Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 39 (915), 2010 lapkričio 05 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Spalio 29–04


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

7, 13 d. 12 val. – PREMJERA! K. Chačaturiano ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys, choreogr. – H. Majorovas (Rusija), dail. – V. Leventalis (JAV)

10 d. 18.30 – M. Theodorakio GRAIKAS ZORBA. Dir. – M. Staškus

11 d. 18.30 – J.F. Halevy ŽYDĖ. Dir. – M. Staškus

12 d. 18.30 – G. Verdi TRAVIATA. Dir. – R. Šervenikas

14 d. 18 val. – P. Čaikovskio GULBIŲ EŽERAS. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

5 d. 18 val. – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

6 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

7 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

11 d. 18 val. – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

12 d. 18 val. – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

13 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

14 d. 12 val. – J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – E. Jaras

14 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

Mažoji salė

5 d. 18 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

6 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

7 d. 16 val. – B. Mar „UNĖ“ (U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

10 d. 18 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

14 d. 16 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

5 d. 18.30 – PREMJERA! J. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

6 d. 12 val. V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Ladsbergis

7, 14 d. 16 val. – PREMJERA!. M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

9 d. 18.30 – „SELAVY! “. N. Narmontaitės muzikinis spektaklis

10 d. 18.30 – B. Clark „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

11 d. 18.30 – F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

12 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

13 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

13 d. 18.30 – T. Letts „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

6, 7 d. 18 val. – PREMJERA! H. Melville „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas. Scenogr. ir kostiumų dail. – N. Keršulytė. Vaid. A. Sužiedėlis, R. Kazlas, A. Storpirštis, L. Petrauskas, J. Dambrauskaitė, A. Bialobžeskis, A. Šurna, N. Gadliauskas, R. Karvelis, I. Ciplijauskas, J. Damaševičius

7 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

9, 10 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

11 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

12 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

13 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

13 d. 18 val. – J. Vaitkaus „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (pagal J. Griniaus pjesę). Rež. – J. Vaitkus

14 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

14 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

Oskaro Koršunovo teatras

7–9 d. 19 val. Vilniaus miesto teatro repeticijų salė (Ašmenos g. 8) – M. Gorkio DUGNE. Rež. – O. Koršunovas

11 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje M. Ravenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. O. Koršunovas   

12 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

5 d. 18 val. – F. Sagan VISKAS TAU, MANO MEILE!. Rež. E. Murašovas

6 d. 16 val. Vilniaus lenkų teatro studijos 50-metis. A.A. Bajor CHOCHOCHOCHOCHOPIN

7 d. 12 val. J. Ščiuckio RAUDONKEPURAITĖ. Rež. J. Ščiuckis

7 d. 18 val. – E.E. Schmitto DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS. Rež. S. Račkys

9 d. 18 val. – J. Leitaitės koncertas Nenurimk, širdie

10 d. 18 val. – E. Scribe’o AUDRA VANDENS STIKLINĖJE“. Rež. – E. Murašovas

11 d. 18 val. – J.M. Chevret SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. – M. Poliščiukas

12 d. 18 val. – F. Veberio KVAILIŲ VAKARIENĖ Rež. – M. Poliščiukas

13 d. 12 val. – E. Stankevičiūtės MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – E. Stankevičiūtė

13 d. 18 val. – J.J. Bricaire’o, M. Lasaygues DIDYSIS ZEBRAS. Rež. – A. Girba

14 d. 12 val. – S. Maršako KATĖS NAMAI Rež. – A. Uteganovas

14 d. 18 val. – M. Macevičiaus PRAKEIKTA MEILĖ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

9 d. 19 val. – „Tu esi Meilė“ (pagal „Giesmių Giesmę“). Autorė, atlikėja A. Pabarčiūtė
choreogr. – E. Stundytė, kost. dail. R. Valčik

6 d. 12 val. „JUODOJI VIŠTA“ (pagal A. Pogorelskio apysaką). Rež. R. Driežis

7 d. 12 val. J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

12 d. 18.30 Premjera! „VARDAN TOS“ (pagal W. Shakespeare‘o pjesę „Romeo ir Džiuljeta“). Inscen. aut. ir rež. A. Jalianiauskas, dail. V. Binkis, komp. V. Labutis

13 d. 12 val. S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. A. Mikutis

14 d. 12 val. S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. A. Mikutis

Mažoji salė

5 d. 18 val. „Mirakliui“ – 15 metų! “. Vakaras V. Vaičiūnaitei atminti

6 d. 14 val. N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

7 d. 14 val. R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

7 d. 18.30 K.I. Galczynskis „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. A. Mikutis

13 d. 14 val. N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

13 d. 18.30 V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. V.V. Landsbergis

14 d. 14 val. N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

5 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis

6 d. 12 val. Juodojoje salėje – Premjera! „NEKLAUSINĖK, JULYTE! . Rež. – A. Dilytė

6 d. 12 val. Kišeninėje salėje „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė

7 d. 19 val. Juodojoje salėje K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

8 d. 16 val. Infotekoje Pasakų popietė mažyliams. Pasakas seka S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

9 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA...“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

11 d. 18 val. Infotekoje – paskaita/ diskusija Lietuvos scena vaizdais. Medijos, visuomenė, scena: tarpusavio įtaka. Menų spaustuvės ciklas „Prie arbatos“

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „ŠVENTĖ“. Choregr. – R. Butkus

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“. Rež. – I. Stundžytė

(teatras „Atviras ratas“)

Teatras „Utopia“

10, 11 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – Premjera! F. Garcia Lorcos „PUBLIKA“. Rež. – G. Varnas

„Audronio liugos produkcija“

13 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – M. Duras „MUZIKA 2“. Rež. – A. Liuga

14 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – K. Smedso „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

5 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

6 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

6, 13 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

7 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

7 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE“. Rež. – I. Pukelytė

7 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

10 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

11, 12, 13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Inscenizacijos aut. ir rež. – R. Kazlas

11 d. 18 val. Penktojoje salėje – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus („Mens Publica“)

11 d. 19 val. Didžiosios salės fojė – Premjera! E. Kanevičius, S. Pasborgas, L. Mockūnas (Lietuva–Danija)

12 d. 19 val. Didžiosios salės fojė – Kauno džiazo kvintetas ir „Contra Jazz“

13 d. 15 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

13 d. 18 val. Parketinėje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

13 d. 19 val. Didžiosios salės fojė – „Dependent trio“ (Lietuva–Belgija–Kanada); Premjera! Anguli „Jazz Connections“ (Lietuva–Italija–Olandija)

14 d. 15 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas

14 d. 18 val. Ilgojoje salėje – R. W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. – G. Varnas, rež. – R. Ramanauskas

14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

Kauno muzikinis teatras

5 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

7 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Rež. – A. Giniotis

7 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

12 d. 18 val. – PREMJERA! „Dulkių spindesys“. Muzika – L. Adomaitis, choreogr. – D. Bervingis ir G. Visockis

13 d. 15 val. – Kauno valtornų kvartetas: E. Stanelis, A. Gervė, A. Dirmauskas, L. Dakinevičius. Dalyvauja Ž. Lunskienė (vokalas), M. Lunskys (tūba) ir pianistė N. Balčiūnaitė

13 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas Dir. – J. Janulevičius

14 d. d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės”. Dir. – V. Visockis

14 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

5 d. 18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V.Balsys

9 d. 19 val. – „MOKĖK –DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę). Rež. – V. Balsys

11 d. 19 val. – M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. – E. Prakuliauskaitė-Milinienė

13 d. 18 val. – N. Kinas pristato psichologijos bei iliuzijos pasirodymą „Enigma“

14 d. 15 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas, gyvenimas“). Rež. –V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

6 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

7 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

13 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas

14 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“ (pagal G. Beresnevičiaus pasakas). Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

5, 6 d. 18.30 J. StraussoVienos kraujas“. Dir. – DPavilionis

7 d. 15 val. J. GaižauskoBuratinas“. Dir. – DZlotnikas

10 d. 18.30 VNoreikos 75-mečiui skirtas koncertas „Atsiliepki tu manoj dainoj“

12, 13 d. – 18.30 J. StraussoŠikšnosparnis“. Dir. – MBarkauskas

14 d. 15 val. V. KonstantinovoKą senelis padarys, viskas bus gerai...“. Dir. – VKonstantinovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

5 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

6 d. 18 val. – E. Rostando „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A.  Pociūnas

7 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Insc. aut. ir rež. – R. Steponavičiūtė

7 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

9 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas (Valstybinis Vilniaus Mažasis teatras)

10 d. 18 val. – „PAGALVĖS MOKESČIO RINKĖJAS“. Rež. – R. Abukevičius (VŠĮ „Ramūno ateljė“)

12 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas (Panevėžio J. Miltinio dramos teatras)

13 d. 18 val. – P. Beaumarshais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

14 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis, atnaujinto spektaklio rež. – R. Urvinis

14 d. 18 val. – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

5 d. 18 val. F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. V. Jevsejevas

6 d. 18 val. – P. Beaumarshais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. A. Pociūnas

7, 12 d. 12 val. M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. V. Blė dis

7 d. 18 val. M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. A. Kėleris

10 d. 18 val. J.  Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. V. Kupšys

Šiaulių dramos teatro spektakliai

12 d. 18 val. „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

13 d. 18 val. – C. Goldoni VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

14 d. 12 val. „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

14 d. 18 val. I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. L. Vaskova

Alytus

Dramos teatras

5 d. 18 val. – J. Kelero „58 sapnai“. Rež. – A. Kinderis


„7 meno dienos“ Nr.39 (915), 2010-11-05

Versija spausdinimui

Komentarai

NbGGWOlDpbOOG, 2012-08-14 07:56

You definitely have too much spare time on your hands. Why don't you find a nice bionryefd who will take you out for dinner and then you can try and order all the desserts you like

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti