Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografinės žinios


7MD informacija

Share |

MENAS. FOTOGRAFIJA

Albinas Elskus: grožio ir vizijos dailininkas : [tapytojas, vitražistas] = Albinas Elskus: artist of beauty and vision / Beatričė Kleizaitė-Vasaris ; [vertėja Vijolė Arbas]. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009 ([Vilnius] : Logotipas). – 223, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Nugar. antr.: Albinas Elskus. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-9955-471-21-9 (įr.)


Fotoskrydis : [visa Lietuva : fotoalbumas / Kęstutis Fedirka]. – [Kaunas : Propeleris.lt], 2009 ([Vilnius : Tuka]). – [100] p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Aut. nurodytas nugar. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-95123-0-3 (įr.)


Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai : [tapybos, piešinių ir meninės fotografijos albumas] / Valentinas Algirdas Kaliūnas ; [sudarytojas Antanas Andrijauskas]. – Vilnius : Bitutės, [2010]. – 106, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9986-439-40-0


Į / Robertas Antinis. – Kaunas : [Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius], 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – [203] p. : iliustr. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-609-8009-04-0


Miražų dosjė : [fotoalbumas] / Romualdas Požerskis ; [vertėja Gražina Matukevičienė]. – [Vilnius] : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius [i.e. Lietuvos fotomenininkų sąjunga], 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 205, [3] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-438-40-3 (įr.)


Ratas = The wheel : fotografijų rinktinė 3 / Aleksandras Macijauskas ; [tekstas: Aleksandras Macijauskas, Sigitas Geda, Skirmantas Valiulis, Tomas Pabedinskas ; vertė Gražina Matukevičienė]. – [Kaunas] : Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 287, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-95146-0-4 (įr.)


Skambantys operos klavyrai : atsiminimai / Nijolė Ambrazaitytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 326, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-606-2 (įr.) : [22 Lt 94 ct]


Veidai ir mintys : portretai : [katalogas] / Grytė Pintukaitė-Valečkienė ; [tekstai: Grytė Pintukaitė-Valečkienė, Algis Uždavinys]. – [Kaunas : Meno parkas, 2009] ([Kaunas] : Arx Baltica). – 43, [1] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyta. – Virš. antr.: Grytė / Portretai. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-674-18-4


Juozas Zikaras : [skulptorius : albumas / autorės ir sudarytojos Miglė Banytė, Vaiva Laukaitienė ; redakcinė komisija: Osvaldas Daugelis … [et al.]. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, [2009] ([Vilnius] : Repro). – 171, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 9955-471-00-X

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

300 Baltic writers : Estonia, Latvia, Lithuania : a reference guide to authors and their works / Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, Institute of Literature, Folklore and art [of] University of Latvia ; [editorial board: Benedikts Kalnačs, Jūratė Sprindytė, Jaan Undusk ; translated by Diana Bartkutė-Barnard, Anna Reynolds, Triin Sepp]. – Vilnius : Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2009 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 387, [1] p. : portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-698-99-9 (įr.)


Antakalnio vigilijos : lyrikos rinktinė, 1980-2010 / Algimantas Baltakis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 (Kaunas : "Arx Baltica" spaudos namai). – 215, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-39-626-0 (įr.) : [18 Lt 35 ct]


Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 127, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-409-019-6 : [18 Lt]


Atsidūstant : eilėraščiai / Nerijus Pipiras ; [iliustravo Rimas Šuopys]. – Kaunas : Naujasis amžius, 2010 (Kaunas : Regrafas). – 63, [1] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-426-53-0


Brudne niebo / Michał K. Pawlikowski. – Wilno : [Fundacja Charytatywna "Zbiory Wileńskie"] : Czas, [2010] (Vilnius : BALTO print). – 159, [1] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-95035-2-3


Chazarų žodynas : romanas-leksikonas 100 000 žodžių : vyriškas egzempliorius / Milorad Pavić ; iš serbų kalbos vertė Laima Masytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 (Kaunas : "Arx Baltica" spaudos namai). – 357, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-39-627-7 (įr.) : [27 Lt 52 ct]


Dangus niekada nėra tuščias : eilėraščiai, pasakojimai, straipsniai / Aldona Šulskytė ; sudarė Vytenė Muschick ; iliustravo Laima Grikšaitė-Kėrienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 215, [1] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9986-39-624-6 (įr.) : [13 Lt 76 ct]


Diagnozė: nepakaltinamas : smulkioji proza / Woody Allen ; [iš anglų kalbos vertė Gediminas Pulokas, Marius Burokas, Saulius Repečka]. – Vilnius : Knygius : Vaizdų kultūros studija, [2010] (Vilnius : Sapnų sala). – 259 p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-95140-0-0


Garstyčių namas : apsakymai / Ieva Toleikytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 ([Kaunas] : Aušra). – 109, [1] p. – (Pirmoji knyga : PK). – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-617-8 : [13 Lt 76 ct]


Ištrūkimas iš fabriko : modernėjanti lietuvių poezija XX amžiaus 7-9 dešimtmečiais / Rimantas Kmita. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 291, [1] p. – (Ars critica : AC, ISSN 2029-1833). – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-011-8


Kaip išgyventi Marijos žemėje / Olegas Lapinas ; [dailininkė Jurgita Šarmavičiūtė]. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 283, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-556-1 : [16 Lt 95 ct]


Laiko lelijos : [eilėraščiai] / Aušrinė Zulumskytė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010 (Klaipėda : KU l-kla). – 89, [3] p. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-481-2


Mano Tėvynė – prie jo širdies : Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai / parengė ir iš vokiečių k. vertė Vaidas Šeferis. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 327, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Gretut. tekstas liet., vok. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-018-7 (įr.)


Po žeme ir dangum : [poezijos rinktinė] / Vladas Šimkus ; knygos sudarytoja Dalia Satkauskytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 191, [1] p. : portr. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-014-9 (įr.)


Rasputinas: mužiko imperija : romanas / Francas Baueris. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2010] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 413, [3] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-114-4


Raštai / Ignas Šeinius ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001-    . – Virš. tik aut. parašo faks. – ISBN 9986-513-93-6 (įr.)


T. 9: Proza : eilėraščiai, poezija, novelės, feljetonai, apysakos [iš rinkinių] "Natt och sol", "Naktis ir saulė", į rinkinius nepatekę kūriniai / [parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė ; rinkinį "Natt och sol" iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė]. – 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 420, [1] p. – Dalis gretut. teksto liet., šved. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-004-0


Raštai : trylika tomų / Vincas Mykolaitis-Putinas ; [redakcinė kolegija: Justinas Marcinkevičius … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1989-    . – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – T. 6-8, 10-11 – red. kol. nenurodyta. – ISBN 5-415-00497-1 (įr.). – ISBN 5-415-004971-1 (klaidingas)


T. 11, kn. 2: Naujoji lietuvių literatūra. D. 2 / [parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 326, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-001-9


Regimybės atspindžiai : vizualumo poetika Alfonso Nykos-Nyliūno kūryboje / Manfredas Žvirgždas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 307, [1] p. – (Ars critica : AC, ISSN 2029-1833). – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-013-2


Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. – ISSN 1822-3656


Kn. 27: Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas. – 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 503, [1] p. – Str. liet., lenk., rus. – Santr. liet., angl.


Skaitome romėnus : [monografija] / Dalia Dilytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 324 p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-002-6 (įr.)


Trys meistrai: Balzacas, Dickensas, Dostojevskis : biografinė esė / Stefan Zweig ; iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 197, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-625-3 (įr.) : [20 Lt 18 ct]


Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje = Motiejus Valančius notes and reminiscences manuscripts in Lithuanian Science Society : 1911-1914 metų istorija : studija ir publikacija su Vytauto Vanago pratarme / Mikas Vaicekauskas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 170 p. : faks. – (Lietuvių tekstologijos studijos = Lithuanian studies in textual scholarship / redakcinė kolegija: Mikas Vaicekauskas (vyr. redaktorius) … [et al.], ISSN 1822-9565 ; 2). – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-016-3 (įr.)


Vandenų žemė : romanas / Graham Swift ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 367, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-601-7 : [21 Lt 10 ct]


Varpai : literatūros almanachas / vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius. – Šiauliai : Literatūros almanacho "Varpai" redakcija, 2010. – ISSN 1392-0669


[Nr.] 25 (2010). – 2010 (Šiauliai : Neoprintas). – 304 p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-667-11-7


Vertimo studijos : mokslo darbai / Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra ; redaktorių kolegija: atsakingoji redaktorė N. Maskaliūnienė ... [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. – ISSN 2029-4050


[T.] 2 / parengė Ligija Kaminskienė, Nijolė Maskaliūnienė ir Ingrida Tatolytė. – 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 196, [1] p. : iliustr. – Str. liet., angl., pranc., vok. – Santr. liet., angl., pranc. – Tiražas 200 egz.


Viskas praėjo : [religinis memuarinis dienoraštis] / Ksavera Veriankaitė. – Kaunas : Naujasis amžius, 2009 (Kaunas : Regrafas). – 319, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-426-52-3


XX amžiaus lietuvių religinė drama / Eligijus Daugnora. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 189, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-007-1


Žemaičio garlėkys : istorinis romanas / Vytautas Martinkus. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 428, [2] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-612-3 (įr.) : [24 Lt 77 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Tau, Tėvyne : knygelė skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti : [Kauno rajono Neveronių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokinių ir Kauno rajono Neveronių lopšelio-darželio ugdytinių kūrybos darbai / sudarė Birutė Adomaitienė, Ligita Galicinienė, Dalė Jurevičienė, Aldona Petkevičienė]. – Kaunas : Palemono spaustuvė, 2009 (Kaunas : Palemono sp.). – [48] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-809-06-7„7 meno dienos“ Nr.16 (892), 2010-04-23

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti