Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografinės žinios


7MD informacija

Share |

BENDRASIS SKYRIUS

Acta humanitarica universitatis Saulensis : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas ; atsakomasis redaktorius Bronius Maskuliūnas. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009. – ISSN 1822-7309


T. 8 (2009): Vardas kultūroje = The name in culture / sudarė Džiuljeta Maskuliūnienė. – 2009. – 485, [1] p. : iliustr. – Str. liet., angl., rus. – Santr. liet., angl. – Tiražas 100 egz.


T. 9 (2009): Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija = Alternation of cultural memory and local history / sudarė Regina Trimonienė. – 2009. – 343, [1] p. : iliustr. – Str. liet., angl., rus. – Santr. liet., angl. – Tiražas 100 egz.


Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – Juozas Tumelis … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001-    . – Virš. antr. nenurodyta. – ISBN 5-420-01486-6 (įr.)


[T.] 16: Naha – Omuta / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – Stasys Vaitekūnas … [et al.]. – 2009 (Vilnius : BALTO print). – 800 p. : iliustr., portr., žml. – Tiražas 13 000 egz. – ISBN 978-5-420-01660-2 : [125 Lt 35 ct]

FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA

Dvasingumas žmogaus pasaulyje = Spirituality in the human world : kolektyvinė monografija / Vilniaus pedagoginis universitetas ; [sudarytojai ir rengėjai Jonas Kievišas, Rimantė Kondratienė ; redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas) … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 (Vilnius : VPU l-kla). – 439, [1] p. : diagr. – (Mokslinės monografijos : MM serija). – Santr. angl., rus., vok. – Knyga išleista pažymint Lietuvos vardo tūkstantmetį. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-20-474-9 (įr.)


Subtiliųjų energijų pasaulis : neatskleisto pasaulio pranešimai / Vladimiras Kivrinas ; [vertė UAB „Satwa“ ir Dalia Elena Montvilienė]. – Vilnius : Satwa, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 141, [2] p. – (Aplinkos energetika). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-416-001-1


Tikėti, kad tiki / Gianni Vattimo ; [iš italų kalbos vertė Rita Šerpytytė]. – Vilnius : Dialogo kultūros institutas, [2009] (Vilnius : Standartų sp.). – 127, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-545-48-4
Žydų mistika ir jos pagrindinės srovės / Gershom Scholem ; iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius ; redagavo, pratarmę ir žydų mistikos terminų žodynėlį parašė Naglis Kardelis. – Vilnius : Aidai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 447, [1] p. – Tiražas 800 egz. – ISBN 978-9955-656-50-0

MENAS

Laiškai žiūrovams / Audronė Girdzijauskaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 218, [1] p. : iliustr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-622-2 (įr.) : [16 Lt 51 ct]


Sibiro vaizdai ir žmonės : [albumas] / Vytenis Rimkus. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010. – 79, [1] p. : iliustr. – Tekstas liet., angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-430-006-6

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Akimirkų lašai : eilėraščiai / Gražina Bernatonytė-Žemkauskienė. – Kaunas : Kalendorius, 2010 (Vilnius : Spauda). – 76, [4] p. : iliustr., faks. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-746-47-8


Apie vertimą / Paul Ricœur ; iš prancūzų kalbos vertė Paulius Garbačiauskas. – Vilnius : Aidai, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 70, [1] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-656-87-6


Auksaviriai : [romanas] / Edvinas Kalėda. – Panevėžys : Magilė, 2010. – 2 d.
[D.] 2. – 2010 (Vilnius : Spauda). – 382, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-956-75-4
Delnaklevė : [eilėraščiai] / Rūta Brokert. – [Kaunas] : Savaitraštis „Nemunas“, 2009. – 106, [6] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-411-75-8


Dieviškoji komedija. Skaistykla / Dantė Aligjeris ; [iš italų kalbos vertė Sigitas Geda ; dailininkas Alfonsas Žvilius]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 382, [2] p. : iliustr. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-618-5 (įr.) : [27 Lt 52 ct]


Dinozauro ausyje : apysaka ir apsakymai / Jonas Mikelinskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 255, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-615-4 (įr.) : [18 Lt 35 ct]


Gyvatė keičia odą : romanas / Dalia Jazukevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Aušra). – 149, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-533-2 (įr.) : [18 Lt 36 ct]


Įsileisk mane : romanas / John Ajvide Lindqvist ; iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2010] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 606, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-105-2


Jei sodinsi tu medžius, vėl sugrįši pas savus : [poezija] / Jonas Vaitkūnas. – Kaunas [i.e. Garliava (Kauno r.) : J. Vaitkūnas], 2009 (Vilnius : Jungtinės spaudos paslaugos). – 317, [1] p. – Ciklo 2-oji knyga. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-800-79-8 (įr.)


Kas netilpo širdy… : prozos rinktinė : [miniatiūros] / Regina Kajutienė. – Plungė : Plungės žinios, 2010 ([Klaipėda] : Druka). – 91, [3] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-917-03-8


Kompostas: dešimties metų (1996-2005) užrašai / Algimantas Mikuta. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 637, [1] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-620-8 (įr.) : [27 Lt 52 ct]


Kaunas. Saulius : [romanas] / Edvinas Kalėda. – Panevėžys : Magilė, 2010. – 2 d.
[D.] 2. – 2010 (Vilnius : Spauda). – 254, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-956-74-7


Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje : lyginamieji aspektai : lituanistinės studijos / Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių literatūros katedra ; [sudarė Vytautas Martinkus, Reda Pabarčienė ; redaktorių kolegija: Reda Pabarčienė (atsakomoji redaktorė) … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. – 295, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-20-476-3


Mabre viešbutis : memuarinė proza / Judita Vaičiūnaitė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 151, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-623-9 (įr.) : [18 Lt 35 ct]


Meilę pasėsi – laimę turėsi, jei negalvosi – laimės neturėsi : [poezija] / Jonas Vaitkūnas. – [Garliava (Kauno r.) : J. Vaitkūnas], 2009 (Vilnius : Jungtinės spaudos paslaugos). – 383, [1] p. – Ciklo 3-ioji knyga. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-800-80-4 (įr.)


Mes gyvenome : biografiniai užrašai / Marcelijus Martinaitis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 222, [1] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-9986-39-621-5 : [18 Lt 35 ct]


Miręs pasauliui : romanas / Charlaine Harris ; iš anglų kalbos vertė Rūta Steponavičiūtė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2010] ([Kaunas] : Spindulio sp.). – 405, [3] p. – Ciklo „Sukė Stekhaus“ 4-oji knyga. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-109-0 (įr.)


Nekaltoji išdavikė : romanas / Alison Weir ; iš anglų kalbos vertė Dalia Uržaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009] (Kaunas : Arx Baltica). – 511, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-100-7 (įr.)


Neužmirštamas Vaižgantas : atsiminimai, esė, laiškai / sudarytojas Alfas Pakėnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 487, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-9986-39-619-2 : [24 Lt 77 ct]


Operacija „Išsigimėliai“, arba Moksleiviai MGB pinklėse : dokumentinė apysaka / Eugenijus Rimvydas Stancikas. – Vilnius : Knygiai, 2010 (Vilnius : Spauda). – 231, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-443-42-1 (įr.)


Pribuvėjos nuodėmė : romanas / Sabine Ebert ; iš vokiečių kalbos vertė Ina Barzelytė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009] (Kaunas : Aušra). – 507, [5] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-107-6 (įr.)


Ramunės ir edelveisai : poezija [ir laiškai] / Jonas Plankis-Snaigė. – Vilnius : Alka, 2010. – 162, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-540-27-4. – ISBN 9789955-540-27-4 (klaidingas)
Rekenšteinai : romanas / Vera Križanovskaja ; [vertė C. Petrikas]. – 3-iasis leid. – Kaunas : Norekso valdos, 2010. – 478, [2] p. – (Amžinos meilės istorijos ; 4). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-715-87-0


Turisto palydovas : [aforizmai, anekdotai] / parengė Romualdas Razauskas ; konsultantė Gražina Radzevičienė. – Vilnius : Inforastras, 2010 (Vilnius : Baltijos kopija). – 207, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-608-80-6


Vaikščiojimas kita ledo puse : [eilėraščiai] / Vytautas Stankus. – [Kaunas] : Savaitraštis „Nemunas“, 2009. – 59, [4] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-411-73-4


Vienuolika minučių : romanas / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Audrius Musteikis, Valentina Rimšienė. – Vilnius : Vaga, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). – 244, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-415-01723-2. – ISBN 5-415-01723-2 (klaidingas)


Voverė ant vilkų tako : istorinis romanas / Justinas Sajauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 246, [2] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-614-7 (įr.) : [20 Lt 18 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

The ghost in Hannah's parlor / Laima Vincė ; [illustrated by Mantas Lilis]. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2009. – 268, [3] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-811-14-5


Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša : romanas vaikams / Stacia Deutsch ir Rhoby Cohon ; iš anglų kalbos vertė Dalia Uržaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009] (Kaunas : Arx Baltica). – 126, [1] p. – Virš. aut. nenurodytos. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-609-403-102-1


Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša : skanioji Kramturijuko istorija / atpasakojo Rick Barba ; [vertė Margarita Pilkaitė] ; iliustravo Pete Oswald, Justin Thompson, Andy Bialk. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009]. – [24] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-609-403-099-4


Labas, kaip gyveni? : 14 laiškų iš girios / Selemonas Paltanavičius ; iliustravo Lina Eitmantytė-Valužienė. – Vilnius : Nieko rimto, [2010] (Kaunas : Arx Baltica). – 98, [30] p. : iliustr. – (Žiogams). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-683-88-9


Mažoji Teresėlė : [spalvinimo knygelė vaikučiams ir tėveliams / tekstą parašė Dainius Juozėnas ; piešė Jūratė Valenčiūtė]. – Vilnius : Ateities leidybos centras, 2009 ([Vilnius] : Akritas). – 23, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-95058-2-4


Sparnai : visiškai neįtikėtinas, stebuklingas pasakojimas : romanas / Aprilynne Pike ; iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2010] ([Kaunas] : Spindulio sp.). – 461, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-113-7 (įr.)


Tikroji Batuoto Katino istorija / atpasakojo Laurence Gillot ; iš prancūzų kalbos vertė Margarita Pilkaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2009]. – [44] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-609-403-095-6. – ISBN 978-609-403-040-6 (klaidingas)


„7 meno dienos“ Nr.10 (886), 2010-03-12

Versija spausdinimui

Komentarai

HCHzqqZBoWt, 2011-10-24 05:00

Yo, that's what's up trtuhfully.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti