Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Koncertai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

27 d. 16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje – koncertas „Muzikinė akvarelė su M.K. Čiurlioniu“. Dalyvauja II tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė 2010laureatai. Programoje M.K. Čiurlionio, J. Švedo, G.F. Händelio, L. van Beethoveno kūriniai. Koncerto meno vadovas R. Beinaris, koncerto vedėja kompozitorė V. Striaupaitė-Beinarienė

VII. 3 d. 20 val. Druskininkų miesto muziejuje – L. Baublytė (fleita), B. Bizevičiūtė (fortepijonas), G. Gabnytė (fortepijonas). Programoje M.K. Čiurlionio, J. Brahmso, F. Chopino, M. Ravelio kūriniai

4 d. 12 val. Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, 19.30 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje – sakralinės muzikos valandų ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ pradžia – L. Domikaitė (mecosopranas), Ž. Survilaitė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, G.F. Händelio, A. Vivaldi kūriniai


Vilnius

Šv. Kotrynos bažnyčia

26 d. 18 val. – vyrų choras „Mastersingers USA“ (vad. – B. McInnes), berniukų choras „Ąžuoliukas“ (choro vad. – V. Miškinis)

Šv. Kazimiero bažnyčia

27 d. 13 val. – vargonuoja L. Digrys. Programoje C. Francko kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

26 d. 18 val. – Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunių choras (dir. – A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė). Programoje V. Montvilos, J. Tamulionio,
K. Vasiliauskaitės, A. Martinaičio, S. Šimkaus ir kt. kūriniai
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

VII. 2 d. 21 val. – I. Prudnikovaitė (mecosopranas)

Kaunas

Kauno filharmonija

Pažaislio muzikos festivalis

26, 27 d. 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje – Pasaulinė premjera! „Andreas Maria Germek – Orkestrinis flamenko“. Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. – M. Pitrėnas). Solistai: C. Fernández (vokalas, Ispanija), B. Cabanes (šokis, Ispanija), A.M. Germek (gitara, Austrija), J. Santiago (mušamieji, Ispanija). Dir. – M. Staškus

VII. 2 d. 21.30 Kauno pilyje – J. Marcinkevičiaus „KATEDRA“. Rež. – V. Rumšas, scenogr. – V. Idzelytė-Dautartienė, muziką pritaikė A. Kučinskas. Vaidina V. Rumšas (jaun.), R. Bagdzevičius, T. Vaškevičiūtė, A. Čepaitė, S. Balandis, R. Balčiūnas, A. Gradauskas, D. Siaurusaitis, M. Vaitiekūnas, E. Jaras, R. Rimeikis, R. Bučius, Š. Puidokas, J. Braškys, M. Jusčius, J. Vilūnaitė, J. Kalvaitytė, M. Zikaraitė, R. Garuolytė

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

VII. 3 d. 15 val. – literatūrinė-muzikinė popietė iš ciklo „Pasaulis pagal Čiurlionį“.

Dalyvauja aktorė K. Kazakevičiūtė, M. Urbonaitė (altas). Programoje V. Barkausko, J.S. Bacho, G. Knoxo, F. Zabello, P. Hindemitho kūriniai

Paežerių dvaro festivalis 2010

26 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre – poezijos ir muzikos vakaras „Nusileisk, dangau, ant žemės“ (pagal V. Šimkaus eiles). Skaitovas – R. Kazlas. Dalyvauja S. Auglys (vibrofonas), G. Savkovas (akordeonas)

VII. 3 d. 18.30 Paežerių dvaro rūmų parke – festivalio uždarymo koncertas. Paežerių dvaro festivalio oktetas: smuikai (J. Tankevičius, A. Strimaitis, D. Dikšaitis, Ž. Malikėnas), altai (G. Dačinskas, R. Zakaras), violončelės (S. Lipčius, D. Palšauskas). Vakaro vedėjas V. Gerulaitis

Nida

Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia

26 d. 20 val. – IX tarptautinis festivalis „Vargonų vasara“. E. Cardi (Italija). Programoje J.S. Bacho, W.A. Mozarto, F. Mendelssohno-Bartholdy ir R. Schumanno kūriniai


Vakarai

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

30 d. 17 val. – Maironio lietuvių literatūros muziejaus įkūrimo 74-ųjų ir Maironio mirties 78-ųjų metinių paminėjimo šventė. S. Gedos sonetų ciklą „Maironio mirtis“ skaito aktorė V. Kochanskytė. Rašytojo, diplomato J. Savickio 120-ojo jubiliejaus paminėjimas. Kalbės filologas M. Mikalajūnas, bus rodomas dokumentinis filmas apie J. Savickio gyvenimą Prancūzijoje (iš P. Liutkaus asmeninio archyvo), dalyvaus J. Savickio vaikaitis, dailininkas R. Savickas su dukterimi Ramune, kūrybą skaitys aktorius E. Stancikas, pianinu gros R. Blaškytė  


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.