Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Kovo 19–28


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

21 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistai R. Vaicekauskaitė (sopranas), J. Mačys (fleita), R. Beinaris (obojus). Programoje L. Mozarto, J.Ch. Bacho, F. Schuberto ir kt. kūriniai

20 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai A. Krikščiūnaitė (sopranas), G. Alekna (fortepijonas, JAV). Dir. – J. Domarkas. Programoje L. van Beethoveno, R. Strausso, R. Wagnerio kūriniai

24 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje – trio „FortVio“: I. Rupaitė (smuikas), P. Jacunskas (violončelė), I. Baikštytė (fortepijonas). Programoje F. Schuberto, F. Latėno, J. Turinos kūriniai

25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – F. Chopino gimimo 200-osioms metinėms. M. Kultyševas (fortepijonas, Rusija). Programoje F. Chopino kūriniai

27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas M. Bačkus (violončelė). Dir. – K. Zehnderis (Šveicarija). Programoje A. Dvoržako, B. Martinů, E. Elgaro kūriniai

28 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Visai šeimai. Koncertas „Pažinkim, mąstykim, svajokim“. Skiriama 2010-iesiems – Europos kovos su skurdu metams. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ merginų choras (vad. – J. Vaitkevičienė), „Ąžuoliuko“ vyrų choras (vad. – V. Miškinis), Kauno miesto simfoninis orkestras. Solistė J. Gedmintaitė (sopranas). Dir. – M. Staškus. Programoje G. Holsto, F. Mendelssohno-Bartholdy, F. Poulenco kūriniai

28 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje A. Peseckas (smuikas), V. Peseckienė (smuikas), E. Vosyliūtė (fortepijonas). Koncertą veda muzikologas V. Gerulaitis. Programoje J. Haydno, L. Boccherini, M. Brucho, F. Mendelssohno-Bartholdy kūriniai

28 d. 16 val. Arkikatedroje bazilikojeValstybinis Vilniaus kvartetas. Programoje

JHaydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“

Skaitomas tekstas iš Vytauto Antano Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“

 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Stasio Vainiūno namuose

19 d. 18 val. – M. Cukeris (klasikinė gitara). Programoje J.S. Bacho, H. Villa-Loboso, J. Rodrigo, F. Tarregos ir kt. kūriniai

23 d. 18 val. – „Vilties“ mokyklos auklėtiniai ir LASS Ugdymo centro moksleiviai. Vadovės N. Kiseliova-Žukovska ir R. Krikščiūnaitė

24 d. 18 val. – LMTA Kauno fakulteto studentė K. Kaklauskaitė, LMTA studentė M. Laukaitytė (Z. Ibelhaupto kl.) ir LMTA studentas Š. Meškys (J. Karnavičiaus klasė)

Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“

24 d. 18 val. Šiaulių „Saulės“ koncertų salėje, 25 d. 19 val. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, – D. Stulgytė Schmalenberg (smuikas, Vokietija), A. Žvirblytė (fortepijonas), Šv. Kristoforo kamerinis orkestras


Vilnius

Kongresų rūmai

19 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Amžinojo miesto peizažas“. Solistas A. Baranovas (smuikas). Dir. – G. Croci. Programoje P. Čaikovskio, O. Respighi, M. Ravelio kūriniai

20 d. 12 val. – koncertas vaikams „Pasaulio lopšinės“. Dainuoja „Teatriuko“ aktoriai: D. Mikoliūnaitė, Ž. Ramanauskas, A. Varnas

24 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Koncertuoja Baltarusijos Respublikos Prezidentinis orkestras“. Solistai I. Milkevičiūtė (sopranas), E. Seilius (tenoras), H. Švedova (sopranas), A. Krasnodubskis (baritonas). Dir. – V. Babarikinas. Programoje operų arijos ir duetai

27 d. 12 val. – koncertas vaikams „Sostinės varis vaikams“. „Sostinės vario kvintetas“:

A. Januševičius (trimitas), D. Memėnas (trimitas), M. Rancovas (valtorna), V. Šilinskas (trombonas), D. Bažanovas (tūba). Programoje J. Fučíko, C. Saint-Saënso, N. Rimskio-Korsakovo, E. Howartho, G. Rossini kūriniai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

19 d. 18 val. – Fortepijono katedros studentų – tarptautinio S. Vainiūno konkurso dalyvių koncertas. Dalyvauja R. Valuntonis, Š. Meškys, M. Bazaras, M. Stručkova. Programoje L.van Beethoveno, F. Chopino, M. Ravelio, S. Vainiūno kūriniai

22 d. 18 val. – S. Stonytės dainavimo klasės studentai ir magistrantai: I. Filipkauskaitė, R. Ščiogolevaitė, M. Tubelytė, V. Gerasimovas, O. Kolobovaitė, T. Tuskenis, R. Kudriašovas (kamerinis dainavimas). Dalyvauja A. Spirinas (kontratenoras). Fortepijono partija – J. Karpavičius. Programoje W.A. Mozarto, R. Wagnerio, Ch. Gounod, G. Meyerbeerio, G. Mahlerio, G. Gershwino, J. Gruodžio ir kt. kūriniai

Vilniaus rotušė

21 d. 17 val. – „Duo Strimaitis“: A. Strimaitis (smuikas), E. Strimaitienė (fortepijonas). Dalyvauja D. Dikšaitis (smuikas), merginų choras „Liepaitės“ (vad. – J. Vaitkevičienė). Popietę veda L. Ligeikaitė. Programoje E. Griego, J.M. Leclairo, G. Holsto, C. Debussy kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

20 d. 18 val. – koncertų ciklas „Muzikos valanda Vilniaus Universiteto Šv. Jonų bažnyčioje“. Ketvirtojo J. Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso laureatų koncertas

Šv. Kazimiero bažnyčia

21 d. 13 val. – vargonuoja L. Digrys. Programoje J.S. Bacho kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

19, 20 d. 19 val. – A. Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

25 d. 18 val. – vokalinės muzikos programa „Gera prancūziška daina“. Atlieka dainininkė M. Léger (sopranas) ir pianistas bei kompozitorius M. Levinas

26 d. 18 val. – koncertas „Mubuntu, arba prarasto garso paslaptis“. Ansamblis Vokietijos „Mubuntu“: S. Kagelmann (saksofonas, bosinis klarnetas), H.-G. Spiegel (trombonas, tūba, akordeonas), B. Stiller (smuikas) ir J. Wetzel-Kagelmann (fleita)


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

22 d. 17.30 – poezijos ir muzikos valanda „Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu“, skirta poeto Just. Marcinkevičiaus 80-mečiui. Programą atliks LMTA Vaidybos ir režisūros katedros IV kurso studentai Š. Banevičius, V. Kublinskas, A. Lasytė, D. Vaitiekūnas, M. Zikaraitė (kurso vad. – V. Bagdonas). Vakare bus atidaryta Just. Marcinkevičiaus 80-mečiui skirta O. Pajedaitės fotografijų paroda

24 d. 17.30 – publicistikos ir poezijos vakaras „Kieno jūs būsit, Lietuvos miškai?“, skirtas pasaulinei Žemės dienai. Vakare dalyvauja rašytojai S. Kašauskas, J. Liniauskas, Just. Marcinkevičius, M. Martinaitis, S. Paltanavičius, miškininkai S. Adomavičius, K. Giniūnas, R. Kviklys, V. Stacevičius, Z. Truskauskas, filosofas R. Ozolas, aktorius T. Vaisieta. Vakarą ves rašytojas R. Sadauskas

Nacionalinė dailės galerija

19 d. 9 val. – konferencija „Atrasti Vilnių – skiriama Vlado Drėmos 100-mečiui“

Bažnytinio paveldo muziejus

20 d. 12.30 – edukacinis velykinis užsiėmimas šeimoms

25 d. 17 val. – seminaras „Relikvijos: istorija ir teologija“. Seminarą veda I. Vaišvilaitė

26 d. 14 val., 27 d. 12 val. spektaklis „Avinėlio kelionė“. Vaidina S. Degutytė ir E. Zizaitė, kompozitorė – S. Dikčiūtė

Vilniaus mokytojų namai

19 d. 18 val. Svetainėje Dainuojamosios poezijos svetainės koncertas. Dalyvauja D. Razauskas

21 d. 17 val. Svetainėje – „Senelės pasaka“ (pagal S. Nėries eiles). Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“ aktoriai)

23 d. 18 val. Svetainėje – „Pasidainavimai su Veronika“. Svečiuose folkloro ansamblis „Versmė“ (vad. – D. Mockevičius)

24 d. 18 val. Svetainėje – literatūros vakaras „Fantastika ar fantastiška tikrovė“. V. Leščinsko fantastikos romano „Daktaras Lorencas“ pristatymas. Dalyvauja V. Leščinskas, prozininkai B. Jonuškaitė, J. Stepšys ir kt.

25 d. 18 val. Svetainėje – Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugijoje

pedagogo, prozininko V. Mizero kūrybos vakaras su nauja knyga „Lašo kelionė stiklu: amžiaus šešėliai“

26 d. 18 val. Svetainėje – „Vienišų vilkų“ klubo koncertas. Dalyvauja bardas P. Girdenis ir dainų autorius bei atlikėjas R. Mikalajūnas

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

23 d. 17 val. – E. Kurklietytės knygos „Šešėlių verpėja“ sutiktuvės. Kartu su knygos autore dalyvaus rašytojai V. Bubnys ir A. Ruseckaitė, aktorė G. Urbonaitė, dainuos E. Vindašienė

25 d. 17 val. – Just. Marcinkevičiaus 80-mečiui skirtas vakaras

Kauno menininkų namai

22 d. 18 val. – naujo „Lietuvių teatro istorijos. 1980–1990 m.“ tomo pristatymas. Dalyvauja V. Daujotytė, J. Staniškytė; knygos autoriai I. Aleksaitė, A. Girdzijauskaitė, G. Mareckaitė, V. Markeliūnienė, D. Šabasevičienė, Š. Trinkūnaitė, R. Vasinauskaitė, H. Šabasevičius


„7 meno dienos“ Nr.11 (887), 2010-03-19

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti