Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 19 (895), 2010 gegužės 14 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gegužės 14–23


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

14 d. 18 val. Kamerinėje salėje – kamerinės muzikos koncertas „MEILĖS DAINOS IR ARIJOS“.

Dalyvauja operos solistai R. Šilinskaitė, S. Stonytė, V. Bakula, V. Kurnickas, A. Markauskas

21–23 d. – PREMJERA! L. Delibes „KOPELIJA“. Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas, choreogr. – K. Simonovas (Rusija), scenogr. ir kost. dail. – M. Chemiakinas (JAV), šviesų dail. – L. Kleinas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

14 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (pagal E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

15 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

16 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

18 d. 18 val. – I. Turgenevo „ĮNAMIS“. Rež. – A. Lebeliūnas (Klaipėdos dramos teatras)

19 d. 18 val. – E.E. Schmitto „JAUSMŲ TEKTONIKA“. Rež. – PGaidys (Klaipėdos dramos teatras)

20 d. 18 val. – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

21 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

23 d. 12 val. – J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

14 d. 19 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

15 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

16 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

18 d. 18 val. – „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

19 d. 18 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

20 d. 18 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

22 d. 16 val. – A. Gotesmano „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“

23 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras

14 d. 18.30 – B. Clark „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

15 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas

16 d. 18.30 – N. Narmontaitės muzikinis spektaklis „SELAVY!“

18 d. 18.30 – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – R. Tuminas

19 d. 18.30 – PREMJERA! A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

20 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

21 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. I dalis. Rež. – R. Tuminas

22 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

15 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

18 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

22 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

Rusų dramos teatras

13, 15 d. 18 val. – PREMJERA! G.F. Händelio „XERXES“. Rež. – J. Vaitkus 

16 d. 12 val. – E. Stankevičiūtės „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – E. Stankevičiūtė

16 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis

22 d. 12 val. – VIII šalies šokių festivalis-konkursas „NORIM KILT… 2010“  („7 mūzos“)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

16 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

19 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS” (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

23 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

Mažoji salė

15, 22 d. 12 ir 14 val., 16 d. 14 val. – Premjera! R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė, dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. – F. Latėnas

23 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. – A. Pociūnas

18–21, 24–28 d. 11, 13 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „COLIUKĖ“

„Menų spaustuvė“

Šiuolaikinio šokio festivalis vaikams ir jaunimui Dansema“

14 d. 13.30, 15 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (db Projektai“)

14 d. 18 val. Juodojoje salėje – „MES IŠGALVOTI“. Choreogr. – A.H. Ekenes, P. Holden; „ASMENINIAI RITUALAI“. Choreogr. – H. Blackburn („Panta Rei Danseteater“, Norvegija)

15 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MŪSŲ PAPLŪDIMYJE“. Choreogr. – B.N. Lindbladas, A. Wennerbeck („Embla dance company, Švedija)

16 d. 15 val. Juodojoje salėje – „JUDANTYS ŽMONĖS“. Choreogr. – R.I. Kiertuli (Suomija)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – D. Maslowskos „DU VARGŠAI RUMUNAI, KALBANTYS LT“ (po spektaklio susitikimas su D. Maslowska). Rež. – A. Jankevičius („Audronio Liugos produkcija“)

19 d. 21 val. Kišeninėje salėjeC. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

20 d. 19 val. Kišeninėje salėjeM. Valiuko „TRINTUKAS“ („Menų spaustuvės“ programa „Atvira erdvė“)

21 d. 21 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas (Audronio Liugos produkcija)

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“ (pagal J. Anouilho pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – grupės „LIŪDNI SLIBINAI“ koncertas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

14, 15 d. 19 val. – „Sugrįžimas“ (scenos iš A. Mickevičiaus gyvenimo Lietuvoje). Rež. – O. Kesminas

Raganiukės teatras

15 d. 12 val. – ,,Lokys ir Mergaitė“ 

15 d. 13 val. – ,,Drąsioji Pupulė“ 

16 d. 12 val. – A. Liobytės ,,Elenytė ir Kiškis Brolis Narsuolis“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

16, 23 d. 13 val. – „Pelenė

22 d. 12 val. – „Vaiduokliukas

22 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“ 

23 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė

„Elfų teatras“

14 d. 10 val., 13 d. 12 val. „KELIONĖ Į AFRIKĄ ARBA DAR KUR NORS“

16, 23 d. 18 val. „NORA“

22d. 12val. – „NULĖPAUSIO GIMTADIENIS“
22d. 18val. – „MEILĖ BE AKCENTO“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

14 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

15, 22 d. 18 val., 16 d. 19 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

15 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Debiutų festivalis „Tylos“!

16 d. 11 val. Tavernos salėje – M. Norman „LABANAKT, MAMA!“. Rež. – A. Latėnas (LMTA A. Latėno lėlininkų kursas)

16 d. 12 val. Parketinėje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas (LMTA Vlado Bagdono kursas)

16 d. 14 val. Penktojoje salėje – O. Wilde’s „KAIP SVARBU BŪTI RIMTAM“ (ŠŪ V. Staševičiūtės kursas)

16 d. 16 val. Parketinėje salėje – A. Jarry „KARALIUS ŪBAS“. Rež. – D. Meškauskas (KU G. Padegimo kursas)

16 d. 18 val. Ilgojoje salėje – „PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ“. Rež. – J. Čižauskaitė (LMTA A. Latėno lėlininkų kursas)

19 d. 18 val. Penktojoje salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas 20 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

21 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F.  von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

22 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė

22 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

23 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.P. Shanley „DVEJONĖ“. Rež. – J. Jurašas (Audronio Liugos produkcija)

Kauno muzikinis teatras

14 d. 18 val. – G. Verdi „Traviata“. Dir. – J. Geniušas

15 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

16 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Muzikinis vad. ir dir. – G. Rinkevičius

19, 23 d. 18 val. – L. Falis „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

20 d. 18 val. – I. Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

14 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

21 d. 19 val. – PREMJERA! L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

23 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

15 d. 12 val. – premjera! „UMA-UMA“. Aut. ir rež. – A. Žiurauskas

16 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

22 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“. Rež. – J. Januškevičiūtė

23 d. 12 val. – „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Baroko muzikos savaitė

14 d. 18.30 – Premjera! C. Monteverdi „Popėjos karūnavimas“. Dir. – A. Veismanis (Latvija)

15 d. 18.30 – G. Verdi „Traviata“. Dir. – M. Barkauskas

22 d. 18.30 – R. Wagnerio „Ateities muzikinė drama“. Dir. – N. Vaicis (Latvija)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

14 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė                    

15 d. 18 val. – B. Sabath „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

16 d. 18 val. – „WOODY ALLEN NUODĖMIŲ MIESTAS“. Rež. – O. Šapošnikovas („Domino“ teatras)

20 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

21 d. 18 val. – H. Kunčiaus „00:45 PAGAL GOLDINGĄ“. Spektaklio aut. – A. Vidžiūnas

22 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

23 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

15 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas (Vilniaus Mažasis teatras)

18 d. 18 val. – S. Parulskio „VILNIUS-DAKARAS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“ teatras)


„7 meno dienos“ Nr.19 (895), 2010-05-14

Versija spausdinimui

Komentarai

RFOkvXhiWRmOG, 2012-02-17 11:06

J'adore ces beloucs, moi j'ai adopte celles en plumes roses. Toujours pas d'internet chez moi j'ai un peu la haine.Bisou et a bientot chez moi

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti