Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos

Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

23 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

24 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – V. Viržonis

25 d. 18 val. – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – V. Viržonis

28 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

29 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

30 d. – 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

16 d. 18 val. – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

17 d. 18 val. – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

18 d. 12 val. – J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – E. Jaras

18 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

19, 20 d. 18. 30 – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – R. Tuminas (Maskvos J. Vachtangovo teatras)

23 d. 18.30 – W. Shakespeare‘o „TROILAS IR KRESIDA“. Rež. – R. Tuminas (Maskvos J. Vachtangovo teatras)

24 d. 18.30 – N. Gogolio „Revizorius“. Rež. – R. Tuminas (Vaidins Valstybinio mažojo teatro trupė, J. Vachtangovo teatro aktorius S. Makoveckis)

25 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

17 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

18 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

21 d. 18 val. – Premjera! A. Maleszkos „JASEKAS“. Rež. – J. Vaitkus

23 d. 18 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

24 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS. Rež. – J. Smoriginas

25 d. 15 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

16 d. 18.30, 21 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

17 d. 12 ir 14 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

18 d. 18.30 – koncertas „Kur aš juos mačiau?“. Rež. – P. Ignatavičius

20 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. I dalis. Rež. – R. Tuminas

22 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

23 d. 18.30 – PREMJERA! A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

25 d. 18.30 – N. Gogolio „Pamišėlio užrašai“. Rež. – R. Tuminas (vaidins J. Vachtangovo teatro aktorius J. Kraskovas)

OKT/ Vilniaus miesto teatras

17 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „Hamletas“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

17 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

18 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

23, 25 d. 18 val. – PREMJERA! J. Vaitkaus poetinė improvizacija „BARBORA IR ŽYGIMANTAS“ (pagal J. Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“). Rež. – J. Vaitkus, scenogr. – A. Šimonis, kost. dail. – A. Kuzmickaitė, komp. – B.V. Kutavičius. Vaidina S. Janušauskaitė, A. Latėnas, K. Andrejauskaitė, V. Petkevičius, K. Smoriginas, E. Latėnaitė –Beliauskienė, A. Bendoriūtė, D. Šilkaitytė, E. Špokaitė, J. Damaševičius, N. Gadliauskas, T. Kizelis, G. Storpirštis, I. Ciplijauskas, S. Sipaitis, D. Stončius, V. Taukinaitis

Rusų dramos teatras

16 d. 18 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

17 d. 15 val. – koncertas „Nenorim karo“

18 d. 13 val. – A. Lindgren „MAŽYLIS IR KARLSONAS“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

18 d. 16 val. – V. Klimo „VILTIES KABARETAS“. Rež. – D. Turčaninovas

18 d. 18 val. – „PRIE BARJERO“ (A. Čechovo vienaveiksmės humoreskos). Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

19 d. 13 val. – „KAIP RAGANOS GELBĖJO PASAKĄ“ (teatras „Peterburgo angažementas“)

19 d. 19 val. – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“ (teatras „Peterburgo angažementas“)

20 d. 19 val. – S. Sinclairo, A. McCarteno „ORLY STRIPTIZA“. Rež. – O. Šapošnikovas (teatras „Domino“)

23 d. 19 val. – Y. Rezos „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus (teatras „Mens Publica“)

23 d. 19 val. – A. Čechovo 150-sioms gimimo metinėms. W. Waltono „MEŠKA“. Rež. – N. Petrokas (VšĮ „Operomanija“)

24 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „SNIEGO KARALIENĖ“. Vad. – O. Tamašauskienė

24 d. 18 val. – N. Ptuškinos „SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS“. Rež. – L. Vladimirovas

25 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckio

25 d. 18 val. – PREMJERA! F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

16 d. 18 val. – PREMJERA! „PRIVATI VALDA“ (pagal M. Martinaičio pasaką „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. – V. Mazūras

17 d. 12 val. – A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

17 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS” (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

18 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

24 d. 12 val. – R. Kundroto „MERĖ POPINS“ (pagal P. Travers kūrinius). Rež. – A. Žukauskas

25 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“ (V. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

17 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

18 d. 14 val. – „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. ir dail. – R. Driežis

24 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – N. Indriūnaitė

24 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

25 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

„Menų spaustuvė“

17 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „ERDVĖ TARP MŪSŲ“. Rež. – S. Uždavinys

17 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

21 d. 11 val. Juodojoje salėje – „BŪTI AR NEBŪTI“ (Neįgaliųjų teatrų satyros festivalis)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PASIUNTINYS“. Rež. – D. Keturakytė (VšĮ „Naujasis teatras“)

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „8 KVADRATINIAI METRAI“. Aut. – G. Ivanauskas, B. Urbietytė (G. Ivanausko teatras)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – A. Petrulienės „STUMBRAS ANT TABURETĖS“ (Psilikono teatras)

24 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

25 d. 16, 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! J. Thurber „BALTOJI STIRNA“. Rež. – V. Kublinskas

Teatras „Utopia“

24 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

16 d. 19 val., 17 d. 16, 19 val. – „Atėjau ir išeinu“ (pagal M. Pocevičiaus eiles). Rež. – O. Kesminas

Raganiukės teatras

17, 18 d. 12 val., 24 d. 17 val. – Premjera! „Šmurliuko nuotykiai“. Rež. – V. Mikalauskas

24 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė

24, 25 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai

24 d. 16 val. – „Teatro žaidimų skrynelė

25 d. 12 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis

25 d. 17 val. – „Bulvinė pasaka

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

16 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

17 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

18 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė

18 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

18, 25 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

21 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

21 d. 19 val. Mažojoje scenoje – S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. – V. Tertelis

22 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius.

23 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Vyrypajevo „SAPNAI“. Rež. – K. Glušajevas

23 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

24 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

24, 25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

25 d. 15 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

Kauno muzikinis teatras

16 d. 18 val. – I. Kalmano „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

17 d. 18 val. – J. Kanderio, J. Steino, F. Ebbo „Zorba“. Dir. – V. Visockis

18 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

22 d. 18 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

23 d. 18 val. – PREMJERA! L. Fallis „Madam Pompadur“. Rež. ir choreogr. – A. Cholina, dir. – J. Janulevičius, scenogr. – M. Jacovskis

24 d. 18 val. – K. Millöckerio „Studentas elgeta“. Dir. – V. Visockis

25 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

25 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

16, 17, 22 d. 19 val. – PREMJERA! L. de Weck „MYLIMIAUSI“. Rež. – V. Balsys

21 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

23 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

25 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

25 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

17 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

18 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

18 d. 18 val. – „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

23 d. 18 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal poeto ir vertėjo V. Šimkaus eiles)

Scen. aut., rež. ir atlikėjas – R. Kazlas (Vilniaus „Lėlės“ teatras)

24 d. 12 val. – „PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS“. Rež. – O. Žiugžda

24 d. 18 val. – šokių mokyklos „Kairo žvaigždė“ rytietiškų šokių koncertas

25 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrowska

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

16, 17 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „Veronika

18 d. 17 val. – Premjera! P. Čaikovskio „Spragtukas

24 d. 18.30 – V. Urmana ir A. Nigro Klaipėdoje. Dir. – V. Lukočius

25 d. 15 val. – A. Spadavecchios „Pelenė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

16 d. 18 val. – G. Figueiredo „EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

17 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

18 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Insc. aut. ir rež. I. Norkutė

18 d. 18 val. – P. SchenaultĮ SVEIKATĄ, PONE!“ Rež. – N. Mirončikaitė

21 d. 13 val. – „MAŽYLIS IR KARLSONAS“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

21 d. 18 val. – „PRIE BARJERO“. Rež. – A. Lebeliūnas

22 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

23 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – A. Pociūnas

24 d. 18 val. – E. Rostando „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

25 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

25 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

20 d. 11 val. Utenos kultūros centre – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

20 d. 18 val. Utenos kultūros centre, 23 d. 18 val. Kauno „Girstučio“ kultūros centre – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

Marijampolė

Dramos teatras

17 d. 18 val. – J.P. Shanley „Dvejonė“. Rež. – J. Jurašas (Audronio Liugos produkcija)

23 d. 19 val. – festivalio „Muzika ir aš“ atrankinis turas-koncertas

Alytus

Miesto teatras

17 d. 16 val. – „Barbora Radvilaitė“. Scen. aut. ir rež. – A. Kinderis

21 d. 18 val. – F. Kalas „Keturiese vidurnaktį“. Rež. – R. Kučiauskas

22 d. 18 val. – J. Kelero „58 sapnai“. Rež. – A. Kinderis


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.