Kino repertuaras

7MD informacija

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

23–29 d. – Saulės nualinti: pasipriešinimas (Prancūzija, Rusija, Vokietija) – 11, 14.30, 18, 21.45

Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 12, 15, 17, 19.15, 21.30

23 d. – Veronika ryžtasi mirti (JAV) – 16.45, 19.15, 21.50; 24, 25 d. – 11.30, 14, 16.45, 19.15, 21.50; 26–29 d. – 14, 16.45, 19.15, 21.50

24, 25 d. – Auklė Makfi (D. Britanija, JAV, Prancūzija) – 11.15, 13.45

V. 2 d. – G. Rossini „Armida“. Transliacijos iš Niujorko Metropoliteno operos įrašo kartojimas! – 20 val.

29 d. – Geležinis žmogus 2 (JAV) – 22 val.

23–29 d. – Titanų susidūrimas (3D, D. Britanija, JAV) – 11, 13.45, 18, 21 val.

Kaip prisijaukinti slibiną (3D, JAV) – 12, 15, 16.30, 19 val.

Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 12.30, 14.45

23, 26–29 d. – Brangusis Džonai (JAV) – 16, 18.40, 21.10; 24, 25 d. – 13.30, 16, 18.40, 21.10

23–28 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 16.15, 18.50, 21 val.; 29 d. – 16.15, 18.50

23–29 d. – Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 11.40, 14.15, 16.30

Žalioji zona (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 18.45

Kuždesių sala (JAV) – 21.15

23–28 d. – Įsikūnijimas (3D, JAV) – 21.30

23, 26–29 d. – Pasodinsiu savo eks (JAV) – 18.10; 24, 25 d. – 12.30, 18.10

23–29 d. – Prisimink mane (JAV) – 15.30, 20.30

23, 26–29 d. – Gyvasis vandenynas (dok. f., Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) – 18.20; 24, 25 d. – 12.45, 18.20

23–29 d. – Le Concert (Belgija, Italija, Prancūzija, Rumunija) – 15.45, 20.45

Forum Cinemas Akropolis

23–29 d. – Saulės nualinti: pasipriešinimas (Prancūzija, Rusija, Vokietija) – 10, 13.30, 17.15, 21 val.

23 d. – Veronika ryžtasi mirti (JAV) – 15.45, 18.15, 20.30; 24–29 d. – 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 20.30

Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 11, 13.45, 16, 18, 20.15

23–28 d. – Bepročiai (JAV) – 11.45, 14.15, 16.30, 18.30, 20.45; 29 d. – 11.45, 14.15, 16.30, 18.30

24, 25 d. – Auklė Makfi (D. Britanija, JAV, Prancūzija) – 14, 16.15

29 d. – Geležinis žmogus 2 (JAV) – 22 val.

23, 26–29 d. – Titanų susidūrimas (D. Britanija, JAV) – 14.30, 16.45, 19, 21.30; 24, 25 d. – 12, 14.30, 16.45, 19, 21.30

Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10.15, 12.30, 14.45

Brangusis Džonai (JAV) – 17, 19.15, 21.40

23, 26–28 d. – Pasodinsiu savo eks (JAV) – 16.15, 21.15; 24, 25 d. – 11.30, 16.15, 21.15

23, 26–29 d. – Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 12.45; 24, 25 d. – 10.30, 12.45

Gyvasis vandenynas (dok. f., Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) – 15.15, 19.30

Naktinis pasimatymas (JAV) – 17.30, 21.50

23–28 d. – Prisimink mane (JAV) – 14, 18.45; 29 d. – 18.45

Skalvijos“ kino centras

23 d. – Iš kitos pusės (Vokietija, Turkija) – 21 val.; 24 d. – 20.50; 26, 28 d. – 17 val.; 27 d. – 21.30; 29 d. – 21.10

24 d. – Mažylė (Austrija, Italija) – 16.30; 25 d. – 16.45; 26 d. – 19.15; 27, 29 d. – 16.50; 28 d. – 19.20

Ciklas „Jane Campion kino poezija“

23 d. – Švytinti žvaigždė (D. Britanija, Australija) – 18.40; 25 d. – 18.45; 28 d. – 21.10

24 d. – Fortepijonas (Australija, N. Zelandija) – 18.30; 26 d. – 21.15; 29 d. – 18.50

27 d. – Moters portretas (D. Britanija, JAV) – 18.50

23 d. – Feministinis kinas. Viršelių merginų kultūra (dok. f., JAV, Kanada) – 17 val.

Pasaka

23 d. – Geriausia, ką turiu – 16.45; Liekna – 17 val.; Atlantis – 19 val.; Prekybos centro merginos – 19.30; Prieš metus, žiemą – 21 val.; Tobulas gyvenimas – 21.15

24 d. – Dievo kabinetai – 12.30; animacija mažiesiems – 13 val.; Atlantis – 15.15; Liftas į ešafotą – 15.30; Kosmonautė – 17 val.; 24 d. – Žaltvykslės – 17.15; 24 d. – Užakusi upė – 18.45; 24 d. – Gyvybės ženklai – 19.30; 24 d. – Geriausia, ką turiu – 21 val.; 24 d. – Nanajo – 21.15

25 d. – animacija mažiesiems – 13 val.; Angelų įlanka – 15 val.; Liekna – 15.30; Nanajo – 16.45;

400 smūgių – 17.30; Koma – 18 val.; Dievo kabinetai – 18.30; Gyvulio širdis – 19.30; Nesakau ne – 21 val.; Žiulis ir Džimas – 21.15

26 d. – Įtartina – 17.15; Sužadėtinis Jazminai – 17.30; 26 d. – Namas ant smėlio – 18 val.; 26 d. – Liekna – 18.45; Liftas į ešafotą – 19.30; Ten, kur nebuvau – 21 val.; Gyvybės ženklai – 21.15

27 d. – Nanajo – 11 val.; animacija mažiesiems – 11.15; Sužadėtinis Jazminai – 13.30; Tobulas gyvenimas – 17 val.; Žiulis ir Džimas – 17.15; Koma – 17.30; Dingęs be žinios – 19 val.; K. Kieslowski. Paskaita – 10 didžiųjų Europos režisierių – 19 val.; Kosmonautė – 19.15; Prieš metus, žiemą – 21 val.; Gyvulio širdis – 21.15

28 d. – Nesakau ne – 17 val.; Atlantis – 17.15; Namas ant smėlio – 18 val.; Žaltvykslės – 19.15;

28 d. – Dievo kabinetai – 21 val.; 28 d. – Dingęs be žinios – 21.15

29 d. – Geriausia, ką turiu – 17 val.; Prekybos centro merginos – 17.15; Sužadėtinis Jazminai – 19 val.; Ten, kur nebuvau – 19.15; Dievo kabinetai – 21 val.; Tobulas gyvenimas – 21.30

Ozo kino salė

23 d. – Kino klubas. Anglų kino meistrai – 18 val.

24 d. – Kino klubas. Roko legendos. „Elo“ (muz.) – 16 val.

26 d. – Kino klubas. L. Tolstojaus ekranizacijos – 18 val.

27 d. – Saulė (Rusija, Italija, Prancūzija) – 18 val.

28 d. – Kino klubas. F. Felinio kūrybos vakaras – 18 val.

29 d. – Paskutinės dienos (JAV) – 18 val.

30 d. – Kino klubas. M. Antonioni kūrybos vakaras – 18 val.

V. 1 d. – Kino klubas. JAV kino meistrai – 16 val.

Kaunas

Forum Cinemas

23–29 d. – Saulės nualinti: pasipriešinimas (Prancūzija, Rusija, Vokietija) – 10, 13.30, 17.15, 21 val.

Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 15, 17, 19.15, 21.30

23 d. – Veronika ryžtasi mirti (JAV) – 16, 18.15, 20.30, 22.45; 24 d. – 11.15 , 13.45 , 16, 18.15, 20.30, 22.45; 25–29 d. – 11.15, 13.45, 16, 18.15, 20.30

23, 24 d. – Bepročiai (JAV) – 14, 16.15, 19, 21.15, 23.30; 25–29 d. – 14, 16.15, 19, 21.15

24, 25 d. – Auklė Makfi (D. Britanija, JAV, Prancūzija) – 12 val.

27 d. – Pasileidėlis (D. Britanija, Australija) – 17.20

29 d. – Geležinis žmogus 2 (JAV) – 22 val.

23, 24 d. – Titanų susidūrimas (3D, D. Britanija, JAV) – 15.45, 18.45, 21.45, 23.59; 25–28 d. – 15.45, 18.45, 21.45; 29 d. – 15.45, 18.45

23–29 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (3D, JAV) – 10.15, 13 val.

23–26, 28, 29 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 11, 13.15, 17.30; 27 d. – 11, 13.15

23–29 d. – Brangusis Džonai (JAV) – 15.15, 19.40, 22 val.

23–28 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 16.30, 20.45; 29 d. – 16.30

23–26, 28, 29 d. – Gyvasis vandenynas (dok. f., Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) – 14.15, 18.30; 27 d. – 14.15

23, 26–29 d. – Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 12.45; 24, 25 d. – 10.30, 12.45

24, 25 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 11.30

Cinamonas

24, 25 d. – Auklė Makfi (D. Britanija, JAV, Prancūzija) 13.45, 16.45

23–29 d. – Aš taip pat (Ispanija) – 16.15, 18.30, 20.45

Švytinti žvaigždė (D. Britanija, Australija) – 14.30, 21.15

Titanų susidūrimas (JAV) – 12.30, 14.45, 17, 19.20, 21.45

23, 26–29 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 11.45, 13.45, 16, 18, 20, 21.55; 24, 25 d. – 11.45, 16, 18, 20, 21.55

23–29 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 11.15, 13.15, 15.15, 17.30, 19.30

23, 26–29 d. – Prisimink mane (JAV) –12.15, 16.45, 19 val.; 24, 25 d. – 12.15, 19 val.

Pasodinsiu savo eks (JAV) – 11.30, 21.30

23–29 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 14 val.

Klaipėda

Cinamonas

23–29 d. – Saulės nualinti: pasipriešinimas (Prancūzija, Rusija, Vokietija) – 11, 14.30, 18, 21.35

Bepročiai (JAV) – 13.15, 17.45, 20, 22.15

23 d. – Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 13, 15, 17, 19, 21.30; 24–29 d. – 13, 15, 17, 19, 21.15

23–29 d. – Titanų susidūrimas (D. Britanija, JAV) – 14, 16.15, 18.30, 21 val.

Gyvasis vandenynas (dok. f., Ispanija, Monakas, Prancūzija, Šveicarija) – 11.05, 15.30

Brangusis Džonai (JAV) – 12.30, 17.15, 19.30

Coco prieš Chanel (Prancūzija) – 14.45, 21.45

Naktinis pasimatymas (JAV) – 11.15, 18.45, 20.45

Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10.45, 12.45, 14.45, 16.45

Prisimink mane (JAV) – 11.45

Jūratė ir Kastytis

23 d. – Skrydis per Atlantą (rež.) – 16 val.; 24 d. – 18 val.; 25 d. – 15 val.

23 d. – Meilė Niujorke 2 (Rusija) – 18 val.; 25 d. – 17 val.

24 d. – Lilo ir Stičas (JAV) – 16 val.

Šiauliai

Forum Cinemas

23–28 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 11.40, 14, 16.30, 19, 21.30; 29 d. – 11.40, 14, 16.30, 19 val.

23–29 d. – Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 13, 15.15, 17.45, 20.15

Prisimink mane (JAV) – 15.45, 21.10

Le Concert (Belgija, Italija, Prancūzija, Rumunija) – 18.30

29 d. – Geležinis žmogus 2 (JAV) – 22 val.

23–29 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 11, 13.30, 16 val.

Kaip prisijaukinti slibiną (3D, JAV) – 10.10, 12.45

Titanų susidūrimas (3D, D. Britanija, JAV) – 15.30, 18.45, 21.50

23, 26–29 d. – Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 13.15; 24, 25 d. – 10.45, 13.15

23–29 d. – Brangusis Džonai (JAV) – 18.15, 20.45

24, 25 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 10.30

Atlantis Cinemas

3D salė

23–29 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 11, 15 val.

Titanų susidūrimas (D. Britanija, JAV) – 13, 17, 19 val.

Įsikūnijimas (JAV) – 21 val.

1 salė

23–29 d. – Kartą Romoje (JAV) – 11.10, 15.10, 21.30

Broliai (JAV) – 13.10, 17.10

Šalti apkabinimai (Ispanija) – 19.10

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

23–29 d. – Atsisveikinimas (rež. T. Donela) – 14, 16.15, 18.40, 20.45

23, 26–29 d. – Pasodinsiu savo eks (JAV) – 16, 21 val.; 24, 25 d. – 11, 16, 21 val.

23–29 d. – Žalioji zona (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 13.30, 18.20

29 d. – Geležinis žmogus 2 (JAV) – 22 val.

23, 26–29 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 13, 15.30; 24, 25 d. – 10.30, 13, 15.30

23–28 d. – Titanų susidūrimas (D. Britanija, JAV) – 18, 20.30; 29 d. – 18 val.

24, 25 d. – Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 11.30

Garsas

Didžioji salė

23–28 d. – Vienoje kilpoje (D. Britanija) – 15 val.; 23–29 d. – 21.30

23–25 d. – Nenugalimas (JAV) 12.30; 23, 25–29 d. – 19 val.

23, 25–29 d. – Coco prieš Chanel (Prancūzija) – 17 val.

Mažoji salė

26 d. Viduržiemio jūra (Italija) – 19.10

23–25 d. – Ledo valdovas (Latvija) – 12.15

23–25d. – Munko ir Lemmy nuotykiai (Latvija) – 13.15

23–29 d. – Volisas ir Gromitas (D. Britanija) – 14.40

Belaukiant Eriko (D. Britanija) – 15.50, 21.20

28 d. Senjorų kino seansas – 18 val.

7 nuodėmės (rež. K. Inčiūraitė, dok., f.) – 18 val.

22–25, 27–29 d. – Naujasis pasaulis (Prancūzija, Italija) – 19.10

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

23, 26–29 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 15 val.; 24, 25 d. – 13, 15 val.

23–26, 28 d. – Kartą Romoje (JAV) – 17.30, 20 val.

27 d. – Auklė Makfi (JAV, Prancūzija, D.Britanija) – 17.30, 20 val.

Mažoji salė

23, 26–28 d. – Meilė Niujorke 2: pratęsimas Bankoke (Rusija) – 16.15; 19.15; 24, 25 d. – 14.15, 16.15, 19.15


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.