Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografinės žinios


7MD informacija

Share |

MENAS

Prisiminimai / Jonas Gricius ; [sudarytoja ir redaktorė Živilė Pilipavičienė]. – Vilnius : Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, [2009] (Vilnius : Sapnų sala). – 222, [1] p., [16] iliustr. lap. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-9660-5-0


XIX a. Vilniaus miesto afišos – daugiakultūrio gyvenimo veidrodis / Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus ; [sudarytoja Auksė Kapočiūtė]. – Vilnius : Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2009. – 128, [5] p., [23] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-9660-4-3

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apstulbintas Džiaugsmo : mano gyvenimo pradžios apybraiža / C.S. Lewis ; [iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė]. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, [2010] (Kaišiadorys : AJS sp.). – 260, [3] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-29-122-0 : [21 Lt]


Juozas Baltušis iš arti : laiškai ir kt. / [sudarytoja Rita Baltušytė]. – Vilnius : Kultūros barai, 2010 (Vilnius : Spauda). – 335, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-8003-03-1. – ISBN 978-609-8003-00-0 (klaidingas)


Brangiausias deimantas : romanas / Tessa Radley (Tesa Redli) ; [iš anglų kalbos vertė Jurgita Saulytė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-077-9 : 9 Lt 40 ct


Brolio kerštas : romanas / Christie Ridgway (Kristi Ridgvei) ; [iš anglų kalbos vertė Rimantas Vitkus]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-078-6 : 9 Lt 40 ct


Būrėja nėriniais : [romanas] / Brunonia Barry ; [vertė Daiva Zaikauskienė]. – Vilnius : Versus aureus, [2009] (Kaunas : Aušra). – 357, [2] p. – Tiražas [1800] egz. – ISBN 978-9955-34-236-6 (įr.)


Dainuosiu tau švelnias dainas : romanas / Linda Olsson ; [iš anglų kalbos vertė Jūratė Žeimantienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 273, [3] p. : portr. – (Indigo). – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-609-406-015-1 : [23 Lt 90 ct]


Dialogai su savimi / Galina Dauguvietytė ; [sudarytoja Inga Liutkevičienė ; Vyginto Grigonio nuotraukos]. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 212, [3] p. : portr. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9986-16-744-0 (įr.)


Erškėtis : [romanas] / Jude Deveraux ; iš anglų kalbos vertė Jolanta Markevičienė. – Kaunas : Jotema, [2010] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 312, [1] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-13-244-8


Ežio elegancija : romanas / Muriel Barbery ; iš prancūzų kalbos vertė Eglė Juciūnaitė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Vilnius : Spauda). – 398, [1] p. – Tiražas 1400 egz. – ISBN 978-9955-16-331-2


Gangsteriai : [romanas] / Klas Östergren ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kaunas : Jotema, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 319, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-239-4 (įr.)


Gervuogių vynas : [romanas] / Joanne Harris ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : Versus aureus, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). – 391, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-699-28-6


Gyvenimo akimirkos : [novelės] / Ramutė Tamošaitytė-Biesevičienė. – [Alytus : Alytaus spaustuvė, 2009] (Alytus : Alytaus sp.). – 137, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-706-47-2


Iš atminties ekrano : rašyta ir pasakota / Vytautas Landsbergis-Žemkalnis ; [sudarė ir parengė Vytautas Landsbergis]. – Vilnius : Versus aureus, [2009] (Vilnius : Logotipas). – 517, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-34-248-9 (įr.)


Jaunosios savižudės : [romanas] / Jeffrey Eugenides ; iš anglų kalbos vertė Rasa Rasevičiūtė [i.e. Racevičiūtė]. – Kaunas : Jotema, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 285, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-238-7 (įr.)


Jis šoka tau : trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero ; [iš italų kalbos vertė Rasa Paleckytė]. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, 2010 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas 9000 egz. – ISBN 978-9955-29-123-7 : [8 Lt]


Jungtys : Šiaurės Lietuvos literatų kūrybos almanachas : proza ir poezija  / Šiaurės Lietuvos literatų draugija ; redakcinė kolegija: Stasys Bulzgis … [et al.]. – Šiauliai : Saulės delta, 2009. – ISSN 2029-3887


Kn. 4 : skiriama Lietuvos tūkstantmečiui. – 2009 (Kaunas : Aušra). – 258, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1000 egz.


Kabulo kregždės : [romanas] / Yasmina Khadra ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. – Vilnius : Žara, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 161, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-228-1 (įr.) : [23 Lt 98 ct]


Kasdienybės kunstkamera : [eseistikos tekstai] / Ernestas Parulskis. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 277, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-745-7


Kleopatra : [romanas] / Jean-Michel Thibaux ; iš prancūzų kalbos vertė Danutė Povilavičiūtė. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 380, [5] p. : žml. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-588-0 (įr.)


Laimės lašas : eilėraščiai / Elena Nikonovienė ; [dailininkai Aldona ir Vytautas Meištai]. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2009 (Vilnius : Karminas). – 247, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-641-98-8


Likimo dovana : romanas / Rebecca Winters (Rebeka Vinters) ; [iš anglų kalbos vertė Rimantas Vitkus]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Romantika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-072-4 : 9 Lt 40 ct


Madisono apygardos tiltai : [romanas] / Robert James Waller ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. – Kaunas : Jotema, [2010] (Kaunas : Spindulio sp.). – 174, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-242-4 (įr.)


Mano mielas nenaudėlis : romanas / Diana Palmer (Diana Palmer) ; [iš anglų kalbos vertė Eglė Bareikaitė].  Vieniša žmona : romanas / Maureen Child (Morin Čaild) ; [iš anglų kalbos vertė Daiva Šulmanienė]. – 2-oji laida. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 366, [1] p. – (Svajonių romanai. Duetas : pavasario duetas ; 2010, Nr. 1). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-080-9 : 12 Lt 99 ct


Mažumynai : [esė] / Gintaras Grajauskas. – Vilnius : Versus aureus, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). – 151, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-252-6


Meilės paviliota : romanas / Lynne Graham (Linė Grehem) ; [iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-075-5 : 9 Lt 40 ct


Medėja ir jos vaikai : [romanas] / Liudmila Ulickaja ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. – Kaunas : Jotema, [2009] (Kaunas : Spindulio sp.). – 255, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-13-234-9 (įr.)


Miręs iki sutemų : romanas / Charlaine Harris ; iš anglų kalbos vertė Rūta Steponavičiūtė. – 2-oji patais. laida. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 479, [1] p. – Ciklo "Sukė Stekhaus" 1-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-403-072-7. – ISBN 978-609-403-030-7 (klaidingas)


Nakties šokis : romanas / Nora Roberts ; [iš anglų kalbos vertė Egidija Lekavičienė]. – 3-ioji laida. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 315, [1] p. – (Šilkas). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-406-029-8


… pėdos : [eilėraščiai] / Danikė Eik. – Vilnius : Žuvėdra, 2010 (Kaunas : Aušra). – 111, [1] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-669-58-6


Pirmasis Romoje : romanas / Colleen McCullough ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė ir Renata Endzelytė. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 889, [1] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-743-3 (įr.)


Pragaro sodai : romanas / Jurga Ivanauskaitė. – 2-oji laida. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Logotipas). – 419, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-741-9 (įr)


Prarastas simbolis : [romanas] / Dan Brown ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Kaunas : Jotema, [2010] (Kaunas : Spindulio sp.). – 448 p. : iliustr. – Tiražas [25 000] egz. – ISBN 978-9955-13-243-1 (įr.)


Prisilietimas : romanas / Colleen McCullough ; iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė. – Vilnius : Tyto alba, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 600, [3] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-742-6 (įr.)


Ratilai vandenyje : trumpi pasakojimai sielai / Bruno Ferrero ; [iš italų kalbos vertė Rasa Paleckytė]. – 2-oji laida. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, 2010 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-9955-29-124-4 : [8 Lt]


Rezervuota milijonieriui : romanas / Charlene Sands (Čarlenė Sands) ; [iš anglų kalbos vertė Renata Levickienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-079-3 : 9 Lt 40 ct


Rytojaus viltys : romanas / Sandra Brown ; [iš anglų kalbos vertė Sandra Likaitė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 318, [1] p. – (Šilkas). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-083-0 : [13 Lt 99 ct]


Rojalių derintojas : [romanas] / Daniel Mason ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. – Kaunas : Jotema, [2009] (Vilnius : Logotipas). – 335, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-240-0 (įr.)


Saldumynų karalienė : romanas / Sarah Addison Allen ; [iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). – 319, [1] p. – (Indigo). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-406-054-0 : [26 Lt]


Santarvės kaina : [memuarai] / Markas Petuchauskas. – Vilnius : Versus aureus, [2009] (Vilnius : Spauda). – 217, [3] p., [88] iliustr. lap. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-34-240-3 (įr.)


Solistas : romanas / Steve Lopez ; iš anglų kalbos vertė Neringa Barmutė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2009 (Vilnius : Spauda). – 367, [1] p. – Tiražas 1300 egz. – ISBN 978-9955-16-308-4


Sugrįžimai : [Nevarėnų seniūnijos tremtinių prisiminimai / parengė Irena Tendziagolskienė, Ina Vandzinskienė, Neringa Račkauskienė]. – Vilnius : Homo liber, 2010 (Vilnius : Spauda). – 55, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-716-83-9


Tik dėl tavęs : romanas / Natasha Oakley (Nataša Okli) ; [iš anglų kalbos vertė Miglė Puzarienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-073-1 : 9 Lt 40 ct


Tu ateini gyventi ir mylėti : [eilėraščiai] / Valė Garbačiauskaitė-Macijauskienė ; [knyga iliustruota Ramūno Karbauskio gėlių nuotraukomis]. – Šiauliai : Saulės delta, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 159, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-732-56-3 (įr.)


Užsispyrusi nuotaka : romanas / Sandra Marton ; [iš anglų kalbos vertė Miglė Geicen]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-076-2 : 9 Lt 40 ct


Vėtra : romanas / Vytautas Ažušilis. – Vilnius : Apskaita, 2010 (Vilnius : Standartų sp). – 363, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-623-16-8 (įr.)


Žaidimas svetimame lauke : [detektyvinis romanas] / Aleksandra Marinina ; iš rusų kalbos vertė Vytautas Venclovas. – 3-ioji laida. – Kaunas : Jotema, [2010] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 317, [1] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-13-247-9


Žavioji belaisvė : romanas / Jane Porter (Džeinė Porter) ; [iš anglų kalbos vertė Jurgita Sajevičienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2010 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 190, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-074-8 : 9 Lt 40 ct


Žėrinti jaunystė : romanas / Aldona Vasiliūnienė. – [Vilnius : A. Vasiliūnienė], 2010 ([Vilnius] : Petro ofsetas). – 223, [1] p. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-609-408-068-5 (įr.)


Žodis kaip oras : [eilėraščiai] / Vida Miknienė ; [knygoje panaudotas Gerdos Paluckytės lino raižinys „Jaunystės pievos III“]. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2009 ([Klaipėda] : S. Jokužio l-kla-sp.). – 22, [2] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-544-82-1

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Aviukas Šonas. Jaučio sutramdymas : [pasakėlės ir galvosūkiai : knygelė vaikams]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2010] (Vilnius : Spauda). – 16, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Antr. iš virš. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-092-1


Diena su tėčiu : [knygelė vaikams] / tekstas: Kitty Richards ; iliustracijos: Lori Tyminski ir Valeria Turati. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2010]. – [32] p. : iliustr. – (Zuikiai). – Virš. virš antr.: Disney. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-084-6


Gabijos abėcėlė : eiliuota spalvinimo knygelė / Virginija Kuncaitė-Kuzmickienė ; [Janinos Vasiliauskienės piešiniai]. – [Alytus : Alytaus spaustuvė], 2010 (Alytus : Alytaus sp.). – [32] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-706-50-2


Kamanė Dūzgalė : animalistinė apysaka / Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. – Kaunas : Lututė, 2009 ([Vilnius] : Logotipas). – 96 p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-37-088-8. – ISBN 978-9955-37-08-8 (klaidingas) (įr.)


Keistieji Tato ir Pato išradimai / Aino Havukainen ir Sami Toivonen ; iš suomių kalbos vertė Viltarė Urbaitė. – Vilnius : Nieko rimto, [2010] ([Kaunas] : Arx Baltica). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-683-76-6 (įr.)


Mažasis Šopenas : [eiliuotas pasakojimas] / Michał Rusinek ; [vertė Birutė Jonuškaitė] ; iliustravo Joanna Rusinek. – [Vilnius : Homo liber, 2010] (Vilnius : Spauda). – [32] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-716-85-3 (įr.)


Smaragdo miesto burtininkas : [pasaka-apysaka] / Aleksandras Volkovas ; vertė Bronius Saulis ; [iliustracijų dailininkas Leonidas Vladimirskis]. – Vilnius : Žara, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 156, [4] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-229-8 (įr.) : [27 Lt 25 ct]


Urfinas Džiusas ir jo mediniai kareiviai : [pasaka-apysaka] / Aleksandras Volkovas ; vertė Petronėlė Žemaitytė ; [iliustracijų dailininkas Leonidas Vladimirskis]. – Vilnius : Žara, [2010] (Vilnius : Logotipas). – 181, [3] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-34-230-4 (įr.) : [27 Lt 25 ct]„7 meno dienos“ Nr.12 (888), 2010-03-26

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti