Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

17, 18 d. 18.30, 19 d. 18 val. – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. – M. Staškus

22 d. 18.30 – H. Løvenskjoldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

23 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektakliai

24 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „VERONIKA“. Dir. – D. Pavilionis

25 d. 18.30 – A. Žigaitytės „FRANK 'EINSTAINAS – XXI AMŽIUS“. Dir. – M. Barkauskas

26 d. 12 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKAITĖ“. Dir. – D. Zlotnikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

Baltarusijos Nacionalinio akademinio J. Kupalos teatro spektakliai

18 d. 18 val. – V. Dunino-Marcinkevičiaus „PINSKO ŠLĖKTA“. Rež. – N. Piniginas

19 d. 18 val. – B. Frielo „TRANSLATIONS“. Rež. – N. Piniginas

23, 24 d. 18 val. – Premjera! Brolių Presniakovų „HUNGARICUM (LIŪDNAS DETEKTYVAS) “. Rež. – R. Kudzmanaitė

Mažoji salė

19 d. 16 val. – A. Gotesmano „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“

22 d. 18 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

23 d. 18 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

24 d. 18 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

25 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

17 d. 18.30 – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

18 d. 18.30 – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. – G. Padegimas

Valstybinis jaunimo teatras

25 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

26 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

18 d. 12 val. – J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

18 d. 18 val. – F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE! “. Rež. – E. Murašovas

19 d. 12 val. – S. Prokofjevos, G. Sapgiro „BATUOTAS KATINAS“. Rež., scenogr. aut. – J. Popovas

19 d. 18 val. – J.B. Moliere’o „BŪTI AR ATRODYTI? “. G. Gasperovič

22 d. 18 val. – G. Nagornyj „LIFE-LIFE“. Rež. – J. Popovas

24 d. 18 val. – E.E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

25 d. 18 val. – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“. Rež. – A. Jankevičius

26 d. 12 val. – J. Ščiuckio TRYS „PARŠIUKAI“. Insc. aut. ir rež. – J. Ščiuckis

26 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS „ROJUS“. Rež. – M. Poliščiuk (Paryžius)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

19 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

22 d. 18.30 – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

24 d. 18.30 val. – Premjera! „ŠEKSRYSAP, t.y. ŠEKSPYRAS“ (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. – J. Čižauskaitė

25 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

26 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

17 d. 18.30 – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

18 d. 12 ir 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

18 d. 18.30 Premjera!. K.I. Galczynskio „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. A. Mikutis

19 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

25 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS” (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

25 d. 18.30 – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

26 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

„Menų spaustuvė“

17 d. 19 val. Kišeninėje salėjepremjera! ŠVENTĖ“. Choreogr. – R. Butkus

18 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – modernaus šokio festivalis „Atvirų akių panoramos“ (šokio teatras „Aura“, teatras „Manantiales“ (Ispanija), teatras „Tranvia“ (Ispanija)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas (teatras „Utopia“)

20 d. 16 val. Infotekoje – „Pasakų popietė mažyliams“. Pasakas seka S. Degutytė („Stalo teatras“)

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

21 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika (teatras „Utopia“)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“, „Menų spaustuvė“)

24 d. 12, 14 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje trumpo metro meniniai filmai apie žmones su negalia

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

26 d. 19 val. – Juodojoje salėje „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis (teatro judėjimas „No Theatre“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“

18 d. 15.30, 19 val. – „Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę). Rež. – O. Kesminas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

17 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

18 d. 19 val. Parketinėje salėje – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

19 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

19 d. 19 val. – Mažojoje scenoje M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

23 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde‘o kūrybos motyvais). Rež. – A. Lebeliūnas

23 d. 19 val. Penktojoje salėje – 20-asis Tarptautinis modernaus šokio festivalis. „UŽ REGOS LAUKO“ (šokio teatras „Zawirowania“ (Lenkija); „LAISVĖS FANTOMAS“ (šokėjas K. Vanekas, Vokietija)

24 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

24 d. 18 val. Parketinėje salėje – PREMJERA! „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis

24 d. 21 val. Penktojoje salėje20-asis Tarptautinis modernaus šokio festivalis. „FORMOS“ ir „DOMINIQ“ (Eksperimentinė šokio trupė, Brazilija)

25 d. 15 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

25 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis.“Rež. – A. Jankevičius

Kauno mažasis teatras

17 d. 19 val. – M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. – E. Prakuliauskaitė-Milinienė

19 d. 18 val. – akustinis Nojaus koncertas „Aš dar niekada nenorėjau tiek daug pasakyt...“

24 d. 19 val. – PREMJERA! L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

25 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

18 d. 12 val. – „UMA-UMA“. Rež. – A. Žiurauskas

19 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

25 d. 12 val. – premjera! D. ČepauskaitėsŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“ (pagal G. Beresnevičiaus pasakas). Rež. – O. Žiugžda (Baltarusija)

26 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

25, 26 d. 18 val. – premjera! H. Ibseno „KAI MES MIRĘ NUBUSIME...“. Rež. – S. Varnas


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.