Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

20 d. 12–21 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje,XIV Lietuvos muzikų šventė „Didysis muzikų paradas 2010“; 19 val. – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, solistai S. Janušaitė (sopranas) ir S. Skjervoldas (baritonas, Norvegija). Dir. – R. Šervenikas. Programoje J. Brahmso „Vokiškasis Requiem“

21 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – Valstybinis Vilniaus kvartetas. Programoje L. van Beethoveno kūriniai“

24 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos 65-mečiui. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai D. Geringas (violončelė, Vokietija), P. Geniušas (fortepijonas), E. Puzaitė (fortepijonas), D. Galvydytė (smuikas). Dalyvauja Valstybinis Vilniaus kvartetas. Dir. – R. Šervenikas. Programoje A. Šenderovo, W.A. Mozarto, H. Wieniawskio, D. Šostakovičiaus kūriniai

27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras. Dir. – D. Geringas (Vokietija). Programoje B. Kutavičiaus, J. Brahmso kūriniai

28 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Apie operą – rimtai ir nerimtai. Solistai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros dėstytojų A. Krikščiūnaitės ir V. Juozapaičio studentai: D. Kazonaitė, E. Juškaitė, V. Talerko, A. Lukaitė, L. Latvaitytė, J. Kirstukas, Š. Šapalas, L. Bendoravičius, T. Pavilionis. Koncertmeisterė pianistė S. Skučienė. Koncerto režisierius N. Petrokas

Programoje J.S. Bacho,G.B. Pergolesi, W.A. Mozarto ir kt. kūriniai

28 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – R. Armonas (violončelė), I. Uss (fortepijonas). Programoje M. Brucho, J. Juozapaičio, L. Bernsteino,

R. Taki, V. Germanavičiaus, B. Britteno kūriniai

28 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – koncertų ciklas „Muzika Trakų pilyje “. Programa „Amžinoji klasika“.Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad. – S. Krylovas, smuikas, Italija). Solistas Dž. Bidva (smuikas). Programoje J. Haydno, W.A. Mozarto, P. Čaikovskio kūriniai

28 d. 16 val. Panevėžio dailės galerijoje – ansamblis Musica humana (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda). Senojo šokio trupė Festa cortese (meno vad. – A. Žutautaitė). Solistė M. Lukošiūtė (sopranas), aktorius V. Rumšas vyr. (skaitovas)


Vilnius

Kongresų rūmai

19 d. 19 val. – koncertų ciklas „Jaunųjų talentų galerija“. O. Petrauskis (saksofonas), R. Petrauskis (fortepijonas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – M. Ozolinis. Programoje G. Gershwino, S. Barberio, T.  Yoshimatsu, A. Dvoržako kūriniai

27 d. 12 val. – Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistai J. Gedmintaitė, R. Karpis, A. Malikėnas. Dir. – R. Šumila. Programoje N. Rimskio-Korsakovo opera „Snieguolė“

27 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Kalėdų odisėja“. A. Puplauskis (fagotas), D. Narkevičius (smuikas), V. Martišius (smuikas), R. Romoslauskas (altas), T. Ramančiūnas (violončelė), D. Rudvalis (kontrabosas), D. Kirilauskas (fortepijonas), J. Punytė (fortepijonas). Programoje A. Vivaldi, H. Villa-Loboso, L. Kemularia, J. Françaix, A. Piazzollos kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

24 d. 17 val. S. Vainiūno namuose – Trečiadienio vakaras su Mažeikių rajono Viekšnių V. Deniušio meno mokyklos mokiniais ir mokytojais

Šv. Kazimiero bažnyčia

23 d. 18.30 – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras (vad. ir dir. – M. Staškus). Programoje W.A. Mozarto, M.K. Čiurlionio kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

20 d. 18 val. – koncertas „Improvizuota kelionė garsų labirintais“. Saksofonininkas P. Vyšniauskas, perkusininkas K. Kugelis (Vokietija) ir vargonininkas V. Pinkevičius

Vilniaus paveikslų galerija

25 d. 18 val.AVarro (fortepijonas, Bulgarija) koncertas iš cikloF. Chopino salonas Vilniaus Paveikslų galerijoje“. Programoje FChopino kūriniai

Vilniaus rotušė

23 d. 19 val. – dainininko V. Noreikos jubiliejui skirtas vakaras „Virgilijaus Noreikos dainų ratas“. Solistui talkins pianistė A. Juozauskaitė

„Piano.lt“ salė

22 d. 19 val. – „Ganelin trio priority“. Naujojo kompaktinio disko „Visions“ pristatymas. Dalyvauja V. Ganelinas (fortepijonas, sintezatoriai, perkusija, Izraelis), P. Vyšniauskas (saksofonas, Lietuva), K. Kugelis (būgnai, perkusija, Vokietija)

23 d. 19 val. – poezijos ir muzikos vakaras Nusileisk, dangau, ant žemės“ (pagal poeto V. Šimkaus eiles). Aktorius R. Kazlas. Dalyvauja S. Auglys (vibrofonas), G. Savkovas (akordeonas)

Kaunas

Kauno filharmonija

19 d. 19 val. – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. – J. Domarkas), Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. – P. Bingelis). Solistai S. Janušaitė (sopranas), I. Misiūra-Tumanovas (bosas). Dir. – R. Šervenikas. Programoje J. Brahmso „Vokiškasis requiem“

Kauno menininkų namai

20, 21 d. 16 val. – Varpų muzikos koncertai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Kariljonu skambins G. Kuprevičius

19 d. 18 val. – muzikinio albumo „Murmeklės suaugusiems“ pristatymas. Dalyvauja Z.-A. Zalieska ir A. Driukas (albumo autoriai), I. Narkutė ir D. Razauskas

24 d. 18 val. – „Kūrybos valandoje“ smuikininkė I. Klusaitė. Dalyvauja styginių kvartetas „Collegium“ I. Klusaitė ( I smuikas), D. Aleksandravičienė ( II smuikas), Ž. Janonienė (altas), A. Krištaponienė (violončelė); trio M. Bazaras (fortepijonas), G. Daunoravičius (violončelė), I. Klusaitė (I smuikas). Vakarą ves D. Lebeliūnaitė

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

19 d. 18 val. – koncertas „Marių klavyrų aidai“. Dalyvauja „Duo Strimaitis“: A. Strimaitis (smuikas), E. Strimaitienė (fortepijonas), J. Karbauskas (violončelė), E. Pavilanskienė (fortepijonas), DČiuberkis (klarnetas) bei RGrigaitis (kontrabosas). Programoje R. Šileikos, L. Narvilaitės Z. Virkšo, J. Domarko, J. Pauliko, A. Remesos, A.A. Budriūno kūriniai

24 d. 18 val. – G. Alekna (fortepijonas). Programoje C. Debussy, B. Bartóko, L. van Beethoveno kūriniai

26 d. 18 val. – „Giesmė prakilnioji“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. – M. Bačkus), Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vad. – A. Vildžiūnas), Klaipėdos choras „Cantare“ (meno vad. – A. Dambrauskas). Solistai A. Krikščiūnaitė (sopranas). Dir. – A. Mustonenas (Estija). Programoje W.A. Mozarto „Requiem“

Druskininkai

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
21 d. 15 val. – V. Butkevičiūtės fortepijoninės muzikos koncertas


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

19 d. 17 val. – rašytojo K. Sajos kūrybos vakaras su nauja apsakymų knyga „Nežinia kur nežinia kas / kas būta ir nebūta – linksmai ir nelabai /“. Dalyvauja knygos autorius K. Saja, aktorius Č. Stonys. Vakarą ves literatūros kritikas V. Sventickas

19 d. 13 val. Stakliškių bibliotekoje, 16 val. Prienų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje – renginiai iš ciklo „Prozos dienos“. Dalyvauja rašytoja G. Adomaitytė su nauja knyga „Vandenės užrašai“ ir skaitovė I. Plaušinaitytė

22 d. 13 val. Gudelių bibliotekoje; 16 val. Marijampolės viešosios bibliotekos Miesto filiale – renginiai iš ciklo „Prozos dienos“. Dalyvauja rašytoja V. Juknaitė, literatūrologė G. Vanagaitė

23 d. 14 val. Vabalninko bibliotekoje, 17.30 Biržų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje – renginiai iš ciklo „Prozos dienos“. Dalyvauja rašytojas A. Zurba, literatūros kritikas A. Guščius, aktorė G. Urbonaitė

24 d. 17.30 – penktasis ciklo „Visi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai fortepijonui“ koncertas „Peterburgas. Atradimai ir ieškojimai“. M.K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui skambins ir ištraukas iš M.K. Čiurlionio laiškų skaitys pianistas R. Zubovas

25 d. 17.30 – rašytojo V.V. Landsbergio kūrybos vakaras su nauja poezijos knyga „Persikūnijimai“. Vakare dalyvaus knygos autorius V.V. Landsbergis, kompozitorius R. Rašpoliauskas

25 d. 13 val. Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Viešvenų filiale, 16 val. Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Luokės filiale – renginiai iš ciklo „Prozos dienos“. Dalyvaus rašytojai A. Jakučiūnas, D. Mušinskas, aktorius A. Bialobžeskis

Vilniaus mokytojų namai

23 d. 18 val. Svetainėje – vakaras „Pasidainavimai su Veronika“. Svečiuose Mosėdžio (Skuodo r.) folkloro ansamblis

25 d. 17 val. Svetainėje – vokalinės muzikos koncertas. Dalyvauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros asistentė A. Liutkutė bei jos studentės

26 d. 18 val. Mažojoje salėje – „Vienišų Vilkų“ klube. Dalyvauja O. Zacharenkovas

Bažnytinio paveldo muziejus

20 d. 12 val. – edukacinis užsiėmimas šeimoms „Lietuvos giminių ženklai“

27 d. 13 val. – ekskursija Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicijoje

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

23 d. 17 val. – rašytojo J. Kralikausko 100-mečio minėjimas. DalyvaujaKietaviškių pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejaus vadovė D. Gudelienė, gydytoja I. Jonkuvienė, buvęs rašytojo mokinys M. Bloznelis, aktorius P. Venslovas, pianistė S. Bielionytė

25 d. 17 val. – rašytojo S. Babono kūrybos vakaras. Programoje knygos „Pakalnučių žydėjimas“ (kompaktinė plokštelė) pristatymas. Dalyvauja solistės O. Matusevičiūtė, J. Vizbaraitė, V. Bagdonas. Kūrybą skaitys aktoriai L. Zorūbaitė, A. Siderevičius, vakarą ves rašytojas P. Venclovas

Menininkų namai

22 d. 18 val. muzikinė-literatūrinė programa „Reveransas Lietuvos Renesansui“, skirta Barboros Radvilaitės karūnavimo 460-ies metų sukakčiai. Dalyvauja V. Kochanskytė (aktorė), R. Janutėnaitė (mecosopranas), N. Masevičius (bosas-baritonas), A. Kelpša (gitara). Koncerte skambės italų, ispanų, vokiečių Renesanso kompozitorių kūriniai balsui ir gitarai bei ištraukos iš M. Daukšos „Postilės“, didikų laiškų, įvairių to meto autorių poezija


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.