Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Spalio 1–10


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

1 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

2 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. – A. Šulčys

6, 7 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. Dir. – M. Staškus

8 d. 18.30 – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Pitrėnas

9 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

10 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

1 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R.  Morkūnas

2 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A.  Večerskis

3 d. 18 val. – V. Kupšio „MAMATĖ“ (Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“ motyvais). Rež. – V. Kupšys (J. Miltinio dramos teatras)

6 d. 18 val. – G. Grajausko „MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS“. Rež. – J. Vaitkus (Klaipėdos dramos teatras)

7 d. 15 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas (Šiaulių dramos teatras)

Mažoji salė

2 d. 16 val. – Premjera! B. Mar „UNĖ“ (U. Babickaitės dienoraščių motyvais) Rež. – B. Mar

3 d. 14 val. – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas (Kauno valstybinis dramos teatras)

4 d. 19 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. Rež. – A. Kinderis (Alytaus miesto teatras)

8 d. 18 val. Premjera! – M. Korenkaitės, J. Urnikytės, B. Vasauskaitės, J. Šarkaus, T. Žaibaus „ANTIGONĖ TAIP (NE MITAS)“. Rež. – I. Stundžytė („Atviras ratas“)

10 d. 16 val. – A. Gotesmano „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“

Vilniaus mažasis teatras

V tarptautinis monospektaklių festivalis „Atspindys“

5 d. 17.30 – A. Puškino „GORIUCHINO KAIMO ISTORIJA“. Aktoriaus S. Barkovskio monospektaklis. Rež. – A. Andrejevas (Puškino teatro centras, Sankt Peterburgas)

5 d. 20 val. – „AŠ ATVYKSTU“. A. Kairo šokio spektaklis („De Fakto“, Prancūzija)

7 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

1, 7 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

2 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

3, 5 d. 18 val. – J. Vaitkaus „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus

8 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

9 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

10 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

10 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

Rusų dramos teatras

1–3 d. 12, 18 val. – tarptautinis mėgėjų teatro festivalis „Vilniaus rampa 2010“

4 d. 18 val. – poezijos ir muzikos vakaras, skirtas M. Cvetajevos kūrybai. Skaitovė D. Jankauskaitė, pianistė B. Vainiūnaitė

6 d. 19 val. – Teatriniai susitikimai. V. Gaftas. „EPIGRAMOS IR VISA KITA“

7 d. 18 val. – PREMJERA! A. Čechovo „PAS PAŽĮSTAMUS“. Rež. – L. Adomaitienė

8 d. 18 val. – tarptautinis teatro festivalis „Sirenos‘10“. M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

8 d. 21 val. – tarptautinis teatro festivalis „Sirenos‘10“. Videoinstaliacija „GYVASIS VYŠNIŲ SODAS“. Rež. – V. Hyvönen

9 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

10 d. 12 val. – J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

10 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis

10 d. 19 val. – J. Pulinovič „NATAŠOS SVAJONĖ“. Rež. – L.M. Zaikauskas (Čeliabinsko akademinis dramos teatras)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

2 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI”. Rež. – A. Mikutis

3 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

9 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos „Bitė Maja ir jos nuotykiai“ motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

10 d. 12 val. – A. Gricius „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal Hugh Loftingą). Rež. – R. Driežis

10 d. 18.30 – Premjera! „ŠEKSRYSAP“, t.y. Šekspyras“ (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. – J. Čižauskaitė

Mažoji salė

2 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – N. Indriūnaitė

3 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Rež. ir dail. – R. Driežis

8 d. 10 val. – „MUSĖS VESTUVĖS“. Rež. – D. Petuchova (Maskvos teatras „TriLika“, Rusija)

9 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

10 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

„Menų spaustuvė“

1 d. 19 val. Kišeninėje salėje – premjera! „PUPI PIPA PUPI“. Rež. E. Mikulionytė (LMTA IV vaidybos kursas)

2, 3 d. 12 val. Juodojoje salėjepremjera! „NEKLAUSINĖK, JULYTE“. Rež. A. Dilytė

2 d. 19 val. premjera! „1+1=11“. Rež. H. Hvattum, K.S. Ludvigsen, E. Pfitzenmaier ir M.L. Bjørnstad

5 d. 19 val. Juodojoje salėje – premjera! „DIALOGAI“. Choreografės B. Urbietytė, A. Ramanauskaitė (G. Ivanausko teatras)

5, 6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – premjera! „MR. SUN“. Rež. – R. Mačiliūnaitė, R. Vitkauskaitė

6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „IŠVAŽIUOJU“. Rež. – S. Bareikis, V. Bagdonas (teatras „Trupė liūdi“)

7 d. 19 val., 9 d. 21 val. Juodojoje salėjepremjera! „ANTIGONĖ TAIP (NE MITAS) “. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

7 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „POLIKLINIKA“. Rež. – A. Jankevičius

8 d. 15, 19 val. Juodojoje salėje – J. Vaitkus „LITERATŪROS PAMOKOS“. Rež. V. Kaniušonis

(teatras „Menas“)

9 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

9 d. 22 val. Menų spaustuvės kieme – „KIAURAI“ (pagal W.Shakespeare‘o „Karalių Lyrą“). Rež. B. Šarka („Gliukų“ teatras)

10 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“

2 d. 16.30, 19 val. – „Kuboaa“ (pagal K. Hamsuno romaną „Badas“). Rež. – D. Bražiūnas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

1 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

2, 3, 5 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! A.M. Sluckaitės „ANTIGONĖ SIBIRE“ (pagal J. Anouilh‘o „Antigonę“). Rež. – J. Jurašas

7 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

8 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

8 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo„ PALATA. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

9 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

9 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Areima

9 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

10 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

10 d. 18, 20 val. Parketinėje salėje – „PREMJERA! „DIALOGAI“. Choreogr. – B. Urbietytė ir A. Ramanauskaitė (G. Ivanausko teatras)

Kauno muzikinis teatras

1 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

2 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

3 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

3 d. 18 val. – L. Falis „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

6 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

7 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

8 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

9 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

10 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

10 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

2 d. 18 val., 7 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

5 d. 19 val. – „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. ir pjesės aut. – A. Dilytė

9 d. 18 val. – „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. ir pjesės aut. – V. Balsys

10 d. 14 val. – „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

10 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

2 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

3 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrovska

9 d. 12 val. – „PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS“. Rež. – O. Žiugžda

10 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

1 d. 18.30 – PREMJERA! A. Žigaitytės „Frank‘Einstainas – XXI amžius“. Dir. – M. Barkauskas

2 d. 18.30 – I. Kalmano „Čardašo karalienė“. Dir. – D. Zlotnikas

3 d. 15 val. – J. Gaižausko „Buratinas“. Dir. – D. Zlotnikas

8 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „Veronika“. Dir. – D. Pavilionis                                                                                                                                                                                                                                                     

9 d. 18.30 – Z. Liepiņio „Paryžiaus katedra“. Dir. – D. Zlotnikas

10 d. 18.30 – koncertas „Almas Švilpa Klaipėdoje“ 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

2, 3 d. 18 val. – premjera! C. Goldoni „VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ“. Rež. – R. Steponavičiūtė

8 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

9 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

10 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

10 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

1 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

2 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

3 d. 18 val. – S. Parulskio „Vilnius – Dakaras“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“ teatras)

9 – 12 d. – tarptautinis Baltijos šalių festivalis

Marijampolė

Dramos teatras

X. 2 d. 18 val. – V. Sigarevo komedija „MELO DETEKTORIUS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino teatras“)


 

„7 meno dienos“ Nr.34 (910), 2010-10-01

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti