Thomo Manno festivalis – ne tik muzika

7 MD
Lietuvoje festivalių tikrai daug ir kiekvienas jų turi savo pobūdį, susijusį su festivalio muzikos kryptingumu, koncertų skaičiumi, vieta, kurioje vyksta. Tačiau Thomo Manno festivalis skiriasi nuo jų dėl dviejų pagrindinių priežasčių – išskirtinės festivalio vietos ir organiškų įvairių menų jungimu pagal pagrindinę kiekvieno festivalio temą, kuri konkrečiai susieta su Thomo Manno kūryba ir mintimis.


Festivalio tikslas – skatinti kultūrinį dialogą su kitomis šalimis ir kartu inicijuoti skirtingų kartų ir šių šalių kultūrinį bendradarbiavimą, keitimąsi kultūrinėmis patirtimis, plėsti ir propaguoti Lietuvos meną ir kultūrą.

 

Nobelio premijos laureato Thomo Manno vardas ir šiandien simbolizuoja atvirumą pasauliui ir kosmopolitiškumą. Buvusio vasarnamio šeimininko vardas – lyg sinonimas tarptautinei Thomo Manno kultūros centro veiklai. Todėl rašytojas – ne tik vasarnamio šeimininkas, bet ir dvasiškai nuolat juntamas globėjas.

 

Šių metų liepos 10–17 d. Nidoje vykstantis XIV tarptautinis Thomo Manno festivalis ,,Dvasios diduomenė?“ skiriamas svarbiems ir jautriems Lietuvos kultūrai klausimams: kuo šiandien svarbus menas, kuo svarbi kultūra, kokia intelektualų atsakomybė šiandienos procesuose.

 

Festivalį globojantis Prezidentas Valdas Adamkus sveikindamas „dvasios diduomenės“ temai skirtą festivalį rašo: „Atvirumas ir tolerancija, ištikimybė savo tautų ir visos Europos, visos žmonijos kultūriniam palikimui artina mus prie tos diduomenės kaip prie nepakartojamo grožio Baltijos horizonto Nidoje. Thomas Mannas savo darbais ir savo mąstymo elegancija visada buvo ir bus svarbiausias tos diduomenės atstovas, ir tai – didelė istorijos ir lemties dovana Nidai, mūsų kraštams ir mūsų kultūroms, mūsų tautoms ir žmonėms. Tikiu, kad aristokratiška ir kartu labai humaniška rašytojo asmenybės ir kūrybos dvasia ir šiemet globos festivalį Nidoje.“

 

Muzikinėje festivalio programoje šiemet keliaujama per įvairias epochas, bet pagrindiniai koncertų akcentai – F. Chopino, R. Schumanno ir V. Bacevičiaus kūryba. Festivalio programoje – ir tradiciniais tapę debiutų koncertas, rečitalis, lietuvių muzikos valanda, festivalio organizatorių užsakyta lietuvių kompozitoriaus Mariaus Baranausko kūrinio premjera.

 

Žodžio programoje dalyvauja pranešėjai iš užsienio ir Lietuvos, diskutuojantys pagrindine festivalio tema, o liepos 17 d. skiriama Thomo Manno bičiulių susitikimui, rašytojo epochai, jo kūrybai ir idėjoms.

 

Dailės programoje jau antrus metus pristatomi XIX–XX a. Nidos dailininkų kolonijos darbai iš privačios Aleksandro Popovo kolekcijos bei ieškoma naujų šiuolaikinio meno formų bei pristatymo galimybių.

Festivalio kino programoje ant Urbo kalno vyksta žiūrovų jau pamėgtos kino naktys po atviru dangumi.

 

Festivalio inf.


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.