Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

5 d. 18.30 – R. Wagnerio „SKRAJOJANTIS OLANDAS“. Dir. – G. Rinkevičius

6 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

7 d. 12 val. – „PELENĖ“

7 d. 18 val. – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Pitrėnas

9 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – M. Staškus

10 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – M. Staškus

12 d. 18.30 – H. Løvenskioldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

5, 6 d. 18 val. – Premjera! A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

7 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

9 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

10 d. 18 val. – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

12 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

13 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

14 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

5 d. 18 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

6 d. 16 val. – „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

7 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

9 d. 18 val.Premjera! J. Griškoveco „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

10 d. 18 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

14 d. 16 val. Premjera! „DIEVO ŽMOGAUS ISTORIJA“. Rež. – A. Večerskis

Vilniaus mažasis teatras

5, 6 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

7 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

9 d. 18 val. – A. Žebrausko improvizacijų šou „KITAS KAMPAS“

10 d. 18.30 – S. Povilaičio autorinis vakaras

12 d. 18.30 – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – R. Tuminas

13 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

OKT/ Vilniaus miesto teatras

Ūkio banko teatro arenoje

5 d. 19 val. – M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita“. Rež. – O. Koršunovas

6 d. 19 val. – M. Ravenhillo „Shopping and fucking“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

6 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

6 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas

(Salė 99)

7 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren). Rež. – D. Jokubauskaitė

9 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

13 d. 12val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė

(Salė 99)

13 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

14 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

Rusų dramos teatras

6, 7 d. 18 val. – PREMJERA! M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

9 d. 18 val. Mažojoje salėje – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus (teatras „Mens Publica“)

10 d. 18 val. – A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

12 d. 18 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

13 d. 18 val. – J.J. Bricaire‘o, M. Lasaygueso „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

13 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – „BĖGANTI SU VILKAIS“ (pagal M. Tikkanen romaną). Rež. – L. Adomaitienė

14 d. 12 val. – S. Prokovjevos, G. Sapgiro „BATUOTAS KATINAS“. Rež. – J. Popovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

6 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

7 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

13 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

14 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

14 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

Mažoji salė

4 d. 19 val. – „PASVYDO“ (A. Strazdo eilėraščių pamatymai suaugusiems). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

6 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

7 d. 14 val. N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“ (pagal V. Odojevskio pasaką). Rež. ir dail. – J. Skuratova

7 d. 13 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis

14 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

Menų spaustuvė“

5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAIP“. Choreogr. – R. Gudavičiūtė, M. Stabačinskas

6 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (VšĮ „cezario grupė“, „Menų spaustuvė“)

7 d. 19 val. Juodojoje salėje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – T. Jašinskas („Laisvasis teatras“)

9 d. 19val. Juodojoje salėje – „PREMJERA“. Choreogr. – S.T. Frühwald, G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

10 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „SUDIE, DERINTOJAU“. Rež. – N. Gedminas („Laisvasis teatras“)

13 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MALDA SMĖLYJE“. Choreogr. – L. Juodkaitė

14 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis

Teatras „Utopia“

10 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „NO CONCERT“. Rež. – V. Bareikis

Audronio Liugos produkcija

6 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – M. Duras „MUZIKA 2“. Aut. – P. Budrys, V. Kuodytė, A. Liuga

VGTU teatras-studija „Palėpė“

5 d. 19 val., 6 d. 16 ir 19 val. – „Atėjau ir išeinu“ (pagal M. Pocevičiaus eiles). Rež. – O. Kesminas

Raganiukės teatras

6 d. 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“

6 d. 13 val., 14 d. 10 val. – ,,Geras šuo Ferdis“

6 d. 16 val. – „Bulvinė pasaka“

6 d. 17 val. – „Raudonkepuraitė“

7 d. 12 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis“

13 d. 12 val. – A. Liobytės ,,Elenytė ir Kiškis brolis narsuolis“

13 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“

14 d. 12 val. – „Karlsonas ir Mažylis“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

5 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas.

6 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė

6 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

7 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

7 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

10 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

12 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

13 d. 17 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

14 d. 15 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

14 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F.  von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

5 d. 18 val. – F. Leharo „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas

6 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

7 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

7 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

11 d. 18 val. – G. Kuprevičiaus „Karalienė Bona“. Dir. – V. Visockis

12 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

14 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

14 d. 18 val. – I. Kálmáno „Silva“. Dir. – V. Visockis

Kauno mažasis teatras

5, 12 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

9 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

11, 13 d. 18 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

14 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

6 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

6 d. 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

7 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

13 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

14 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

5, 9 d. 18.30 – R. Paulso „Sesuo Kerė“

6 d. 18.30 – klasikinės muzikos koncertas. Dir. – A. Vikulovas

7 d. 15 val. – J. Gaižausko „Buratinas“

12, 13 d. 18.30 val. – G. Bizet „Karmen“

14 d. 15 val. – V. Konstantinovo „Ką senelis padarys, viskas bus gerai“

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

5 d. 18 val. – H. Kunčiaus „00:45 PAGAL GOLDINGĄ“. Spektaklio aut. – A. Vidžiūnas

6 d. 18 val. – I. Turgenevo „ĮNAMIS“. Rež. – A. Lebeliūnas (Klaipėdos dramos teatras)

7 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

9 d. 12 val. – „MAUGLIS“. Rež. – A. Mažeika (Alytaus miesto teatras)

9 d. 18 val. – „HEROINAS“ (pagal M. Burgessą). Rež. – D. Kimantaitė

12 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafką). Rež. – P. Ignatavičius

13 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova

14 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Inscenizacijos aut. ir rež. – I. Norkutė

14 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais). Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

5 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

6 d. 18 val. – S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

7 d. 12 val. – W. Hauffo „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – V. Mazūras

7 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

12 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

13 d. 18 val.Moliere‘o „SKAPENO KLASTOS“. Rež. – R. Teresas

14 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

Marijampolė

Dramos teatras

11 d. 19 val. – festivalio „Muzika ir aš“ atrankinis turas-koncertas


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.