Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

29 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

30 d. 19 val. – Niujorko filharmonijos orkestras. Dir. – A. Gilbertas

XI. 2 d. – pianistas J. Kissinas. Programoje R. Schumanno ir F. Chopino kūriniai

7 d. 12 val. – PREMJERA! K. Chačaturiano ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys, choreogr. – H. Majorovas (Rusija), dail. – V. Leventalis (JAV)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

29, XI. 4 d.  d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

30 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

31 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

5 d. 18 val. – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

6 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

7 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

30, XI. 7 d. 16 val. – B. Mar „UNĖ“ (U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

3 d. 18 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

5 d. 18 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

6 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

Vilniaus mažasis teatras

29 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

XI. 5 d. 18.30 – PREMJERA! J. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

6 d. 12 val. V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Ladsbergis

7d. 16 val. – PREMJERA!. M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

29 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

30 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

6, 7 d. 18 val. – PREMJERA! H. Melville „RAŠTININKAS BARTLBIS“. Rež. ir insc. aut. – R. Kazlas. Scenogr. ir kostiumų dail. – N. Keršulytė. Vaid. A. Sužiedėlis, R. Kazlas, A. Storpirštis, L. Petrauskas, J. Dambrauskaitė, A. Bialobžeskis, A. Šurna, N. Gadliauskas, R. Karvelis, I. Ciplijauskas, J. Damaševičius

7 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

Rusų dramos teatras

29 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas

30 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckis

30 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

31 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

31 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

XI. 3 d. 18 val. – A. Rybnikovo JUNONA IR AVOS. Rež. N. Vasilevskaja (Mokyklų teatras)

5 d. 18 val. – F. Sagan VISKAS TAU, MANO MEILE!. Rež. E. Murašovas

6 d. 16 val. Vilniaus lenkų teatro studijos 50-metis. A.A. Bajor CHOCHOCHOCHOCHOPIN

7 d. 12 val. J. Ščiuckio RAUDONKEPURAITĖ. Rež. J. Ščiuckis

7 d. 18 val. – E.E. Schmitto DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS. Rež. S. Račkys

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

29 d. 18.30 – Premjera! „VARDAN TOS“ (pagal W. Shakespeare‘o „Romeo ir Džuljeta“). Rež. A. Jalianauskas

30 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

31 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI”. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

30 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Rež. ir dail. – A. Mikutis

31 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. – J. Skuratova

31 d. 18.30 – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

„Menų spaustuvė“

29, XI. 4 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“). Rež. – V. Bareikis

30 d. 17, 19 val. Kišeninėje salėjepremjera! „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

31 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

31 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PASIUNTINYS“. Rež. – D. Keturakytė VšĮ „Naujasis teatras“

XI. 3 d. 19val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio „IŠVAŽIUOJU“ („Trupė Liūdi“)

3 d. 19 val. Kišeninėje salėje – CGraužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

4 d. 19 val. Kišeninėje salėjepremjera! „PUPI PIPA PUPI“. Rež. – E. Mikulionytė (LMTA IV vaidybos kursas)

5 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis

6 d. 12 val. Juodojoje salėje – Premjera! „NEKLAUSINĖK, JULYTE! . Rež. – A. Dilytė

6 d. 12 val. Kišeninėje salėje „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė

7 d. 19 val. Juodojoje salėje K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

29 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

30 d. 15 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

30 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

31 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

Kauno muzikinis teatras

29 d. 18 val. – F. Leharo „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas

30 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

31 d. 18 val. – G. Verdi „Traviata“. Dir. – J. Geniušas

XI. 4 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

5 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

7 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Rež. – A. Giniotis

7 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

29 d. 19 val. – „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. ir pjesės aut. – V. Balsys

30 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

XI. 5 d. 18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V.Balsys

9 d. 19 val. – „MOKĖK –DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

30 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“ (pagal J. Kaupo pasakas). Rež. – J. Januškevičiūtė

30 d. 19 val. – dainuojamosios poezijos atlikėjas D. Razauskas ir grupė
31 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

XI. 6 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

7 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

29 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

XI. 4 d. 18 val. – „2 VYRAI. 1 TIESA. Rež. – A. Gricius („Domino teatras“)

5 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

6 d. 18 val. – E. Rostando „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A.  Pociūnas

7 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Insc. aut. ir rež. – R. Steponavičiūtė

7 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

29 d. 18 val. – E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

29 d. 18.30 – aktorės L. Kondrotaitės ir aktoriaus G. Storpirščio poetinis spektaklis „KAS ŠITĄ VĖJĄ PAVADINO LIKIMU“. Rež. – G. Storpirštis

30 d. 18 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIM...“. Rež. – S. Varnas

XI. 5 d. 18 val. F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. V. Jevsejevas

6 d. 18 val. – P. Beaumarshais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. A. Pociūnas

7 d. 12 val. M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. V. Blė dis

7 d. 18 val. M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. A. Kėleris

Alytus

Dramos teatras

XI. 5 d. 18 val. – J. Kelero „58 sapnai“. Rež. – A. Kinderis


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.