Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 19–28


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

20 d. 18 val., 21 d. 12 val. – PREMJERA! J. Tamulionio „BRUKNELĖ“ (M. Brėdikytės libretas pagal M. Vainilaičio pasaką). Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas. Rež. – G. Padegimas, dail. – B. Ukrinaitė, choreogr. – A. Šeiko, choro meno vad. – Č. Radžiūnas

23 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – V. Viržonis

24 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

25 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

26 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“ (pagal L. van Beethoveno ir G. Mahlerio muz., su fonograma)

27 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – M. Staškus

28 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

19 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

20 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

21 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

23 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

24 d. 18 val. – Premjera! A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

25 d. 18 val. – G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. – J. Vaitkus

26 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

28 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

28 d. 18 val. – B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. – K. Kymantaitė

Mažoji salė

19 d. 18 val. – „BARBORA RADVILAITĖ“. Scenarijaus aut. ir rež. – A. Kinderis

(Alytaus miesto teatras)

20 d. 15 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

21 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

23 d. 19 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

24 d. 18 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

25 d. 18 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

26 d. 18 val. – M. Duras „MEILUŽIS“. Aktorės B. Mar monospektaklis

28 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

19 d. 18.30 – B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. – R. Tuminas

20 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

21 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas

23 d. 18.30 – „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS...“. A. Latėno ir „Rojaus tūzų“ spektaklis

24 d. 18.30 – F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

25 d. 18 val. – A. Žebrausko improvizacijų šou „KITAS KAMPAS“

26 d. 18.30 – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

28 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

OKT/ Vilniaus miesto teatras

19 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – brolių Presniakovų „Vaidinant auką“. Rež. – O. Koršunovas

20 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje M. von Mayenburgo „Ugnies veidas

Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

19 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

20 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

20 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

21 d. 12 val. – A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. – A. Gluskinas

21 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

23 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

24 d. 18 val. – A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius

25 d. 18 val. – „ŠEKSPYRIADA“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

26 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – C. Graužinis

28 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

28 d. 18 val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

Rusų dramos teatras

20 d. 12 val. – N. Gumiliovo „PERMAINŲ MEDIS“. Rež. – A. Gluskinas

21 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckis

21 d. 18 val. – R. Cooney „NR. 13“. Rež. – E. Murašovas

23 d. 18 val. – PREMJERA! Ch.  Halkos opera „JULIUS“. Rež. – M.S. Šimulynaitė

25 d. 18 val. – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus (teatras „Mens Publica“)

27, 28 d. 18 val. – PREMJERA! F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

20 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

21 d. 18 val. – PREMJERA! M. Martinaičio „AVINĖLIO TEISMAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

27 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

28 d. 12 val. – „JUODOJI VIŠTA“ (pagal A. Pogorelskio apysaką). Rež. – R. Driežis

Mažoji salė

20 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. – A. Pociūnas

20 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

21 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – N. Indriūnaitė

27 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

28 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – N. Indriūnaitė

Menų spaustuvė“

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

„Naujosios operos akcija NOA“

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – šokio opera „NO AI DI“

25, 26 d. 18 val. Studijoje II – gyvos animacijos filmas-opera „KLIUDŽIAU

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IZADORA“

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAKUMAS“. Choreogr. – J. Deineko; „PAUNKSMĖ“. Choreogr. – G. Ubartaitė. Groja muzikinė grupė „Liberte“, „Agnus OK“ ir studija „Kinesfera“

26 d. 19 val. Kišeninėje salėjePremjera! „DŽIOKERIS“.

28 d. 11 val. Studijoje II – „IMPROVIZACINIS MUZIKOS TEATRAS“ (kūrybinės dirbtuvės)

28 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „KITOS TRYS SESERYS“; „POKYLIS“

Audronio Liugos produkcija

21 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėjeJ.P. Shanley „DVEJONĖ“. Rež. – J. Jurašas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

20 d. 18, 20 val. – „LAUKIU LAIŠKO“. Rež. – D. Bražiūnas

Raganiukės teatras

20 d. 12 val. – ,,Lokys ir Mergaitė

20 d. 13 val., 27 d. 17 val. – ,,Drąsioji Pupulė

21 d. 10 val. – „Angelų Pasaka

21 d. 12 val. – ,,Pinokis

21, 28 d. 13 val., 28 d. 10 val. – ,,Geras šuo Ferdis

21 d. 17 val. – vaikų teatro diena

27 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė

27 d. 13 val. – „Pelenė

28 d. 12 val. – „Vaiduokliukas“

Elfų teatras“

20 d. 12 val. – „NULĖPAUSIO GIMTADIENIS“

27d. 18val. – „IŠGELBĖKIT AUKSINĮ KUMELIUKĄ“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

19, 20, 27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

19 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „VYRAI BALTAIS SIJONAIS“. Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

20 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

21 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

21, 24 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

23 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M.  von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas.

24 d. 19 val. Mažojoje scenoje – V. Djačenkos „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. – S. Paciukas

27 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

28 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

28 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

20 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

21 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

24 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

25 d. 18 val. – F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. – J. Janulevičius

26 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 18 val. – Trijų minučių romanas“. Choreogr. – A. Kurienius

28 d. 12 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

28 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

19 d. 19 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“. Rež. – D. Rabašauskas

20 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

20 d. 18 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

21 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

21 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

23 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę). Rež. – V. Balsys

27 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

28 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

28 d. 15 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

20 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

21 d. 12 val. – „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – A. Stankevičius

27 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

28 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS “. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

19, 20 d. 18.30 val. – G. Kuprevičiaus „Veronika

21 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka

24 d. 18.30 – „Vakaras su gitara“. Solistas G. Daraškevičius (klasikinė gitara)

25 d. 18.30, 28 d. 17 val. – Z. Liepinio „Paryžiaus katedra

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

19 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

20 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

21 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas.

21 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“.Rež. – G. Padegimas

26 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova

28 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

20 d. 18 val. – „MAMATĖ“. Aut. ir rež. – V. Kupšys

21 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

21 d. 18 val. – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

Marijampolė

Dramos teatras

23 d. 10 val. – V. Palčinskaitės „AŠ VEJUOSI VASARĄ“. Rež. – V. Gvazdaitienė

27 d. 15 val. – „NUSIRENGTI NEBŪTINA“ (pagal C. Magnier pjesę „Blezas“). Rež. – R. Kučiauskas


„7 meno dienos“ Nr.11 (887), 2010-03-19

Versija spausdinimui

Komentarai

HsZQZafdgbNUxmiYSh, 2011-12-01 07:30

I like to party, not look atircles up online. You made it happen.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti