. Pitrėnas

21 d. 12 val Kamerinėje salėje – J. Gaižausko „BURATINAS“. Dir. – M. Staškus

21 d. 18 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

24 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

25 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

26 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. – R. Šervenikas

28, 30 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

19 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

20 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

21 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

25 d. 18 val. – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

26 d. 18 val. – brolių Presniakovų HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS). Rež. R. Kudzmanaitė

27 d. 18 val. – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA) “. Rež. – Y. Ross (JAV)

28 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

19 d. 18 val. – „ANTIGONĖ“ (pagal Sofoklį). Aktorės B. Mar monospektaklis

20 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

21 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

23 d. 18 val. – improvizacijų reviu „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

25 d. 18 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

27 d. 16 val. – V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

28 d. 16 val. – A. Gotesmano „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“

Vilniaus mažasis teatras

19 d. 18.30 – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

20 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. Agnė Sunklodaitė

20 d. 18.30 – A. Strindberg „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

21 d. 16 val. – PREMJERA! D. Lindsay-Abaire „TRIUŠIO LANDA“. Rež. – V. Malinauskas

27 d. 12 ir 14 val. PREMJERA! J. Donaldson „KAS TASAI GRUFAS? “. Rež. – A. Gluskinas

28 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

Valstybinis jaunimo teatras

19 d. 18 val. – PREMJERA! H. Melville „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas

20 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauska (Salė 99)

20 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

21 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

21 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

23 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

24 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’o komediją). Rež. – C. Graužinis

25 d. 18 val. – E. Scarpetta „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

26 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

27 d. 18 val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

28 d. 12 val. – A. Liobytės „ AUKSO OBUOLYS“. Rež. – A. Gluskinas

28 d. 18 val. – PREMJERA! M. Norman „LABANAKT MAMA“. Režisieriai – A. Latėnas, G. Storpirštis. Vaidina J. Dambrauskaitė, G. Giedraitytė (Salė 99)

Rusų dramos teatras

19, 20, 21 d. 19 val. – „Vilnius Mama Jazz 2010“

Maskvos nepriklausomo teatro spektakliai

22 d. 13 val. – A. Lindgren „MAŽYLIS IR KARLSONAS“

22 d. 19 val. – A. Kuzmino „MEILĖ PRANCŪZIŠKAI“

23 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis

24 d. 18 val. – N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. – M. Byčkovo

25 d. 18 val. – PREMJERA! A. Čechovo „PAS PAŽĮSTAMUS... “ Rež. – L. Adomaitienė

26 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

27 d. 17 val. G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas.

28 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

28 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

19 d. 18.30 – „PRIVATI VALDA“ (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras

20 d. 12 val. „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. ir dail. V. Mazūras

21 d. 12 val. S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. A. Mikutis

21 d. 18.30 – „ŠEKSRYSAP“, t.y. Šekspyras“ (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė

26 d. 18.30 – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

27 d. 12 val. – J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. – A. Mikutis

28 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

Mažoji salė

20 d. 14 val. „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

20 d. 18.30 – A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems „PASVYDO“. Rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

21 d. 14 val. „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

27 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė

28 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS” (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. A. Pociūnas

„Menų spaustuvė“

19, 20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „MONO SAPIENS“. Rež. – V. Kublinskas

20 d. 12val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „MONO TYLA“. Choreogr. – G. Ubartaitė, komp. –E. Sirvidytė

22 d. 16 val. Infotekoje „PASAKŲ POPIETĖ MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinis „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – T. Williamso „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“. Rež. – A. Šablauskas

(VšĮ „Naujasis teatras“)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ANTIGONĖ (NE MITAS) “. Rež. – I. Stundžytė

(teatras „Atviras ratas“)

25 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

25 d. 18 val. Infotekoje – paskaita/ diskusija „Postdramos drama: kitokio teatro (ne)galimybė“

26 d. 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „KOKIA ČIA TEISYBĖ?“ („Trupė liūdi“)

26 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“). Rež. – V. Bareikis

27 19 val. Juodojoje salėje – Premjera! „MONO TYLA“. Choreogr. – G. Ubartaitė

28 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

Teatras „Utopia“

24 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

25 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

19, 20 d. 18 ir 19.30 – „Sapfo“. Rež. – O. Kesminas

„Elfų teatras“

Konstitucijos pr. 23B

19–21 d. 18 val. – D.J. Coheno „Mirtinas bučinys“. Rež. – J. Staniūnas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

19 d. 18 val. Penktojoje salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE. Rež. – V. Lencevičius

19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ. Rež. – A. Jankevičius

20 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Rež. – D. Juronytė

20 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis. Rež. – A. Jankevičius

21 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE. Rež. – I. Pukelytė

21 d. 17 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS. Rež. – Inesa Paliulytė

21 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI. Rež. – A. Kurienius

23 d. 18 val. Penktojoje salėje – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

24 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

25 d. 19 val. Mažojoje scenoje – V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“.

Rež. – S. Paciukas

26 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

26 d. 18 val. Parketinėje salėje – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga (Audronio Liugos produkcija)

26 d. 19 val. Mažojoje scenoje – V. Nabokovo „POLIUS (BIEGUN) “. Rež. – E. Piotrowska (Bialystoko l4li7 teatras)

27 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

27 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.M. Koltes „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

28 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

28 d. 15 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

28 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. – J. Vaitkus

28 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

30 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘aus „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

Kauno muzikinis teatras

19 d. 18 val. – F. Flotow „Marta“. Dir. – J. Geniušas

20 d. 18 val. – PREMJERA! „Dulkių spindesys“. Muzika – L. Adomaičio, choreogr. – D. Bervingis ir G. Visockis

21 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val.– J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

25 d. 18 val.– F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. – J. Geniušas

26 d. 18 val.– J.Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

27 d. 18 val.– Gala koncertas. Teatro įkūrimo 70-osioms metinėms

28 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

28 d. 18 val. I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

19 d. 19 val., 28 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

20 d. 18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

21 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

21 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

26 d. 19 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA! “. Rež. – D. Rabašauskas

27 d. 18 val. – V. Levanovo „SUDIE, DERINTOJAU!“. Rež. – N. Gedminas (VšĮ „Laisvasis teatras“)

Kauno valstybinis lėlių teatras

20 d. 12 val. – „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. – A. Stankevičius

21 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

21 d. 15 val. – „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

27 d. 12 val. – „JŪRATĖ IR KASTYTIS“. Rež. – O. Žiugžda

28 d. 12 val. – „UMA-UMA“. Rež. – A. Žiurauskas

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18.30 – koncertas „Valerija Balsytė ir draugai“. Dir. – N. Vaicis

20 d. 18.30, 21 d. 15 val. – R. Paulso „Sesuo Kerė

21 d. 18.30 – džiazo muzikos koncertas „Ganelin Trio Priority“. V. Ganelinas (Izraelis, fortepijonas, elektronika, perkusija), P. Vyšniauskas (sopraninis saksofonas), K. Kugelis (Vokietija, mušamieji, perkusija)

Festivalis „Opera-Lt“

23 d. 18.30 – V. Pupšio „Alsuoti

24 d. 18.30 – V. Konstantinovo „Ką senelis padarys, viskas bus gerai...“. Dir. – V. Konstantinovas

25 d. 18.30 – J. Sakalausko „Džiokeris

26 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „Veronika“. Dir. – D. Pavilionis

27 d. 18.30 – PREMJERA! A. Žigaitytės „Frank‘Einstainas – XXI amžius“. Dir. – M. Barkauskas

28 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. – D. Zlotnikas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

19 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova 

20 d. 18 val. – C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

21 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas

21 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

23 d. 19 val. – „URVINIS ŽMOGUS“. Vaidina D. Meškauskas

24 d. 18 val. – E.E.Schmitto „JAUSMŲ TEKTONIKA“. Rež. – P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)

25 d. 18 val. – „ANTIGONĖ (NE MITAS)“. Idėjos aut. ir rež. – I. Stundžytė (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

26 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

27 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

28 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

28 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

19 d. 18 val. – A. Smilgevičiūtė ir „Skylė“ pristato naują albumą „Broliai“

19 d. 18.30 – „KAS ŠITĄ VĖJĄ PAVADINO LIKIMU...“. G. Storpirštis ir L. Kondrotaitė

20 d. 18 val. – N. Simonas „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

20 d. 18.30 – M. Zalytės „VISI ŽMONĖS KATINAI“. Rež. – A. Kėleris

21 d. 18 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIM...“. Rež. – S. Varnas

23 d. 18 val. Joniškio kultūros centre – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

25 d. 18 val. Širvintų kultūros centre – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

26 d. 18 val. L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. S. Varnas

27 d. 17 val. N. Simonas „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas

28 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

Marijampolė

Dramos teatras

24 d. 18 val. – „BEATRIČE, BĖK (pagal J. Grušo pjesę Meilė, velnias ir džiazas). Rež. D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)

26, 30 d. 18 val. PREMJERA! JERICHONO ROŽĖ. Rež. – D. Jankauskaitė, komp., atlikėjas – T. Dobrovolskis, scenogr., kostiumų dail. – A. Jacovskytė

28 d. 16 val. – „STRIPTIZO ERELIAI. Rež. A. Jakubikas (Domino teatras)


„7 meno dienos“ Nr.41 (917), 2010-11-19

Versija spausdinimui

Komentarai

fjHapTgaiq, 2011-05-02 00:12

Ppl like you get all the brnais. I just get to say thanks for he answer.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti