Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Balandžio 2–8


7MD informacija

Share |

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

2–8 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (3D, JAV) – 11, 14, 17.15, 20.30                

Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 11.15, 13.30, 15.45, 18.30               

Prisimink mane (JAV) – 12, 14.30, 17, 19.30, 22 val.                          

2 d. – Žalioji zona (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 11, 13.45, 16.15, 19, 21.30; 3–8 d. – 16.15, 19, 21.30                          

2–8 d. – Tamsos pakraštys (D. Britanija, JAV) – 11.25, 14, 16.30, 19.15, 21.45        

7 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 22 val.                            

2–8 d. – „Kino pavasaris 2010“                       

2–8 d. – Pasodinsiu savo eks (JAV) – 16.10, 18.30, 21.15                 

2 d. – Alisa stebuklų šalyje (3D, JAV) – 17.45; 3–6, 8 d. – 11.40, 14.45, 17.45                     

2–8 d. – Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 11.30, 13.45 (lietuvių k.); 12, 14.20 (originalo k.)

2–6, 8 d. – Coco prieš Chanel (Prancūzija) – 16.45, 19.10; 7 d. – 16.45, 19.10, 21.45

2–8 d. – Kartą Romoje (JAV) – 15.50, 18.20, 21 val.                         

Kuždesių sala (JAV) – 20.40                                       

3–8 d. – Įsikūnijimas (3D, JAV) – 21 val.                                

2–8 d. – Alvinas ir Burundukai 2 (JAV) – 11.20                                  

Princesė ir Varlius (JAV) – 13.30                                            

Broliai (JAV) – 12.40, 18 val.                                      

Meilė Niujorke 2: pratęsimas Bankoke (Rusija) – 15.30, 20.15

Forum Cinemas Akropolis

2–8 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10.45, 13.15, 15.45, 18.15, 21 val. 

2, 3, 5–8 d. – Prisimink mane (JAV) – 10.15, 13, 16, 18.45, 21.20; 4 d. – 10.15, 13, 16, 18.45         

2, 3, 5–8 d. – Tamsos pakraštys (D. Britanija, JAV) – 11.15, 13.45, 16.30, 19, 21.40; 4 d. – 11.15, 13.45, 16.30, 19 val.                                   

7 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 22 val.                            

2, 3, 5–8 d. – Pasodinsiu savo eks (JAV) – 12, 14.30, 17, 19.30, 21.50; 4 d. – 12, 14.30, 17, 19.30

2–8 d. – Žalioji zona (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 12.30, 15, 18, 20.45   

Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 12.15, 14.45, 17.15, 20 val.                   

Princesė ir Varlius (JAV) – 10.30, 12.45, 15.15                                  

2, 3, 5–8 d. – 4-asis lygmuo (JAV) – 11.45, 16.15, 21.10; 4 d. – 11.45, 16.15           

2–8 d. – Kartą Romoje (JAV) – 14.15, 18.30                         

Kuždesių sala (JAV) – 17.30  

2–6, 8 d. – Meilė Niujorke 2: pratęsimas Bankoke (Rusija) – 20.30                            
„Skalvijos“ kino centras
2 d. – Coco prieš Chanel (Prancūzija) – 16.30; 3 d. – 21.20; 5 d. – 20 val.; 6 d. – 19 val.; 8 d. – 17 val.
2 d. – Mažylė (Austrija, Italija) – 18.30; 3 d. – 16.50; 4 d. – 19 val.; 5 d. – 18 val.; 6 d. – 17 val.; 7 d. – 21 val.; 8 d. – 19 val.
2 d. – Nenugalimas (JAV) – 20.30; 3 d. – 18.50; 6 d. – 21 val.; 7 d. – 18.20; 8 d. – 21 val.
4 d. – 7 nuodėmės (dok. f., rež. K. Inčiūraitė) – 17.40; 5, 7 d. – 17 val.
Ciklas „Karlsono kinas“
3 d. – animacinių f. programa „Lietuvių šventės ir sakmės“ (scen. aut., rež. ir dail. J. Leikaitė) – 13 val.
3 d. – Nepaprastas paukščių pasaulis (dok. f.) – 15 val.
4 d. Kino klasikos vakarai – Meilės vergė (Rusija) – 21 val.
5 d. – Seansas senjorams. Modernistai (JAV) – 14.30

Pasaka

Šv. Ignoto g. 4/3

2, 7, 8 d. – Fargo (JAV) – 17 val.; 3 d. – 17.15; 4 d. – 17.15 

2 d. – Rimtas vyrukas (JAV, D. Britanija, Prancūzija) – 17.15, 19.30, 21.45; 3 d. – 17, 19.15, 21.30; 4 d. –14.45, 19, 21.15; 5 d. – 17.15, 19.30; 6 d. – 11, 19.15, 21.30; 7 d. – 19.45, 22 val.; 8 d. – 19.30

2 d. – 7 nuodėmės (dok. f., rež. K. Inčiūraitė) – 17.30, 21.15; 3 d. – 16 val.; 4–6 d. – 18 val.; 7 d. – 18.45; 8 d. – 17.30

2, 7 d. – Švytinti žvaigždė (D. Britanija, Australija) – 19 val.; 3 d. – 12.30, 19 val.; 4 d. – 15, 19.15; 5 d. – 17, 21.30; 6 d. – 13.30, 19.30; 8 d. – 17.15   

2 d. – Kelionė per Lietuvą (dok. f., rež. V. Digimas) – 19.45; 3 d. – 21 val.; 4 d. – 19.30; 7 d. – 17.15                       

2 d. – Prie rugių ir prie ugnies (dok. f., rež. A. Marcinkevičiūtė) – 21.30; 3 d. – 17.30; 5 d. – 20 val.; 7 d. – 20.15                               

2 d. – Išminuotojų būrys (JAV) – 22.30; 3 d. – 23.15; 4 d. – 21.30                             

3, 4 d. – Princesė ir Varlius (JAV) 13 val.; 5 d. – 14.45                                   

3 d. – Didysis Lebovskis (D. Britanija, JAV) – 14.45; 5 d. – 19.15; 6, 8 d. – 21.45     

3 d. – Perskaityk ir sudegink (JAV, D. Britanija, Prancūzija) – 15 val.; 4 d. – 17 val.; 5 d. – 15, 21.45                         

3 d. – Vilburas nori nusižudyti (Danija, D. Britanija Švedija, Prancūzija) – 21.15                       

6 d. – Kontroliuojamos ribos (Ispanija, Japonija, JAV) – 17 val.; 7 d. – 21.15; 8 d. – 21.30    

6 d. – Trys istorijos (Rusija, Ukraina) – 17.15

6 d. – „10 didžiųjų Europos režisierių. P.P. Pasolini“ – 19.30                

7 d. – Badas (Norvegija) – 17.30

8 d. – Auto*Matas (Čekija) – 19 val   

8 d. – viktorina „Kovos klubas“ – 19 val.         

Ozo kino salė

2 d. – Kino klubas. JAV kino meistrai – 18 val.

3 d. – Kino klubas. Roko legendos. J. Joplin (muz.) – 16 val.

5 d. – Visi kalba, kad aš tave myliu (JAV) – 18 val.

6 d. – Kino klubas. I. Bergmano kūrybos vakaras – 18 val.

7 d. – Kino klubas. M. Gorkio ekranizacijos – 18 val.

8 d. – Kino klubas. Prancūzų kino meistrai – 18 val.

9 d. – Aš aptarnavau Anglijos karalių (Čekija) – 18 val.

10 d. – Kino klubas. Roko legendos. „The Doors“, „T. Rex“ (muz.) – 16 val.

Kaunas

Forum Cinemas

2, 3 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (3D, JAV) – 10.10, 13, 15.45, 18.30, 21.15, 23.59; 4 d. – 10.10, 13, 15.45, 18.30; 5–8 d. – 10.10, 13, 15.45, 18.30, 21.15

2–8 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10.45, 13.15, 15.30                        

2, 3 d. – Prisimink mane (JAV) – 11, 13.45, 16.15, 18.45, 21.30, 23.50; 4 d. – 11, 13.45, 16.15, 18.45; 5–8 d. – 11, 13.45, 16.15, 18.45, 21.30

2, 3 d. – Tamsos pakraštys (D. Britanija, JAV) – 12.30, 15, 17.30, 20.15, 23 val.; 4–8 d. – 12.30, 15, 17.30, 20.15

7 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 22 val.                                        

6 d. – Admirolas (Rusija) – 17.25                                                        

2–8 d. – „Kino pavasaris 2010 m.“                                                      

2, 3, 5–8 d. – Žalioji zona (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 22 val.; 4 d. – 11.45, 14.15, 16.45, 19.15

2, 3 d. – Pasodinsiu savo eks (JAV) – 13.30, 16, 18.15, 21, 23.30;     4–8 d. – 13.30, 16, 18.15, 21 val.                               

2–8 d. – Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 12.15, 14.30                                        

2–5, 7, 8 d. – Kartą Romoje (JAV) – 17.45, 19.45; 6 d. – 19.45                                

2–6, 8 d. – Įsikūnijimas (JAV) – 21.45                                                

2–8 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 11.15                  

Alvinas ir Burundukai 2 (JAV) – 10.25                                                

Cinamonas

2, 3, 5–8 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45; 4 d. – 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45

2–8 d. – Prisimink mane (JAV) – 11.45, 14, 16.15, 18.30, 21 val.

2, 3, 5–8 d. – Coco prieš Chanel (Prancūzija) – 11, 20 val.; 4 d. – 20 val.

2–8 d. – Fobos. Baimės klubas (Estija, Rusija) – 16, 22.15

Pasodinsiu savo eks (JAV) – 15, 17.15, 19.30, 21.45

2, 3, 5–8 d. – Kartą Romoje (JAV) – 11.15, 13, 18 val.; 4 d. – 13, 18 val.

2–8 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 12, 14.15, 16.30, 19 val.

Kuždesių sala (JAV) – 13.15, 21.15

Klaipėda

Cinamonas

2, 3, 5–8 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45; 4 d. – 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45

2–8 d. – Prisimink mane (JAV) – 13.45, 16.05, 18.30, 21 val.

2, 3, 5–8 d. – Tamsos pakraštys (JAV) – 11.15, 17.15, 19.50, 22.15; 4 d. – 17.15, 19.50, 22.15

2–8 d. – Žalioji zona (D. Britanija, Ispanija, JAV, Prancūzija) – 11.45, 14.30, 17, 19.30, 22 val.

Pasodinsiu savo eks (JAV) – 14.15, 16.30, 19, 21.15

Kartą Romoje (JAV) – 12.15, 20 val.

4-asis lygmuo (JAV) – 12 val.

Meilė Niujorke 2: pratęsimas Bankoke (Rusija) – 21.50

2, 3, 5–8 d. – Alisa Stebuklų šalyje (JAV) – 11, 13.15, 15.30, 17.45; 4 d. – 13.15, 15.30, 17.45

2–8 d. – Įsikūnijimas (JAV) – 14.05

„Jūratė ir Kastytis“

2, 9 d. – Rikis (Prancūzija, Italija) – 16 val.

2, 3 , 9, 10 d. – Seksas ir miestas (JAV) – 18 val.; 4, 11 d. – 17 val.

3, 10 d. – Ieškokit Gudručio (JAV) – 15.30

4, 11 d. – Lilo ir Stičas (JAV) – 15 val.

Šiauliai

Forum Cinemas

2, 3, 5–8 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (3D, JAV) – 10.10, 12.45, 15.30, 18.40, 21.45; 4 d. – 10.10, 12.45, 15.30, 18.40

2–8 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10.45, 13, 15.45

Kartą Romoje (JAV) – 11.10, 13.30, 16, 18, 20.30

2, 3, 5–8 d. – Broliai (JAV) – 16.50, 19.15, 21.30; 4 d. – 16.50, 19.15

7 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 22 val.

2–8 d. – Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 11.20, 13.50, 16.20

Pasodinsiu savo eks (JAV) – 18.20, 21 val.

2, 3, 5, 6, 8 d. – 4-asis lygmuo (JAV) – 19, 21.15; 4, 7 d. – 19 val.

2–8 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 11.35, 14.10

Atlantis Cinemas

3D salė

2–8 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 11, 13, 15, 17, 19, 21 val.

1 salė

2–8 d. – Kuždesių sala (JAV) – 11.10, 18.30, 21.15

Keliamieji metai (Airija, JAV) – 14 val.

Nenugalimas (JAV) – 16 val.

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

2, 3, 5–8 d. – Kaip prisijaukinti slibiną (JAV) – 10.30, 13, 15.30, 17.50, 20.15; 4 d. – 13, 15.30, 17.50

2, 3, 5, 6, 8 d. – Meilė Niujorke 2: pratęsimas Bankoke (Rusija) – 12, 16.45, 21.20; 4 d. – 16.45, 21.20; 7 d. – 16.45                                   

2–8 d. – Broliai (JAV) – 16.20, 18.45                                                 

2, 3, 5–8 d. – 4-asis lygmuo (JAV) – 21 val.    

7 d. – Naktinis pasimatymas (JAV) – 22 val.                                        

2–8 d. – Coco prieš Chanel (Prancūzija) – 14.20, 19 val.                                 

2, 3, 5–8 d. – Alisa stebuklų šalyje (JAV) – 11.30 , 14 val.; 4 d. – 14 val.        

Garsas

Didžioji salė

2 d. – „Britiško jumoro kino naktis“ (Lok, stauk arba šauk, Vienoje kilpoje, Bruno) – 21.30

2–8 d. – Ledynmetis 3 (JAV) – 11.30; 17 val.

Linkėjimai iš Paryžiaus (Prancūzija) – 13.15

Vienoje kilpoje (D. Britanija) – 15, 21.30

Popiežė Joana (Vokietija) – 18.45

Mažoji salė

5 d. – Greitai ir be skausmo (Vokietija) – 17.40

2–8 d. – Išradingasis Dobromiras (Lenkija) – 11.40

Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo (Bulgarija) – 13.30

Maltos sakalas (JAV) – 15.45

2–4,6–8 d. – Tai kur, po velnių tie Morganai (JAV) – 17.40

Zero 2 (rež. E. Vėlyvis) – 19.40, 21.20

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

2–8 d. – Princesė ir Varlius (JAV) – 13, 15 val.

2–6, 8 d. – Kuždesių sala (JAV) – 17.30, 20 val., 7 d. – 17.30

7 d. – Gyvasis vandenynas (dok. f., Prancūzija) – 20 val.

Mažoji salė

2–5 d. – Myliu tave, Filipai Morisai (JAV) – 14.15, 19.15; 6–8 d. – 19.15

2–8 d. – Nenugalimas (JAV) – 16.15


„7 meno dienos“ Nr.13 (889), 2010-04-02

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti