Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 37 (913), 2010 spalio 22 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Spalio 15–24


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

22, 23, 26 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. – D. Rustioni (Italija)

24 18 val. – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

28 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – M. Staškus

29 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

30 d. 19 val. – Niujorko filharmonijos orkestras. Dir. – A. Gilbertas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

22 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

29 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

30 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

31 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

22 d. 18 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

23, 30 d. 16 val. – Premjera! B. Mar „UNĖ“ (U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

24 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras

22 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

23 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

23 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

24 d. 16 val. – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

26 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

28 d. 18.30 – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

29 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

22 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

23 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė

(Salė 99)

23 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

24 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

24 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

26 d. 18 val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

28 d. 18 val. – PREMJERA! M. Norman LABANAKT MAMA“. Rež. – A. Latėnas, G. Storpirštis (Salė 99)

29 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

30 d. 12 val. – J.Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

Oskaro Koršunovo teatras

22, 23, 24 d. 19 val. OKT / Vilniaus miesto teatro salėje premjera! M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas  

Rusų dramos teatras

Sankt Peterburgo teatro „Na Vasiljevskom“ spektakliai

23, 24 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ. Rež. – A. Bairamkulovas

23, 24 d. 19 val. – PREMJERA! E. Radzinskio „LINKSMA PJESĖ APIE SKYRYBAS. Rež. – D. Chusnijarovas

26 d. 19 val. – Teatriniai susitikimai. M. Terechova „NETIKIU ATSITIKTINIAIS SUSITIKIMAIS“

27 d. 18 val. – rusų romansų vakaras „MEILĖS FONTANAS...“. Dalyvauja J. Stupnianek ir S. Skjervoldas

28 d. 18 val. – Ray Cooney „Nr.13“. Rež. – E. Murašovas

29 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas

30 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckis

30 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

31 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

31 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

23 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

23 d. 18.30 – „PRIVATI VALDA“ (pagal M. Martinaičio „Avinėlio teismą“). Rež. ir dail. – V. Mazūras

24 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

24 d. 18.30 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS” (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

27 d. 10.30 „TIKROJI COLIUKĖS ISTORIJA“. Scenar. aut., rež. ir dail. O. Žiugžda (Gardino lėlių teatras, Baltarusija)

29 d. 18.30 – Premjera! „VARDAN TOS“ (pagal W. Shakespeare‘o „Romeo ir Džuljeta“). Rež. A. Jalianauskas

30 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

31 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI”. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

22 d. 18.30 K.I Gałczynskio „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. A. Mikutis

23 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

24 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS” (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

30 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Rež. ir dail. – A. Mikutis

31 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. – J. Skuratova

31 d. 18.30 – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

„Menų spaustuvė“

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskis „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

23 d. 12val. Kišeninėje salėje – „BALA ŽINO“. Choreogr. – B. Banevičiūtė („dbProjektai“)

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („trupė liūdi“)

24 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

25 d. 16 val. Infotekoje – „PASAKŲ POPIETĖ MAŽYLIAMS“. Pasakas seka S. Degutytė (Stalo teatras“)

26 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

27 d. 14 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė

(„Stalo teatras“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – SMĖLIO LAIKRODŽIAI“ (koncertinė instaliacija). Komp. – J. Janulytė (muzikos festivalis „Gaida“)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA)“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“). Rež. – V. Bareikis

30 d. 17, 19 val. Kišeninėje salėjepremjera! „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

31 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis

(teatras „cezario grupė“)

31 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „PASIUNTINYS“. Rež. – D. Keturakytė VšĮ „Naujasis teatras“

VGTU teatras-studija „Palėpė“

23 d. 15.30, 19 val. – „Šešėlis“. Rež. – O. Kesminas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

22 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

23 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

23 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

23 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovos „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas

24 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

24 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. – J. Vaitkus

26 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Vyrypajevo „SAPNAI“. Rež. – K. Glušajevas

27 d. 18 val. Penktojoje salėje– „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius.

27 d. 18 val. Parketinėje salėje – „DRĄSI ŠALIS (LIETUVOS DIENA) “. Rež. – C. Graužinis (cezario trupės spektaklis)

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. – V. Tertelis

28 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘o „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

29 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

30 d. 15 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

30 d. 18 val. Penktojoje salėje – D. Danis „AKMENŲ PELENAI“. Rež. – A. Jankevičius

31 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

Kauno muzikinis teatras

23 d. 15 val. – koncertas „Romantiškos muzikos spalvų beieškant“. Dalyvauja solistė K. Siurbytė ir fortepijoninis trio – R. Janulevičiūtė, A. Krištaponienė, R. Čiuladienė. Koncertą veda muzikologas V. Gerulaitis
23 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. – J. Geniušas
24 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis
24 d. 18 val. – koncertas solistės A. Cicėnaitės kūrybos 20-mečiui. Dalyvauja teatro solistai, choro, baleto ir orkestro artistai, dainuos svečiai V. Prudnikovas, V. Vyšniauskas, L. Račkauskaitė, M. Vitulskis, aktoriai L. Kalpokaitė, D. Mertinas ir kt.
27 d. 18 val. – F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. – J. Janulevičius
28 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius
29 d. 18 val. – F. Leharo „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas
30 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis
31 d. 18 val. – G. Verdi „Traviata“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

23 d. 18 val. – L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

24 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

26 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

27 d. 19 val. – „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. ir pjesės aut. – A. Dilytė

29 d. 19 val. – „ŽMOGUS MEDYJE“. Režisierius ir pjesės autorius V.Balsys

30 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

23 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

23 d. 18 val. – tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ koncertas

24 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“ (pagal G. Beresnevičiaus pasakas). Rež. – O. Žiugžda

30 d. 12 val. Mažojoje scenoje „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“ (pagal J. Kaupo pasakas). Rež. – J. Januškevičiūtė

30 d. 19 val. – dainuojamosios poezijos atlikėjas D. Razauskas ir grupė
31 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

23 d. 18.30 – G. Verdi „Rigoletas“ (koncertinis atlikimas). Dir. – N. Vaicis

24 d. 17 val. – „Nuo flamenko iki džiazo“ (šokio spektaklis pagal fonogramą)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

22 d. 19 val. – „GEIŠA“. Rež. ir choreogr. – J. Smoriginas („Vilniaus baletas“)

Teatro laboratorijos „Atviras ratas“ spektakliai

23 d. 12 val. – „SENELĖS PASAKA“ (pagal S. Nėries eilėraštį). Rež. – A. Giniotis

23 d. 18 val. – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

29 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

23 d. 18 val. – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

24 d. 18 val. – S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

29 d. 18 val. – E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

29 d. 18.30 – aktorės L. Kondrotaitės ir aktoriaus G. Storpirščio poetinis spektaklis „KAS ŠITĄ VĖJĄ PAVADINO LIKIMU“. Rež. – G. Storpirštis

30 d. 18 val. – H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIM...“. Rež. – S. Varnas


 

„7 meno dienos“ Nr.37 (913), 2010-10-22

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti