Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Balandžio 9–18


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

9 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

10 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – M. Staškus 

11 d. 12 val. – I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. – A. Šulčys

14, 15 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. Dir. – R. Šervenikas

16 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

17 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. – R. Šervenikas

18, 20 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

9 d. 18 val. – B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. – K. Kymantaitė

10 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

11 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

11 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

13 d. 18 val. – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. – Y. Ross

14 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

15 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

16 d. 18 val. – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

17 d. 18 val. – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

18 d. 12 val. – J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – E. Jaras

18 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

Mažoji salė

11 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS. Rež. – J. Smoriginas

15 d. 18 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

17 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

18 d. 16 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

Vilniaus mažasis teatras

9 d. 18.30 – L. Kalpokaitės romansų vakaras „TAIP NORISI MYLĖTI“

10 d. 18.30 – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – R. Tuminas

11 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

14 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

15 d. 18.30 – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

16 d. 18.30, 21 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

17 d. 12 ir 14 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

18 d. 18.30 – koncertas „Kur aš juos mačiau?“. Rež. – P. Ignatavičius

OKT/ Vilniaus miesto teatras

9 d. 19 val. – M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita“. Rež. – O. Koršunovas

15 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. Rež. – O. Koršunovas

17 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „Hamletas“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

9 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

10 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

10, 11 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

11 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

13 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 18 val. – M. Frayno „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

17 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

18 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

Rusų dramos teatras

9 d. 18 val. – L. Adomaitienės „BĖGANTI SU VILKAIS“ (pagal M. Tikkanen romaną „Raudonkepuraitė“). Rež. – L. Adomaitienė

10 d. 12 val. – J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

10 d. 18 val. – D. Harrowerio „JUODASIS STRAZDAS“. Rež. – J. Vaitkus

11 d. 12 val. – S. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ“. Rež. – J. Popovas

11, 14 d. 18 val. – PREMJERA! M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

12 d. 14, 18 val. – R. Kaškausko „KRAŽIŲ SKERDYNĖS“. Rež. – A. Armonas (Kelmės Mažojo teatro spektaklis)

15 d. 18 val. – PREMJERA! F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

16 d. 18 val. – G.  Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

17 d. 15 val. – koncertas „NENORIM KARO“

18 d. 13 val. – A. Lindgren „MAŽYLIS IR KARLSONAS“. Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

18 d. 16 val. – V. Klimo „VILTIES KABARETAS“. Rež. – D. Turčaninovas

18 d. 18 val. – „PRIE BARJERO“ (A. Čechovo vienaveiksmės humoreskos). Rež. – A. Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

10 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

11 d. 12 val. – „JUODOJI VIŠTA“ (pagal A. Pogorelskio apysaką). Rež. – R. Driežis

16 d. 18 val. – PREMJERA! „PRIVATI VALDA“ (pagal M. Martinaičio pasaką „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. – V. Mazūras

17 d. 12 val. – A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

17 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS” (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

18 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

10 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

10 d. 19 val. – A. Strazdo 250 – ųjų gimimo metinių proga. „PASVYDO“. Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

11 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

17 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

18 d. 14 val. – „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio „IŠVAŽIUOJU“ („Trupė Liūdi“)

9 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“ (pagal J. Anouilho pjesę „Vyturys“). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – grupės „Liūdni slibinai“ koncertas

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „MOVIE NEVER MADE“. Choreogr. – D. Petkūnaitė

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – J. Tertelio „SUDIE, IDIOTAI!“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

15, 17 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „ERDVĖ TARP MŪSŲ“. Rež. – S. Uždavinys

15 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA...“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

9 d. 19 val., 10. 16.30, 19 val. – „KUBOAA“ (pagal K. Hamsuno romaną „Badas“). Rež. – D. Bražiūnas

Raganiukės teatras

10 d. 12 val. – A. Liobytės ,,Elenytė ir Kiškis Brolis Narsuolis“. Rež. – R. Urbonavičiūtė

10, 17, 18 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai

10 d. 17val. – ,,Drąsioji Pupulė

11 d. 10, 13 val. – ,,Geras šuo Ferdis

11 d. 12 val. – „Pelenė

17, 18 d. 12 val. – Premjera! „Šmurliuko nuotykiai“. Rež. – V. Mikalauskas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

9 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

10 d. 15 val. Penktojoje salėje – A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. – J. Vaitkus

10, 14 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

11 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

11 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

15 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas. 16 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

16 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

17 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

18 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė

18 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

18 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

Kauno muzikinis teatras

9–11, 14 d. 18 val. – PREMJERA! L. Fallis „Madam Pompadur“. Rež. ir choreogr. – A. Cholina, dir. – J. Janulevičius, scenogr. – M. Jacovskis

Kauno mažasis teatras

10 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

11 d. 15 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

15 d. 17 val. – G. Gladkovo. „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

16 d. 18 val. – I. Kalmano„Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

17 d. 18 val. – J. Kanderio, J. Steino, F. Ebbo „Zorba“. Dir. – V. Visockis

18 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

18 d. 18 val. – I. Kalmano „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

Kauno valstybinis lėlių teatras

10 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

11 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

17 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

18 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

18 d. 18 val. – „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

9 d. 18.30 – Premjera! V. Pupšio „Alsuoti

10 d. 18.30 – R. Paulso „Sesuo Kerė

11 d. 15 val. – J. Gaižausko „Buratinas

16, 17 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „Veronika

18 d. 17 val. – Premjera! P. Čaikovskio „Spragtukas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

9 d. 18 val. – Premjera! „FEDRA“. Rež. ir choreogr. – J. Smoriginas (Vilniaus baletas)

10 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

11 d. 12 val. – G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. – J. Javaitis

11 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

15 d. 18 val. – „PAGALVĖS MOKESČIO RINKĖJAS“. Rež. – R. Abukevičius (VšĮ „Ramūno ateljė)

16 d. 18 val. – G. Figueiredo „EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

17 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

18 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Insc. aut. ir rež. I. Norkutė

18 d. 18 val. – P. SchenaultĮ SVEIKATĄ, PONE!“ Rež. – N. Mirončikaitė                                  

Panevėžys

Panevėžio teatras „Menas“

10 d. 18 val. – C. Graužinio „Drąsi šalis (Lietuvos diena)“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

Marijampolė

Dramos teatras

9 d. 19 val. – festivalio „Muzika ir aš“ atrankinis turas-koncertas

14 d. 18 val. – „BUČIUOJU, OSKARAS“ (pagal E.-E. Schmitto „Pskaras ir ponia Rožė“. Rež. – C. Graužinis

17 d. 18 val. – J.P. Shanley „Dvejonė“. Rež. – J. Jurašas (Audronio Liugos produkcija)

Alytus

Miesto teatras

13 d. 18 val. – džiazo vakaras. „Baltic Jazz Trio“: D. Pulauskas (fortepijonas), T. Untas (kontrabosas, Estija), M. Briezkalnis (mušamieji, Latvija)

17 d. 16 val. – „Barbora Radvilaitė“. Scen. aut. ir rež. – A. Kinderis


„7 meno dienos“ Nr.14 (890), 2010-04-09

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti