Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

17, 18 d. 18.30, 19 d. 18 val. – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

Baltarusijos Nacionalinio akademinio J. Kupalos teatro spektakliai

18 d. 18 val. – V. Dunino-Marcinkevičiaus „PINSKO ŠLĖKTA“. Rež. – N. Piniginas

19 d. 18 val. – B. Frielo „TRANSLATIONS“. Rež. – N. Piniginas

Mažoji salė

19 d. 16 val. – A. Gotesmano „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“

Vilniaus mažasis teatras

14 d. 18.30 – A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

15 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

16 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

17 d. 18.30 – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

18 d. 18.30 – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 18.30 – Terrence McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. – G. Padegimas

Oskaro Koršunovo teatras

16 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenojeMRavenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. OKoršunovas   

Rusų dramos teatras

10 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Insc. aut. ir rež. – J. Ščiuckis

12 d. 18 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiuk

14 d. 19 val. – V. Noreikos rusų romansų vakaras „AMŽINYBĖS AKIMIRKA“

15 d. 18 val. – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT) “. Rež. – M. Poliščiuk

16 d. 19 val. – I. Muravjova. „AKTORIAI TARPUSAVYJE“

18 d. 12 val. – J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

18 d. 18 val. – F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE! “. Rež. – E. Murašovas

19 d. 12 val. – S. Prokofjevos, G. Sapgiro „BATUOTAS KATINAS“. Rež., scenogr. aut. – J. Popovas

19 d. 18 val. – J.B. Moliere’o „BŪTI AR ATRODYTI?“. G. Gasperovič

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

19 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

11 d. 12, 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

12 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. – J. Skuratova

17 d. 18.30 – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

18 d. 12 ir 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

18 d. 18.30 Premjera!. K.I. Galczynskio „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. A. Mikutis

19 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

„Naujojo cirko savaitgalis ‘10“

10 d. 18 val. „Menų spaustuvės“ kieme – „KOLIAŽAS“ („Botproject“, Ispanija)

9 d. 20 val. Juodojoje salėje – „SPRAGĖSIŲ MAŠINA“ („My!Laika“, Prancūzija)

10 d. 20 val. Juodojoje salėje – „VIENAS NAKTĮ“ (S. Gustavssonas, Danija)

11 d. 12 val. Juodojoje salėje – paskaita spektaklis „DRAMATURGIJA CIRKE“ (C. Damkjaer, Danija)

11 d. 12.45 Juodojoje salėje – paskaita spektaklis „KŪNO LYTIŠKUMAS CIRKE“ (C. Damkjaer, Danija)

11 d. 14 val. Kišeninėje salėje – paskaita „CIRKO ARTISTAS: NE ATLIKĖJAS, O KŪRĖJAS“ (M. Komaro, Suomija)

11, 12 d. 21 val. „Menų spaustuvės kieme“ – „BURBULAS“ („Les Choses de Rien“, Prancūzija)

12 d. 17.30, 19.30 Juodojoje salėje – „RO-PU“ („Circo Aereo“, Suomija)

14 d. 19 val. Juodojoje salėje – F.G. Lorcos „BERNARDOS ALBOS NAMAI“. Rež. – R. Kudzmanaitė, choreogr. – V. Jankauskas (Vilniaus kolegija)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje „SIBILĖ“. Choreogr. – L. Juodkaitė

16, 17 d. 19 val. Kišeninėje salėjepremjera! ŠVENTĖ“. Choreogr. – R. Butkus

16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas („Trupė liūdi“)

18 d. 12 val. Kišeninėje salėje– „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė (Stalo teatras)

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – modernaus šokio festivalis ATVIRŲ AKIŲ PANORAMOS (šokio teatras „Aura“, teatras „Manantiales“ (Ispanija), teatras „Tranvia“ (Ispanija)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas (teatras „Utopia“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“

11 d. 16, 19 val. – „Atėjau ir išeinu“ (pagal M. Pocevičiaus eiles). Rež. – O. Kesminas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

13 d. 17 val. Parketinėje salėje – „Kyogen Boshibari“, „ Kyogen Shimizu“ (Mažasis Kyogeno teatras, Čekija)

16, 17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

17 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

18 d. 18 val. Penktojoje salėje – „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

18 d. 19 val. Parketinėje salėje – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

19 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

19 d. 19 val. – Mažojoje scenoje M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Kauno mažasis teatras

17 d. 19 val. – M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. – E. Prakuliauskaitė-Milinienė

19 d. 18 val. – akustinis silinis Nojaus koncertas „Aš dar niekada nenorėjau tiek daug pasakyt...“

Kauno valstybinis lėlių teatras

11, 12 d. 12 val. – premjera! D. ČepauskaitėsŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“ (pagal G. Beresnevičiaus pasakas). Rež. – O. Žiugžda (Baltarusija), dail. – L. Lučko (Ukraina), komp. – B. Ščepanski (Lenkija)

18 d. 12 val. – „UMA-UMA“. Rež. – A. Žiurauskas

19 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.