Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 18 (894), 2010 gegužės 07 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gegužės 7–16


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

7 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. – J. Geniušas

8 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

9 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – R. Šervenikas

14 d. 18 val. Kamerinėje salėje – kamerinės muzikos koncertas „MEILĖS DAINOS IR ARIJOS“.

Dalyvauja operos solistai R. Šilinskaitė, S. Stonytė, V. Bakula, V. Kurnickas, A. Markauskas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

8 d. 19 val. – A. Dance (Švedija) „Pasivaikščiojimas vodevilyje

12 d. 18 val. – A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

13 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

14 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (pagal E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

15 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

16 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

7 d. 18 val. – D. Petkūnaitės „Movie Never Made

8 d. 17 val. – A. Katino, M. Saivosalmi „Prielaidos jaunos moters portretui“, „Sudie, Ana Karenina

11 d. 18 val. R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

12 d. 18 val. – A. Maleszkos „JASEKAS“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 18 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 19 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

15 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

16 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18.30 – T. Letts „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

9 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

11 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

12 d. 18.30 – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

13 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

14 d. 18.30 – B. Clark „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

15 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas

16 d. 18.30 – N. Narmontaitės muzikinis spektaklis „SELAVY!“

OKT/ Vilniaus miesto teatras

7 d. 19 val. – broliųPresniakovų „Vaidinant auką“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

8 d. 12val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

15 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

Rusų dramos teatras

7 d. 18 val. – I. Krukauskienės kūrybos vakaras „Mano knyga ir aš – tau!“

8 d. 12 val. – J. Švarco „PELENĖ“. Rež. – J. Popovas

8 d. 18 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. A. Latėnas

9 d. 12 val. – S. Prokovjevos, G. Sapgiro „BATUOTAS KATINAS“. Rež. – J. Popovas

9 d. 18 val. – F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“. Rež. – E. Murašovas

13, 15 d. 18 val. – PREMJERA! G.F. Händelio „XERXES“. Rež. – J. Vaitkus

16 d. 12 val. – E. Stankevičiūtės „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – E. Stankevičiūtė

16 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

9 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

16 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

8 d. 12, 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. – A. Pociūnas

8 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

9 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

15, 22 d. 12 ir 14 val., 16 d. 14 val. – Premjera! R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė, dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. – F. Latėnas

Menų spaustuvė“

Naujasis Baltijos šokis ‘10.

7 d. 21 val. Juodojoje salėje – „MALDA SMĖLYJE“. Choreogr. – L. Juodkaitė

8 d. 21 val. Juodojoje salėje – „EKSPERIMENTAS“. Choreogr. – J. Strømgrenas (Norvegija)

9 d. 20 val. Juodojoje salėje – šokio filmas PIANO DI ROTTA“. Rež. – J. Cammack (D. Britanija); šokio spektaklis „DOUBLE POINTS: HELL“. Choreogr. – E. Greco ir P.C. Scholtenas (Nyderlandai)

10 d. 16 val. Infotekoje – „PASAKŲ POPIETĖ MAŽYLIAMS“ („Stalo teatras“, „Menų spaustuvė“)

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „POLIKLINIKA“. Rež. – A. Jankevičius

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – J. Tertelio „SUDIE, IDIOTAI!“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio „IŠVAŽIUOJU“ („Trupė Liūdi“)

Šiuolaikinio šokio festivalis vaikams ir jaunimui Dansema“

14 d. 13.30 Kišeninėje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Chorm. – B. Banevičiūtė (db Projektai“)

14 d. 18 val. Juodojoje salėje – „MES IŠGALVOTI“. Chorm. – A.H. Ekenes, P. Holden; „ASMENINIAI RITUALAI“. Chorm. – H. Blackburn („Panta Rei Danseteater“, Norvegija)

15 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MŪSŲ PAPLŪDIMYJE“. Chorm. – B.N. Lindbladas, A. Wennerbeck („Embla dance company, Švedija)

15 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „PASAULIO SUTVĖRIMAS“. Choreogr. – B. Banevičiūtė

(db Projektai“)

16 d. 15 val. Juodojoje salėje – „JUDANTYS ŽMONĖS“. Chorm. – R.I. Kiertuli (Suomija)

Raganiukės teatras

8 d. 12 val. – „Šmurliuko nuotykiai“

8 d. 17 val., 9 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“

9 d. 10 val. – „Angelų Pasakos“

9 d. 12 val. – ,,Vilko ir Lapės ,,draugystė“

15 d. 12 val. – ,,Lokys ir Mergaitė“ 

15 d. 13 val. – ,,Drąsioji Pupulė“ 

16 d. 12 val. – A. Liobytės ,,Elenytė ir Kiškis Brolis Narsuolis“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

16 d. 13 val. – „Pelenė“

Elfų teatras“

7, 14 d. 10 val., 13 d. 12 val. „KELIONĖ Į AFRIKĄ ARBA DAR KUR NORS“

16 d. 18 val. – „NORA“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

7, 12, 13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

7 d. 18 val. Didžiosios salės fojė – koncertas ir paroda V. Kernagiui atminti

8 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

9 d. 17 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

14 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

15 d. 18 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius

15 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Debiutų festivalis „Tylos“!

16 d. 11 val. Tavernos salėje – M. Norman „LABANAKT, MAMA!“. Rež. – A. Latėnas (LMTA A. Latėno lėlininkų kursas)

16 d. 12 val. Parketinėje salėje – „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas (LMTA Vlado Bagdono kursas)

16 d. 14 val. Penktojoje salėje –O. Wilde’s „KAIP SVARBU BŪTI RIMTAM“ (ŠŪ V. Staševičiūtės kursas)

16 d. 16 val. Parketinėje salėje – A. Jarry „KARALIUS ŪBAS“. Rež. – D. Meškauskas (KU G. Padegimo kursas)

16 d. 18 val. Ilgojoje salėje – „PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ“. Rež. – J. Čižauskaitė (LMTA A. Latėno lėlininkų kursas)

16 d. 19 val. Penktojoje salėje – PREMJERA! „MODERATORIAI“. Rež. – A. Kurienius (LMTA A. Savickaitės kursas)

Kauno muzikinis teatras

8 d. 18 val. – PREMJERA! L. Falis „Madam Pompadur“. Dir. – J. Janulevičius

9 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 18 val. – F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. – J. Janulevičius

14 d. 18 val. – G. Verdi „Traviata“. Dir. – J. Geniušas

15 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

16 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Muzikinis vad. ir dir. – G. Rinkevičius

Kauno mažasis teatras

7 d. 19 val. – PREMJERA! L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

8 d. 18 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

13 d. 19 val. – „MOKĖK –DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

14 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

7 d. 11 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

8 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

9 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrowska

15 d. 12 val. – premjera! „UMA-UMA“. Aut. ir rež. – A. Žiurauskas

16 d. 12 val. – „ ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Baroko muzikos savaitė

7 d. 18.30 val. teatro Didžiajame ekrane – baroko opera. G.F. Händelio „Alčina“ (Štutgarto valstybinė opera)

8, 14 d. 18.30, 9 d. 17 val. – Premjera! C. Monteverdi „Popėjos karūnavimas“. Dir. – A. Veismanis (Latvija)

15 d. 18.30 – G. Verdi „Traviata“. Dir. – M. Barkauskas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

7 d. 18 val. – „KOVA“. Rež. – P. Ignatavičius

8 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova 9 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaitį). Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

11 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas (Valstybinis jaunimo teatras)

13 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

14 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

15 d. 18 val. – B. Sabath „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

16 d. 18 val. – „WOODY ALLEN NUODĖMIŲ MIESTAS“. Rež. – O. Šapošnikovas („Domino teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

7 d. 18 val. – „KAS ŠITĄ VĖJĄ PAVADINO LIKIMU...“. Idėjos aut. ir rež. – G. Storpirštis

8 d. 18 val. – A. Schnitzerio „10 dialogų apie meilę“. Rež. – Y. Ross (Nacionalinis dramos teatras)

9 d. 18 val. – J.  Poirett „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

15 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas ( Vilniaus Mažasis teatras)

Alytus

Miesto teatras

8 d. 18 val. – „Ką galvoja vyrai?“. Rež. – D. Pletniovas

13 d. 15 val. – „Barbora Radvilaitė“. Scenarijaus aut. ir rež. – A. Kinderis


„7 meno dienos“ Nr.18 (894), 2010-05-07

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti