Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 12–21


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

12 d. 18.30 – H. Løvenskioldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

20 d. 18 val., 21 d. 12 val. – PREMJERA! J. Tamulionio „BRUKNELĖ“ (M. Brėdikytės libretas pagal M. Vainilaičio pasaką). Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas. Rež. – G. Padegimas, dail. – B. Ukrinaitė, choreogr. – A. Šeiko, choro meno vad. – Č. Radžiūnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

12 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

13 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

14 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

16 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

17 d. 18 val. – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. – Y. Ross (JAV) 18, 20 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

19 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

21 d. 12 val. – K.  Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

14 d. 16 val. – Premjera! „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“. Rež. – A. Večerskis

15 d. 19 val. – Premjera! V. Pupšio „Alsuoti“ (Klaipėdos muzikinis teatras)

17 d. 18 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

19 d. 18 val. – „BARBORA RADVILAITĖ“. Scenarijaus aut. ir rež. – A. Kinderis

(Alytaus miesto teatras)

20 d. 15 val. – J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

21 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 18.30 – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – R. Tuminas

13 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

14, 16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

17 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

18 d. 18.30 – PREMJERA! A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

19 d. 18.30 – B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. – R. Tuminas

20 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

21 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas

OKT/ Vilniaus miesto teatras

19 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – brolių Presniakovų „Vaidinant auką“. Rež. – O. Koršunovas

20 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje M. von Mayenburgo „Ugnies veidas

Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

13 d. 12val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė

(Salė 99)

13 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

14 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

17, 18 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

20 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

20 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

21 d. 12 val. – A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. – A. Gluskinas

21 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

Rusų dramos teatras

12 d. 18 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

13 d. 18 val. – J.J. Bricaire‘o, M. Lasaygueso „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

13 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – „BĖGANTI SU VILKAIS“ (pagal M. Tikkanen romaną). Rež. – L. Adomaitienė

14 d. 12 val. – S. Prokovjevos, G. Sapgiro „BATUOTAS KATINAS“. Rež. – J. Popovas

16 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

17 d. 18 val. – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus (teatras „Mens Publica“)

20 d. 12 val. – N. Gumiliovo „PERMAINŲ MEDIS“. Rež. – A. Gluskinas

21 d. 12 val. – J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – J. Ščiuckis

21 d. 18 val. – R. Cooney „NR. 13“. Rež. – E. Murašovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

13 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

14 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

14 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

20 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

21 d. 18 val. – PREMJERA! M. Martinaičio „AVINĖLIO TEISMAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

14 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

20 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. – A. Pociūnas

20 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

21 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. – N. Indriūnaitė

Menų spaustuvė“

13 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MALDA SMĖLYJE“. Choreogr. – L. Juodkaitė

14 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis

16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS“. Rež. – C. Graužinis (VšĮ „cezario grupė“)

17 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA...“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

Audronio Liugos produkcija

21 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėjeJ.P. Shanley „DVEJONĖ“. Rež. – J. Jurašas

Raganiukės teatras

13 d. 12 val. – A. Liobytės ,,Elenytė ir Kiškis brolis narsuolis

13 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai

14 d. 12 val. – „Karlsonas ir Mažylis

20 d. 12 val. – ,,Lokys ir Mergaitė“ 

20 d. 13 val. – ,,Drąsioji Pupulė

20 d. 16 val. – ,,Kapitonė Monika Medūza Mops“ 

21 d. 10 val. – „Angelų Pasaka

21 d. 12 val. – ,,Pinokis“ 

21 d. 13 val. – ,,Geras šuo Ferdis

Elfų teatras“

13 d. 12 val. – „BAŪŪŪBAI“

13 d. 18 val. – „MEILĖ BE AKCENTO“

20 d. 12 val. – „NULĖPAUSIO GIMTADIENIS“

Klaipėdos muzikinis teatras

16, 17 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – R. Paulso „Sesuo Kerė“. Rež. G. Poliščiuk, dail. – L. Dobraja, scenogr. – A. Ozolinis, choreogr. – A. Kivleniekas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

12 d. 18 val., 21 d. 15 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

13 d. 17 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

14 d. 15 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

14 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

17 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

17 d. 19 val. Parketinėje salėje – „Dainuojamosios poezijos palėpė“. Dalyvauja S. Petreikis, D. Razauskas ir A. Pazniokas

19, 20 d. 19 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! D. Lipskerovo „JELENA IR ŠTURMANAS“. Rež. – S. Paciukas

19 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „VYRAI BALTAIS SIJONAIS“. Rež. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

20 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

21 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

21 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

Kauno muzikinis teatras

12 d. 18 val. – F. Leháro „Grafas Liuksemburgas“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

14 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

14 d. 18 val. – I. Kálmáno „Silva“. Dir. – V. Visockis

17 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

18 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

20 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

21 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

12 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

13, 20 d. 18 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

14 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

19 d. 19 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“. Rež. – D. Rabašauskas

20 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

21 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

21 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

13 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

14 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

18 d. 18 val. – L. Kalpokaitės rusiškų romansų programa „Moteris lange“

20 d. 12 val. – „PINOKIS“. Rež. – O. Žiugžda

21 d. 12 val. – „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

12, 13 d. 18.30 val. – G. Bizet „Karmen

14 d. 15 val. – V. Konstantinovo „Ką senelis padarys, viskas bus gerai

19, 20 d. 18.30 val. – G. Kuprevičiaus „Veronika

21 d. 15 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

12 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafką). Rež. – P. Ignatavičius

13 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova

14 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Inscenizacijos aut. ir rež. – I. Norkutė

14 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

17 d. 18 val. – P. Shafferio „EQUUS“. Rež. – R. Morkūnas (Panevėžio teatras „Menas“)

19 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

20 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas 21 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas.

21 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“.Rež. – G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

12 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

13 d. 18 val.Moliere‘o „SKAPENO KLASTOS“. Rež. RTeresas

14 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. APociūnas

20 d. 18 val. – „MAMATĖ“. Aut. ir rež. – V. Kupšys

21 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

21 d. 18 val. – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

Marijampolė

Dramos teatras

17 d. 18 val. – P. Gladilino „IŠ MIGLOS IŠNIRO ANGELAS“. Rež. – R. Rimeikis ( Klaipėdos dramos teatras)


„7 meno dienos“ Nr.10 (886), 2010-03-12

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti