Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Gegužės 21–27


7MD informacija

Share |

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

21–27 d. – Karštas kubilas – laiko mašina (JAV) – 12, 14.30, 17, 19.30, 22 val.

26 d. – Persijos princas: laiko smiltys (JAV) – 22 val.

27 d. – Seksas ir miestas 2 (JAV) – 21.30

21, 24, 26, 27 d. – Kloja (JAV, Kanada, Prancūzija) – 15.20, 17.30, 19.40, 22 val.; 22, 23, 25 d. – 13, 15.20, 17.30, 19.40, 22 val.

21, 24, 26, 27 d. – Atsarginis planas (JAV) – 13.40, 16, 18.40, 21.20; 22, 23, 25 d. – 11.20, 13.40, 16, 18.40, 21.20

21–27 d. – Geležinis žmogus 2 (JAV) – 11, 13.40, 16.15, 19, 21.45

Košmaras Guobų gatvėje (JAV) – 11.20, 14, 16.30, 18.45, 21.15

Robinas Hudas (D. Britanija, JAV) – 11.40, 15, 18.15, 21.30

21, 24, 26, 27 d. – Auklė Makfi ir didysis sprogimas (D. Britanija, JAV, Prancūzija) –14, 16.20; 22, 23, 25 d. – 11.30, 14, 16.20

21–27 d. – Bielka ir Strielka – kosmoso užkariautojos (3D, Rusija) – 12.40, 15.30, 17.40

Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 12, 14.50, 18.10

Dorianas Grėjus (D. Britanija) – 19, 21.40

21–26 d. – Titanų susidūrimas (D. Britanija, JAV) – 21.10

21–25, 27 d. – Įsikūnijimas 3D (JAV) – 20.40

21, 24, 26, 27 d. – Saulės nualinti: pasipriešinimas (Rusija) – 16.20, 20 val.; 22, 23, 25 d. – 12.50, 16.20, 20 val.

21, 24, 26, 27 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 15.40; 22, 23, 25 d. – 13.10, 15.40

21–27 d. – Veronika ryžtasi mirti (JAV) – 18, 20.20

21, 24, 26, 27 d. – Šrekas 3 (JAV) – 12.50; 22, 23, 25 d. – 11 val.

21, 24, 26, 27 d. – Aukštyn! (JAV) –13.10; 22, 23, 25 d. – 11.15

Forum Cinemas Akropolis

21–27 d. – Karštas kubilas – laiko mašina (JAV) – 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.40

26 d. – Persijos princas: laiko smiltys (JAV) – 22 val.

27 d. – Seksas ir miestas 2 (JAV) – 20.30

21, 24, 26, 27 d. – Atsarginis planas (JAV) – 13.15, 16, 18.30, 21 val.; 22, 23, 25 d. – 11, 13.15, 16, 18.30, 21 val.

21–27 d. – Titanų susidūrimas (D. Britanija, JAV) – 14.30, 17, 19.30, 21.50

Košmaras Guobų gatvėje (JAV) – 13.30, 16, 18.45, 21.30

Robinas Hudas (D. Britanija, JAV) – 10.45, 14.15, 18, 21.15

Geležinis žmogus 2 (JAV) – 11.30, 15, 17.45, 20.30

Auklė Makfi ir didysis sprogimas (D. Britanija, JAV, Prancūzija) – 10.15, 12.30, 14.45

Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10.30, 12.45, 15.15

21–25 d. – Saulės nualinti: pasipriešinimas (Rusija) – 17.15, 20.45; 26 d. – 17.15

21–27 d. – Dorianas Grėjus (D. Britanija) – 17.30, 20.15

Princesė ir Varlius (JAV) – 12 val.

Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 11.15

Skalvijos“ kino centras

21 d. – Serafina (Prancūzija, Belgija) – 20.45; 22 d. – 16.30; 23 d. – 18.30; 24 d. – 21 val.; 25, 26 d. – 17 val.; 27 d. – 18.20

Ciklas „Muzika yra gyvenimas“

21, 24 d. – Le concert (Belgija, Italija, Prancūzija, Rumunija) – 18.30; 25 d. – 20.40; 26 d. – 19.20; 27 d. – 20.40

24, 27 d. – Kažkas atsitiko (rež. A. Pozdniakovas) – 17 val.; 25 d. – 19.15; 26 d. – 21.30
23 d. –
Kino klasikos vakarai. Dvidešimt dienų be karo (Rusija) – 20.50

24 d. – Seansas senjorams. Po saule (Švedija) – 14.30

Ciklas „Karlsono kinas“

22 d. – Kiriku ir burtininkė (animac. f., Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas) – 13 val.; 23 d. – 13 val.

22 d. – Nepaprastas paukščių pasaulis (dok. f.) – 15 val.

23 d. – Karsteno ir Gitės kino išdaigos (animac. f., Danija) – 15 val.

21 d. – filmų programa „Studentiškas tolerancijos supratimas“ – 17 val.

22 d. – „Skalvijos“ kino akademijos studentų baigiamųjų darbų peržiūros – 19.30; 23 d. – 16 val.

Ozo kino salė

21 d. – Perskeltas dangus (rež. M. Giedrys) – 18 val.

22 d. – Paskutinė atostogų diena (rež. A. Žebriūnas) – 16 val.

24 d. – Laisvė (rež. Š. Bartas) – 18 val.

25 d. – Nuomos sutartis (rež. K. Vildžiūnas) – 18 val.

26 d. – Faktas (rež. A. Grikevičius) – 18 val.

27 d. – Gražuolė (rež. A. Žebriūnas) – 18 val.

28 d. – Birželis, vasaros pradžia (rež. R. Vabalas) – 18 val.

29 d. – Velnio nuotaka (rež. A. Žebriūnas.) – 16 val.

Kaunas

Forum Cinemas

21, 22, 25 d. – Karštas kubilas – laiko mašina (JAV) – 12.15, 14.30, 16.45, 19.15, 21.30, 23.30; 23, 24, 26, 27 d. – 12.15, 14.30, 16.45, 19.15, 21.30

21 d. – Rusų kalbos pamokos (Rusija) – 19 val.

25 d. – Vatelis (Prancūzija, D. Britanija, Belgija) – 17.45

26 d. – Persijos princas: laiko smiltys (JAV) – 22 val.

26 d. – Seksas ir miestas 2 (JAV) – 18.30, 19 val.

21, 22, 25 d. – Atsarginis planas (JAV) – 13.30, 16, 18.15, 20.30, 23.15; 23, 24, 26, 27 d. – 13.30, 16, 18.15, 20.30

21–27 d. – Robinas Hudas (D. Britanija, JAV) – 10.45, 14.15, 18, 21.15

Auklė Makfi ir didysis sprogimas (D. Britanija, JAV, Prancūzija) – 10.30, 13, 15.30

21, 22 d. – Košmaras Guobų gatvėje (JAV) – 17.45, 20.15, 22.45; 23, 24, 26, 27 d. – 17.45, 20.15; 25 d. – 20.15, 22.45

21, 22, 25 d. – Kloja (JAV, Kanada, Prancūzija) – 18.30, 20.45, 23 val.; 23, 24, 26, 27 d. – 18.30, 20.45

21–27 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 11.45, 14, 16.15

Kaip prisijaukinti slibiną (3D, JAV) – 10.15, 15 val.

Dorianas Grėjus (D. Britanija) – 13.45, 21.45

21–25, 27 d. – Bielka ir Strielka – kosmoso užkariautojos (3D, Rusija) – 12.45, 17.30; 26 d. – 12.45

21 d. – Geležinis žmogus 2 (JAV) – 16.15; 22–27 d. – 16.15, 19 val.

21–26, 27 d. – Titanų susidūrimas (3D, D. Britanija, JAV) – 20 val.

21, 22, 25 d. – Įsikūnijimas (3D, JAV) – 22.30

21–27 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 11.15

Aukštyn! (JAV) – 11 val.

Klaipėda

Cinamonas

27 d. – Persijos princas: laiko smiltys (JAV) – 19.15

27 d. – Seksas ir miestas 2 (JAV) – 21.15

21–27 d. – Veronika ryžtasi mirti (JAV) – 12.15, 18.35, 20.50

Robinas Hudas (D. Britanija, JAV) – 12.30, 15.30, 18.30, 21.30

Bielka ir Strielka – kosmoso užkariautojos (Rusija) – 10.45, 12.35, 14.30, 16.30

21–26 d. – Atsarginis planas (JAV) – 11.45, 14, 16.15, 18.45, 21 val.; 27 d. – 11.45, 14, 16.15, 18.45

21–27 d. – Košmaras Guobų gatvėje (JAV) – 14.45, 17.30, 19.45, 22 val.

Auklė Makfi ir didysis sprogimas (D. Britanija, JAV, Prancūzija) – 11.30, 13.45, 16, 18.15

21–26 d. – Geležinis žmogus 2 (JAV) – 16.45, 19.15, 21.45; 27 d. – 16.45, 21.45

21–27 d. – Saulės nualinti: pasipriešinimas (Rusija) – 20.30

Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) –11.15, 13.15, 15.15

Jūratė ir Kastytis

21 d. – Geležinė princesė (rež. A. Araminas) – 16 val.; 22 , 23 d. – 15 val.

21, 26, 27 d. – Maža išpažintis (rež. A. Araminas) – 18 val.; 22, 23 d. – 17 val.

22 d. – Kažkas atsitiko (rež. A. Pozdniakovas) – 19 val.

Palanga

Naglis

21–23, 26, 27 d. – lietuviškų filmų „Non Stop“ programa – nuo 13 iki 19 val.

Šiauliai

Forum Cinemas

21–27 d. – Košmaras Guobų gatvėje (JAV) – 13.45, 16.30, 19, 21.30

Veronika ryžtasi mirti (JAV) – 16.45, 21.45

Saulės nualinti: pasipriešinimas (Rusija) – 20.15

26 d. – Persijos princas: laiko smiltys (JAV) – 22 val.

28 d. – Seksas ir miestas 2 (JAV) – 21val.

21–27 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 11, 13.30, 15.45, 18 val.

Kaip prisijaukinti slibiną (3D, JAV) – 10.10, 15.15

Robinas Hudas (D. Britanija, JAV) – 10.30, 14, 17.45, 21 val.

Bielka ir Strielka – kosmoso užkariautojos (3D, Rusija) – 12.45, 18.15

Dorianas Grėjus (D. Britanija) – 14.15, 19.15

21–25, 27 d. – Titanų susidūrimas (3D, D. Britanija, JAV) – 20.45

21–27 d. – Aukštyn! (JAV) – 11.35

Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 11.20

Atlantis Cinemas

3D salė
21–27 d. – Robinas Hudas (D. Britanija, JAV) – 11, 13.30, 16, 18.35, 21.10

1 salė

Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 11, 15 val.

Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 17 val.

Titanų susidūrimas (3D, D. Britanija, JAV) – 13, 19 val.

Įsikūnijimas (3D, JAV) – 21 val.

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

21, 24–27 d. – Atsarginis planas (JAV) – 18.40; 22, 23 d. – 11, 18.40

21–27 d. – Geležinis žmogus 2 (JAV) – 16, 21 val.

21–25, 27 d. – Gyvasis vandenynas (Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) – 17.45, 20.15; 26 d. – 17.45

26 d. – Persijos princas: laiko smiltys (JAV) – 22 val.

28 d. – Seksas ir miestas 2 (JAV) – 18 val.

21, 24, 26, 27 d. – Robinas Hudas (D. Britanija, JAV) – 15, 18.10, 21.20; 22, 23, 25 d. – 11.30, 15, 18.10, 21.20

21, 24, 26, 27 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 13, 15.20; 22, 23 d. – 10.30, 13, 15.20; 25 d. – 10, 13, 15.20

Aukštyn! (JAV) – 13.40

Garsas

Didžioji salė

21, 23–27 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 14.50

21, 23–27 d. – Kuždesių sala (JAV) – 17.20

21–27 d. – Titanų susidūrimas (D. Britanija, JAV) – 19.40

4-asis lygmuo (JAV) – 21.40

Mažoji salė

24 d. – Šventė (Italija) – 17.10

21, 23–27 d. – Mažylė (Ausrija, Italija) – 15.20; 21–27 d. – 19.10

21–23, 25–27 d. – Tai sudėtinga (JAV) – 17.10

23 d. – Viskas ore! (JAV) – 13.20; 21–27 d. – 21.30

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

21, 24–27 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 15 val.;

21–27 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 17.30

21–25, 27 d. – Brangusis Džonai (JAV) – 20 val.; 21 d. – 22 val.

26 d. – Seksas ir miestas 2 (JAV) – 20.30

Mažoji salė

21, 24–27 d. – Gyvasis vandenynas (Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) – 16.15, 19.15;

22, 23 d. – 14.15, 16.15, 19.15


„7 meno dienos“ Nr.20 (896), 2010-05-21

Versija spausdinimui

Komentarai

uwyiGusGEDFOxGUX, 2011-06-23 07:03

At last, someone comes up with the "right" anwesr!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti