Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

26 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. – V. Viržonis

27 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

28 d. 12 val. Kamerinėje salėje – J. Gaižausko „BURATINAS“. Dir. – M. Staškus

28 d. 18 val. – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – V. Viržonis

III. 4, 5 d. 18.30 – R. Wagnerio „SKRAJOJANTIS OLANDAS“. Dir. – G. Rinkevičius

6 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

7 d. 12 val. – „PELENĖ“

7 d. 18 val. – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Pitrėnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

26 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

27 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

28 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

III. 5, 6 d. 18 val. – Premjera! A. Schnitzlerio „10 DIALOGŲ APIE MEILĘ“. Rež. – Y. Ross

7 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

27 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

28 d. 16 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

III. 2 d. 18 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

3 d. 18 val. – „ANTIGONĖ“ (pagal Sofoklį). Aktorės B. Mar monospektaklis

4 d. 18 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

5 d. 18 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

6 d. 16 val. – „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

7 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

28, III. 2 d. 18.30 – PREMJERA! A. Strindbergo „FREKEN JULIJA“. Rež. – A. Areima

5, 6 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

7 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

OKT/ Vilniaus miesto teatras

Ūkio banko teatro arenoje

III. 5 d. 19 val. – M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita“. Rež. – O. Koršunovas

6 d. 19 val. – M. Ravenhillo „Shopping and fucking“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

26 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

27, III. 6 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

27 d. 17 val. – „ŠEKSPYRIADA“ (pagal W. Shakespeare’o pjeses) Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

28 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

28 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

III. 4 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

6 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas

(Salė 99)

7 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren). Rež. – D. Jokubauskaitė

Rusų dramos teatras

27 d. 12 val. – J. Švarco „PELENĖ“. Rež. – J. Popovas

27 d. 18 val. – V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS“. Rež. – D. Turčaninovas28 sekm.

28 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

28 d. 19 val. – D. Daškovo „DUBLERIAI“. Režisieriai V. Balkašinovas, K. Nersisian (VšĮ „Laudis“)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

27 d. 12 val. – J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. – A. Mikutis

28 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

27 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. – R. Driežis

27 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

28 d. 14 val. „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

Menų spaustuvė“

26 d. 19, 21 val. Juodojoje salėje – „Sirenos ’10“. „DIONISAS“. Rež. – T. Suzuki (Japonija) (festivalis „Sirenos“ ir OKT / Vilniaus miesto teatras)

27 d. 12val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – C. Graužinio „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

27 d. 19 val. Juodojoje salėjeT. Williamso „Stiklinis žvėrynas“. Rež. – A. Šablauskas (VšĮ „Naujasis teatras“)

Teatras „Utopia“

28 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

Audronio Liugos produkcija

28 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas

Raganiukės teatras

27, 28 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“

27 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė“

27 d. 17 val. – „Karlsonas ir Mažylis“

28, III. 7 d. 10 val. – „Angelų Pasaka“

28, III. 7 d. 12 val. – ,,Vilko ir Lapės ,,draugystė“

28 d. 17 val., III. 7 d. 16 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis“

III. 6 d. 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“

6 d. 13 val. – ,,Geras šuo Ferdis“

6 d. 16 val. – „Bulvinė pasaka“

6 d. 17 val. – „Raudonkepuraitė“

7 d. 17 val. – ,,Drąsioji Pupulė“ 

Elfų teatras“

27 d. 18 val. – „TU ŠIANDIEN DAR NEVERKEI, KALE,  arba tikroji Eglės, žalčių karalienės, istorija“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

26, III. 3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. – A. Lebeliūnas

27 d. 18 val. Penktojoje salėje – A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. – J. Vaitkus

27, 28, III. 7 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

28 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

28 d. 17 val., III. 4 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė
5 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas.

6 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė

6 d. 18 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

7 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Kauno muzikinis teatras

26 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 18 val. – K. Millöckerio „Studentas elgeta“. Dir. – V. Visockis

28 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

28 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

III. 4 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

5 d. 18 val. – F. Leharo „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas

6 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

7 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

7 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

26 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

27 d. 18 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“. Rež. – D. Rabašauskas

28 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

28 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas gyvenimas“). Rež. – V. Balsys

III. 5 d. 19val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

27 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

28 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrowska

III. 6 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

6 d. 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

7 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

5 d. 18.30 – R. Paulso „Sesuo Kerė“

6 d. 18.30 – klasikinės muzikos koncertas. Dir. – A. Vikulovas

7 d. 15 val. – J. Gaižausko „Buratinas“

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. – premjera! I. Vyrypajevo „VALENTINŲ DIENA“. Rež. – L. Vaskova

28 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

26, III. 6 d. 18 val. – S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

27 d. 18 val. – E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. – P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)

28 d. 18 val. – J.B. Moliere‘o „SKAPENO KLASTOS“. Rež. – R. Teresas

III. 5 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

7 d. 12 val. – W. Hauffo „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – V. Mazūras

7 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

Marijampolė

Dramos teatras

25 d. 18 val. – „NUSIRENGTI NEBŪTINA“ (pagal C. Magnier pjesę). Rež. – R. Kučiauskas

Alytus

Miesto teatras

27 d. 16 val. – „Barbora Radvilaitė“. Scen. aut. ir rež. – A. Kinderis


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.