Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

10 d. 14.30 Raudondvario kultūros centre – šv. Velykų koncertas. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistas M. Vitulskis (tenoras). Programoje A. Stradellos, G. Giordani, C. Francko, Ch.F. Gounod kūriniai

10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė C. Yang (fortepijonas, Malaizija). Dir. – R. Šervenikas. Programoje P. Čaikovskio, Ch. Yin, W. Chu, L.H. Sheng, Z. Liu kūriniai

10 d. 18 val. Radviliškio kultūros centre, 15 d. 15 val. Kretingos kultūros centre,

17 d. 17 val. Telšių Žemaitės dramos teatre – prancūzų muzikos koncertas. Čiurlionio kvartetas. Solistai K. Zmailaitė (sopranas), E. Seilius (tenoras). Programoje C. Debussy, J. Massenet, H. Duparco, M. Ravelio, J. Offenbacho kūriniai

11 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – programa „Groteskas muzikoje“. Styginių kvartetas „Chordos“: D. Puodžiukas (I smuikas), I. Sipaitytė (II smuikas), R. Bliškevičius (altas), R. Tamutytė (violončelė). Dalyvauja aktorius V. Žitkus. Programoje P. Hindemitho, J. Zorno, T. Makačino kūriniai

11 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – Atvelykio koncertas. Kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“: L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (fortepijonas). Programoje C.M. von Weberio, F. Kuhlau, F. Poulenco, A. Martinačio, G. Kuprevičiaus kūriniai

11 d. 16 val. Panevėžio dailės galerijoje – R. Schumanno gimimo 200-osioms metinėms. Valstybinis Vilniaus kvartetas, B. Vainiūnaitė (fortepijonas), O. Kolobovaitė (sopranas). Programoje R. Schumanno kūriniai

11 d. 16 val. Trakų pilies menėje – koncertų ciklas „Muzika Trakų pilyje“. Teatralizuota muzikinė išdaiga „Karalius pamiršo raidyną“ (scen. aut. – V. Palčinskaitė, rež. – D. Storyk, scenogr. – A. Tornau). Vaidina ir eiles skaito aktoriai K. Ovčinikaitė ir J. Damaševičius. Muzikinės išdaigos dalyviai Čiurlionio kvartetas, L. Baublytė (fleita)

14 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras. Solistė A. Tifu (smuikas, Italija). Dir. – R. Zollmanas (Belgija). Programoje J. Haydno, W.A. Mozarto, I. Stravinskio kūriniai

17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas H. Rosengrenas (klarnetas, Švedija). Dir. – J. Domarkas. Programoje L. Povilaičio, F. Ticheli, R. Strausso kūriniai

18 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. – M. Pitrėnas. Solistai J. Bakševičiūtė (išilginė fleita), U. Žuklytė (smuikas), P. Paukštė (violončelė), U. Bakševičiūtė (išilginė fleita), A. Gocentas (violončelė), I. ir M. Pranskutės (smuikai), B. Bartulis (fortepijonas), M. Palšauskaitė (fortepijonas), S. Makštutis (klarnetas) ir D. Petkauskaitė (smuikas), R. Brazauskaitė  ir I. Okockytė (obojai). Koncertą veda aktoriai A. Pukelytė ir A. Kazanavičius. Programoje M. Preatoriaus, T.G. Albinoni, J.S. Bacho, W.A. Mozarto ir kt. kūriniai

18 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje – kamerinės muzikos koncertas. R. Schumanno gimimo 200-osioms metinėms. Valstybinis Vilniaus kvartetas, B. Vainiūnaitė (fortepijonas), O. Kolobovaitė (sopranas). Programoje R. Schumanno kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

9 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Corona gitaros“. Gitarų kvartetas „Corona“: P.D. Sorensenas, V. Zimmermannas, K. Gantriis, M. Andersenas. Dir. – M. Ozolinis

16 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Vytautas Juozapaitis: po 20 metų“. V.  Juozapaitis (baritonas), koncerte dalyvauja M. Malagnini (tenoras), S. Stonytė (sopranas), V. Prudnikovas (bosas). Dir. – G. Rinkevičius. Programoje R. Wagnerio, W.A. Mozarto, G. Verdi, F. Loewe, V. Klovos, G. Rossini kūriniai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

10 d. 11 val. – vienuoliktasis V. Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas. Konkurse dalyvauja LMTA Dainavimo katedros studentės ir magistrantės; 16 val. – konkurso laureačių koncertas

12 d. 18 val. – koncertas, skirtas pianistės profesorės O. Šteinberg (1920–2005) 90-osioms gimimo metinėms. Skambina buvę mokiniai – I. Baikštytė, A. Juozapėnaitė-Eesmaa, Ž. Karkauskaitė, G. Kondrotaitė, A. Vasiliauskas, V. Vitaitė, A. Žvirblytė. Prisiminimais dalinasi – R. Aleknaitė-Bieliauskienė, D. Balsytė, A. Motuzienė, V. Vitaitė. Dalyvauja fortepijoninis trio „FortVio“ 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

14 d. 18 val. – Trečiadienio vakaras „Pianistų sutartinė“ (solo, duetai, kvartetai).

Dalyvauja K. Grybauskas ir jo fortepijono bei fortepijoninio ansamblio klasės studentai K. Donelavičiūtė, A. Gaižauskaitė, I. Jadzevičiūtė, K. Kirstukaitė, D. Ponelytė, A. Seliavienė, L. Sergijenko, S. Zbarauskaitė ir Nemenčinės muzikos mokyklos mokytoja V. Badaitienė. Programoje S. Vainiūno, A. Arutiuniano, A. Babadžaniano, J. Brahmso, A. Chačaturiano ir kt. kūriniai

Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“

9 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – G. Gataveckaitė (fortepijonas, D. Britanija), T. Lee (fortepijonas, Australija, D. Britanija)

15 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje – F. Covalesky (fortepijonas, JAV)

11 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Sakralinės muzikos ir susikaupimo valanda. Gieda Vilniaus regiono kultūros centro moterų choras „Liepos“ (meno vad. ir dir. – A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė), chorm. – E. Narmontienė. Solistė J. Vizbaraitė (sopranas), vargonininkas B. Vasiliauskas

Vilniaus rotušė

16 d. 18 val. – D. Sadausko sukaktuvinis vakaras, skirtas 70-mečio ir kūrybinės veiklos 45-osioms metinėms

Šv. Jonų bažnyčia
12 d. 18 val. –
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (meno vad. ir dir. – T. Šumskas), koncertmeist. – Daiva Genaitytė. Solistai J. Stumbrienė (sopranas), D. Staponkus (baritonas), A. Juozauskaitė (fortepijonas)

15 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje – F. Covalesky (fortepijonas, JAV)

Šv. Kotrynos bažnyčia

9 d. 19 val. – D. Jakštas (violončelė), K. Ivanauskaitė-Jucienė (fortepijonas), G. Pyšniakas (violončelė), O.Ch. Haagenrudas (fortepijonas, Norvegija). Programoje L. van Beethoveno, J. Brahmso, C. Debussy, A. Šenderovo ir kt. kūriniai

13 d. 19 val. – Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Solistas ir dir. – D. Geringas (violončelė, Vokietija). Programoje P. Čaikovskio, V. Laurušo ir kt. kūriniai

16 d. 18 val. – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos jaunučių chorai, jaunių choras „Cantica“, solistai, instrumentiniai ansambliai. Dirigentai D. Mikienė, G. Gumuliauskienė, L. Zarankienė, Ž. Dervinytė, N. Miknevičienė. Programoje L. Abario, A. Jegelevičiaus, V. Augustino, J. Cechanovičiaus, S. Dobrogoszo, M.L. Lightfooto, J. Coateso ir kt. kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

11 d. 13 val. – vargonuoja LMTA vargonų ir klavesino katedros studentai K. Juodelytė, R. Mitkus, A. Bartulis. Dalyvauja K. Beleckaitė (fleita), A. Kontauto trimito klasės studentai, S. Petreikis, T. Česnauskas, L. Rupšlaukis, V. Surdokas, A. Malikėnas

Jonų bažnyčia

9 d. 18 val. – L. Golub (vargonai). Dalyvauja aktoriai R. Adomaitis, M. Makarovas

10 d. 18 val. – ciklo „Visos fleitinės sonatos, gražiausios arijos ir įžymioji Tokata ir fuga d-moll“ antrasis koncertas. G. Davidčuka (sopranas Latvija), G. Gelgotas (fleitininkas) ir V. Pinkevičius (vargonininkas)

Piano.lt koncertų salė

15 d. 19 val. – D. Pulausko jubiliejinis koncertas su „Baltic Jazz Trio“: D. Pulauskas (fortepijonas), T. Untas (kontrabosas), M. Briezkalnis (mušamieji)

Bažnytinio paveldo muziejus

9 d. 17 val. – Vilniaus jėzuitų gimnazijos choro koncertas

Klaipėda

Kauno menininkų namai

12 d. 17 val. – Kauno apskrities J. Naujalio muzikos gimnazijos akompanimento klasės abiturientų koncertas. Dalyvauja solistai R. Preikšaitė (mecosopranas), G. Miliauskaitė (sopranas), E. Bavikinas (tenoras)

Klaipėdos koncertų salė

10 d. 18 val. – festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. – M. Bačkus). Solistė M. Fedotova (fleita, Sankt Peterburgas). Dir. – S. Sondeckis. Programoje A. Malcio, W.A. Mozarto kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

12 d. 17.30 – literatūrinis spektaklis „Jis ir Ji“ pagal rašytojo J. Biliūno ir jo žmonos J. Janulaitytės-Biliūnienės (1880–1978) laiškus ir kūrybą. Scenarijaus aut. ir rež. – B. Mar. Vaidina B. Mar ir A. Kazanavičius, dalyvauja S. Rubis (smuikas)

15 d. 17.30 – rašytojo R. Kašausko ir dailininko A. Kašausko kūrybos vakaras. Vakare bus pristatyti rašytojo romanai „Laukimas“ ir „Badmetis, arba Žali akiniai arkliams“ ir atidaryta dailininko tapybos paroda. Dalyvaus rašytojas R. Kašauskas, dailininkas A. Kašauskas, literatūrologas P. Bražėnas rašytojas, literatūros kritikas A. Bučys, knygų redaktorė O. Gudžiūnienė, dailininkas G.P. Janonis

Vilniaus mokytojų namai

9 d. 18 val. Svetainėje Dainuojamosios poezijos svetainės koncertas. Dalyvauja O. Ditkovskis ir N. Malūnavičiūtė

11 d. 10-16 val. Kiemelyje – Atvelykio šventė. Pavasarinė labdaros mugė–paroda „Angelų vaikai – su meile Jums“. Koncertuos dainininkė V. Povilionienė ir draugai

12 d. 18 val. Svetainėje – vakaras iš ciklo „Pažinkime Vilnių“. Dalyvauja Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė G. Drėmaitė

13 d. 18 val. Svetainėje – Pasidainavimai su Veronika. Dalyvauja Elektrėnų kultūros centro folkloro ansamblis „Runga“ (vad. G. Blažonienė, J. Stabingis). Vakaro metu bus pristatyta Elektrėnų krašto tautosakos rinktinė „Aš menu tą ažerų“ (sudarytoja O.R. Šakienė)

14 d. 17 val. Svetainėje – Vilniaus vegetarų vakaras

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

9 d. 17 val. – L. Navickaitės knygos „Saulėgrįža“ sutiktuvės. Kartu su knygos autore dalyvaus rašytojai E. Striogaitė, A. Ruseckaitė, V. Rudžianskas, V. Kiaušas-Elmiškis, aktoriai L. Zorūbaitė ir A. Žiurauskas, muzikuos R. Čemolonskas

15 d. 17 val. J. Gimberio kūrybos vakaras. Dalyvauja rašytojai J. Gimberis ir A. Ruseckaitė, smuikininkas Ch. Šusteris

Kauno menininkų namai

11 d. 16 val.– Atvelykio pavakarys. A. Šulskytės knygos „Dangus niekada nėra tuščias“ sutiktuvės. A. Šulskytės poeziją skaitys R. Staliliūnaitė, kalbės poetas R. Keturakis, gros Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO (vad. – G. Gelgotas)

Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

11 d. 12 val. – projekto „Dialogas – žodis ir spalva“renginys: E. Griciaus tapybos darbų paroda ir aktorės L. Zorubaitės skaitymai© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.