Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad., sol. ir dir. – S. Krylovas (smuikas, Italija). Programoje F. Mendelssohno–Bartholdy, P. Väsko, J. Haydno, N. Paganini kūriniai

7 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – visai šeimai. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių koncertas. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras (vad. ir dir. – M. Staškus). Dir. – K. Variakojis. Solistai A. Radzevičiūtė (fortepijonas), A. Šochas (smuikas), A. Kmieliauskas (violončelė), V. Oškinis (fleita), P. Čepulis (klarnetas), P. Kišūnas (tūba). Programoje F. Chopino, G. Faure, P. Čaikovskio, C.M. von Weberio, A. Dvoržako kūriniai

7 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje,G. Prunskus (baritonas), J. Punytė (fortepijonas). Dalyvauja aktorius P. Tamolė. Programoje F. Mendelssohno-Bartholdy, G. Mahlerio, V. Ullmanno, A. Schönbergo ir kt. kūriniai

7 d. 16 val. Panevėžio dailės galerijoje, 11 d. 13 val. Anykščių kultūros centrekamerinės muzikos koncertas „Nuo rokoko iki romantikų“. Ansamblis „Musica humana“. Meno vad. ir dir. – A. Vizgirda. Solistai J. Mačys (fleita), R. Beinaris (obojus). Programoje C.P.E. Bacho, J.Ch. Bacho, L. Mozarto, W.A. Mozarto, F. Schuberto, R. Schumanno ir kt. kūriniai

7 d. 16 val. Trakų pilies menėjekoncertų ciklas „Muzika Trakų pilyje“. Styginių kvartetas „Chordos“: I. Sipaitytė (I smuikas), D. Puodžiukas (II smuikas), R. Bliškevičius (altas), R. Tamutytė (violončelė). Solistas S. Skjervoldas (baritonas, Norvegija). Programoje J. Haydno, Z. Longo, J. Mieželytės kūriniai

12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – M. Noviko 70-mečiui skirtas jubiliejinis autorinių dainų vakaras. Dainininkai F. ir V. Raudonikiai, M. Subelis, V. Juozapaitis, Eva (E. Basevičiūtė), Deivis (D. Norvilas), V. Rusaitytė, R. Juzukonytė, G. Leškevičius, I. Starošaitė ir Ž. Žvagulis, vokalinis ansamblis „Eglė“ (vad. – E. Juozapaitienė), popgrupė „Studentės“ (vad. – L. Lapkauskaitė), popchoras „Mini Jazz“ (vad. – G. Rimšaitė), M. Römerio universiteto popvokalinis ansamblis (vad. – A. Novikas), trio „Take Five“, vokalinė džiazo grupė „Jazz Island“ (vad. – A. Novikas), Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“. Dir. – U. Vaiginis

12 d. 19 val. Druskininkuose, „Grand SPA Lietuva“ konferencijų centre, – Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistas M. Vitulskis (tenoras). Programoje A. Stradellos, G. Giordani, G.B. Guarini, G.B. Pergolesi, F. Schuberto, R. Schumanno, S. Šimkaus, A. Kačanausko, B. Gorbulskio, K. Vasiliauskaitės kūriniai

13 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė E. Puzaitė (fortepijonas, D. Britanija). Dir. – A. Witas (Lenkija). Programoje F. Mendelssohno-Bartholdy, R. Schumanno, A. Dvoržako kūriniai

14 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – fortepijono pedagogės L. Dorfman atminimui. L. Dorfmanas (Vokietija). Programoje J. Haydno, R. Schumanno, J. Brahmso, F. Schuberto, L. Janačeko, M. Ravelio, F. Chopino kūriniai

14 d. 18 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčiojeValstybinis Vilniaus kvartetas. Skaitovas – kunigas A. Peškaitis. Programoje J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Skaitomas tekstas iš V.A. Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“


Vilnius

Kongresų rūmai

5 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Amžinam moteriškumui“. Novosibirsko styginių kvartetas:V. Karčaginas (smuikas), O. Anisimova (smuikas), I. Tarasenko (altas), S. Ovčinnikovas (violončelė). Dir. – M. Staškus. Programoje G.F. Händelio, J. Strausso kūriniai

6 d. 18 val. – kamerinis koncertas „Passioni per celli“. M. Vitulskis (tenoras). LVSO violončelių grupės koncertmeisterė V. Šiugždinienė, LVSO violončelių grupė: P. Jacunskas, G. Lukoševičius, A. Šivickis, K. Daugelis, V. Jackūnas, D. Skeivelas, T. Grigas, D. Čepulienė, T. Ramančiūnas. Programoje J.S. Bacho, J. Pachelbelio, H. Villa-Loboso, P. Čaikovskio, M. Glinkos, grupės „Metallica“ kūriniai

11, 12 d. 19 val., 13, 14 d. 14 val. – G. Puccini „Bohema“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė, scenogr. – D. Birdas, kost. dail. – J. Statkevičius, šviesų dail. – P. Mumfordas, choreogr. – J. Sodytė. Solistai E. Montvydas, J. Gedmintaitė, S. Janušaitė, A. Grigorian, D. Stumbras, E. Dauskurdis, L. Pautienius. Dalyvauja LNOBT choras (vad. – Č. Radžiūnas)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

5 d. 18 val. – R. Mataitytės smuiko klasės studentų ir mokinių koncertas. Dalyvauja LMTA studentai ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai. Programoje T. Vitali, P. Čaikovskio, A. Dvoržako, H. Wieniawskio, J. Pakalnio kūriniai

9 d. 18 val. – LMTA Styginių instrumentų katedros studentai ir magistrantai: V. Andriūnaitė, M. Augulytė, S. Buinevičiūtė, I.M. Eidukonytė, A. Kasperovič, N. Ochrimenko, H. Silvennoinen, K. Tumosa, E. Vanagaitė, V. Žukaitė. Dalyvauja pianistės: E. Andrejevaitė, N. Golubeva, A. Govorova, K. Jaskytė, D. Stulgytė, I. Uss-Armonienė. Programoje H. Vieuxtempso, H. Wieniawskio, E. Ysaÿe, M. Brucho, D. Šostakovičiaus kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

9 d. 14 val. Strėvininkų pensionato salėje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas-koncertas. Programoje muzikologo V. Juodpusio žodis, patriotines lietuvių liaudies dainas atliks operos solistas P. Zaremba, aktoriai S. Sipaitis, V. Taukinaitis

Šv. Kazimiero bažnyčia

7 d. 13 val. – gieda Vilniaus jėzuitų gimnazijos mišrus choras (vad. ir dir. – L. Abaris). Solistai

V. Karpovičiūtė (sopranas), R. Budriūnas (fleita), vargonuoja R. Marcinkutė. Programoje A. Vivaldi, K. Kavecko, L. Abario kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

5 d. 18 val. – koncertas „Veronika ir draugai“. Dalyvauja V. Povilionienė, instrumentinė grupė „Duja“ bei dainininkės L. Gudelienė, J. Česnienė, R. Valinčiūtė

7 d. 17 val. – koncertas „Mas iš Dzūkijos…“. Dalyvauja M. Suraučius, A. Jegelevičius, V. Babravičius–Simas, Just. Lapatinskas

8 d. 19 val. – koncertas „Jums, moterys“. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Solistai K. Zmailaitė ir E. Seilius. Dir. – D. Katkus. Programoje G. Verdi, F. Leharo, A.L. Weberio ir kt. kūriniai

9 d. 19 val. – grupė „2good“: J. Valančauskas (bosinė gitara), K. Vaitiekūnas (vokalas, saksofonas), K. Pavalkis (klavišiniai), D. Rudis (mušamieji), R. Rančys (saksofonas, fleita), L. Pilkauskas (saksofonas)

10 d. 18 val. – koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui. Dalyvauja „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos III klasės choras (vad. – E. Strolienė), A. Rakausko išilginių fleitų ansamblis, akompanuoja L. Kuliešiuvienė (fortepijonas)

Bažnytinio paveldo muziejus

10 d. 17 val. – vargonų koncertas „Linkėjimai iš saulėtosios Italijos“. Koncertuos ir apie XVI–XVIII a. italų vargonų muziką papasakos vargonininkas V. Pinkevičius. Programoje A. Gabrieli, G. Frescobaldi, C. Gervasoni, G.B. Pergolesi, I. Cirri ir kt. kūriniai

Piano.lt salė

Trakų g. 9/Kėdainių g. 1

8 d. 18 val. E. Ensler „Vaginos monologų“ skaitymai. Džiazo pianisto E. Buožio improvizacijos

Kaunas

Kauno filharmonija

5 d. 18 val.Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas P. Geniušas (fortepijonas). Dir. – J. Domarkas. Programoje R. Schumanno, J. Adamso kūriniai

6 d. 14 val. – koncertas visai šeimai. Kauno miesto simfoninis orkestras. Dir. –

M. Pitrėnas. Dalyvauja muzikologas V. Gerulaitis. Programoje S. Prokofjevo simfoninė pasaka „Petia ir vilkas“

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

5 d. 18 val. – Lietuvos kamerinis orkestras. Meno vad., sol. ir dir. – S. Krylovas. Programoje F. Mendelssohno-Bartholdy, P. Väsko, J. Haydno, N. Paganini kūriniai


Vakarai

Vilnius

Bažnytinio paveldo muziejus

6 d. 17 val. – paskaita „Kad Kristaus kryžius neliktų be galios (1 Kor 1, 17): kryžiaus ikonografija ir reikšmė krikščionybės istorijoje“. Paskaitą skaitys S. Maslauskaitė. Skambės Bernardinų bažnyčios choro „Langas“ atliekamos gavėnios giesmės

Vilniaus mokytojų namai

5 d. 18 val. Didžiojoje salėje – dainuojamosios poezijos koncertas, skirtas S. Mykolaičio atminimui.

Dalyvauja G. Storpirštis, G. Arbačiauskas, A. Bialobžeskis, A. Dubaka, D. Adomaitytė, M. Ancevičius, J. Mykolaitytė

6 d. 15 val. Mažojoje salėje – dzūkų dienos Vilniuje. Literatūrinė popietė „Nuo šiaudinės pastogės iki postmodernizmo“. Dalyvauja dzūkai rašytojai D. Gintalas, G. Bleizgys, B. Jonuškaitė, R. Sadauskas, S. Stacevičius, A. Marčėnas, R. Stankevičius, S. Kandratavičius, J. Jekentaitė, aktorius T. Vaisieta, bardas A. Antanavičius. Popietę veda literatūros kritikas V. Sventickas

6 d. 17 val. Svetainėje – literatūriniai skaitymai „Paraštės metai“

7 d. 15 val. Svetainėje kupiškėnų popietė. Svečiuose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras L. Apšega

8 d. 18 val. Svetainėjepažinkime Vilnių: kelionė Lietuvos Nepriklausomybę menančiomis vietomis. Dalyvauja Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras G. Ilgūnas

9 d. 18 val. Svetainėje – „Pasidainavimai su Veronika“. Svečiuose folkloro ansamblis „Nalšia“ (vad. – A. Vakarinienė)

10 d. 17.30 Svetainėje – parodos „Lietuvos herbai“ pristatymas. Dalyvauja parodos autorė M. Čepukienė, J. Galkus, folkloro ansamblis „Krivūlė“ (vad. – J. Armonaitė)

11 d. 14 val. Svetainėjelietuviškos dainos popietė. Dalyvauja Utenos pagyvenusiųjų pedagogų draugijos „Atgaiva“ vokalinis ansamblis ir Vilniaus mokytojų namų senjorų klubo „Versmė“ mišrus choras

Kaunas

Kauno menininkų namai

10 d. 17 val. – koncertas „Tikime laisve“. Dalyvauja aktorė I. Paliulytė, kunigas G. Vitkus SJ Lietuvos jėzuitų provincijolas, jaunieji „Dainų dainelės“ bei tarptautinių konkursų laureatai


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.