Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Parodos


Kovo 5–14


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

nuo 5 d. – Birutės Žilytės kūrybos paroda „Skaidri tamsa“

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Francisco Goya. Los caprichos“ (iš Latvijos nacionalinio dailės muziejaus kolekcijos)

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Paroda „Baltų menas“

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Paroda „Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje“

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

nuo 5 d. – „Nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmečio akimirkos“

Vytauto Kaušinio plakatų ir fotografijų paroda

Paroda „Gyvenimas virš vandens“

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 1644

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

iki 6 d. – Rimvydo Markeliūno koliažų paroda „Miestas – koliažas – gyvenimo atspindys“
LDS galerija „Kairė–dešinė“

Latako g. 3

iki 13 d. – Gerardo Šlektavičiaus piešinių paroda „Struktūra“
„Arkos“ galerija

Aušros Vartų g. 7

Paroda „Piešinys 2010“

Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

Paroda-akcija „Iš dailininkų dirbtuvių“ (peržiūra-nuoma-pardavimas)

Galerija „Akademija“

Pilies g. 44/2

iki 13 d. – paroda „Profesoriui Kaziui Morkūnui – 85“ 

Vilniaus dailės akademija. Dizaino inovacijų centras „Titanikas“

Maironio g. 3

Danų grafikos paroda „Laiko spaudas“

nuo 10 d. – Reiu Tüüro (Estija) darbų paroda „Mindaugas ir Ark Royal“

Prospekto“ fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

iki 14 d. – Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Miražų dosjė“

Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salė

Vokiečių g. 4/2

Romano Borisovo akvarelės

Paroda „Pakeliui. Pietų Kaukazas – Europos dalis“

Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

nuo 5 d. – Sigitos Maslauskaitės tapyba

Vilniaus rotušė

Didžioji g. 31

iki 12 d. – Vaidoto Kvašio paroda „Kylančiai Lietuvai“

Vaidoto Grigo fotografijų paroda „Šypsenos kodas“

Juškus Gallery“

Barboros Radvilaitės g. 6 b

nuo 10 d. – Raimundo Sližio piešinių, akvarelių ir grafikos darbų paroda

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

iki 14 d. – Augustino Savicko ir Savicko dailės mokyklos mokinių tapybos paroda

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Gynėjų g. 14

nuo 5 d. – paroda „Laisvalaikis, sportas, kultūra“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų salė

Šv. Jono g. 11

iki 12 d. – plakatų paroda „Raidės iš miesto, žodžiai į miestą“

Studija-galerija „D’Arijaus papuošalai“

Dominikonų g. 7/20

iki 10 d. – Natalie Levkovskos tapybos paroda Bouquet

Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

Paroda „Keturi elementai“

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3

Paroda „Frustra vivit, qui nemini prodest – Veltui gyvena tas, kas niekam nenaudingas“, skirta Kazimiero Leono Sapiegos 400-osioms gimimo metinėms

VGTU bibliotekos galerija „A“

Saulėtekio al. 14

Wenche Selmer architektūros paroda

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto 6

Stanislavos Bijeikienės tapyba

Galerija ,,ARgenTum“

Latako g. 2

Paroda „Karštoji vitrina – akmeninės širdys“

VDA tekstilės galerija-dirbtuvė „Artifex“
Gaono g. 1

iki 13 d. – Linos Jonikės paroda „Žaidimai“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Janinos Monkutės-Marks gobelenų paroda „8 pavasariai, vasaros, rudenys ir žiemos“

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Domus“ galerija

Lukšio g. 32

nuo 8 d. – menininkių paroda „Vyrams“
„Dalios“ galerija

Žirmūnų g. 70
Ingos Dambrauskienės tapyba

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39/6

Paroda „Žvilgsnis į Dzūkiją“

Vilniaus mokytojų namai

Vilniaus g. 39/6

Paroda „Ruduo Trakuose“

Margaritos Čepukauskienės siuvinių paroda „Lietuvos herbai“

Galerija „Znad Wilii“

Išganytojo g. 2 / Bokšto g. 4

Jolantos Snežko paroda „Nuspėjamai nenuspėjamos moterys“

Užupio meno inkubatorius

Užupio g. 2

iki 11 d. – Mykolo Gedimino Pačkausko paroda „Šv. Brunonui atminti“

Galerija „Dailininkų menė“

Šeiminykščių g. 23

Lietuvos tapytojų ir grafikų darbų paroda „Žėrinti Lietuvos klasika“

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Aušros Vartų g. 5

Fryderyko Chopino 200-osioms gimimo metinėms skirta plakatų paroda

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Laimos Grikšaitės-Kėrienės grafika

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Arūno Vasiliausko darbų paroda

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Lenkų dailininko Wieslawo Rosochos grafikos darbų paroda „Nebylusis kinas“ („Margas paukštis“)

Galerija „2W“

Pilies g. 8a

Vilmanto Dambrausko, Raimundo Janulio ir Petro Raštiko paroda „Nemiga“

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

Jūratės Bagdonavičiūtės tapybos paroda „Ženklai ir ritmai“

Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto meno galerija

Gerosios Vilties g. 19

Valentino Antanavičiaus paroda „Asambliažai

Amatininkų klubas „Dvaro amatininkai“

Mykolo g. 12–1

Paroda „Dvaro amatai“

Šv. Ignoto bažnyčia

Šv. Ignoto g. 6

Romos Gudaitienės floristikos darbų paroda „Saulės kelionė dangaus skliautu“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI–XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Viktoro Oranskio dovanotų dailės dirbinių paroda

iki 7 d. – Lietuvos Respublikos plakatų, sukurtų 1918–1930 m., paroda

nuo 9 d. – norvegų tapybos paroda „Nuo Dalio til Dolko“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Atnaujinta M. K. Čiurlionio kūrinių ekspozicija

XX a. I p. Lietuvos dailės ekspozicija

Budistinių ritininių piešinių paroda

iki 14 d. – paroda „Vytis: istorija ir dailė“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Prano Griušio tapybos darbų paroda

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

Arvydo Žalpio paroda „(Ne) vizitinė kortelė“

Meno galerija „MJ studija“

Rotušės a. 1

Arvydo Žalpio paroda „Žalia (laiškas kolegai Andreas Pytlik)“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga „Išėję sugrįžti“

„Antanui Baranauskui – 175“

Neužmirštamas Vaižgantas“ (Juozui Tumui-Vaižgantui – 140)

„Lekia dainos iš jaunos krūtinės“ (Liudui Girai — 125)

Maironio sparno palytėta...(Danutei Lipčiūtei-Augienei – 95)

Nereikalingas žmogus?“ (Eduardui Mieželaičiui — 90)

„Iš laiko etiudų“ (Daivos Molytės tapybos darbų paroda)

Paroda „Žaizdos metafizika“ (Ričardui Mikutavičiui — 75)

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

Keramikos paroda „Pavasaris 2010“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Mindaugo Gabrėno paroda „Fantasma“

iki 12 d. – Vytauto Sabataičio retrospektyvinė medžio drožinių jubiliejinė paroda „Laiko ratu“

Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Šv. Gertrūdos g. 58

Eglės Ščerbinskaitės fotografijų paroda „Indijos skulptūros ir žmonės“

Galerija „101“

Laisvės al. 53

Ciklas „Tarp mito ir tikrovės. Vieno paveikslo paroda“. Raimundas Sližys „Dvi figūros ant sofkos prie divono“

iki 12 d. – Lauros Garbštienės paroda „Uogos“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Kauno dailininkų klubų „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“ paroda „Atgimimas“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Algio Kliševičiaus (1950–2008) kūrybos paroda „Tarp atėjimo ir išėjimo“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Tarptautinė šiuolaikinio meno bienalė „Jaunieji Europos kūrėjai 2009–2011“

Baroti galerija

Aukštoji g. 3/3a

Algirdo Petrulio tapybos paroda „95“

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Gustės Karkalaitės-Pocevičienės paroda „Antspaudai ir jų paveikslai“

Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

Paroda „Apie jas“

Klaipėdos fotografijos galerija

Tomo g. 7

Valentino Juraičio fotografijos
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

H. Manto g. 25

Martyno Knizikevičiaus fotografijos

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

Sauliaus Dastiko tapybos darbų paroda „Virpesiai“

Arūno Vasiliausko piešinių paroda „Plenerų trupiniai“

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

Abrahamo Hadado (Paryžius) litografijų paroda „...ne vien moterys

iki 13 d. – Žanetos Jasaitytės paroda „Mirksnis“

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir būtis“

Paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Prie kambario lango“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Paroda „Naujoji Gvinėja – Lietuva“

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

Šiaurės Lietuvos kolegijos galerija

Tilžės g. 22

iki 12 d. – Dalios Sutkuvienės tapyba

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

iki 14 d. – tarptautinė dailės disciplinų dėstytojų kūrybos paroda „Kvadratas III“

Galerija XX“

Laisvės a. 7

iki 10 d. – paroda „Ji“ (Arvydas Baltrūnas, Robertas Bliuj, Eglė Kuckaitė, Gintautas Vaičys, Raimundas Gailiūnas, Jolanta Rudokienė, Egidijus Radvenskas, Ramūnas Grikevičius, Silvija Drebickaitė, Diana Rudokienė)

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

Kazimiero Linkevičiaus fotografijų paroda ,,Provincijos tipažai“

Druskininkai

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Čikagos M.K. Čiurlionio galerijos dovanotų kūrinių paroda „Palaimink, Lietuva, mane“

Paroda „Jonynas ir laikmetis“

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Kazio Šimonio tapybos paroda „Kelionė į slėpiningą kraštą“

Sofos“ galerija

Vilniaus al. 10

Rūtos Eidukaitytės paroda „Linkėjimai iš Tailando“

Palanga

A. Mončio namai-muziejus

S. Daukanto g. 16

Arūno Kulikausko ir Giedriaus Liago fotografijų paroda

Kėdainiai

Janinos Monkutės Marks muziejus-galerija

J. Basanavičiaus g. 45

Fotografijų paroda „Žmogus“

Molėtai

Galerija „Akcija M“

Inturkės g. 4

iki 8 d. – Nijolės Vilutienės grafikos paroda „Prisilietimai“

Telšiai

VDA Telšių parodų salė

Kęstučio g. 3

Sauliaus Jankausko fotografijų paroda „Šiauliai“
Adolfo Andrijausko (1958–2009) darbų paroda

Dusetos

Dailės galerija

K. Būgos g. 31a

iki 12 d. – Vitos Žabarauskaitės pastelių paroda „Ką seka pasakos“

Utena

Kultūros centro dailės galerija

Aušros g. 49

Jono Čepo estampų paroda


„7 meno dienos“ Nr.9 (885), 2010-03-05

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti