Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 10 (886), 2010 kovo 12 d. > Repertuarai > Koncertai ir vakarai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Kovo 12–21


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – M. Noviko 70-mečiui skirtas jubiliejinis autorinių dainų vakaras. Dainininkai F. ir V. Raudonikiai, M. Subelis, V. Juozapaitis, Eva (E. Basevičiūtė), Deivis (D. Norvilas), V. Rusaitytė, R. Juzukonytė, G. Leškevičius, I. Starošaitė ir Ž. Žvagulis, vokalinis ansamblis „Eglė“ (vad. – E. Juozapaitienė), popgrupė „Studentės“ (vad. – L. Lapkauskaitė), popchoras „Mini Jazz“ (vad. – G. Rimšaitė), M. Römerio universiteto popvokalinis ansamblis (vad. – A. Novikas), trio „Take Five“, vokalinė džiazo grupė „Jazz Island“ (vad. – A. Novikas), Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“. Dir. – U. Vaiginis

12 d. 19 val. Druskininkuose, „Grand SPA Lietuva“ konferencijų centre, – Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistas M. Vitulskis (tenoras). Programoje A. Stradellos, G. Giordani, G.B. Guarini, G.B. Pergolesi, F. Schuberto, R. Schumanno, S. Šimkaus, A. Kačanausko, B. Gorbulskio, K. Vasiliauskaitės kūriniai

13 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė E. Puzaitė (fortepijonas, D. Britanija). Dir. – A. Witas (Lenkija). Programoje F. Mendelssohno-Bartholdy, R. Schumanno, A. Dvoržako kūriniai

14 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – fortepijono pedagogės L. Dorfman atminimui. L. Dorfmanas (Vokietija). Programoje J. Haydno, R. Schumanno, J. Brahmso, F. Schuberto, L. Janačeko, M. Ravelio, F. Chopino kūriniai

14 d. 18 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčiojeValstybinis Vilniaus kvartetas. Skaitovas – kunigas A. Peškaitis. Programoje J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Skaitomas tekstas iš V.A. Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“

16 d. 17.30 Kėdainių daugiakultūriame centre, 21 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistai R. Vaicekauskaitė (sopranas), J. Mačys (fleita), R. Beinaris (obojus). Programoje L. Mozarto, J. Ch. Bacho, F. Schuberto irk t. kūriniai

20 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai A. Krikščiūnaitė (sopranas), G. Alekna (fortepijonas, JAV). Dir. – J. Domarkas. Programoje L. van Beethoveno, R. Strausso, R. Wagnerio kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

12 d. 19 val., 13, 14 d. 14 val. – G. Puccini „Bohema“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė, scenogr. – D. Birdas, kost. dail. – J. Statkevičius, šviesų dail. – P. Mumfordas, choreogr. – J. Sodytė. Solistai E. Montvydas, J. Gedmintaitė, S. Janušaitė, A. Grigorian, D. Stumbras, E. Dauskurdis, L. Pautienius. Dalyvauja LNOBT choras (vad. – Č. Radžiūnas)

19 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Amžinojo miesto peizažas“. Solistas V. Čepinskis (smuikas). Dir. – G. Croci. Programoje P. Čaikovskio, O. Respighi, M. Ravelio kūriniai

20 d. 12 val. – koncertas vaikams „Pasaulio lopšinės“. Dainuoja „Teatriuko“ aktoriai: D. Mikoliūnaitė, Ž. Ramanauskas, A. Varnas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

15 d. 18 val. – LMTA Kauno fakulteto studentų koncertas. Dalyvauja L. Mikalauskas (bosas), L. Lisauskaitė ir P. Berūkštis (fleitos), M. Garmutė (smuikas), styginių kvartetas: A. Striogaitė, A. Petrovskaja, A. Bagdžiūtė, S. Vėbraitė, V. Unguraitytė (fortepijonas) ir kt.

16 d. 18 val. – LMTA merginų choras (vad. – A. Gilys). Diriguoja choro dirigavimo katedros IV kurso studentai: S. Balčiūnaitė, M. Butkutė, S. Bielskytė, E. Tamošaitytė, N. Naglytė, L. Mackevičiūtė. Dalyvauja Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos vaikų choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ (meno vad. ir dir. – R. Kraucevičiūtė), S. Gailius (mušamieji instrumentai), koncertmeisterė T. Burlakova

17 d. 18 val. – L. Naikelienės kanklių klasės meno aspirantės A. Bružaitės koncertas. Dalyvauja styginių kvartetas „Art Vio“. Programoje V. Švedo, A. Sporo, M. Murto kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

14 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Sakralinės muzikos valanda. B. Vasiliauskas (vargonai), O. Kolobovaitė (sopranas)

Stasio Vainiūno namuose

12 d. 18 val. – koncertuoja jaunieji vilniečiai. Dalyvauja Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos eskspertės J.T. Karosaitės ugdytiniai S.J. Kavaliauskaitė, G. Bekerytė ir A. Botyrius

16 d. 16 val. – Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities muzikos mokyklų chorinio dainavimo bendro fortepijono skyriaus moksleivių meninio projekto „Lietuviškos muzikos akimirkos“ III festivalio koncertas

17 d. 18 val. – LMTA profesorės A.E. Radvilaitės ir A.A. Barono kūrybos vakaras. Programoje J.S. Bacho, M.K. Čiurlionio ir F. Chopino kūriniai

19 d. 18 val. – M. Cukeris (klasikinė gitara). Programoje J.S. Bacho, H. Villa-Loboso, J. Rodrigo, F. Tarregos ir kt. kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

13 d. 18 val. – koncertų ciklas „Muzikos valanda Vilniaus Universiteto Šv. Jonų bažnyčioje“. V. Noreika (tenoras), V. Maščinskaitė (sopranas) ir G. Petrauskaitė (vargonai). Programoje G. Verdi, P. Mascagni, C. Francko, G. Puccini ir kt. kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

14 d. 13 val. – mišrus kamerinis choras „Sodžius“ (vad. ir dir. – R. Maleckaitė). Programoje J. Naujalio motetai

Šv. Kotrynos bažnyčia

17 d. 19 val. – „Nepriklausomybės aušros giesmės“ iš koncertų ciklo „Laisvės muzika“. Atlieka choras „Jauna muzika“.Dir. – V. Augustinas. Programoje V.V. Barkausko, R. Merkelio, V. Miškinio, B. Kutavičiaus, J. Tamulionio, A. Remesos kūriniai

18 d. 19 val. – „Meilės istorija pagal Edith Piaf“. Solistė E. Sašenko (vokalas).

Dalyvauja N. Bakula (akordeonas), P. Zdanavičius (fortepijonas)

19, 20 d. 19 val. – A. Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

17 d. 18 val. – koncertas „Prarastosios civilizacijos“. Pianistė E. Puzaitė. Programoje W.A. Mozarto, F. Liszto, Z. Kodály, D. Šostakovičiaus, P. Vasko, S. Prokofjevo kūriniai

Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia

13 d. 19 val. – koncertas „Cantio sacrum“. „Baroko duetas“ (mecosopranai S. Šerytė ir R. Dubinskaitė), vargonininkė A. Telksnytė ir fleitininkas T. Kastravickas


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

18 d. 17.30 – A. Mikutos kūrybos vakaras. Vakare bus pristatyta nauja poeto knyga „Kompostas“ (dešimties metų (1996 – 2005) užrašai) ir kompaktinė plokštelė „Apuoko valanda“ iš kolekcijos „Lietuvių aktorių balsai“. Vakare dalyvauja poetas A. Mikuta, rašytojas D. Mušinskas, literatūrologė D. Mitaitė, aktorius S. Jačėnas, knygos redaktorius J. Kubilius

Bažnytinio paveldo muziejus

17 d. 17 val. – paskaita „Liturginiai indai Lietuvos bažnyčiose: funkcija, istorija, forma“. Paskaitą skaitys D. Vasiliūnienė

20 d. 12.30 – edukacinis velykinis užsiėmimas šeimoms

Vilniaus mokytojų namai

13 d. 17 val. Svetainėje – spektaklis „Dividukas“. Rež. – I. Stundžytė

16 d. 18 val. Didžiojoje salėje – Vilniaus žemaičių vakaras. Knygos „Kryžių kalno maldynas ir giesmynas“ ir kompaktinės plokštelės sutiktuvės. Dalyvauja knygos sudarytojas A. Motuzas, kun. V. Rapalis, I. Gudauskienė, J. Balčiūnas, kompozitorius I. Petrošius. Giedos Vilniaus Arkikatedros bazilikos liaudies giesmių ansamblis (vad. – J. Bukontaitė). Vakarą ves Vilniaus žemaičių kultūros draugijos pirmininkė D. Juodkaitė-Dirgėlienė

17 d. 18 val. Didžiojoje salėje – italų dainos vakaras „Amore – tai meilė”. Dainuos A. Ožeg-Gunia.

Akomponuos L. Loroliova. Kūrinius fortepijonui atliks D. Dmuchovska.

19 d. 18 val. Svetainėje Dainuojamosios poezijos svetainės koncertas. Dalyvauja D. Razauskas

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

18 d. 17 val. – M. Macijauskienės 80-mečio jubiliejinis kūrybos vakaras su naujausia knyga „Žingsnis po žingsnio“. Kartu su autore dalyvaus rašytojai A. Ruseckaitė ir V. Rudžianskas, poetas R. Keturakis, aktorės D. Kazragytė ir L. Zorūbaitė, smuikininkė K. Katavičiūtė, dailininkas V. Beresniovas

Kauno menininkų namai

10 d. 17 val. – koncertas „Tikime laisve“. Dalyvauja aktorė I. Paliulytė, kunigas G. Vitkus SJ Lietuvos jėzuitų provincijolas, jaunieji „Dainų dainelės“ bei tarptautinių konkursų laureatai

Kauno apskrities viešoji biblioteka

17 d. 17 val. – J. Saulėnienės ir R. Tarik knygos „Nugrimzdusi Klaipėda“ pristatymas ir V. Karaciejaus fotografijų parodos „Klaipėda: buvimo ženklai“ atidarymas. Renginyje dalyvaus knygos autorė J. Saulėnienė, leidyklos „Druka“ vadovė R. Būdvytienė ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktorius, prozininkas, dramaturgas, skulptorius J. Šikšnelis. Fleita gros A. Kačanausko muzikos mokyklos absolventė K. Staugaitytė


„7 meno dienos“ Nr.10 (886), 2010-03-12

Versija spausdinimui

Komentarai

vaida, 2011-03-12 16:57

as netikiu su su su su su su su su!!!!!!!!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti