Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

23 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

24 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – V. Viržonis

25 d. 18 val. – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – V. Viržonis

28 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

29 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

30 d. – 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

23 d. 18.30 – W. Shakespeare‘o „TROILAS IR KRESIDA“. Rež. – R. Tuminas (Maskvos J. Vachtangovo teatras)

24 d. 18.30 – N. Gogolio „Revizorius“. Rež. – R. Tuminas (Vaidins Valstybinio mažojo teatro trupė, J. Vachtangovo teatro aktorius S. Makoveckis)

25 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

29 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

Mažoji salė

23 d. 18 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

24 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS. Rež. – J. Smoriginas

25 d. 15 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

28 d. 18 val.S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

29 d. 18 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras

23 d. 18.30 – PREMJERA! A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

25 d. 18.30 – N. Gogolio „Pamišėlio užrašai“. Rež. – R. Tuminas (vaidins J. Vachtangovo teatro aktorius J. Kraskovas)

27 d. 18 val. – A. Žebrausko improvizacijų spektaklis „KITAS KAMPAS“

28 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 18.30 – „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS...“ (A. Latėno ir „Rojaus Tūzų“ spektaklis)

30 d. 18.30 – F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

23, 25 d. 18 val. – PREMJERA! J. Vaitkaus poetinė improvizacija „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus, scenogr. – A. Šimonis, kost. dail. – A. Kuzmickaitė, komp. – B.V. Kutavičius. Vaidina S. Janušauskaitė, A. Latėnas, K. Andrejauskaitė, V. Petkevičius, K. Smoriginas, E. Latėnaitė –Beliauskienė, A. Bendoriūtė, D. Šilkaitytė, E. Špokaitė, J. Damaševičius, N. Gadliauskas, T. Kizelis, G. Storpirštis, I. Ciplijauskas, S. Sipaitis, D. Stončius, V. Taukinaitis

24 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

24 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

29 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

30 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

Rusų dramos teatras

23 d. 19 val. – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus (teatras „Mens Publica“)

23 d. 19 val. – A. Čechovo 150-sioms gimimo metinėms. W. Waltono „MEŠKA“. Rež. – N. Petrokas (VšĮ „Operomanija“)

24 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „SNIEGO KARALIENĖ“. Vad. – O. Tamašauskienė

24 d. 18 val. – N. Ptuškinos „SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS“. Rež. – L. Vladimirovas

25 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckio

25 d. 18 val. – PREMJERA! F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

26 d. 19 val. – P. Quilterio „DUETAI“. Rež. – D. Kazlauskas („Idioteatras“)

27 d. 18 val. – F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“. Rež. – E. Murašovas

28 d. 18 val. – R. Radzevičiaus „ŽUVŲ PIEMUO“. Rež. – D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)

29 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis

30 d. 18 val. – G. Nagornyj „LIFE-LIFE“. Rež. – J. Popovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

24 d. 12 val. – R. Kundroto „MERĖ POPINS“ (pagal P. Travers kūrinius). Rež. – A. Žukauskas

25 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

24 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – N. Indriūnaitė

24 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

25 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Menų spaustuvė“

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Aut. – G. Ivanauskas, B. Urbietytė (G. Ivanausko teatras)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – A. Petrulienės „STUMBRAS ANT TABURETĖS“ (Psilikono teatras)

24 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

25 d. 16, 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! J. Thurber „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „SUDIE, DERINTOJAU“. Rež. – N. Gedminas („Laisvasis teatras“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinis „DRĄSI ŠALIS“. Rež. – C. Graužinis

(VšĮ „cezario grupė“)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – T. Williamso „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“. Rež. – A. Šablauskas (VšĮ „Naujasis teatras“)

29 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (VšĮ „cezario grupė“)

30 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis (VšĮ „cezario grupė“)

30 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ČIA BUVO VANDUO“. Choreogr. – A. Kriukelytė

Teatras „Utopia“

24 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

23, 24 d. 18 val. ir 19.30 – „Sapfo“. Rež. – O. Kesminas

Raganiukės teatras

24 d. 17 val. – Premjera! „Šmurliuko nuotykiai“. Rež. – V. Mikalauskas

24 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė“

24, 25 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“

24 d. 16 val. – „Teatro žaidimų skrynelė“

25 d. 12 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis“

25 d. 17 val. – „Bulvinė pasaka“

Elfų teatras

23 d. 18 val. – H. Ibseno „Lėlių namai“. Rež. – R. Vikšraitis

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

23 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Vyrypajevo „SAPNAI“. Rež. – K. Glušajevas

23, 28 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

24 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

24, 25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

25 d. 15 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

25 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

27 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.P. Shanley „DVEJONĖ“. Rež. – J. Jurašas (Audronio liugos produkcija)

28 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

29 d. 18 val. Ilgojoje salėje Jean Luc Lagarce TOLIMA ŠALIS Dviejų dalių drama.

Rež. Gintaras Varnas

29 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

30 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. – J. Vaitkus

30 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

30 d. 19 val. Mažojoje scenoje – V. Djačenkos „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. – S. Paciukas

Kauno muzikinis teatras

23 d. 18 val. – PREMJERA! L. Fallis „Madam Pompadur“. Rež. ir choreogr. – A. Cholina, dir. – J. Janulevičius, scenogr. – M. Jacovskis

24 d. 18 val. – K. Millöckerio „Studentas elgeta“. Dir. – V. Visockis

25 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

25 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Dir. – J. Geniušas

29 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

30 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

V. 1 d. 18 val. – U. Giordano Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

23, 29 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

25 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

25 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

28 d. 19 val. – „Meilės istorija pagal Edith Piaf“. Solistė – E. Sašenko

30 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

23 d. 18 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal poeto ir vertėjo V. Šimkaus eiles)

Scen. aut., rež. ir atlikėjas – R. Kazlas (Vilniaus „Lėlės“ teatras)

24 d. 12 val. – „PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS“. Rež. – O. Žiugžda

24 d. 18 val. – šokių mokyklos „Kairo žvaigždė“ rytietiškų šokių koncertas

25 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrowska

29 d. 18 val. – festivalis „LIETUVOS TEATRŲ PAVASARIS KAUNAS 2010“. Teatralizuotas koncertas „No Concert“. Rež. – V. Bareikis („Utopija“ / „No theatre“)

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

24 d. 18.30 – V. Urmana ir A. Nigro Klaipėdoje. Dir. – V. Lukočius

25 d. 15 val. – A. Spadavecchios „Pelenė“

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

23 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

24 d. 18 val. – E. Rostando „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

25 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

25 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

27 d. 18 val. – J. Tertelio „SUDIE, IDIOTAI!“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

28 d. 18 val. – „Laimė nutekėjo: Žemaitės „Topylis“ ir laiškai K. Petrauskui. Rež. – R. Steponavičiūtė

29 d. 18 val. – „URVINIS ŽMOGUS“. Vaidina D. Meškauskas

30 d. 18 val. – E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

23 d. 18 val. Kauno „Girstučio“ kultūros centre, 27 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre, 28 d. 19 val. Birštono kultūros centre – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

27 d. 13 val. Vilkaviškio kultūros centre – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

Marijampolė

Dramos teatras

23 d. 19 val. – festivalio „Muzika ir aš“ atrankinis turas-koncertas

29 d. 18 val. – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.