Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 12 (888), 2010 kovo 26 d. > Repertuarai > Koncertai ir vakarai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Kovo 19–28


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas M. Bačkus (violončelė). Dir. – K. Zehnderis (Šveicarija). Programoje A. Dvoržako, B. Martinů, E. Elgaro kūriniai

28 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Koncertas „Pažinkim, mąstykim, svajokim“. Skiriama 2010-iesiems – Europos kovos su skurdu metams. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ merginų choras (vad. – J. Vaitkevičienė), „Ąžuoliuko“ vyrų choras (vad. – V. Miškinis), Kauno miesto simfoninis orkestras. Solistė J. Gedmintaitė (sopranas). Dir. – M. Staškus. Programoje G. Holsto, F. Mendelssohno-Bartholdy, F. Poulenco kūriniai

28 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje A. Peseckas (smuikas), V. Peseckienė (smuikas), E. Vosyliūtė (fortepijonas). Koncertą veda muzikologas V. Gerulaitis. Programoje J. Haydno, L. Boccherini, M. Brucho, F. Mendelssohno-Bartholdy kūriniai

28 d. 16 val. Arkikatedroje bazilikojeValstybinis Vilniaus kvartetas. Programoje

JHaydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“

Skaitomas tekstas iš Vytauto Antano Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“

IV. 1 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – VI tarptautinis Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursas. Pianistų konkurso finalas. Dalyvauja Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. – J. Domarkas

2 d. 1117 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – VI tarptautinis Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursas. Kamerinių ansamblių konkurso finalas

2 d. 18.30 Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – VI tarptautinis Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursas. Konkurso laureatų apdovanojimas (18.30) ir koncertas (19 val.). Lietuvos kamerinis orkestras. Dir. – J. Domarkas


Vilnius

Kongresų rūmai

27 d. 12 val. – koncertas vaikams „Sostinės varis vaikams“. „Sostinės vario kvintetas“:

A. Januševičius (trimitas), D. Memėnas (trimitas), M. Rancovas (valtorna), V. Šilinskas (trombonas), D. Bažanovas (tūba). Programoje J. Fučíko, C. Saint-Saënso, N. Rimskio-Korsakovo, E. Howartho, G. Rossini kūriniai

IV. 1 d. 19 val. – „Didžiojo Ketvirtadienio koncertas“. A. Grigorian (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), E. Seilius (tenoras), I. Misiūra (bosas), Kauno valstybinis choras (vad. – P. Bingelis). Dir. – G. Rinkevičius. Programoje W.A. Mozarto „Requiem“

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

31 d. 18 val. Stasio Vainiūno namuose– Trečiadienio vakaras Tarptautinei teatro dienai. Susitikimas su aktore E. Jankute

Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“

IV. 1 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – R. Stadalnykaitė (fortepijonas, Italija), R. Delangle (klarnetas, Prancūzija). Programoje CH.M. Widoro, K.M. von Weberio, R. Schumanno, F. Chopino, C. Debussy, D. Lovreglio, M.K. Čiurlionio kūriniai
Šv. Kotrynos bažnyčia

28 d. 14 val. – koncertas „Aukso paukštės nušviesti“. Dalyvauja VGTU akademinis choras „Gabija“ (vad. – R. Viskantaitė)

IV. 2 d. 19 val. – „Šv. Gralio paslaptis“. Dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika“ mažoji sudėtis, R. Tamutytė (violončelė), D. Bagurskas (kontrabosas) ir D. Jozėnas (vargonai). Dir. – V. Augustinas. Programoje S. Fabri, A. Melani, D. Scarlatti kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

27 d. 18 val. – J.S. Bacho muzikai skirto ciklo pirmasis koncertas: A. Grigorian (sopranas),
G. Gelgotas (fleita), V. Pinkevičius (vargonai)

Šv. Kazimiero bažnyčia

28 d. 13 val. – Verbų sekmadienis. Gieda choras „Vilnius“ (vad. ir dir. – P. Gylys), vargonuoja

R. Marcinkutė. Programoje Th. Dubois „Septyni Kristaus žodžiai“

Bernardinų bažnyčia

28 d. 18 val. – koncertas „Cantio sacrum“. Dalyvauja „Baroko duetas“ (mecosopranai S. Šerytė ir R. Dubinskaitė), vargonininkė A. Telksnytė, fleitininkas T. Kastravickas. Programoje G. Legrenzi, A. Scarlatti, G. Pergolesi, J.S. Bacho kūriniai

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia

28 d. 18 val. – J.S. Bacho 325 gimimo metinėms skirtas vargonininko A. Isakovo koncertas

Šv. Ignoto bažnyčia

27 d. 18 val. – R. Katiliaus 10-osioms mirties metinėms paminėti skirtas vakaras „Mūsų Mokytojui“. Dalyvauja smuikininkai D. Dikšaitis ir A. Strimaitis. Vakarą ves muzikologė V. Markeliūnienė. Programoje L. Boccherini, J.M. Leclairo, S. Prokofjevo kūriniai

Piano.lt koncertų salė

30 d. 19 val. – džiazo muzikos koncertas „Kęstučio Vaiginio kvartetas. Lietuva – Turkija“.

K. Vaiginis (saksofonas), F. Odmanas (mušamieji), B. Bedikyanas (fortepijonas), C. Kaptanas (kontrabosas)

Šokoladinis Mocartas Lietuvoje 2010“

26 d. 11, 12 val. Marijampolio pagrindinėje mokykloje (Vilniaus rajonas, Liepų g. 19) – S. Trimakaitė (sopranas), I. Andriūnas (birbynė). Programoje B. Kutavičiaus, G. Vanagaitės, F. Bajoro, S. Balkytės, Š. Nako, V. Germanavičiaus, ir kt. kūriniai. D. Radavičiūtės, V. Lingio grafikos, G. Trimako fotografijos paroda

Kaunas

Kauno menininkų namai

IV. 1 d. 19 val. – „Jazz Latin! Jazz Latin! Jazz Latin!“. Džiazo kvintetas: N. Ardzevičius (kontrabosas), A. Joffė (mušamieji), A. Kuzminskas (triūba), A. Mikalkėnas (piano), T. Razmus (saksofonai)

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

26 d. 18 val. – koncertas „Mubuntu, arba prarasto garso paslaptis“. Ansamblis Vokietijos „Mubuntu“: S. Kagelmann (saksofonas, bosinis klarnetas), H.-G. Spiegel (trombonas, tūba, akordeonas), B. Stiller (smuikas) ir J. Wetzel-Kagelmann (fleita)

 

Panevėžys

 

Panevėžio miesto dailės galerija

28 d. 16 val. – A. Vasiliauskas (fortepijonas). Programoje F. Chopino kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

26 d. 18 val. – poezijos ir muzikos vakaras „Anapus baltos laiko drobės“, skirtas poeto, kunigo, teologijos mokslų daktaro R. Mikutavičiaus 75-osioms gimimo metinėms. Vakare dalyvaus poetas M. Martinaitis, poetas, kunigas S. Kandratavičius, aktorė V. Kochanskytė, fortepijoninis trio I. Kuizinaitė (smuikas), M. Rutkauskas (violončelė), E. Aleksaitė (fortepijonas)

30 d. 17.30 – vakaras su knyga: D. Urnevičiūtės mažasis romanas „Leona“ (išleido leidykla „Versus aureus“). Vakare dalyvaus literatūrologė S. Daugirdaitė, poetė R. Skučaitė, knygos redaktorė M. Dautartienė, leidyklos „Versus aureus“ vyr. redaktorė R. Brastavičienė, aktorė A. Vilutytė, menotyrininkė L. Kreivytė

IV. 1 d. 17.30 – rašytojos V. Jasukaitytės eilėraščių knygos „La Loba / Kas už nieko“ pristatymas. Vakare dalyvaus rašytoja V. Jasukaitytė, literatūrologė Ž. Kolevinskienė, literatūros kritikas V. Sventickas, skaitovė, rašytoja R. Velijevaitė, dainininkė R. Jazukonytė

Vilniaus mokytojų namai

26 d. 18 val. Svetainėje – „Vienišų vilkų“ klubo koncertas. Dalyvauja bardas P. Girdenis ir dainų autorius bei atlikėjas R. Mikalajūnas

27 d. 16 val. Didžiojoje salėje – jubiliejinis Vilniaus mokytojų namų vyrų choro „Vytis“ (choro meno vad. – A. Pikšrys) koncertas, skirtas kūrybinės veiklos 35-čiui. Akomponuoja D. Juškevičius

31 d. 18 val. Svetainėje V. Reimerio atsiminimų knygos „...buvo...“ pristatymas.

Dalyvauja autorius, poetas V. Reimeris, skaitovas J. Šalkauskas, literatūros kritikas, leidyklos „Žuvėdra“ direktorius S. Lipskis, Kuršėnų krašto saviveiklininkai ir kt.

Bažnytinio paveldo muziejus

26 d. 14 val., 27 d. 12 val. spektaklis „Avinėlio kelionė“. Vaidina S. Degutytė ir E. Zizaitė, kompozitorė – S. Dikčiūtė

26 d. 17 val. – knygos „Gyvas žodis, gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus“ pristatymas. Renginyje dalyvauja knygos sudarytoja T. Račiūnaitė, knygos autoriai, menotyrininkai – D. Baronas, D. Jonkus, A. Sverdiolas, I. Vaišvilaitė, S. Maslauskaitė

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

30 d. 17 val. – išeivijos veikėjo, lietuvių spaudos rėmėjo ir platintojo, leidėjo ir spaustuvininko M. Morkūno atminimo vakaras. Dalyvauja žurnalistas V. Valiušaitis, muziejininkė V. Paplauskienė, pianistė Š. Čepliauskaitė, T. Majauskas, V. Zavadskis ir kiti spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ darbuotojai

Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
28 d. 12 val. – projektas „Dialogas – žodis ir spalva“. Aktorius S. Bagaliūnas, V. ir A. Lagunavičių tapybos darbų paroda

Panevėžys

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

IV. 8 d. 9 val. – mokslinė konferencija „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste“


„7 meno dienos“ Nr.12 (888), 2010-03-26

Versija spausdinimui

Komentarai

maElthpFYMmt, 2011-10-23 04:58

Great article, thank you again for wriitng.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti